Discoverپیام محبت
پیام محبت

پیام محبت

Author: راديو مژده, Radio Mojdeh

Subscribed: 175Played: 17,596
Share

Description

پيام محبت، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که برای درک محبت بی‌نظير خدا، به حق‌جويان تقديم می‌شود. در انجيل مقدس نوشته شده: "محبت همين است، نه آنکه ما خدا را محبت کرديم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود (پسر خدا از لحاظ روحانی، عيسی مسيح) را فرستاد تا کفارۀ گناهان ما باشد." (رسالۀ اول يوحنا، فصل چهارم، آيۀ ده‏)‏
1335 Episodes
Reverse
وقتی روح‌القدس مسیح را از مردگان برخیزانید، تصدیق گرديد که عیسی، ‌همان "هستم"، يا خداوند است. و فرشتگان نیز در صبح یکشنبه شاهد قیام مسیح از مردگان بودند و بر اين حقيقت شهادت می‌دهند.‏
سرود‌های مربوط به عید قیام کم هستند، اما بهترین سرود، در کلام خدا و توسط روح‌القدس الهام شده است. "خدا در جسم ظاهر شد"، اولین بندِ این سرود است که حقیقتِ خداوندیِ مسیح را آشکار می‌سازد.‏
هر کس که شک کند، نمی‌تواند تصمیم قاطعی بگیرد. کشاورزی که برای کارکردن منتظرِ هوایِ مساعد بماند، نه چیزی خواهد کاشت و نه چیزی درو خواهد کرد.‏
عیسی مسیح کسی است که برای نجات بشر گناهکار، جسم گريد و به‌عنوان مظهر خدا و خداوند، بر ما آشکار شد.‏
خدا، خودش را در شخص عیسی مسیح، جسماً آشکار کرد و مسيح فرمود، من هستم. عيسی مسيح خود را هم‌ذات با خدای پدر و همانند او معرفی نمود.‏
عيسی مسيح، نجات‌دهندۀ بشر، که خداوند و مظهر خدای نادیده است، به جهان آمد تا انسان را از گناه و اسارت و عاقبت گناه، که جهنم ابدی است نجات دهد.‏
فیض خدا، نه تنها فیضی نجات‌بخش است و فیضی که گرسنگی و تشنگی روحانی ما را کاملاً برطرف می‌کند، بلکه فیضی است که مطمئناً، جايگاه ابدی‌مان را در حضور خدا حفظ می‌کند.‏
خدا در پی ایجاد رابطه با ما است. او می‌خواهد که ما مانند فرزندان عزیزش با او رابطۀ پدر و فرزندی داشته باشیم. خدا در مسيح، جريمۀ گناهان‌ ما را پرداخت کرد تا بتوانیم با آزادی به حضور او برویم.‏
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جان‌های شما آرامی خواهد یافت.‏
ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار و وقتی او تو را سرزنش می‌کند ناامید نشو، زیرا خداوند هر که را که دوست دارد تأدیب می‌کند، و هر که را به فرزندی می‌پذیرد تنبیه می‌نماید.‏
اکنون که خداوند نزدیک است، نزد او بازگردید و به درگاه او دعا کنید. شریران راه‌های خود را ترک کنند و بدکاران افکار خود را تغییر دهند. بگذارید آنها نزد خداوند خدای ما بازگشت کنند.‏
اگر نزد خدای واقعی، بازگشت کنيم و به حضور او برويم، ما را می‌آمرزد و خون پسر يگانۀ او عيسی مسيح، ما را از همۀ گناهانمان پاک می‌سازد و فرزندان خدا می‌شويم.‏
خداوند می‌فرماید، بیایید بحث کنیم، لکّه‌های گناه، تمام وجودتان را قرمز ساخته، اما من شما را می‌شويم و مثل برف سفید خواهید شد، اگر از من اطاعت کنید از ثمرات زمین خواهید خورد.‏
خدا برای ايماندارانِ به مسيح، که فرزندانش هستند فراهم می‌کند. او وعده داده است که جان‌های ما را تازه می‌کند، ما را نزد آبهای راحت رهبری می‌نمايد، و او مانند پدری مهربان به فکر نیازهای ما می‌باشد.‏
در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می‌رسد، خدا با قدرت خود شما را به‌وسيلۀ ايمانتان حفظ خواهد نمود.‏
خدا، نوح و خانواده‌اش را دعوت کرد که به کشتی نوح، وارد شوند تا آنها را از آن طوفان هولناک رهايی دهد. عيسی مسيح، همانند آن کشتی نجات، ما را از داوری و غضب نهايی خدا، رهايی و نجات می‌بخشد.‏
انسان با ذات و طبیعتی گناه‌آلود به دنیا می‌آید و به‌همین‌ علت در موقع تولد جسمانی، از لحاظ روحانی مرده است. اما وقتی انسان به مسیح خداوند ایمان می‌آورد، تولد روحانی می‌یابد و فرزند خدا می‌شود.‏
عیسی مسیح، در یک طویله متولد شد زيرا در مسافرخانه جايی برايشان نبود. مسيح حاضر است در قلبی وارد و ساکن شود که برای او جا باشد و شخص بخواهد مسيح مالک دل و وجودش شود.‏
آمدن عیسی مسیح به این جهان، نشان‌دهندۀ محبّت خدا به جهانیان است. عیسی مسیح پسر یگانۀ خداست، یعنی عیسی مسیح برخلاف تمام بنی آدم، ذات و ماهیتش همانند خدای پدر است.‏
گناهان ما به حساب مسیح و عدالت مسیح به حساب ما گذاشته شد. آموزۀ نجات و رستگاری در شخص عيسی مسيح خداوند، نقطۀ اوج انجیل و تنها درمان، برای طاعون گناه است.‏
loading
Comments (1)

Arman

خدا برکت تون بده. دیشب داشتم شهادت عیسی خداوند رو میدادم و برای بار چندم چیزهایی از دهانم شنیدم که فهمیدم از من نیست بلکه از آن روح که در من است.

Aug 11th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store