Discoverהמעבדה The Lab
המעבדה The Lab
Claim Ownership

המעבדה The Lab

Author: כאן

Subscribed: 2,203Played: 32,911
Share

Description

חוקרים וחוקרות שואלים שאלות מרתקות ומתגלגלים מהן אל שאלות רבות אחרות, תחומי ידע נפגשים עם תחומים אחרים, ולעתים גם נמצאת תשובה. בכל תכנית גיל מרקוביץ תצלול עם החוקרים לעומקם של התהליכים המורכבים שמשפיעים על חיינו
288 Episodes
Reverse
נלמד על ההגירה לארץ ישראל הן בצורה רחבה, שמביאה בחשבון תהליכים היסטוריים וגאופוליטיים, והן בצורה צרה, שמתבוננת לעומק בפרטי הפרטים של הסיפור. נקודת המוצא היא בנימין זאב הרצל ותוכניותיו לפתרון הבעיה של היהודים. נגיע עד לנקודה שבה השליטה העות'מאנית בארץ ישראל התחלפה במנדט הבריטי. עם פרופסור אביבה חלמיש
שנות ה-30 הציבו אתגרים משמעותיים בפני ההסתדרות הציונית, שהיתה צריכה להתמודד עם התנגדויות מגוונות לעליית יהודים לארץ ישראל. נלמד את סוגי ההגירה שהתאפשרו בתקופה, מה עשתה ההסתדרות הציונית כדי להתגבר על האתגרים ואילו קשיים אפיינו את ההתאקלמות של המהגרים בארץ ישראל.עם פרופסור אביבה חלמיש
נתמקד בעליית יהודי תימן לארץ ישראל, בעיקר בתקופה של שנות ה-30 של המאה ה-20. נלמד מה גרם ליהודי תימן לעלות לארץ ישראל וכיצד קיבלו מכסות הגירה גדולות ביחס לגודל האוכלוסייה בהשוואה ליהדות פולין וגרמניה.עם פרופסור אביבה חלמיש
את הפרק הזה נייחד לעלייה בלתי לגאלית לארץ ישראל, שהתרחשה גם בתקופה העות'מאנית וגם בתקופת המנדט הבריטי. נמשיך להתמקד בשנות ה-30 של המא ה-20. תיירות מדומה, נישואים פיקטיביים, גניבת גבולות יבשתיים והעפלה - אלה האתגרים שהבריטים הציעו להם פתרונות יצירתיים. עם פרופסור אביבה חלמיש
נדון בקשר האפשרי שבין שואה לתקומה. טענה רווחת היא שמדובר בקשר סיבתי. נלמד את עבודתן של הועדות שהשפיעו על שאלת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל: באילו סוגיות דנו, אילו שיקולים הביאו בחשבון, והאם השואה נמנתה בהם. לאלה נוסיף את הפרספקטיבה של העם היהודי דאז באשר לקשר שבין שואה לתקומה.עם פרופסור אביבה חלמיש
נמשיך ללמוד על הגירה לישראל, והפעם משנת היווסדותה כמדינה ועד שנות ה-90. נלמד את מדיניות ההגירה הפתוחה, את התשתית הרציונלית המנוסחת במגילת העצמאות ואת השינויים במדיניות במשך השנים. עם פרופסור אביבה חלמיש 
נמשיך ללמוד את מאפייניה של הישראלית, שלה מאפיינים לשוניים מהשפה העברית, מהיידיש ומשפות נוספות שדיברו מחיי השפה, שהשפיעו על התוצאה הסופית. מישראל נעבור אל אוסטרליה ונלמד את ההיסטוריה של האבוריג'ינים, שנמצאים בה 51,000 שנים. האבוריג'ינים התפצלו ופיתחו 330 שפות, רובן לא דומות זו לזו.עם פרופסור גלעד צוקרמן
לאופן שבו קבוצת אנשים מתייחסת לשפה מסוימת יש משמעויות נוספות מעבר למשמעויות הלשוניות. נלמד את מפעל החייאת העברית מהזווית הבלשנית, ונאתגר את עצמנו לחשוב כיצד אפשר להעתיק ולהתאים את המפעל המוצלח הזה להחייאת שפות נוספות ברחבי העולם.עם פרופסור גלעד צוקרמן
כיצד משפיע עקרון המייסדים על תהליכי החייאת שפות? כיצד משפיעים בעלי השפה על תהליך ההחייאה? מה המטרה של המחיים, כלומר באיזו מידה ירצו להחיות את השפה? נסיים בשיחה על אודות ההיבטים המוסריים של החייאת שפה.עם פרופסור גלעד צוקרמן
החייאת שפת הבאנגאלה היא הנושא המרכזי בפרק זה: נלמד ארבעה גורמים שנחוצים כדי להחיות שפה, נלמד את יחסי הגומלין ביניהם, ונשלים את עבודת השפה בעבודת שטח חברתית-תרבותית: תנועות נוער, טיפול בטראומה, הקמת תערוכות ושימוש בטכנולוגיה עכשווית.עם פרופסור גלעד צוקרמן
loading
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store