Discoverتلنگر
تلنگر

تلنگر

Author: kasra refalian

Subscribed: 41Played: 347
Share

Description

مجموعه پادکست‌های رادیو تلنگر برای تلنگر زدن به عادت‌های مالی شما

بیان داستان‌ها و روایت‌هایی بر اساس علم اقتصاد رفتاری که یادآوری می‌کند چگونه پول خود را هدر می‌دهید
5 Episodes
Reverse
چرخه بی پایان بدهی و نداشتن فضای جبران در زندگی سایه شوم فقر را روی زندگی ما می اندازدبا من در این قسمت همراه باشید
چطور امسال تکرار سال‌های قبل نباشد و چرا مرگ یک کمیابی نیست
اپیزود سوم پول دار باش اما مثل فقرا فکر کن
اینباراز تونل زدی گفتم در یک شب سرد زمستانیمعلوم نیست در انتهای تونل چه چیزی منتظر ماست شاید جان ما در خطر باشد
talangor1

talangor1

2020-12-2113:074

مجموعه پادکست‌های رادیو تلنگر برای تلنگر زدن به عادت‌های مالی شمابیان داستان‌ها و روایت‌هایی بر اساس علم اقتصاد رفتاری که یادآوری می‌کند چگونه پول خود را هدر می‌دهید
Comments (1)

faraz falahi

👍👍

Dec 22nd
Reply
Download from Google Play
Download from App Store