Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
اپیزود صدم پادکست دغدغه ایران راهی که با هم آمدیم اپیزودهای پادکست دغدغه ایران چه نگاهی به مسائل ایران داشته‌اند؟ این پادکست در نودونه اپیزود، چه مفاهیم، نظریه‌ها و تحلیل‌هایی درباره اندیشه توسعه و مسائل ایران به مخاطب ارائه کرده است؟ اپیزود صدم تلاشی است تا کلیت منسجمی از اپیزودها به شنونده ارائه و طراحی از ادامه مسیر آن ترسیم شود. اندکی از شور و شیرین ساخت این پادکست هم به شنونده تقدیم می‌شود. قدردانی هم هستقرعه‌کشی صد میلیون تومان هدیه کتاب حامی مالی این اپیزودکارنامه، پلتفرم کارشناسی، معامله و خدمات خودرو حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارآبان هزار و چهارصدودو
اپیزود نودونهم پادکست دغدغه ایران دولت و صنعت ساخت خودروی تجاری – بخش دوم سیاست‌گذاری ساخت و واردات خودروی تجاری (کامیون، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و ...) در ایران چه کیفیتی داشته است؟ و چگونه بر این صنعت، حمل و نقل، محیط‌زیست، اشتغال یا کلیت صنعتی‌شدن اثر گذاشته است؟ دولت کدام نقش‌ها را با چه نوع تأثیرگذاری ایفا کرده است؟ این اپیزود در ادامه اپیزود 97 به این سؤالات پاسخ می‌دهد حامی مالی این اپیزوداکونگار، صدایی که شنیده می‌شود اکونگار در تلگرام  حمایت از پادکستشماره کارت برای مشارکت در طرح صد میلیون تومان هدیه کتاب6037998141452853 شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارآبان هزار و چهارصدودو
اپیزود نودوهشتم پادکست دغدغه ایران لایه‌های اقتصاد دیجیتال وقتی از اقتصاد دیجیتال سخن می‌گوییم، در واقع درباره چه موضوعات و عرصه‌هایی از فعالیت اقتصادی بحث می‌کنیم؟ وضعیت ایران در هر کدام از این عرصه‌های اقتصاد دیجیتال چگونه است؟ و چه فرصت‌هایی برای توسعه در هر عرصه وجود دارد؟ کیوان جامه‌بزرگ، متخصص و فعال عرصه اقتصاد دیجیتال، به این سؤالات درباره لایه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال پاسخ می‌دهد راه‌های ارتباطی با شرکت مشاوره مدیریت رهنمان کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com  شماره کارت برای مشارکت در طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب6037998141452853 موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارمهر هزار و چهارصدودو 
اپیزود نودوهفتم پادکست دغدغه ایران دولت و صنعت ساخت خودروی تجاری – بخش اول دولت‌ها نقش‌های متفاوتی در اقتصاد و در قبال صنایع ایفا می‌کنند. خودروهای تجاری (کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیونت و ...) نیز نقش مهمی در حمل و نقل بار و مسافر دارند و اثر آن‌ها بر هزینه حمل و نقل، ایمنی جاده‌ها، کیفیت محیط‌زیست و رفاه اجتماعی تعیین‌کننده است. اپیزود 97 به بررسی کیفیت مداخله دولت در صنعت ساخت خودروی تجاری در ایران و اثرات آن می‌پردازد. این اپیزود تکمله‌ای بر اپیزودهای مربوط به ظرفیت دولت و نقش دولت در صنعتی شدن است حامی مالی این اپیزودکارنامه، پلتفرم کارشناسی، معامله و خدمات خودرو شماره کارت برای مشارکت در طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب6037998141452853 حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارمهر هزار و چهارصدودو
اپیزود نودوششم پادکست دغدغه ایران آموزش در عصر دیجیتال منطق و ابزارهای عصر دیجیتال به عرصه آموزش نیز راه یافته‌اند. انسان‌ها در عصر دیجیتال به دانش و بالاخص مهارت‌های متفاوتی نیاز دارند تا خالق ارزش باشند و ابزارهای دنیای دیجیتال هم فرصت‌هایی برای آموزش متفاوت و باکیفیت فراهم می‌کنند. دکتر مجید نیلی، در اپیزود 96 پادکست دغدغه ایران، ایده‌هایی در همین عرصه ارائه می‌کند راه‌های ارتباطی با شرکت مشاوره مدیریت رهنمان کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com  شماره کارت برای مشارکت در طرح 100 میلیون تومان هدیه کتاب6037998141452853 موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارمهر هزار و چهارصدودو
اپیزود نودوپنجم پادکست دغدغه ایران خشونت و نظم‌های اجتماعی – بخش پنجم بخش پنجم و آخر از شرح کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» چگونگی گذار واقعی به نظم دسترسی باز – یعنی شرایط گسترده شدن حقوق شهروندی – را ارائه می‌کند. تجربه انگلستان، فرانسه و آمریکا در این قسمت مرور و ارزیابی می‌شود. این قسمت هم‌چنین شامل جمع‌بندی درباره درس‌آموخته‌های کتاب برای شرایط ایران است شماره کارت برای مشارکت در طرح صد میلیون تومان هدیه کتاب6037998141452853 حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com خرید کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعیده درصد تخفیف با کدdiran10  موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارمهر هزار و چهارصدودو
اپیزود نودوچهارم پادکست دغدغه ایران اقتصاد داده در عصر دیجیتال داده‌ها در عصر دیجیتال چه خصایصی دارند؟ آیا عصر دیجیتال زمانی نیست که انسان بیش از هر زمان دیگری قادر است داده تولید، ثبت و تحلیل کند؟ آیا داده‌ها به اقتصاد متفاوتی می‌انجامند؟ ظرفیت داده‌ها برای حکمرانی بهتر چیست؟ دکتر فرهاد نیلی در اپیزود نودوچهارم پادکست دغدغه ایران به این سؤالات می‌پردازد راه‌های ارتباطی با شرکت مشاوره مدیریت رهنمان کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com  شماره کارت برای مشارکت در طرح صد میلیون تومان هدیه کتاب6037998141452853 موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارشهریور هزار و چهارصدودو @dirancast_official
اپیزود نودوسوم پادکست دغدغه ایران خشونت و نظم‌های اجتماعی – بخش چهارم بخش چهارم از شرح کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» نوشته نورث، والیس و وینگاست، منطق و شرایط گذار از نظم‌های دسترسی محدود به شرایط آستانه‌ای و آماده شدن برای رسیدن به نظم دسترسی باز را تشریح می‌کند. سه شرط حاکمیت قانون، دسترسی به سازمان‌ها و یکپارچه شدن نظامیان در این اپیزود بررسی می‌شود شماره کارت برای مشارکت در طرح صد میلیون تومان هدیه کتاب6037998141452853 حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com خرید کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعیده درصد تخفیف با کدdiran10 موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارشهریور هزار و چهارصدودو
اپیزود نودودوم پادکست دغدغه ایران کشاورزی در عصر دیجیتال کشاورزی در عصر دیجیتال چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا فناوری دیجیتال می‌تواند به بهبود مسائل آب، کشاورزی و غذا کمک کند؟ رویکرد مناسب برای کاربست فناوری دیجیتال برای بهبود مسائل کشاورزی، آب و غذا چیست؟ دکتر محمدحسین عمادی در اپیزود 92 به این مسائل و سؤالات می‌پردازد شرکت مشاوره مدیریت رهنمان کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com  شماره کارت برای مشارکت در طرح صد میلیون تومان هدیه کتاب6037998141452853 موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارشهریور هزار و چهارصدودو 
اپیزود نودویکم پادکست دغدغه ایران خشونت و نظم‌های اجتماعی – بخش سوم بخش سوم از شرح کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» نوشته نورث، والیس و وینگاست، با شرح نمونه‌ای از تحول در نظم دسترسی محدود در بریتانیا از حالت شکننده تا بالغ، و تغییرات در قانون زمین این کشور آغاز می‌شود و با شرح ویژگی‌های «نظم دسترسی باز» به پایان می‌رسدشماره کارت برای مشارکت در طرح هدیه کتاب6037998141452853حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com خرید کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعیده درصد تخفیف با کدdiran10 موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارشهریور هزار و چهارصدودو
اپیزود نودم پادکست دغدغه ایران خشونت و نظم‌های اجتماعی – بخش دوم داگلاس نورث (برنده جایزه نوبل اقتصاد)، جوزف والیس و بری وینگاست در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» جوامع را بر اساس «نظریه نظم اجتماعی» به دو دسته «نظم دسترسی محدود» و «نظم دسترسی باز» تقسیم کرده و سیر حرکت از نظم دسترسی محدود (حکومت‌های طبیعی) به نظم دسترسی باز را تشریح می‌کنند. بخش دوم از شرح این کتاب، ساختار و عملکرد ائتلاف مسلط مرکب از سیاسیون، نظامیون، روحانیون، فعالان اقتصادی و نخبگان فرهنگی در حکومت‌های طبیعی شکننده، پایه و بالغ را بر اساس مرور تاریخ اروپا و آزتک‌ها در آمریکای جنوبی، ارائه می‌کند حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com خرید کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعیده درصد تخفیف با کدdiran10 موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارمرداد هزار و چهارصدودو 
اپیزود هشتادونهم پادکست دغدغه ایران خشونت و نظم‌های اجتماعی – بخش اول حکومت‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ بهترین چارچوب برای تقسیم‌بندی حکومت‌ها و اثری که بر توسعه اقتصادی باقی می‌گذارند چیست؟ نورث (برنده جایزه نوبل اقتصاد)، والیس و وینگاست در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» جوامع را بر اساس «نظریه نظم اجتماعی» به دو دسته «نظم دسترسی محدود» و «نظم دسترسی باز» تقسیم کرده و سیر حرکت از نظم دسترسی محدود (حکومت‌های طبیعی) به نظم دسترسی باز را تشریح می‌کنند. نویسندگان کتاب، نظریه‌ای برای فهم تاریخ بشر بسط داده‌اند که کیفیت «مهار خشونت و اِعمال زور» توسط حکومت را به سطح توسعه‌یافتگی ربط می‌دهد و از این‌ جهت نظریه‌ای درباره رابطه توسعه سیاسی و اقتصادی هم هست. حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com خرید کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعیده درصد تخفیف با کدdiran10موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارمرداد هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادوهشتم پادکست دغدغه ایران مداخله دولت: به چه شرطی؟ مداخله دولت در اقتصاد و جامعه، موافقان و مخالفان بسیاری دارد. امیرحسین خالقی از منتقدان مداخله دولت در اقتصاد، از طرفداران بازار و با علاقه فکری به مکتب اقتصاد اطریشی است. او در اپیزود، دلایل طرفداری از عدم مداخله دولت در اقتصاد را تشریح کرده و شروط پذیرش حدودی از مداخله دولت را برمی‌شمارد حامی مالی اپیزودکارمان، خانه‌ی کار و دیدار کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارتیر هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادوهفتم پادکست دغدغه ایران تغییر: رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می‌شود؟ این سومین قسمت از شرح کتاب «تغییر: رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می‌شود؟» است. مفاهیم اساسی استدلال‌های دیمون سنتولا برای توضیح چگونگی تغییر اجتماعی در دو اپیزود قبلی شرح شده‌اند و در این اپیزود، شرایط رسیدن به بروز تغییر نیز شرح می‌شود. اما مهم‌ترین بخش این اپیزود، شرح نسبت بین محتوای کتاب تغییر و مسائل جامعه ایران است. حامی مالی اپیزودکارمان، خانه‌ی کار و دیدار صفحه نشر آموختهعرضه کتاب تغییر با پانزده درصد تخفیفکد تخفیف: diran کتاب تغییر در صفحه برگ برگبیست درصد تخفیف کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال پرسشنامه نظرسنجی درباره پادکست حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارخرداد هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادوششم پادکست دغدغه ایران تغییر: رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می‌شود؟ این دومین قسمت از شرح کتاب «تغییر: رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می‌شود؟» است. کتابی که می‌پرسد «تغییر اجتماعی چگونه رخ می‌دهد؟» دیمون سنتولا در این کتاب با بررسی داده‌های شبکه‌های اجتماعی، نظریه جامعه‌شناسی و مطالعات تجربی و تاریخی، سازوکارهای تغییر اجتماعی، فراگیر شدن نوآوری‌ها و زیرساخت‌های لازم برای اشاعه تغییر در هنجارها و رفتارها را تشریح می‌کند. حامی مالی اپیزودکارمان، خانه‌ی کار و دیدار صفحه نشر آموختهعرضه کتاب تغییر با پانزده درصد تخفیفکد تخفیف: diran کتاب تغییر در صفحه برگ برگبیست درصد تخفیف پرسشنامه نظرسنجی درباره پادکست حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                               تاریخ انتشارخرداد هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادوپنجم پادکست دغدغه ایران تغییر: رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می‌شود؟ تغییر اجتماعی چگونه رخ می‌دهد؟ چرا مردم برخی تغییر رفتارها را می‌پذیرند و در مقابل برخی دیگر مقاومت می‌کنند؟ چرا برخی محصولات خوب طراحی‌شده در بازارها شکست می‌خورند و محصولات بدتر از آن‌ها موفق می‌شوند؟ دیمون سنتولا در کتاب «تغییر: رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می‌شود؟» نظریه‌ای برای تبیین تغییر اجتماعی بر مبنای دانش شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌کند. اپیزود 85 اولین قسمت از شرح این کتاب در پادکست دغدغه ایران است. صفحه نشر آموختهعرضه کتاب تغییر با پانزده درصد تخفیفکد تخفیف: diran کتاب تغییر در صفحه برگ برگتخفیف بیست درصد پرسشنامه نظرسنجی درباره پادکست حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                 تاریخ انتشارخرداد هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادوچهارم پادکست دغدغه ایران توسعه در تله سیاست: دشواری برون‌رفت چرا اقتصاد ایران دچار وضعیت بحرانی درازمدت است؟ چرا دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران علی‌رغم تفاوت‌های سیاسی و سر دادن شعارهای متفاوت، خطاهای سیاستی را تکرار می‌کنند؟ حسین درودیان بعد از تشریح کلان‌تصویری از چگونگی اثر سیاست بر اقتصاد ایران که سبب‌ساز بی‌ثباتی، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین، و شکل نگرفتن تولید کارخانه‌ای بزرگ‌مقیاس در یک بخش خصوصی کارآمد شده است، پیچیدگی‌های برون‌رفت از این وضعیت را در شرایط سیاسی ایران امروز شرح می‌کند صفحه برگ برگتخصصی معرفی کتابصفحه برگ برگ در تلگرام حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه                 تاریخ انتشاراردیبهشت هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادوسوم پادکست دغدغه ایران توسعه در تله سیاست: هویت، امنیت و بی‌ثباتی چرا اقتصاد ایران دچار وضعیت بحرانی درازمدت است؟ چرا دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران علی‌رغم تفاوت‌های سیاسی و سر دادن شعارهای متفاوت، خطاهای سیاستی را تکرار می‌کنند؟ حسین درودیان در اپیزود 83 پادکست دغدغه ایران، کلان‌تصویری از چگونگی اثر سیاست بر اقتصاد ایران و شکل دادن درهم‌بافته‌ای پیچیده می‌گوید که سبب‌ساز بی‌ثباتی، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین، و شکل نگرفتن تولید کارخانه‌ای بزرگ‌مقیاس در یک بخش خصوصی کارآمد می‌شود. حامی مالی این اپیزودشرکت اینوتکس ایرانتولیدکننده نرم‌افزار مدیریت دانشِ رای وَن حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com اینستاگرام پادکست موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه                 تاریخ انتشارفروردین هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادودوم پادکست دغدغه ایران راه باریک آزادی – درس‌هایی برای آزادی آزادی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» استدلال می‌کنند که آزادی فقط در توازن بین قدرت و ظرفیت حکومت و قدرت جامعه برای مقید کردن این حکومت باظرفیت حاصل می‌شود. اپیزود 82 پادکست دغدغه ایران – بخش چهارم از شرح کتاب راه باریک آزادی – ضمن بررسی تاریخ آزادی در چین و آرژانتین، درس‌های برآمده از کتاب «راه باریک آزادی» را خلاصه و ارائه می‌کند حامی مالی این اپیزودشرکت اینوتکس ایرانتولیدکننده نرم‌افزار مدیریت دانشِ رای وَنخرید کتاب راه باریک آزادیاز صفحه برگ برگبا پانزده درصد تخفیف مؤسسه نیکوکاری رعد حمایت از پادکستشناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com اینستاگرام پادکست موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                 تاریخ انتشارفروردین هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادویکم پادکست دغدغه ایران راه باریک آزادی – از عربستان تا سوئیس آزادی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» استدلال می‌کنند که آزادی فقط در توازن بین قدرت و ظرفیت حکومت و قدرت جامعه برای مقید کردن این حکومت باظرفیت حاصل می‌شود. اپیزود 81 پادکست دغدغه ایران – بخش سوم از شرح کتاب راه باریک آزادی – در ادامه شرح تاریخ پیدایش آزادی در اروپای غربی و انگلستان، تجربه تحولات در امپراطوری اسلامی، ایتالیای شمالی، سوئیس، آمریکا، عربستان معاصر، هند و آفریقای جنوبی را بررسی می‌کند حامی مالی این اپیزودشرکت اینوتکس ایرانhttps://inknowtex.irتولیدکننده نرم‌افزار مدیریت دانشِ رای وَن خرید کتاب راه باریک آزادیصفحه برگ برگبا پانزده درصد تخفیف حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com موسیقی آغازینKayhan Kalhor & M.R. Shajarian – Desert Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                 تاریخ انتشاراسفند هزار و چهارصدویک
Comments (3513)

Roozbeh Dehghani

درود بر شما و خجسته باد پایداری شما تا صدمین اپیزود. امیدوارم خودتون تندرست باشین و راه روشنگرتون سالها پایدار باشه.

Nov 28th
Reply

Mohammadali Mosleh

جناب دکتر فاضلی عزیز. شما و تیمتان، جایگاه و شاءنِ پادکست و آموزش مجازی و رایگان را ، یک تنه چند پله گرامی تر کردین. از میان برداشتنِ مرزها، لازمه ی انسان تر شدن ماست...

Nov 27th
Reply (1)

Mahmoud Hasani

سالها بود که دنبال مطالبی از توسعه بودم. دکتر رنانی رو دنبالرمی‌کردم تا این‌که پادکست سکه شما رو معرفی کرد. سپاس از تابش بی‌دریغ‌تان

Nov 26th
Reply

Farshad

روز آشنایی با پادکست شما را در دفتر خاطراتم نوشته ام💐❤

Nov 26th
Reply (1)

Nacibeh Ahmadi

سلام امیدوارم سلامت باشید من هم زنی خانه دارم و موفق نشدم تحصیلات دانشگاهی داشته باشم، اما میل به یادگیری همیشه درمن وجود داشته و داره پادکست شما رو از همون اویل کارتون دنبال میکردم، یادمه اوالی بعضی مباحثبرام خیلی سنگین و نامانوس بود ولی شده بود سه بار اونها رو تو جای ساکت گوش میکردم تا متوجه بشم، ولی بعد از فصل دوم تقریبا زبان شما رو میفهمیدم و مطالب برام کاملا قابل فهم بودن من امروز واقعا متوجه شدم که من هم تو این سه سال با پادکست شما و مباحث جالبتون رشد کردم😊 از اینکه مثل یه استاد به یادگیریم کمک کردید وااااااااقعا ممنونم☺️

Nov 26th
Reply (1)

ali reza

درود وسپاس خوشحالم که اکثرپادکستهایی که معرفی کردین رومن هم دنبال میکنم هنرحافظ . فردوسی خوانی . رادیونو . داستان شب . اغما . رادیومرز . رو هم پیشنهادمیکنم. پاینده ایران وایرانی دغدغه مند 💐

Nov 26th
Reply

Behnaz massoumzadeh

مثل همیشه عالی ممنون🙏🙏🙏🌺

Nov 25th
Reply

MR Amin

خدا قوت و با تشکر از شما و همه کسانیکه در این مسیر ۱۰۰ قسمتی نقش داشتند. دکتر اگر حرکت ۴ دهه گذشته چین را در مسیر توسعه تعریف کنیم تعارض با دموکراسی سازی ندارد؟ مشابهن حرکت رضا شاه در تحولات توسعه ای کشور چی؟ آیا فکر نمیکنید اصل قرار دادن دمکراسی سازی و ظرفیت دولت تعامل گرا و اعتماد سازی مقدمه توسعه خودش نوعی ساده سازی ماجرای توسعه است؟

Nov 24th
Reply (1)

MR Amin

خدا قوت و با تشکر از شما و همه کسانیکه در این مسیر ۱۰۰ قسمتی نقش داشتند. دکتر اگر حرکت ۴ دهه گذشته چین را در مسیر توسعه تعریف کنیم تعارض با دموکراسی سازی ندارد؟ مشابهن حرکت رضا شاه در تحولات توسعه ای کشور چی؟ آیا فکر نمیکنید اصل قرار دادن دمکراسی سازی و ظرفیت دولت تعامل گرا و اعتماد سازی مقدمه توسعه خودش نوعی ساده سازی ماجرای توسعه است؟

Nov 24th
Reply

Mostafa Karami

تشکر از جناب دکتر بابت معرفی پادکست های خوب فارسی ای کاش همه پادکست ها این حرکت قشنگ رو ادامه بدن ولی جالب بود که سلیقه های مشترکی با جناب دکتر داشتم

Nov 22nd
Reply

Shapoor Valikhani

سلام جناب دکتر فاضلی نمیگم خسته نباشید کار شما از خستگی عبور کرده تمام اپیزودها و کتاب هاتون و بیشتر اونهایی که معرفی کردید خوندم قبلا هم یک کتاب خون خوب بودم ولی تغییری که شما در من ایجاد کردید این بود که مطالعات غیر تخصصی ام رو نظم بخشید و بیشتر کتابها مصاحبه ها خاطرات و پادکست هایی که مربوط به تاریخ ۱۲۰ ساله گذشته ایران بود رو خوندم و شنیدم این باعث شد که این مسیر تغییر و تحولات رو بهتر درک کنم دیگه ناامید نشم و دیگه توهم برندارم جناب دکتر فاضلی تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه ممنون که هستی خداروشکر از دانشگاه اومدی بیرون از شما و تیم تون از عزیزانی مثل دکتر رنانی از شجریان ناجی، لشکر بلوکی ، ارش رئیسی و......... باز

Nov 22nd
Reply (1)

reza joodaki

من به انوان کسی که ۹۹ قسمت قبلی رو کامل گوش کردم بسیار لذت بردم از شما بابت این قسمت بسیار ممنونم یاد اوری بود و به شدت لازم قسمت ای کاش اپیزود های از کتاب هایی که چند قسمتی هستند رو باهم و هم زمان بارگزاری میکردید به نظرم بهتر بود باسپاس

Nov 21st
Reply

Mehdi Gh

سلام استاد عزیز و گرانقدر،گوش دادن به سخنرانی شما ،مرا بیاد دکتر علی شریعتی انداخت،چقدر لحن بیان و گفتار شبیه بود. متاسفم برای جامعه ای که عزیزان و بزرگانی چون شما را دارد،و اینقدر بدبخت و محروم. بسیار عالی بود و لذت بردم

Nov 21st
Reply

ناتمامی کتاب صوتی a.seyedmirza

با هر اپیزود تمان جانم حسرت میشود که چرا از کسانی چون شما که علم کافی رو دارید، نه تنها در دولت استفاده نمیشه بلکه هر کسی علم ودانشی حقیقی داره کنار گذاشته میشه ،،افسوس ودریغ که بعد از حدود سه قرن در ایران شرایط بدتر تکرار میشه .،،عالی هستین ،ممنونم

Nov 21st
Reply

Mehdi Gh

سلام استاد عزیز،شنیدن سخنرانی شما ،مرا یاد دکتر علی شریعتی انداخت،لحن بیان گفتار شبیه بود،متاسفم برای جامعه ای که عزیزان و بزرگانی چون شما را داره و اینقدر بد بخت و محروم. عالی بود لذت بردم

Nov 21st
Reply

Mehdi Gh

سلام استاد عزیز،شنیدن سخنرانی شما ،مرا یاد دکتر علی شریعتی انداخت،لحن بیان گفتار شبیه بود،متاسفم برای جامعه ای که عزیزان و بزرگانی چون شما را داره و اینقدر بد بخت و محروم. عالی بود لذت بردم

Nov 21st
Reply

gandom znd

چرا ملت ها شکست میخورند؟ جهان چگونه مدرن شد دیباچه ای بر نظریه انحطاط در ایران تاریخ پژوهی در آسیب شناسی اخلاقی ایرانی ها

Nov 20th
Reply

Masiha Ahmadi

به قدر یک دانشگاه خوب جوانان این کشور رو آگاه میکنید ممنون

Nov 20th
Reply

Leili Namdari

سلام.من امشب این پادکست رو سابسکرایب کردم.حدود یکسالی میشه پراکنده مطالب اینستاگرام آقای دکتر رو مطالعه میکردم اما دوست دارم برای آگاهی همه ی اپیزودها رو گوش کنم.سوالم اینه آیا توالی اپیزودها اهمیت داره یا خیر?

Nov 19th
Reply (1)

Raana Norouzi

سلام. یه خداقوت و دست مریزاد حسابی به شما می‌گم. دیدگاه من رو به جامعه‌شناسی تغییر دادید. باعث شدید که دربرابر اتفاق‌هایی که اطرافم می‌افته آگاهی پیدا کنم. من زیاد پادکست گوش نمی‌دم؛ ولی جزء معدود پادکست‌هاییه که ذوق دارم و دوست دارم دنبالش کنم. به هرحال از اینکه می‌دونم اطرافم چه‌خبره، خوشحالم. امیدوارم همین‌طور پرقدرت‌تر ادامه بدید.

Nov 19th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store