Discoverرادیو عجایب
رادیو عجایب

رادیو عجایب

Author: Poria Ariai

Subscribed: 69,538Played: 1,367,374
Share

Description

صدای از اعماق تاریکی برای نشان دادن چیزهای عجیب دنیا هستی از اهرام ثلاثه تا زندگی سوسک ها بعد از انفجار اتمی

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

61 Episodes
Reverse
در این قسمت رفتیم سراغ یکی از مشهورترین پیشگوی های تاریخ که بسیاری از وقایع مهم تاریخ چون ظهور هیتلر، یازده سپتامبر و همه گیری کرونا رو پیش بینی کرده.نویسنده و اجرا کننده :Poria همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت رفتیم سراغ یکی از مشهورترین پیشگوی های تاریخ که بسیاری از وقایع مهم تاریخ چون ظهور هیتلر، یازده سپتامبر و همه گیری کرونا رو پیش بینی کرده.نویسنده و اجرا کننده :Poria همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت تجربیات نزدیک به مرگ رو از جنبه علمی بررسی کردیم و نگاه کردیم چقدر امکان داره جهان پس از مرگ چیزی باشه که ذهن ما میسازه.نویسنده و اجرا کننده :Poria همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت رفتیم سراغ کسانی که تجربه بازگشت از مرگ رو داشتن. و بررسی کردیم که در این سفری که داشتن چه اتفاقی براشون رخ داده.نویسنده و اجرا کننده :Poria همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت در داستان خودکشی هنرمندی رو بررسی میکنیم که کلی پشتش داستان و شایعات وجود داره. هنرمندی که شاید شما با اسم گروه نیروانا میشناسینش کسی نیست جز کورت کوبین. کورت یا کرت ؟پادکست معرفی شده :نوار زردهمکاران در تهیه این اپیزود :Bita  همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت در داستان خودکشی هنرمندی رو بررسی میکنیم که کلی پشتش داستان و شایعات وجود داره. هنرمندی که شاید شما با اسم گروه نیروانا میشناسینش کسی نیست جز کورت کوبین. اسپانسر این قسمت :کارگزاری ارانتههمکاران در تهیه این اپیزود :Bita  همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت رفتیم سراغ انجمنی که در دوران رایش سوم سعی کرد با ادم فضایی ارتباط برقرار بکنه تا با قدرت آدم فضایی ها بتونه رایش سوم رو در قدرت نگهداره. اسپانسر این قسمت :کارگزاری ارانتههمکاران در تهیه این اپیزود :Bita  همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت رفتیم سراغ انجمنی که در دوران رایش سوم سعی کرد با ادم فضایی ارتباط برقرار بکنه تا با قدرت آدم فضایی ها بتونه رایش سوم رو در قدرت نگهداره. اسپانسر این قسمت :کارگزاری ارانتههمکاران در تهیه این اپیزود :Bita  همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت میریم سراغ یکی از بزرگترین و مرموز ترین بخش های تاریخ بشر یعنی واتیکان اسپانسر این قسمت :اکو موسیقیهمکاران در تهیه این اپیزود :Bita منابع این اپیزود : Parcast Presents : Mysteries of the Vaticanهمچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت میریم سراغ یکی از بزرگترین و مرموز ترین بخش های تاریخ بشر یعنی واتیکان همکاران در تهیه این اپیزود :Bita منابع این اپیزود : Parcast Presents : Mysteries of the Vatican Pt. 1همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت میریم سراغ یکی از بزرگترین و مرموز ترین بخش های تاریخ بشر یعنی واتیکان سریال معرفی شده :Dev همکاران در تهیه این اپیزود :Bita منابع این اپیزود : Parcast Presents : Mysteries of the Vatican Pt. 1همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمنت میریم سراغ یکی از بزرگترین و مرموز ترین بخش های تاریخ بشر یعنی واتیکان پادکست های معرفی شدهسالن پروازسقوط همکاران در تهیه این اپیزود :Bita منابع این اپیزود : Parcast Presents : Mysteries of the Vatican Pt. 1همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت به اعضای فرقه داوودیه و همچنین محاصره 51 روزه این فرقه میپردازیم.. فیلم زالاوا که معرفی کردم : برای خرید بلیط  همکاران در تهیه این اپیزود :Bita  همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت به ظهور رهبر بدنام فرقه داودیه یعنی دیوید کورش میپردازیم. همکاران در تهیه این اپیزود :Bita  همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت بیشتر به انقلاب امریکا و تاثیر فراماسون ها در این انقلاب پرداختیم. همکاران در تهیه این اپیزود :Bita  همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت بیشتر به خاستگاه و ریشه های فراماسونی پرداختیم. همکاران در تهیه این اپیزود :faustlxrdBita  همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderبیرون ایران :https://www.patreon.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
پایلوت : 01:01

پایلوت : 01:01

2022-03-2120:55111

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت به سه تئوری که مربوط به فراماسونی هست میپردازممنبع :Conspiracy Theories parcast networkهمچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderبیرون ایران :https://www.patreon.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت به تاریخچه گروه بدنام فراماسونی میپردازیم و نحوه شکل گیری و افراد تاثیرگذار این گروه رو بیشتر میشناسیممنبع :Conspiracy Theories parcast networkهمچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderبیرون ایران :https://www.patreon.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این قسمت به تئوری توطئه مرتبط به ایلومیناتی پرداختم و از حقایق و دروغ های که در مورد این انجمن مخفی وجود داره براتون گفتم.همکاران این اپیزود : شیدا علی پورهمچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران :https://hamibash.com/radiowonderبیرون ایران :https://www.patreon.com/radiowonderرادیو عجایب رو دنبال کنید :https://instagram.com/radiowonderhttps://twitter.com/radiow0nderhttps://t.me/Wonderradio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
loading
Comments (4541)

Savival

خیلی خوبین، خیلی پادکستتون رو دوست دارم، ممنون از این که هستید🍀 انتقادمم اینه که غلطهای تلفظ کلمات خیلی زیاده، تقریبا توی هر اپیزود چندتا کلمه رو اشتباه میخونید....

Dec 9th
Reply

Morteza Hassani

شما قبل میکروفون یه بار متن و بخون اینقدر این اوهون نکنی !!! و یه کلاس فن بیان برو که برای شنونده احترام داشته باشیو نکته بعدی ، خیلی مکان ها بهانه ای تولید میشه برای مقاصد سیاسی!مثل ساختمان پلاسکو و غیره ....

Dec 9th
Reply (1)

saghi ghafari

ممنونم 👋

Dec 8th
Reply

hosein fallahfard

😐😐😐

Dec 7th
Reply

E D

❤️❤️عالی مثل همیشه

Dec 7th
Reply

دایی جون

اتفاقا نوستراداموس به دنیا آمدن بنده و شغل و زمان بازنشستگی من رو به خوبی پیش بینی کرده . به جان خدا راست میگم

Dec 6th
Reply

Yasin Ghanizade

هنوزم قاطعانه میگم که رادیو عجایب برای من در بین این همه پادکستی که وجود داره مثل خونه نقلی و قشنگی می مونه که فقط برای خودمه و من اونجا حالم هرچقدر بد باشه خوب میشه. پادکست وقتی شروع میشه نمی دونم کی و چطوری تموم میشه. دمت گرم پوریا! منتظر اپیزودهای بعدی و البته یک اجرای زنده هستیم. همه چی بی نظیر بود. موسیقی آخر اپیزود هم که حرف نداشت. و صد البته که نوستراداموس تولید چنین پادکستی رو پیش بینی کرده بود.

Dec 6th
Reply

fani baghi

دقیقه 43:12 پرش صوتی داره و حرفتون ناقص مونده.

Dec 6th
Reply

محمد عرفانیان

سلام و درود بر پوریای عزیز،امیدوارم که شاد و سلامت باشی ⚘❤⚘

Dec 5th
Reply

Helia

قسمت جدیددددددد

Dec 5th
Reply

Elham. M

عالی 👌🌠

Dec 5th
Reply

Masi_drv

💙🙏☘️

Dec 5th
Reply

mahwo_

ممنونم عالی بودین🥲🫂

Dec 5th
Reply

Soheila Mehrjo

ممنون پسرم❤🙏❤

Dec 5th
Reply

ایلیا تمجیدفر

می تونی یک اپیزود جواب به سوالات عجیب رو بدی

Dec 2nd
Reply

Mobina Bayat

تازه شروع کردم موضوع خوبه ولی یه جاهاییش میلنگه یه چیزایی درست نیس حرفاتون هم منسجم نبود پراکنده حرف میزدین انگار متن آماده نداشتین که از رو بخونین صرفا داشتم ویس دوستم تو تلگرامو گوش میداد🙂

Nov 29th
Reply

Helia

خیلی حال میکنم با تفسیر هات همه جوانب رو میسنجی دقیقا همون لحظه ای که آدمو مطمئن میکنی که قضیه واقعیه یه چیزی میگی که نقضش میکنه دوست داریم ❤موفق باشی

Nov 26th
Reply

Hamid Reza Moloodi

با سپاس از زحمات. وارن را چند جور مختلف تلفظ کردید رئیس fbi. hoover است نه hoor لطفا روی تلفظ اسامی بیشتر دقت کنید

Nov 25th
Reply

unes shojaei

چه داستان عجیبی

Nov 25th
Reply

Mahnaz

مرسی پوریا جان💚💚 فکر میکنم به موضوعات جدید بپردازی بهتر باشه تا موضوعات قبلی

Nov 24th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store