Discoverداستان شب
داستان شب

داستان شب

Author: Mohammad Amin Chitgaran

Subscribed: 14,732Played: 559,591
Share

Description

ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم.
521 Episodes
Reverse
1693.مُتل

1693.مُتل

2020-09-2421:18

دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و نود و سوم ۳ مهر ۱۳۹٩ ‌ «#مردمی » داستان: «#متل» نویسنده: #محمد_برقعی خوانش: #محمد_برقعی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و نود و دوم ۲ مهر ۱۳۹٩ ‌ «#مردمی » شعر: «#آزادی» نویسنده: #پل_الوار خوانش: #حامی_دوامی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
1691.لیلا

1691.لیلا

2020-09-2207:543

دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و نود و یکم ۱ مهر ۱۳۹٩ ‌ «#مردمی » داستان: «#لیلا» نویسنده: #مرضیه_ملازمانی خوانش: #‌‌مرضیه_ملازمانی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و نودم ۳۱ شهریور ۱۳۹٩ ‌ داستان: «#بادبادک_باز (۱۰)» نویسنده: #خالد_حسینی خوانش: #‌‌سیروس_رضوانی_فر ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
1689.پروانگی

1689.پروانگی

2020-09-2019:593

دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هشتاد و نهم ۳۰ شهریور ۱۳۹٩ ‌ «#مردمی » داستان: «#پروانگی» نویسنده: #هانیه_کسائی_فر خوانش: #‌‌هانیه_کسائی_فر ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
1688.باران

1688.باران

2020-09-1906:013

دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هشتاد و هشتم ۲۹ شهریور ۱۳۹٩ ‌ «#شب_پادکسترها » پادکست «#سولاریس» داستان : «#باران» خوانش :«#حسام_بکائزاده» نویسنده :«#حسام_بکائزاده» برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هشتاد و هفتم ۲۸ شهریور ۱۳۹٩ ‌ #چامه (قسمت نهم) اجرا : #غلامرضا_طریقی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هشتاد و ششم ۲۷ شهریور ۱۳۹٩ ‌ نُهُمین قسمت از کتاب #روز_اول_قبر داستان: «#روز_اول_قبر (قسمت آخر)» نویسنده: #صادق_چوبک خوانش: #عارف_اسماعیلی ‌ موسیقی تیتراژ :Klezmer برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هشتاد و پنجم ۲۶ شهریور ۱۳۹٩ ‌ از کتاب : «#گربه_های_آدمخوار» داستان : «#تونی_تاکیتانی» نویسنده: #هاروکی_موراکامی خوانش: #مرضیه_بدرقه ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌‌‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هشتاد و چهارم ۲۵ شهریور ۱۳۹٩ ‌ داستان: «#پیرمرد_و_دریا (۹)» نویسنده: #ارنست_همینگوی خوانش: #بهار_سخایی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ ‌‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هشتاد و سوم ۲۴ شهریور ۱۳۹٩ ‌ داستان: «#بادبادک_باز (۹)» نویسنده: #خالد_حسینی خوانش: #‌‌سیروس_رضوانی_فر ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هشتاد و دوم ۲۳ شهریور ۱۳۹٩ ‌ «#مردمی » داستان: «#سمفونی_زمان» نویسنده: #هانیه_کسائی_فر خوانش: #‌‌هانیه_کسائی_فر ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هشتاد و یکم ۲۲ شهریور ۱۳۹٩ ‌ «#شب_پادکسترها » پادکست «#آهنگساز» داستان : «#شبی_از_آن_رابی» خوانش :«#مهدی_آقایی» نویسنده :«#جان_دمارتینی» برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هشتادم ۲۱ شهریور ۱۳۹٩ ‌ #چامه (قسمت هشتم) اجرا : #غلامرضا_طریقی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هفتاد و نهم ۲۰ شهریور ۱۳۹٩ ‌ هشتمین قسمت از کتاب #روز_اول_قبر داستان: «#روز_اول_قبر (قسمت ۳)» نویسنده: #صادق_چوبک خوانش: #عارف_اسماعیلی ‌ موسیقی تیتراژ :Klezmer برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هفتاد و هشتم ۱۹ شهریور ۱۳۹٩ ‌ از کتاب : «#گربه_های_آدمخوار» داستان : «#گربه_های_آدمخوار» نویسنده: #هاروکی_موراکامی خوانش: #مرضیه_بدرقه ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌‌‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هفتاد و هفتم ۱۸ شهریور ۱۳۹٩ ‌ داستان: «#پیرمرد_و_دریا (۸)» نویسنده: #ارنست_همینگوی خوانش: #بهار_سخایی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ ‌‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هفتاد و ششم ۱۷ شهریور ۱۳۹٩ ‌ داستان: «#بادبادک_باز (۸)» نویسنده: #خالد_حسینی خوانش: #‌‌سیروس_رضوانی_فر ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
1675.گذر ولیعصر

1675.گذر ولیعصر

2020-09-0615:263

دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هفتاد و پنجم ۱۶ شهریور ۱۳۹٩ ‌ «#مردمی » داستان: «#گذر_ولیعصر» نویسنده: #هانیه_کسائی_فر خوانش: #‌‌هانیه_کسائی_فر ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
1674.آستانه

1674.آستانه

2020-09-0520:242

دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و ششصد و هفتاد و چهارم ۱۵ شهریور ۱۳۹٩ ‌ «#شب_پادکسترها » پادکست «#دراما» داستان : «#آستانه» خوانش :«#مرضیه_محمدزاده» نویسنده :«#کریستینا_پری» برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
loading
Comments (720)

Razieh Shokoohi

جالب بود

Sep 24th
Reply

jrddu2285

داستان بسیار زیبا و دارای تعلیقی عجیب که زمان و مکان را نقض می کند.

Sep 23rd
Reply

Azadi MB

تمام مدت زار زدم، چه خوب مى نويسين 🙏🏻

Sep 23rd
Reply

Azadi MB

داستان و خوانش، هر دو عالى👌🏻👏🏻

Sep 23rd
Reply

Niloofar Ebr

من این کتاب را یکبار خودم خواندم و بی نهایت لذت بردم و اینبار برای بار دوم دارم از طریق پادکست شما گوش میدم، واقعا عالیه، کتاب بی نظیریه و خوانش هم فوق العاده است، تشکر از تیم خوبتون

Sep 22nd
Reply

chakavak kafi

این گوینده های بدصدا و بد ادا رو از کجا می آرید؟

Sep 21st
Reply

Anahita a

واقعا کارتون عالیه هر روز لحظه شماری میکنم تا قسمت جدید منتشر بشه❤ مرسی از زحماتتون خوانش بسیار روان و مکث ها و هیجان ها کاملا به جا و به اندازست، موفق باشید🌸🍃

Sep 21st
Reply

jrddu2285

دلچسب و گو نواز

Sep 21st
Reply

Azar

سرعت خوندن داستان زیاد بود.

Sep 19th
Reply

Aghahada Home

خدا قوت...

Sep 19th
Reply

hamid reza Heidari

پاینده باشید ممنون .عالیه

Sep 18th
Reply

jrddu2285

گوش کن

Sep 15th
Reply

M L

ممنون از این روایت خوب

Sep 14th
Reply

John Smith

قشنگ بود صدای گوینده هم خوب بود

Sep 14th
Reply

hamid reza Heidari

بندر تهران و پادکست داستان شب حرفه ای و بی نظیرند .دست مریزاد

Sep 13th
Reply

hamid reza Heidari

دمت گرم .عالی

Sep 13th
Reply

Mehri.r8890

چقدرررر زیبا می‌نوازین💖🌸

Sep 12th
Reply

Mehri.r8890

😭😭😭

Sep 12th
Reply

Mehri.r8890

به به چه صدا و موضوعی🌸👏👏👏

Sep 12th
Reply

mary main

سلام امکان شنیدن قسمتهای قبلی هست؟

Sep 12th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store