Discoverپادکست هبوطستان
پادکست هبوطستان

پادکست هبوطستان

Author: Saber ABBASIAN

Subscribed: 1Played: 13
Share

Description

درنگی در معنای بودن
1 Episodes
Reverse
به پادکست هبوطستان خوش آمدید. هبوطستان پادکستی است درباره فرهنگ, هنر, فلسفه, تاریخ, جامعه, سیاست و هر آنچه به بودن ما در دنیایی که در آن هبوط کرده‌ایم معنا می‌بخشد.
Comments