Discoverپادکست داستانی ترپند /TarPand
پادکست داستانی ترپند /TarPand

پادکست داستانی ترپند /TarPand

Author: Tarpand

Subscribed: 42,111Played: 120,210
Share

Description

روایت ماجرا و حکایت های پشت هر ضرب المثل به زبان ساده
23 Episodes
Reverse
این قسمت ترپند به ریشه عبارت " بعد سی سال، نوروز به شنبه افتاد " می‌پردازه و داستان پشت این عبارت رو روایت میکنه.  در پایان هم در مورد باورهای عامه یا خرافات و تفاوتشون با ضرب المثل صحبت میکنیم. ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه عبارت " شغال بیشه مازندران را، نگیرد جز سگ مازندرانی " می‌پردازه و داستان پشت این عبارت رو روایت میکنه.  در پایان هم در مورد حکمت ها و تفاوتشون با ضرب المثل صحبت میکنیم. این قسمت به پیشنهاد امیرحسین امیدی فرد، سازنده و راوی پادکست قصه کلیدر ساخته شده. صفحه اینستاگرام قصه کلیدر لینک کست باکس پادکست قصه کلیدر ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه اصطلاح " ملا خور شدن " می‌پردازه و کاربردش از گذشته تا به امروز رو روایت میکنه.  در پایان هم در مورد زبانزدها و انواعشون صحبت میکنیم. ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " کار نیکو کردن از پر کردن است " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، این داستان از هفت پیکر خمسه نظامی برگرفته شده.  در پایان هم در مورد ویژگی "نا معلوم بودن پدید آورنده" ضرب المثل صحبت میکنیم. ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید  Https://hamibash.com/tarpand  راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " کلاهش پس معرکه است " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به یکی دیگه از ویژگی ضرب المثل‌ها که "جنبه استعاری" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " روضه خوان پشم چال " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به خاصیت "کاربردهای متفاوت" ضرب المثل میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به مناسبت شب یلدای سال 99 منتشر میشه و به ریشه کنایه " دیوان بلخ " می‌پردازه و 2 تا از حکایت های جالب و شنیدنی دیوان بلخ رو روایت میکنه، توی این قسمت بخش توضیحات ویژگی های ضرب المثل ها وجود نداره. پادکست معرفی شده: چای با بنفشه با صدای بنفشه طاهریان ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " سوراخ دعا رو گم کردی " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به یازدهمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "روانی لفظ و سادگی" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " خر کریم رو نعل کردن " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به دهمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "انعکاس اندیشه و آیینه زندگی گذشتگان بودن" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarpandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " حرف مفت زدن " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به نهمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "کلیت و شمول" ضرب المثل هست .میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand راه ارتباطی با ما: tarandpodcast@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " این امام زاده ایه که باهم ساختیم " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به هشتمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "تکیه بر تجربه" ضرب المثل هست .میپردازیم  ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
.این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " آتش بیار معرکه " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به هفتمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "جمله ای بودن" ضرب المثل هست میپردازیم ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
.این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " زینب زیادی " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به ششمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت "حسن تاثیر، جاذبه و کشش" ضرب المثل هست میپردازیم  ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast   برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید   Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " از ریش به سبیل پیوند کردن " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به پنجمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت حسن تشبیه ضرب المثل هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast   برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید   Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب‌المثل " واسه من آب نداشته باشه، واسه تو نون که داره " می‌پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به چهارمین ویژگی ضرب المثل‌ها که خاصیت روشنی و درستی معنی ضرب المثل هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه‌های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید  Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل " حکیم باشی رو دراز کنید " می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به سومین ویژگی ضرب المثل ها که خاصیت پند و اندرزگونه ضرب المثل هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید  Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل با همه بله، با ما هم بله می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم به دومین ویژگی ضرب المثل ها که شهرت و رواج بین مردم هست میپردازیم . ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید  Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل میخ به دامن خودش زده  می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه،  در پایان هم کمی به ویژگی موجز و مختصر بودن ضرب المثل میپردازیم . ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید  Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید  Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل بیطاری از خر کور یاد گرفته می پردازه و داستان پشتش رو روایت میکنه، در پایان هم برداشتی از مقدمه کتاب فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، تالیف دکتر حسن ذوافقاری رو با هم میشنویم. ترپند رو در شبکه های مجازی با آیدی زیر دنبال کنید Tarpandpodcast  برای حمایت مالی میتونید از لینک زیر استفاده کنید Https://hamibash.com/tarpand --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
این قسمت ترپند به ریشه ضرب المثل ماست ها رو کیسه کردن می پردازه که ماجرای تاریخیش برمیگرده به دوران ناصرالدین شاه قاجار، ترپند رو می تونید توی فضای مجازی با آی دی  tarpandpodcast جستجو و دنبال کنید. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tarpand/message
loading
Comments (1254)

hosein shekarchi

جالب بود

Oct 17th
Reply (1)

Babak Ghobadi

اپیزود جدیدی منتشر نمی‌کنید؟

Oct 17th
Reply (1)

Kelidarpodcast

سلام مجتبی جان. اقا من طی یکی دو هفته اخیر کل اپیزودها رو شنیدم. از آخر به اول هم شنیدم. پشت فرمون هم شنیدم و باعث شد تحمل ترافیک برام لذتبخش بشه. روایتت رو خیلی دوست داشتم. و خیلی کیف کردم وقتی قصه پشت ضرب المثلها رو برامون میگفتی. دمت گرم. خدا قوت ک وقت و حوصله به خرج دادی و مطالعه کردی تا این پادکست شکل بگیره. این موزیک ضرب و سنتور هم فوق العاده ست. و به فضاسازی پادکست خیلی کمک کرده. تیکه انداختن ها جالب بود‌😉. امیدوارم حالت خوب باشه. کار و بارت رو روال بیفته و گرفتاری نداشته باشی ک بتونی با قدرت همچنان ادامه بدی. منم مدتیه ک اپیزود جدید منتشر نکردم و لذا حالتو درک میکنم. که زندگی و روزگار بعضا فشار میاره و آدم نمیتونه به علاقمندیهاش برسه. مراقبت کن برادر🌺🌺🌺🙏🙏

Oct 17th
Reply (2)

مهناز ابراهیمی

پیغام دادم که بگم خانی اومده گوش داده لذت برده و رفته😁

Oct 16th
Reply

مهناز ابراهیمی

چقدر جالب بود.یادم باشه به دوستام بگم بیان خرمو نعل کنن😁

Oct 16th
Reply (1)

hosein shekarchi

عالی بود#ترپند

Oct 14th
Reply (1)

atefeh

ممنون از شما و توضیحات روشنتون. فکر میکنم در حال حاضرم اکثر عموم مردم تو ایران کلاهشون پس معرکه س، ولی خب نمیرن دنبالش و امیدوارنه نشستن به نگاه معرکه که یهو شاید اونجا چیزی نصیبشون شه

Oct 12th
Reply (1)

Haf nium

خوبه والا ۲ دقیقه اول اینتروی تکراری و روی اعصاب بعدم اپیزود دقیقه ۹:۳۰ تموم میشه و اترو تکراری و روی اعصاب ....

Oct 12th
Reply (1)

بردیا چراغی

دمت گرم خیلی چیزا یاد گرفتیم😀😀☺☺☺☺👑

Oct 8th
Reply (1)

atefeh

😁 حقِ خالی بندش بود خیلی روان و قابل فهم توضیح میدید ممنون🌺

Oct 8th
Reply (1)

Farhad Rad

مجتبی جان من همه اپیزودهاتو تو چند روز خوردم. موضوع پادکستت خاص و قوی هست که رقیب نداری. کلی هم براش زحمت می کشی که جای تقدیر داره رفیق. الان مهر ماه 1400 هست و تو از خرداد دیگه چیزی منتشر نکردی. امیدوارم سلامت باشی و وقتت این قدر آزاد بشه تا به تولید محتوی فاخرت ادامه بدی. مخلصم بازم ممنون 🌺🌻🌼

Oct 8th
Reply (1)

Farhad Rad

چه جالب

Oct 8th
Reply

Farhad Rad

ممنون

Oct 8th
Reply

Farhad Rad

دمت گرم

Oct 8th
Reply

Farhad Rad

عجب 😄😄😄

Oct 8th
Reply

Farhad Rad

محشر و جذاب

Oct 8th
Reply

Farhad Rad

عالی بود

Oct 8th
Reply

Farhad Rad

سپاسگزارم

Oct 8th
Reply (1)

مهناز ابراهیمی

ممنون از شما که حرف مفت نمی زنید😁

Oct 8th
Reply (1)

Farhad Rad

بله چقدر خوب بود بله

Oct 7th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store