Discoverپادکست کتاب راه پرداخت
پادکست کتاب راه پرداخت

پادکست کتاب راه پرداخت

Author: راه پرداخت

Subscribed: 25Played: 62
Share

Description

اینجا کتاب‌های راه پرداخت را برای شما می‌خوانیم.
2 Episodes
Reverse
کتاب هنر عرضه اولیه سکه مصداق سهل ممتنع است. کتاب چنان ساده مطالب را بیان می‌کند و از مثال‌های و تجربه‌های دنیای واقعی می‌گوید که مخاطب آرامش خوبی نسبت به این روش جدید تامین سرمایه پیدا می‌کند. خواندن این کتاب بسیار کوچک برای همه کسانی که می‌خواهند درباره روش‌های نوین تامین مالی بدانند توصیه می‌شود. خرید کتاب از: shorturl.at/dmnUW با استفاده از Eagle Lake / Peaceful Lullaby Gregory Tan / The Cross We Carry Dasli Gala Leo Rojas / Hallelujah
کتاب اینشورتک را راه پرداخت با حمایت بیمه سامان منتشر کرده است. اینجا ۴ صفحه از کتاب را برای شما می‌خوانیم. لطفا به ما فیدبک بدهید.
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store