Discoverپادکست فارسی بی‌پلاس ‌Bplus بی پلاس
پادکست فارسی بی‌پلاس ‌Bplus بی پلاس

پادکست فارسی بی‌پلاس ‌Bplus بی پلاس

Author: Ali Bandari

Subscribed: 1,115,723Played: 34,995,831
Share

Description

خلاصه‌ی فارسی کتابهای غیرداستانی
138 Episodes
Reverse
زاکربرگ و ایلان ماسک قراره واقعا برن کولوسئوم نبرد کنن؟ بزرگ‌ترین تماشاخانه‌ی دنیا که در لیست عجایب هفتگانه نو هم هست چه داستانی داره؟ متن: علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس نابع: National Geographic Documentary Secrets of the Colosseum in Rome Blood and circuses The Colosseum in Ancient Times 15 HORRIFYING Moments of Animals Fighting For Their Lives Paul McCartney Live Inside Colosseum  
داستان راه آهن چیه؟ این تکنولوژی انقلابی چه جوری دنیا رو عوض کرد؟ متن: عباس سیدین، علی بندری |  ویدیو و صدا: نیما خالدی‌کیا برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: Jeremy Rifkin - Zero marginal cost society Geoffrey Lucas Herrera - Technology And International Transformation The Railroad, the Atom Bomb, and the Politics of Technological Change Christian Wolmar - To the Edge of the World_ The Story of the Trans-Siberian Express, the World’s Greatest Railroad  
قدرتمندترین کمپانی دنیا چه جوری شکل گرفت، چه قدرتی داشت و با چه اتفاق‌هایی کنار رفت. متن: آمنه محمدی، علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: The East Indian Company - History World History Website Robert Clive British Raj Company Rule in India How the East India Company Took Over An Entire Country Economy of India under Company Rule A Letter to A Hindu The Anarchy  
از دوران صفوی تا فتحعلی شاه قاجار بین ایران و روسیه چی گذشت؟ چه اتفاق‌هایی زمینه‌ساز بازی بزرگ شد و همه اون ماجراها و عهدنامه‌های ترکمنچای و گلستان رو رقم زد؟ متن: بهجت بندری، علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: روس‌ها در ایران - رودی متی مراحل نخست روابط روسیه و ایران - مورییل آتکین مفهوم قانون در ایران معاصر (پیشا مشروطه) - داود فیرحی ایران در دوران قاجار - منصوره اتحادیه نظام مافی خاقان صاحبقران و علمای زمان - احمد کاظمی موسوی بازی بزرگ - پیتر هاپکرک تاریخ روابط روس و ایران - محمدعلی جمالزاده نگاهی بر پیامد جنگ‌های ایران و روس - فاطمه قاضی‌ها از ماست که بر ماست - هما ناطق بازنگری جنگ دوم ایران و روسیه - مازیار بهروز مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی جواد طباطبایی People of Caucasus  
بنجامین فرانکلین یکی از درخشان‌ترین مغزهای آمریکاست. کسی که می‌گن اولین آمریکاییه و اصلا ریشه‌ی رویای آمریکایی از نوشته‌ها و زندگی فرانکلین در اومده.   متن: بهجت بندری، علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس   منابع: Benjamin Franklin Historical Society (benjamin-franklin-history.org) Benjamin Franklin: Citizen of the World Benjamin Franklin Benjamin Franklin Scientist and Statesman  The Autobiography of Benjamin Franklin  
تاریخ هند، یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری با خیلی از چیزهایی که ریشه‌های شرایط امروزش هستند.   متن: آمنه محمدی، علی بندری |  ویدیو و صدا: DASTAN GROUP - www.dastanads.com   برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس   منابع: How did Britain Conquer India? | Animated History What is India’s caste system? Constitutional structure Cast system in India today The British Empire The Mughal Empire, 1526–1761 Essay on Indian Hidtory National Portal of India Story of India - BBC Documentary Gandhi's Rise to Power: Indian Politics 1915–1922 History of India
رضاشاه پهلوی

رضاشاه پهلوی

2023-08-1801:02:09968

رضاشاه، پادشاهی بدون قبیله و بدون جنگ و خونریزی. پادشاهی مستبد که هویت ملی رو ساخت و ایران رو عوض کرد. متن: آرش بهشتی، علی بندری |  ویدیو و صدا: نیما خالدی‌کیا برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع:  ایران در دوران قاجار - منصوره اتحادیه نظام مافی خلیلی خو، محمدرضا، توسعه و نوسازی ایران در دوره رضاشاه، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی(واحد شهید بهشتی)، 1373. شمیم، علی اصغر؛ ایران در دوره سلطنت قاجار؛ تهران: موسسه انتشارات مدبر؛ [ بی تا]. آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب؛ ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی؛ تهران: نشر نی، 1381 .آفاری، ژانت، انقلاب مشروطه ایران، ترجمه رضا رضایی، تهران: نشر بیستون؛ 1385 امیر اسمی، کامبیز؛ بررسی قرارداد 1919 با تکیه بر نقش مخالفان قرارداد؛ فصلنامه تاریخ نو؛ شماره دوازدهم، پاییز 1394 توتکار، حجت، پرویش، محسن، مواضع علماء در برابر کودتای سوم اسفند 1299 هجری شمسی، مطالعات تاریخ اسلام، شماره 12، بهار 1391 تقوی، سید مصطفی، تأملی در کودتای 7311 ،تاریخ معاصر ایران، شماره 82 ، زمستان 1383 فوران، جان؛ مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا پس از انقلاب اسلامی؛ ترجمه احمد تدین؛ تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا؛ 1380 عشقی، میرزاده، جمهوری نامه، https://ganjoor.net/eshghi/jomhoori
گذرگاهی مهم که ایده‌ش اولین بار توسط داریوش هخامنشی اجرا شد و در مسیر تاریخ همواره پرماجرا و مهم بود و هست.   متن: علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس   منابع: Suez Crisis 1956 SCA - Canal History A Brief History of the Suez Canal Naser: From Dream to Disaster Farsi, مقاله مسئله کانال سوئز و ریشه‌های آن، منصوره نظام مافی  مقاله داریوش، حفر آبراهۀ سوئز، و نقش آن در توسعه‌ی روابط تجاری در دوره‌ی خامنشی، روزبه زرین کوب  
آیا ما واقعا امروز همون سیستم آموزشی رو می‌خوایم؟   متن: علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? | TED Talk STOP STEALING DREAMS: Seth Godin at TEDxYouth@BFS In Praise of Idleness and Other Essays, Bertrand Russell How to escape education's death valley | Sir Ken Robinson Bring on the learning revolution! | Ken Robinson RSA ANIMATE: Changing Education Paradigms The Great Dropout JUST STARTED | What This Means  
وقتی که کشور آلمان هنوز وجود نداره اما مردم جرمن یک سیستمی می‌سازن برای توسعه‌ی تجارت که در دنیای اون روز مدت‌های بسیار بسیار بسیار زیاد کار می‌کنه. متن: علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس
در این ویدیو از چهره‌ی قبل از رییس‌جمهوری آیزنهاور می‌گیم، از کارهای مهمی که در زمان رییس‌جمهور بودنش کرد و یه کارهاییش به ایران هم مربوط بود و چیزهایی که امروز بهش معروفه. متن: معین فرخی، علی بندری |  ویدیو و صدا: نیما خالدی‌کیا برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: 5 Things You Didn't Know About Eisenhower Dwight D. Eisenhower: The 34th President of the United States | Biography Phone Call with General Eisenhower during Cuban Missile Crisis CBS Reports (1964): "D-Day Plus 20 Years - Eisenhower Returns to Normandy" Introducing the 🇺🇸United States The Atlantic Community Series - NATO Documentaries, 1956 Interstate Highway System Eisenhower approves coup in Iran, Aug. 19, 1953 The dark side of Eisenhower’s foreign policy DWIGHT D. EISENHOWER: DOMESTIC AFFAIRS Operation Bodyguard  
می‌خوایم ببینیم ایده‌های انقلاب مشروطه از کجا داشت ورودی می‌گرفت؟ روشنفکرهای ایرانی چی می‌نوشتن و از چی حرف می‌زدن که به انقلاب ختم شد؟ متن: بهجت بندری، علی بندری |  ویدیو و صدا: نیما خالدی‌کیا برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: کتاب اندیشه‌ی ترقی، آدمیت کتاب مفهوم قانون در ایران معاصر فیرحی کتاب مشروطه‌ی ایرانی آجودانی کتاب اندیشه و سیاست در ایران قاجار زرگری نژاد رساله یک کلمه میرزا یوسف خان سیاحت نامه ابراهیم بیگ کتاب تاریخ ایران مدرن امانت کتاب روزنامه قانون هما ناطق کتاب میرزا فتحعلی آخوندزاده آدمیت کتاب میرزا ملکم خان حامد الگار کتاب نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران، سید علی آل داوود کتاب تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی  
یه پلی‌لیست داریم در کانال یوتیوب بی‌پلاس: داستان یک شهرداستان هامبورگ یکی از اون‌هاست. شهری مهم با تاب‌آوری بالا.   متن: علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: A Tale of Two Northern European Cities: Meeting the Challenges of Sea Level Rise how a village had to die so Hamburg's port could survive Port of Hamburg  
برای دونستن اوضاع روسیه مثل خیلی جاهای دیگه، مهمه که حداقل حدود تاریخش رو بدونیم. روسیه‌ای که در دویست سال گذشته در تاریخ ایران هم خیلی تاثیرگذار بوده. متن: بهجت بندری، علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: مقاله روسیه، گسستگی‌ها در بافت فرهنگ از دیانا خاپااوا Dina Khapaeva از کتاب تاریخ ملل، چگونه هویت ملت‌ها شکل گرفت، پیتر فورتادو کتاب ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ؛ تحولات اقتصادی و کشمکش‌های نظامی در سال‌های ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ از پل کندی کتاب روسیه تزاری، جیمز ای استریکلر History of Russia - Rurik to Revolution Russia, the Kievan Rus, and the Mongols Russia's Geography Problem The Treaty of Tilsit Russia: A Timeline Legacy of Catherine the Great 8 Things You Didn’t Know About Catherine the Great How Catherine really became 'The Great' Napoleon Bonaparte & The 1812 Battle of Borodino Mikhail Kutuzov & the Russian Military Enlightenment Lake Peipus: Battle on the Ice The history of railroads in Russia The Legend of the Tsar’s Finger Orthodox Russia The Russian Revolution of 1905 | Bloody Sunday and the first Soviets Ancient Origins of the Kyivan Rus: From Rurikids to Mongols Russia: 1000 Years Of History How Rus Survived Mongols and Crusaders - Rise of Novgorod How the Rus Became Christian - Vladimir the Great  The Emancipation of the Serfs Catherine the Great برای کنجکاوی بیشتر: Understanding Russian Christianity
هری ترومن یهویی رییس جمهور امریکا شد. روزولت مرد و معاونش شد رییس جمهور. در این ویدیو در مورد خودش، کارنامه‌ی سیاسیش و رابطه‌ش با ایران حرف می‌زنیم. متن: علی شیخ، علی بندری |  ویدیو و صدا: DASTAN GROUP - www.dastanads.com برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: The Presidential Difference: Leadership Style from FDR to Barack Obama by  Fred I. Greenstein The American President: From Teddy Roosevelt to Bill Clinton by William E. Leuchtenburg The Untold History of the United States Television documentary ; Created by, Oliver Stone World War‍ II Every Day with Army Sizes The Yalta Conference - World War II History Harry S. Truman: The Accidental President The Marshall Plan: Rebuilding Europe In the Shadow of Communism How the US Outspent the USSR - Point Four Program Cold War DOCUMENTARY Political Courage by Douglas Perkins, Episode 49. Harry Truman & the Truman Committee We Didn't Start the Fire: The History Podcast by Crowd Networ Episode Harry Truman President Truman is briefed on Manhattan Project  
تئوری توطئه

تئوری توطئه

2023-06-1612:06602

وقتی به ما می‌گن آقا تو ماهه چی می‌شه که باورش می‌کنیم متن: عباس سیدین، علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: خلاصه کتاب نردبان شکسته در پادکست بی‌پلاس یادداشت در جستجوی الگو در وبلاگ بی‌پلاس What is Pareidolia? Keith Payne Pareidolia  
تاریخ سنگاپور

تاریخ سنگاپور

2023-06-1049:27652

سنگاپور هویت ملیش رو تعریف کرد روی توسعه و آینده. چه جوری این کار رو کردن؟ متن: بهجت بندری، علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: Why Singapore is One of the World's Richest Countries Interview with Lee Kuan Yew Meritocracy In Singapore Schools The MPH Formula - Kishore Mahbubani Singapore's Sensible Dictatorship Why has Singapore succeeded? Lee Kuan Yew obituary | Singapore | The Guardian Singapore | Facts, Geography, History, & Points of Interest | Britannica How Singapore Became One Of The Richest Places On Earth : NPR Leadership: Six Studies in World strategy The Economic Development of Singapore: A Historical Perspective Public housing in Singapore  
رضاخان، سردار سپه

رضاخان، سردار سپه

2023-06-0201:02:131,249

صحنه رو بچینیم: اتفاقی که رضاخان رو میاره در سطح اول سیاست ایران کودتای سوم اسفنده. متن: آرش بهشتی، علی بندری |  ویدیو و صدا: نیما خالدی‌کیا برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع:  ایران در دوران قاجار - منصوره اتحادیه نظام مافی خلیلی خو، محمدرضا، توسعه و نوسازی ایران در دوره رضاشاه، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی(واحد شهید بهشتی)، 1373. شمیم، علی اصغر؛ ایران در دوره سلطنت قاجار؛ تهران: موسسه انتشارات مدبر؛ [ بی تا]. آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب؛ ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی؛ تهران: نشر نی، 1381 .آفاری، ژانت، انقلاب مشروطه ایران، ترجمه رضا رضایی، تهران: نشر بیستون؛ 1385 امیر اسمی، کامبیز؛ بررسی قرارداد 1919 با تکیه بر نقش مخالفان قرارداد؛ فصلنامه تاریخ نو؛ شماره دوازدهم، پاییز 1394 توتکار، حجت، پرویش، محسن، مواضع علماء در برابر کودتای سوم اسفند 1299 هجری شمسی، مطالعات تاریخ اسلام، شماره 12، بهار 1391 تقوی، سید مصطفی، تأملی در کودتای 7311 ،تاریخ معاصر ایران، شماره 82 ، زمستان 1383 فوران، جان؛ مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا پس از انقلاب اسلامی؛ ترجمه احمد تدین؛ تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا؛ 1380 عشقی، میرزاده، جمهوری نامه، https://ganjoor.net/eshghi/jomhoori
ایران در قرن نوزدهم درگیر مشکلاتی بود که در نهایت منجر به انقلاب مشروطه شد. ما در مورد این سه مسیر کنجکاوی کردیم: سیستم مالی، سیستم قضایی و ساختار سیاسی. متن: بهجت بندری، علی بندری |  ویدیو و صدا: DASTAN GROUP - www.dastanads.com برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: تاریخ ایران مدرن- عباس امانت افکار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار- هما ناطق و فریدون آدمیت اندیشه ترقی و حکومت قانون- فریدون آدمیت رسایل مشروطیت- غلامحسین زرگری نژاد
همون سیاست سنتی بریتانیا که نباید قدرت برتر دیگری در اروپا وجود داشته باشه این بار می‌خواست توان اقتصادی و جهش چشم‌گیر آلمان رو نابود کنه. متن: علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: 1917 Centennial Series: War, Revolution, Socialism, War. Stephen Kotkin Was WWI the Error of Modern History?  Britain Should Not Have Fought in the First World War The Pity Of War: Explaining World War کتاب A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order کتاب
loading
Comments (31267)

♡ ₕₐₙᵢyₑ♡

🙏💕💐

Oct 1st
Reply

Moj Shahsavari

آقای بندری ارادات. داداش بندری شو بیشتر کن تو چنل بی تون

Oct 1st
Reply

hamid dhs

آقا دست بجنبون دیگه مردیم از نسخی😁😁😁

Oct 1st
Reply

omid saadati

فوق العاده اید به چنل بی هم برسید لطفا

Oct 1st
Reply

MATADOR

علی بندری علی خوشگلی علی از همه زیباتری

Oct 1st
Reply

Hamid

خیلی ممنون از پادکست ارزشمندتون

Oct 1st
Reply

VC

ویژگی منحصر به فرد ما : یه مشکل که باهاش کنار اومدیم

Oct 1st
Reply

Behzad asghari

کدوم جام جهانی؟ چه کشکی؟ چه دوغی؟

Oct 1st
Reply

Emad Kashani

نمیدونم چرا خیلی کم یا اغلب هیچ، به تاثیر ابزار و وسایل بر زندگیمون توجه میکنیم. مثلا وقتی ماشین می‌خریم یا به سنی می‌رسیم که میتونیم از ماشین شخصی استفاده کنیم واقعا یهو تغییرات خیلی مهمی تو سبک زندگیمون اتفاق میوفته. حتی مشاهده شده آدما رفتاراشونم عوض میشه!

Oct 1st
Reply

Sara Shirazi

اون سفرنامه لطفا بذارید به شدت خوبه اینجوری علم آدما بالامیره ممنونم از تیم خوبتون

Oct 1st
Reply

Naeem

اخرین اپیزود اپلود شده شمارش چند؟

Oct 1st
Reply

#Nika_shakarami

چیتوز همون احمدی نژاده :)))))

Oct 1st
Reply

E D

جنایات بریتانیا را نه میبخشیم نه فراموش میکنیم

Oct 1st
Reply

Fazel Lotfi

ممنون

Sep 30th
Reply

Ida Asgharzade

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Sep 30th
Reply

esi anzabi

با تشکر از اقای بندری عزیز

Sep 30th
Reply

N.Gharehbaghy

روزتان مبارک. سپاس بخاطر تلاش های بی وقفه تان برای آگاهی بخشی. برقرار باشید

Sep 30th
Reply

esi anzabi

عالی با تشکر از پادکست بی پلاس

Sep 30th
Reply

Reyhane jamshidi

عالی✌🏼

Sep 30th
Reply

Soudabeh Jafari Zadeh

بینظیر 🤍

Sep 30th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store