Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
در این آیات موضوعات پرهیز از ریاکاری، خداترسی، اقرار همبستگی با مسیح، مثل توانگر نادان، توکل بر خدا، ثروت در آسمان، خادمان کمربسته، تفرقه، شناختن زمان و مصالحه با مدعی تشریح شده است.‏
این آیات به موضوعات تعلیم دعا، عیسی و بعلزبول، بازگشت روح پلید، سعادت واقعی، درخواست نشانه‌ای آسمانی، چراغ بدن و نکوهش فریسیان و معلمان شریعت پرداخته است.‏
در این آیات موضوعات مأموریت هفتاد نفر، نکوهش شهرهای ناتوبه‌کار، بازگشت از مأموریت، شادمانی عیسی، مثل سامری نیکو و در منزل مرتا و مریم مطرح شده است.‏
این آیات به موضوعات مأموریت حواریون، هیرودیس و عیسی، خوراک دادن پنج هزار مرد، گواهی پطرس دربارۀ عیسی، نخستین پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ خود، تبدیل هیئت عیسی، شفای مصروع، دومین پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ خود، چه‌کسی از همه بزرگ‌تر است؟، هرکه ضد شما نباشد با شماست، بی‌مهری روستائیان سامری و شرایط پیروی از عیسی می‌پردازد.‏
در این آیات موضوعات زنان همراه عیسی، مثل برزگر، مقصود از به‌کار بردن مثل، تفسیر مثل برزگر، مثل چراغ، مادر و برادران عیسی، آرامش در دریای توفانی، شفای دیوانه و شفای یک زن و زنده کردن دختر یائروس شرح داده شده است.‏
در این آیات با ماجراهای شفای غلام افسر رومی، زنده کردن پسر یک بیوه‌زن، سؤال یحیی و در خانۀ شمعون فریسی آشنا می‌شویم.‏
این آیات به موضوعات کار در روز سبت، شفا در روز سبت، انتخاب حواریون، در خدمت مردم، ستایش و نکوهش، مهربانی با دشمنان، قضاوت دربارۀ دیگران، شناسایی درخت و دو خانه پرداخته است.‏
در این آیات موضوعات انتخاب شاگردان، شفای یک جذامی، شفای یک مفلوج، دعوت لاوی و سؤال دربارۀ روزه تشریح شده است.‏
این آیات به موضوعات شفای یک دیوزده، شفای دردمندان و عیسی در کنایس موعظه می‌کند پرداخته است.‏
در این آیات موضوعات آزمایش‌ها، آغاز کار عیسی در جلیل و مردم ناصره عیسی را رد می‌کنند مطرح شده است.‏
این آیات به موضوعات پیام یحیی، تعمید گرفتن عیسی و شجره‌نامۀ عیسی می‌پردازد.‏
در این آیات موضوعات تولد عیسی، چوپانان و فرشتگان، نام‌گذاری عیسی، تقدیم عیسی در معبد بزرگ، بازگشت به ناصره و عیسی نوجوان در معبد بزرگ تشریح شده است.‏
این آیات به ماجراهای خبر تولد عیسی، ملاقات مریم با الیزابت، سرود مریم، تولد یحیی و نبوت زکریا پرداخته است.‏
در این آیات مقدمه و خبر تولد یحیی شرح داده شده است.‏
نويسندۀ انجيل لوقا غيريهودی بود و در اين انجيل، مسيح به‌عنوان نجات‌دهندۀ موعود بنی‌اسرائيل و منجی جهانيان معرفی شده است.‏
در این آیات موضوعات شهرهای تعیین‌شده برای لاویان، شهرهای پناهگاه و ازدواج زنان وارث مطرح شده است.‏
این آیات به موضوعات مراحل سفر از مصر تا موآب، راهنمایی قبل از عبور کنعان، مرزهای سرزمین کنعان و اشخاصی که مأمور تقسیم زمین شدند پرداخته است.‏
در این آیات با ماجراهای جنگ با مدیان، بازگشت از جنگ، تقسیم غنایم، هدایای سرکردگان نظامی و طایفه‌های شرق رود اردن آشنا می‌شویم.‏
در این آیات موضوعات قربانی عید سال نو، قربانی روز کفاره، قربانی عید خیمه‌ها و مقررات مربوط به نذر شرح داده شده است.‏
در این آیات موضوعات دختران صلفحاد، انتخاب یوشع به جانشینی موسی، مراسم قربانی روزانه، قربانی روز سبت، قربانی ماه نو، عید نان فطیر و عید نوبر محصولات مطرح شده است.‏
Comments (1)

Doman 1346

خدای حقیقی؟؟!😅😅😅یعنی همانی که مریم؛آن فاحشه باهوش و پارتنر پنهانش تولیدش کردند؟؟ کدوم خدای حقیقی؟؟همانی که بندگان مومن مسیحی اش مردم افریکا را برده خود میکردند؟؟ لطفا جک نگوئید...خدایی اگر بود به نفعش بود خود کشی کند تا اینهمه بی شرافتی را روی زمین نبیند و درک نکند که هیچ غلطی نمیتواند بکند!!!

Jul 10th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store