Discoverپادکست خطر زیستی
پادکست خطر زیستی

پادکست خطر زیستی

Author: Negar asghari

Subscribed: 4Played: 60
Share

Description

پادکست خطر زیستی پادکستی است که توسط انجمن ایمنی زیستی دانشگاه مراغه تولید می شود و به بررسی ایمنی زیستی و تراریخته ها می پردازد.
گویندگان این پادکست آقایان علیرضا عیوض نژاد، محمدرضا فتح الهی و خانم ها نگار اصغری و الناز مرزبان هستند.
5 Episodes
Reverse
اپیزود پنجم

اپیزود پنجم

2021-05-2809:42

پروتکل کارتاهنا و قانون ملی ایمنی زیستی
مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته در گفتگو با دکتر گوهری دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه مراغه
اپیزود سوم

اپیزود سوم

2021-05-1010:05

ادامه ی بحث مربوط به محصولات تراریخته، مزایا و منافع حاصل از محصولات تراریخته
اپیزود دوم

اپیزود دوم

2021-05-0412:30

محصولات تراریخته، مزایا و منافع حاصل از محصولات تراریخته
اپیزود اول

اپیزود اول

2021-04-2512:13

نگاهی بر زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store