Discoverنقال باشی - Naghal Bashi
نقال باشی - Naghal Bashi

نقال باشی - Naghal Bashi

Author: ali ardam

Subscribed: 32,779Played: 408,499
Share

Description

. آنچه از تاریخ می آموزیم این است که از تاریخ هیچ نمی آموزیم

در کنار هم تاریخ می خوانیم، شاید که چراغ راه آینده ما باشد

برای اطلاعات تصویری و تکمیلی، به صفحه اینستاگرام زیر مراجعه کنید

Ardam.ali
42 Episodes
Reverse
10/12/99در بیست و هشت مرداد چه رخ داد؟ کودتا بود یا ضد کودتا؟ دخالت خارجی بود یا قیام ملی؟اگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
09/11/99مصدق دیداری به شدت تنش‌زا با شاه داشت و می‌خواست شاه رو به رفتن از ایران قانع کنه، ولی نتیجه این جلسه برعکس شد و حوادثی رخ داد که به نظر نقطه آغاز سقوط مصدق بوداگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
06/11/99درگیری مصدق و شاه به شدت بالا میگیره و به نقطه‌ای میرسه که نمی‌تونند همدیگه رو تحمل کننداگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
29/10/99در میانه بلوایِ نفت، شاه با ثریا اسفندیاری ازدواج میکنهاگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
26/10/99هرچند شاه از ترور رزم‌آرا خیلی ناراحت نشد، ولی این ترور در نهایت منجر به انتخاب مصدقی شد که شاه از اون حتی بیشتر از رزم‌آرا می‌ترسید. انگلیس هم که از مصالحه ناامید شده بود، تصمیم گرفت به ایران حمله کنه، اما با پادر میونی آمریکا از این کار منصرف شداگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
19/10/99با شکست قرارداد گس-گلشائیان، انگلستان و آمریکا محمد رضا شاه رو مجبور به انتخاب نخست وزیری مقتدر کردند، این شخص کسی نبود جز حاج علی رزم‌آرا. اما ورود رزم‌آرا به دفتر ریاست جمهوری، آغازگر درگیری‌های شاه و رزم آرا بوداگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
11/10/99با پایان غائله آذربایجان و خروج کمونیست‌ها از ایران، مساله نفت، اصلی‌ترین مساله روز کشور شده و محمرضا شاه این بار نیز با یکی دیگر از اشراف قاجار، یعنی مصدق درگیر شداگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
11/10/99بعد از شکست جنبش جنگل، مرکز جنبش چپ ایران به تهران منتقل شد و در این بین، گروهی به اسم 53 نفر به وجود آمدند که تاثیر عمیقی بر تاریخ ایران گذاشتنددر این نقل از کتاب‌های زیر کمک گرفتم:1.      شورشیان آرمانخواه، ناکامی چپ در ایران- مازیار بهروز- نشر ققنوس2.      مردم در سیاست ایران، یرواند آبراهامیان، ترجمه بهرتگ رجبی، نشر چشمه3.      گفتمان چپ در ایران (دوره قاجار و پهلوی اول)، محمدعلی احمدی، نشر ققنوس4.      تاریخ اندیشه‌های قرن بیستم، اندیشه‌های مارکسیستی، حسین بشیریه، نشر نی5.      ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، ترجمه احمد گل محمدی، نشر نیاگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
08/10/99جنبش جنگل چه بود؟ رابطه میرزا کوچک خان با کمونیست‌ها چطور برقرار شد؟ چرا جنبش جنگل شکست خورد؟سعی می‌کنیم به برخی از این سوالات در این نقل جواب بدیمدر این نقل از کتاب‌های زیر کمک گرفتم:1.      شورشیان آرمانخواه، ناکامی چپ در ایران- مازیار بهروز- نشر ققنوس2.      مردم در سیاست ایران، یرواند آبراهامیان، ترجمه بهرتگ رجبی، نشر چشمه3.      گفتمان چپ در ایران (دوره قاجار و پهلوی اول)، محمدعلی احمدی، نشر ققنوس4.      تاریخ اندیشه‌های قرن بیستم، اندیشه‌های مارکسیستی، حسین بشیریه، نشر نی5.      ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، ترجمه احمد گل محمدی، نشر نیاگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
25/09/99برای ددین فیلم‌های Sahab Data Mondays، به آدرس زیر می‌تونید مراجعه کنید.https://www.instagram.com/sahabdatamondays/در این نقل از کتاب‌های زیر کمک گرفتم:1.      شورشیان آرمانخواه، ناکامی چپ در ایران- مازیار بهروز- نشر ققنوس2.      مردم در سیاست ایران، یرواند آبراهامیان، ترجمه بهرتگ رجبی، نشر چشمه3.      گفتمان چپ در ایران (دوره قاجار و پهلوی اول)، محمدعلی احمدی، نشر ققنوس4.      تاریخ اندیشه‌های قرن بیستم، اندیشه‌های مارکسیستی، حسین بشیریه، نشر نی5.      ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، ترجمه احمد گل محمدی، نشر نیاگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
05/09/99پایان غائله آذربایجان و خلاص شدن از دست قوام، مشکلات شاه رو تموم نکرد، بلکه درگیری با تندروهای مذهبی و حزب توده، تازه آغاز شده بود، جدا از اینکه مشکلات شخصی خودش هم بهش اضافه شده بود.اگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
30/08/99قوام و شاه هر دو مشغول حل و فصل غائله آذربایجان بودند، ولی همزمان با یکدیگر در جدال بودند. در نهایت با خروج ارتش سرخ از آذربایجان، ارتش ایران تونست در یک عملیات ساده، فرقه دموکرات رو شکست داد. حالا نوبت تسویه حساب قوام و محمدرضا شاه بوداگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
27/08/99با باقی ماندن نیروهای شوروی در ایران، اوضاع شاه روز به روز بدتر شد. از یک سو نگران برنامه‌های شوروی بود، از سوی دیگر نگران انگلستان و قوام و جاه‌طلبی‌هایش نیز او را به وحشت انداخته بود.اگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
18/08/99به نظر می‌رسید روزهای دشوار محمدرضا با پایان جنگ جهانی دوم به پایان رسد، ولی گویا آغاز دردسرهای او بود.اگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashiدوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
12/08/99محمدرضا شاه بر خلاف پدر راه و رسم دیگری پیش گرفت و با روحانیون رابطه خوبی برقرار کرد، روابطی که شکل‌گیریش در همون سال‌های نخستین سلطنتش آغاز شداگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:https://payping.ir/@Naghalbashi دوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
04/08/99شنیدیم که رضا شاه در حال خروج از کشور بود، اما روزگار سیاه اش پایانی نداشت. نه تنها باید ار کشور خارج میشد،، بلکه باید تمام اموالش رو به اسم پسرش میکرد . بقیه داستان رو بشنویماگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به لینک زیر واریز کنید:payping.ir/@Naghalbashi دوستان خارج از کشو هم می‌تونند مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو به ایمیل زیر Paypal کنندArdam.naghal@gmail.com
30/07/99بعد از چند نقل که خودم صحبت کردم، به ادامه کتاب می پردازیم. شاهنشاهی محمدرضا در شرایطی که کشور اشغال شده، شروع شده و روزهایی سختی رو میگذرونه اگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به کارت 4642-9674-2910-5022 به نام مها آردم واریز کنید و یا برای دوستان خارج از کشور، می‌تونند به Ardam.naghal@gmail.com مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو PayPal کنند.
26/07/99در آخرین نقل از سری داستان‌های رضاشاه، به آخرین روزهای رضاشاه و جنگ جهانی دوم در ایران می‌پردازیم.1.      تاریخ روابط خارجی ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر امیر کبیر2.      ایران برآمدن رضاخان (بر افتادن قاجار و نقش انگلیسیها)، سیروس غنی، نشر نیلوفر3.      ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد فردوست، ویراسته عبدالله شهبازی، انتشارات اطلاعات4.      تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره قاجار، استاد سعید نفیسیو اگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به کارت 4642-9674-2910-5022 به نام مها آردم واریز کنید و یا برای دوستان خارج از کشور، می‌تونند به Ardam.naghal@gmail.com  مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو PayPal کنند.
20/06/99رضا شاه قهرمان بود یا ضد قهرمان؟ ناجی ایران بود یا خائن؟ توی این نقل نگاهی به کارنامه رضا شاه خواهیم داشت. برای اطلاعات بیشتر می‌تونید به این کتاب‌ها مراجعه کنید:1.      دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پهلوی، دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز2.       تجدد آمرانه، جامعه و دولت در عصر رضاشاه، تورج اتابکی، ترجمه مهدی حقیقت خواه، نشر ققنوس3.      ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی4.      تاریخ روابط خارجی ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر امیر کبیر5.      ایران برآمدن رضاخان (بر افتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها)، سیروس غنی، نشر نیلوفر6.      خاطرات تهران و بیروت، جان اسکیلز ایوری، ترجمه ضحی حسینی نصر و حسن فتاحی، کتاب پارسهو اگر دوست دارید حامی مالی این پادکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به کارت 4642-9674-2910-5022 به نام مها آردم واریز کنید و دوستان خارج از کشور، می‌تونند به Ardam.naghal@gmail.com  مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو PayPal کنند.
1399/07/09چه عواملی باعث سقوط رضا شاه شد؟ آیا واقعا رضا شاه رو انگلیس‌ها اوردن و خودشون بردن؟ توی نقل هفتم مفصل از این گفتیم که چنین دیدگاهی در برآمدن رضا شاه، دیدگاه درستی نیست و توی این نقل از این صحبت می‌کنیم که برکناری رضا خان چطور بود. برای اطلاعات بیشتر می‌تونید به این کتاب‌ها مراجعه کنید:1.      دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پهلوی، دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز2.       تجدد آمرانه، جامعه و دولت در عصر رضاشاه، تورج اتابکی، ترجمه مهدی حقیقت خواه، نشر ققنوس3.      خاطرات و خطرات، مهدی‌قلی هدایت (مخبر السلطنه)، انتشارات زوار4.      تاریخ روابط خارجی ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر امیر کبیر5.      ایران برآمدن رضاخان (بر افتادن قاجار و نقش انگلیسیها)، سیروس غنی، نشر نیلوفرو اگر دوست دارید حامی مالی این پدکست باشید، کافی است ماهانه حداکثر 10 هزار تومان به کارت 4642-9674-2910-5022 به نام مها آردم واریز کنید و یا برای دوستان خارج از کشور، می‌تونند به Ardam.naghal@gmail.com مبلغ ماهیانه یک دلار یا یک یورو PayPal کنند.
loading
Comments (632)

ss ss

سلام آقای آردم. منتظر ادامه مقال باشی باشیم یا دیگه تعطیل شده؟

Feb 21st
Reply

Saeed

جناب آردم بهتون خسته نباشید میگم. درمورد راه آهنی که فرمودید خواستم عرض کنم بهتر بود به این اشاره بشه این راه آهن از هیچ یک از شهر های مهم آن دوران ایران عبور نکرد و دور از ذهن نیست که با قاطعیت بگیم این یک خوش خدمتی که به دولت انگلستانی بوده که خودش رو برای مقابله احتمالی با شوروی آماده میکرده و هزینه ساخت این راه آهن که عملا تاثیری در زندگی مردم نداشت از جیب اون مردم فلک زده و با اعمال مالیات بر قند وچای این مردم حاصل شده بود.

Feb 9th
Reply

alipourmr

در دقیقه ۱۷ و سی‌و پنج ثانیه، یه سوتیِ ریز و بامزه دادین. 😁من هم دفعه قبلی که پادکست رو شنیده بودم، متوجه نشدم.

Feb 8th
Reply (1)

Niloofar Sayrafi

ممنون، اگر شما نبودید احتمال به دست آوردن این اطلاعات برای من صفر بود.

Feb 6th
Reply

Sadeq Qasemi

👌👌👌👌👌👌

Feb 6th
Reply

MehdiXO2020

علی آقا خیلی دمتون گرم ما ملت خیلی هامون نبودیم رمان شاه اونایی که بودن هم یادشون رفته با کی طرف بودن! چون حافظه تاریخی نداریم و از گذشته درس نمی‌گیریم! همین شده که پسر شاه اومده و داره مردم رو بخودش جذب میکنه! واسه همین من روزی رو میبینم که نوه های مسئولین امروز هم بیان و سخترانی پدرشانشون که الان سرکار بیارن بگن زمان پدر و پدر بزرگ ما چنین و چنان! باید یاد بگیریم حافظه تاریخی داشته باشیم و کتاب شما قدم خیلی خوبیه دمتون گرم❤️🔥

Feb 4th
Reply

abed eftekhari

محبت و لطف بزرگی در حق ما کردی آقا. دمت گرم خیلی کارت درسته. آهنگ قبلی رو من بیشتر دوست داشتم. ولی اینم گوش میدیم اگر شما صلاح دونستی احتمال خوب بودنش زیاده.

Feb 1st
Reply

Ali nobari

با سلام و خسته نباشید بابت زحماتتون در تهیه پادکست، نقل روایی خیلی کسل کنندست و آدم یاد کلاسهای خواب آور تاریخ میوفته، اگر یکم از خشکی پادکست کم بشه و یکم بیان راحت تری داشته باشه شاید جذاب تر بشه. آدم یاد مستندهای طرفدار جمهوری اسلامی میوفته، تشکر

Feb 1st
Reply

alipourmr

تنها پادکستی هستید که برای من، ارزشِ دوباره شنیدن را داشتید چون بسیار مفید و همگِن تهیه شده و خط سیر و جهتِ روایت، قابل ستایش است. درود بر شما

Jan 31st
Reply

hajar maghbooli

چقدر آهنگه خوب بود با اینکه بی ربط بود، حس رادیو بهم دست داد، که آهنگ های تصادفی پخش میشه، انگار بهتر از آهنگ های حماسیه، یجور میشوره میبره تمام حرف های جدی ای که شنیدی

Jan 30th
Reply

milad gudarzi

هر چی در مورد این کودتا بیشتر میخونم بازم اطلاعات جدیدی ازش وجود داره که من نمیدونستم،بسیار عالی بود خداقوت

Jan 30th
Reply

Ali Ghaffari

اوکی ما فرض می‌گیریم که در زمان فترت شاه حق عزل و نصب نخست وزیر رو داره. ولی نکته اینجاست که فرمان انحلال مجلس رسما توسط شاه صادر نشده بود و قانوناً مجلس منحل نبود. بدیهیه که چیزی که در قانون اساسی تعریف شده بود حق انحلال مجلس رو فقط به شاه داده بود نه به مردم و توسط رفراندوم.

Jan 29th
Reply

marzieh zamani

ای ول

Jan 28th
Reply

Mehdi Tabatabaee

ضمن اینکه در مرداد 32 مجلس اصلا منحل نشد. مصدق با رفراندوم فقط نظر مردم رو پرسید. اما انحلال مجلس به فرمان شاه نیاز داشت که شاه فرمانی صادر نکرده بود. فرمان انحلال مجلس آبان ماه امضا شد

Jan 28th
Reply

Mehdi Tabatabaee

سلام. شاه در زمان فترت نمیتونست نخست وزیر رو عزل کنه که اگر میشد، احمدشاه صمصام السلطنه رو عزل میکرد

Jan 28th
Reply (1)

Kazem Najafi

دستمریزاد علی آقا

Jan 28th
Reply

marzieh zamani

همچنان منتظر نقل چهلم.....

Jan 27th
Reply

Smb_mo

واقعا از شما انتظار بیشتری داشتم آقای آردم این داستانی که یه مدت سر شعرخونی آقای اردوغان پیش اومد همه‌ش فتنه‌های ضریف بود من با چیزی که در اپیزودهای قبلی از نظرات شما شنیدم انتظار داشتم شما متوجه این موضوع باشین. پیشنهاد میکنم اگر خودتون هم ترکی بلد نیستین از کسی که بلده بخواین سخنرانی اردوغان رو براتون ترجمه کنه تا متوجه بشین داستان واقعی چیه. لطفا همونطوری که آقای میلانی بی‌طرفانه تاریخ رو نقل میکنن شما هم بی‌طرفانه به این موضوع بپردازید اگر نمیتونید بی‌طرف باشین فقط همون نقل کتاب رو ادامه بدین.

Jan 27th
Reply (1)

Amir Pourmirza

درود بر شما، من بر عکس نظر دوستان به نظرم کوتاهی نقل ها بسیار مفید تر شده و در حفظ تمرکز برای خود من خیلی مفید بوده. در کل هم بابت نقل های عالیتون بسیار سپاسگزارم. از اقای باغستانی هم بخاطر معرفی شما متشکرم..

Jan 24th
Reply

Maziar Jahanshahi

یه سوال علی جان؛ قرارداد سایکس-پیکو بعد از جنگ جهانی اول مگه نبود ؟ اوالی انگاری گفتی جنگ جهانی دوم

Jan 23rd
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store