Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
اقدامات آموزشی امیرکبیر در واقع بخشی از برنامه گسترده وی در اصلاح ساختار سیاسی قاجاریه بود. او پیش از صدارت، به روسیه و عثمانی سفر کرده و دریافته بود، مدارس نوین غربی، پایه اصلاح و ترقی این دو کشور است. بنابراین تصمیم گرفت مدرسه پلی تکنیکی در ایران بسازد تا علاوه بر کاهش هزینه اعزام دانشجو به اروپا و تأثیرپذیری از فرهنگ غرب، افراد بیشتری به سبک غربی آموزش ببینند. علاوه بر این امیر اقدام به چاپ روزنامه، تأسیس دارالترجمه و اعزام دانشجویان به خارج کرد.
در ابتدای دوره ی حکومت محمدشاه مانند دوره ی عباس میرزا آموزش نوین ارتش و واردات اسلحه مدرن توسط انگلیسی ها ادامه پیدا کرد. اعزام دانشجو نیز در این دوره همچنان پابرجا بود. فرانسویان به شاه توصیه می کردند به جای فرستادن فرزندان اشراف، فرزندان کسبه را برای تحصیل دانش اعزام کند که به دنبال تحصیل باشند و نه تفریح...
در سال 1898 بانیان مدرسه خیریه، شورایی به نام انجمن معارف تشکیل دادند که نقش مهمی در نهضت مدرسه‌سازی ایفا می‌کرد. در طی 8 سال فعالیت مجموعاً 21 مدرسه به دست انجمن با اعضاء آن ساخته شد. از اقدامات انجمن تنظیم نظام جدید آموزشی، احداث چاپخانه، تدریس علوم جدید، مانند فیزیک، شیمی و نیز چاپ مقاله در روزنامه‌ها بود
ناصرالدین شاه همیشه در دوگانگی بسر می برد از یک سو به اصلاحات علاقه داشت و نمی خواست اروپائیان، ایران را کشوری عقب مانده بدانند و از سوی دیگر از آگاهی بخش اصلاحات که منجر به آگاهی مردم از ظلم قاجار می شد و سلطنت را به خطر می انداخت نیز می ترسید. در نهایت شاه تسلیم ترس خود شد و اصلاحات متوقف گردید
آموزش‌های نوین در ایران از زمان چه کسی شروع شد؟چرا ایرانیان به آموزش‌های نوین روی آوردند. این آموزش‌ها در چه زمینه‌هایی بوده است؟ابتدا چه کشورها یا کسانی اقدام به این آموزش‌ها نموده‌اند. در این گفتار به این سؤالات پاسخ می‌دهیم…
سیستم آموزشی دولتی در ایران از چه موقع آغاز شده است؟تا قبل از ورود نظام آموزشی دولتی، ایرانیان در مکتب‌خانه‌ها درس می‌خوانده‌اند و ملای ده یا شهر، در این مکتب‌خانه‌ها به عنوان معلم مشغول به تدریس بوده‌ است.چه کسانی در این مکتب‌خانه‌ها درس می‌خوانده‌اند؟ آیا فقط پسران به مکتب‌خانه‌ها می‌رفته‌اند یا دختران نیز در مکتب‌خانه‌ها حضور می‌داشتند. از چه سنی تا چه سنی و چگونه آموزش می‌دیده‌اند و …
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store