Discoverتمام کتاب
تمام کتاب

تمام کتاب

Author: رادیو مژده, Radio Mojdeh

Subscribed: 255Played: 18,152
Share

Description

تمام کتاب، عنوان مجموعه برنامه‌های آموزنده‌ای است که تمام کتاب‌مقدس، از پيدايش تا مکاشفه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کلام خدا در انجيل مقدس می‌فرمايد: "تمام کتاب‌مقدس از الهام خداست و برای تعليم حقيقت، سرزنش خطا، اصلاح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد است،" (رسالۀ دوم به تيموتاؤس ۳: ۱۶)
525 Episodes
Reverse
در این آیات موضوعات عزرا کتاب تورات را برای مردم می‌خواند و خواندن تورات در عید خیمه‌ها شرح داده شده است.‏
این آیات به موضوعات انتخاب فرماندار و دروازه‌بان‌های شهر و فهرست نام‌های اسیرانی که بازگشته بودند پرداخته است.‏
در این آیات موضوعات دسیسه‌هایی ضد نحمیا و پایان بازسازی دیوار مطرح شده است.‏
در این آیات موضوعات ستمدیدگی فقرا و از‌خود‌گذشتگی نحمیا تشریح شده است.‏
در این آیات ماجرای خداوند نقشۀ مخالفان را با شکست روبه‌رو می‌کند شرح داده شده است.‏
این آیات به ادامۀ موضوع کاهنانی که در ساختن دیوار شرکت کردند و همچنین موضوع سایر بناکنندگان پرداخته است.‏
در این آیات موضوعات بازسازی دیوار اورشلیم، سازندگان دیوار شرقی، لاویانی که در ساختن دیوار شرکت کردند و کاهنانی که در ساختن دیوار شرکت کردند مطرح شده است.‏
در این آیات ماجرای نحمیا به اورشلیم می‌رود شرح داده شده است.‏
این آیات به ادامۀ موضوع اندوه نحمیا و دعای او برای قوم خود می‌پردازد.‏
در این آیات با ماجرای اندوه نحمیا و دعای او برای قوم خود آشنا می‌شویم.‏
در این آیات موضوعات منع ازدواج با غیریهودیان و مردانی که زنان بیگانه داشتند شرح داده شده است.‏
این آیات به موضوع باخبر شدن عزرا از ازدواج با غیریهودیان پرداخته است.‏
در این آیات موضوعات ورود عزرا به اورشلیم، مدرکی که اردشیر شاهنشاه به عزرا داد، عزرا خدا را ستایش می‌کند، کسانی که از تبعید برگشتند، عزرا درصدد یافتن لاویان، دعوت عزرا از مردم برای دعا و روزه، هدایایی برای معبد بزرگ و بازگشت به اورشلیم مطرح شده است.‏
در این آیات موضوعات کار ساختن معبد بزرگ دوباره آغاز ‌می‌شود، پیدا شدن فرمان کوروش، دستور ادامۀ کار توسط داریوش، تقدیس معبد بزرگ و عید فصح تشریح شده است.‏
در این آیات موضوعات شروع دوبارۀ مراسم قربانی، شروع بازسازی معبد بزرگ خداوند، مخالفت با بازسازی معبد بزرگ و مخالفت با بازسازی اورشلیم شرح داده شده است.‏
این آیات به ادامۀ موضوع دستور بازگشت یهودیان توسط کوروش وهمچنین به موضوع فهرست نام‌های کسانی که از تبعید بازگشتند می‌پردازد.‏
در این آیات موضوع دستور بازگشت یهودیان توسط کوروش مطرح شده است.‏
این آیات به موضوعات جمع‌آوری پول، نقشۀ پولس برای سفر آینده و آخرین دستورات پرداخته است.‏
این آیات به ادامۀ موضوع رستاخیز مردگان و همچنین به موضوع رستاخیز بدن پرداخته است. ‏
این آیات به ادامۀ موضوع رستاخیز مردگان می‌پردازد.‏
loading
Comments (3)

Mr_cina_

🤍🤍

Sep 21st
Reply

ابراهیم ترابی گودرزی

کل کتاب عهد عتیق فقط جنایت وکشتاره. موسی بهدتنهایی به اندازه جنگ جهانی دوم انسانهای بی گناه رو کشته اونم زن وبچه ودختر وپسر وحتی همه حیوانات رو اونم به دستور خدا یهوه. واقعا چه جای افتخاریه

Sep 5th
Reply

ID23623266

بسیار عالی است

Aug 14th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store