Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
הארה מתוקה לחג הסוכות🌺
מבט לשבת וחג ראשון של סוכות🌿
מבט לשבת וחג ראשון של סוכות🌿
מבט לשבת וחג ראשון של סוכות🌿
סיפור מרגש לבוקר חדש🌺
שיחה לרכזות תנועת בני עקיבא
מבט לפרשת האזינו שבת שלום ומבורך🌺
מבט לפרשת האזינו שבת שלום ומבורך🌺
שיחה לסטודנטית במכללת אפרתה
סיפור אמיתי לרגל 50 שנה למלחמת יום הכיפורים
(שיחה לרכזות של תנועת בני עקיבא)
סיפור מעורר מחשבה לבוקר חדש
ומשהו קטן ומתוק לפני שנפרדים מראש השנה🍎🍯
ערב ראש השנה תשפ"ד. שנת טובה ומתוקה🌺
ערב ראש השנה תשפ"ד. שנת טובה ומתוקה🌺
להורי תלמוד תורה מוריה פ"ת
הארה לבוקר חדש🌺
הארה ליום ראשון האחרון של שנת תשפ"ג🌺
פרשת נצבים-וילך שבת שלום ומבורך🌺
פרשת נצבים-וילך שבת שלום ומבורך🌺
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store