DiscoverRadio Warroza Pszczele Wieści
Radio Warroza Pszczele Wieści

Radio Warroza Pszczele Wieści

Author: warroza.pl

Subscribed: 10Played: 15,068
Share

Description

Podkast popularyzujący wiedzę o pszczołach oraz faunie towarzyszącej (stąd nazwa), pszczelarstwie, owadach, biologii, ewolucji, ekologii. Także nieco filozofii przyrody. Głównie wywiady, ale także relacje, reportaże, eseje dźwiękowe. Podkast wystartował na początku 2019 roku. Nazwa podkastu nawiązuje do aktualnie najbardziej znanego pasożyta pszczół. ;) web: warroza.pl

68 Episodes
Reverse
Kacper Jerzy Piwowarek mówi o dwóch biegunach mechanistycznych interpretacji zachowania się organizmów i fałszywej dychotomii: z jednej strony gloryfikacji programowania genetycznego, a z drugiej strony gloryfikacji wpływu cech nabytych przez środowisko. Według niego spójnym wyjściem z tego neokartezjańskiego podejścia jest koncepcja motywacji w reakcji na eustres i dystres w obrębie umweltu organizmu. Wynikiem tych rozważań jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy uzasadnienie zachowań organizmów przez mechanistyczny opis działania - tylko poprzez maszynowy automatyzm - jest wystarczające do zrozumienia ich reakcji. Z drugiej strony zastanawiamy się czy wyodrębnianie zachowań tzw. wynikających z “rozumu” (szczególnie u organizmów zaliczanych do ludzi) jako przeciwieństwo zachowań motywowanych tzw. “sercem” ma w rzeczywistości rację bytu? 00:01:50 Filozofia Kartezjusza 00:20:54 Mechanicyzm a genocentryzm 00:33:46 Mechanicyzm a behawioryzm 00:46:22 Eustres i dystres w obrębie umweltu 00:59:23 Czy organizmy to automatyczne maszyny? blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Podsumowanie poprzednich dwóch odcinków. Kacper Jerzy Piwowarek w krótkiej spontanicznej wypowiedzi omawia w pigułce ewolucyjne aspekty i przyczyny grupowego prospołecznego zachowywania się owadów eusocjalnych na przykładzie pszczoły miodnej. Rodzina pszczela to emergentna oddolna samoorganizacja jednostek oparta o prawa fizyki i zmienność biologiczną. Każda pojedyncza pszczoła ma swoje motywacje, lecz nie realizuje jakiegoś odgórnie ustalonego zachowania się dla podtrzymania egzystencji kolonii, a tym bardziej idei gatunku czy rodziny. Pszczoły i inne organizmy w tym ludzie - wbrew temu co często przekazują media popularne i pszczelarze - nie dążą do zachowania swojego gatunku i “dobra” rodziny pszczelej. Zachowywanie się prospołeczne to konsekwencja innego procesu i jeden z wielu alternatywnych etapów zmienności, który może, a nie musi zachodzić. To nie są prawa przyrody. Odcinek w wersji filmowej znajdziesz tu. 7hX6dy3q9c4kmHsX2rkxg5hb76vzel2OfdP3xbz1 blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Uzupełnienie poprzedniego odcinka rozważań z Kacprem. Krytyka pewnego sposobu rozumienia biologicznej motywacji organizmów, dążności gatunków i genów rzekomo ku przetrwaniu. Na przykładzie pszczelarskiego i hodowlanego, narzędziowego i odgórnego postrzegania zachowania się pszczół zaprezentowanego w artykule Sławomira Trzybińskiego pt. “Świat się zmienia” https://tiny.pl/ct8d6 00:41:07 Rolnicze postrzeganie genów i gatunków 01:03:06 Koncepcja ewolucyjna samoorganizacji 01:20:46 Instrumentalne postrzeganie innych organizmów blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Rozważania na temat układu odpornościowego z punktu widzenia darwinowskiego. Krytyka ideowo-ewolucyjnych założeń koncepcji: pszczelarstwa darwinistycznego propagowanego przez prof. Thomasa Seeleya w tłumaczeniu Bartka Malety oraz społeczno-prawniczej prof. Marcina Matczaka. W rozmowie z Kacprem Jerzym Piwowarkiem próbujemy rozważać problem funkcji układu odpornościowego z perspektywy neodarwinowskiej. Jego znaczenie dla organizmu wielokomórkowego lub kolonii eusocjalnej takiej jak pszczoły w procesie kształtowania relacji społecznych i budowania różnorodności takich jak płeć, hierarchia, obcy-swój. 01:01:13 Ewolucyjne korzenie liberalizmu? 01:29:39 Płeć 01:52:56 Pszczelarstwo darwinistyczne? Artykuł Bartka Malety „Pszczelarstwo darwinistyczne, czyli perspektywa ewolucyjna w pszczelarstwie“: https://tiny.pl/ctrf6 Wykład prof. Marcina Matczaka „Czy instytucje mogą wymierać? Teoria ewolucji a organizacja społeczeństwa“: https://tiny.pl/ctr5m blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Co się musiało wydarzyć, zanim powstało życie na Ziemi, a nawet Układ Słoneczny? Ile czasu to trwało? Jaka jest nasza wiedza o historii Wszechświata i jakie zagadki skrywa przed nami jego początek, struktura i bezkres? Jakie jest nasze ziemskie znaczenie dla Wszechświata? Moją rozmówczynią jest astrofizyczka profesorka Agnieszka Pollo, badaczka ewolucji zewnętrznych galaktyk. 00:09:36 Początki Wszechświata 00:23:45 Ewolucja galaktyk 00:42:53 Czy Ziemia jest jakoś szczególna? 00:52:52 Koniec świata. Ilustracja struktury galaktyk: arXiv:astro-ph/0504097v2 blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Relacje ekologiczne współpracy czy pasożytnictwa są płynne i względne. Rozmawiamy o niesamowitych symbiozach owadów z bakteriami i grzybami, a zwłaszcza mszyc, mrówek i cykad. W dalszej części poruszamy temat kryzysu klimatycznego w kontekście owadów oraz inżynierii genetycznej w służbie ochrony pszczół w związku ze zmianami klimatycznymi. Moim gościem jest ekolog, specjalista od ewolucji symbioz u owadów: Piotr Łukasik. 00:00:29 Rodzaje symbioz 00:25:27 Mszyce 00:46:14 Cykady 01:04:50 Apokalipsa? 01:43:24 Modyfikacje genetyczne blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Dlaczego istotne jest, żeby próbować zmieniać negatywne podejście w społeczeństwie nie tylko do muchówek, ale także do wielu innych owadów. O badaniach komunikacji pszczół za pomocą drgań wytwarzanych przy pomocy mięśni skrzydeł. Dlaczego dofinansowanie do zakupu matek pszczelich łącznie z traktowaniem pszczół miodnych jako zwierząt gospodarskich utrudnia ochronę rodzimych podgatunków. Moim rozmówcą jest biolog, entomolog, profesor Adam Tofilski. 00:03:46 Bioróżnorodność owadów 00:21:49 Komunikacja w ulu 00:37:51 Apis mellifera mellifera 00:46:09 Problemy z finansowaniem nauki 00:53:20 Stan populacji pszczół w Polsce 00:58:37 Czy pszczoła jest udomowiona? 01:08:04 Ochrona pszczoły rodzimej 01:19:00 Treatment Free blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Pszczelarz, specjalista od ruchomej grafiki 3D, który przeprowadził się na wieś w celu zmiany swojego życia i “życia ze wsi”. Prowadzi Pasiekę Prowincjonalną. Rozmawiam z Emilem Gawinem. 00:01:18 Zainteresowanie pszczołami 00:08:30 Gospodarka pasieczna 00:13:51 Zainteresowanie biologią 00:18:49 Ramka praca 00:23:00 Pszczelarstwo w przyszłości 00:28:41 Udomowienie 00:31:23 Pszczoły na Marsie 00:38:21 Piękno dręcza pszczelego 00:41:11 Podsumowanie blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Rozmowy w kuluarach

Rozmowy w kuluarach

2023-01-3046:41

Audycja z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej dla otoczenia społeczno-gospodarczego “Nauka praktyce”, która odbyła się 19.01.2023 r. w Lublinie. W odcinku wykorzystano też za zgodą organizatora niewielkie fragmenty prelekcji z sali konferencyjnej. blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Reportaż z Bałtowa. Innymi słowy święto branży pszczelarskiej okiem i uchem Pszczelich Wieści. Reportaż w wersji filmowej znajdziesz tu. Ekipa Pszczele Wieści w składzie: Emil (Pasieka Prowincjonalna): kamera, Warroza (Radio Warroza): mikrofon, Kacper (Radio Warroza): wsparcie merytoryczne 00:00:20 Organizator 00:04:45 Bałtowska pasieka 00:06:11 Palenie Wakontu 00:09:05 Matki po igle 00:11:10 Ale lipa! 00:13:33 Organizator 00:15:20 Suple, suple, suple 00:24:45 Nauka 00:35:03 Lab i murarki 00:38:03 Pan Zbigniew 00:39:52 Bartnik i Gierek 00:46:33 Cegłówki na kwasie 00:50:01 Znów o nasieniu blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Dlaczego pszczoły samotne mogą być efektywniejszymi zapylaczami niż pszczoła miodna? Jak mogą się sprawdzić w chowie? Jaki Pan Doktor ma stosunek do hobbystycznego i edukacyjnego utrzymywania tzw. domków dla różnorodnych owadów zapylających bez pozbywania się z nich pasożytów? Rozmawiam z Dariuszem Teperem specjalistą od analizy pyłkowej produktów pszczelich, chowu pszczół samotnych, a zwłaszcza murarki ogrodowej oraz specjalista od ekologii zapylania sadów. Rozmowę w wersji filmowej znajdziesz tu. Jingle: https://freesound.org/s/553450 blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Zagrożenia związana z pszczołami i pszczelarstwem to ważny i popularny temat. Dopytuję o kwestie z tym związane. Z tego odcinka dowiesz się: Czy według Profesora owady mają szanse przeżyć człowieka? Co Pan Profesor sądzi o selekcji naturalnej i ruchu pszczelarstwa bez leczenia (treatment free)? Czy ekstensywne rolnictwo jest w stanie wyżywić świat? Dlaczego w pszczelarstwie potrzebna jest profesjonalizacja? Rozmawiamy z Profesorem Jerzym Demetrakim-Paleologiem, specjalistą od genetyki i hodowli pszczół miodnych. Wersję filmową znajdziesz tu. Jingle: https://freesound.org/s/553450 blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Na pytania zadawane przez słuchaczy podkastów Pszczele Wieści, Radio Warroza i czytelników czasopisma Pasieka odpowiada Anna Gajda. blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Czy pszczoły mają narkotyki, wątrobę, nowotwory i kuracje odmładzające? Jak dieta wpływa na odporność pszczół? Jak pole elektromagnetyczne wpływa na pszczoły? Czy słupy z wysokim napięciem wpływają na ule stojące pod nimi? Jak przetrzymywanie matek w klateczce może na nie wpływać? Czy modne preparaty probiotyczne są zawsze korzystne? Ocena śmiertelności rodzin pszczelich w ostatniej dekadzie w Polsce? Dlaczego tzw. chwasty i dzicy zapylacze są ważni? Pytam Anetę Strachecką. Biochemiczkę i fizjolożkę od pszczół. 00:00:00 Wprowadzenie 00:01:18 Biostymulatory 00:03:51 Ciało tłuszczowe 00:16:16 Pieprz a pszczoły 00:18:01 Nowotwory 00:22:18 Dieta 00:25:50 Probiotyki 00:29:18 Problemy badawcze 00:34:04 Dzicy zapylacze 00:35:01 Stan populacji pszczoły miodnej 00:38:34 Ogródek i chwasty 00:40:33 Pszczoły rewersantki 00:42:03 Filozofia nauki 00:47:45 Udomowienie 00:50:46 Strzelnica w Łukowie Rozmowę w wersji filmowej znajdziesz tu. blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Wykonując przegląd na pasiece rozmawiamy o chorobie którą wywołuje grzyb Nosema cerenae w rodzinie pszczół miodnych, co stanowi obok warrozy podstawowy problem chorób zakaźnych w pszczelarstwie w Polsce. Przeglądamy wspólnie programowo zarażone rodziny pszczele więc jest o czym rozmawiać. Gościniami Radio Warroza są ponownie lekarki weterynarii, naukowczynie: doktorka Anna Gajda i Ewa Mazur. blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Pszczelarz, zawodowiec i pasjonat hodowli pszczół oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich. Obecnie pracuje nad selekcją pszczół w kierunku wysokiego instynktu higienicznego, a także łagodności oraz zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest doskonalenie wychowu pod względem ekonomii, ergonomii i stabilności, przy utrzymaniu jak najlepszej jakości matek pszczelich. Jakie są cele Stowarzyszenia, co Pan Przemysław Szeliga rozumie przez najlepszą jakość oraz jakie ma poglądy na temat hodowli pszczół? 00:02:56 Cele Stowarzyszenia 00:12:55 Księgi i rejestry hodowlane 00:18:25 Hodowane podgatunki 00:34:01 Lokalne populacje 00:38:55 Buckfast 00:47:32 Problemy pszczelarstwa 01:11:01 Unasiennianie sztuczne i naturalne 01:18:07 Kryteria hodowli 01:29:14 Warroza: wyzwanie hodowlane blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Bartek przekonuje, że gdyby wszyscy pszczelarze przestali używać pestycydów w tym biopestycydów, a także zabiegów biomechanicznych, przy zachowaniu metod komercyjnej gospodarki pasiecznej i selekcji na odporność to w przeciągu kilkunastu lat najprawdopodobniej polskie pszczelarstwo dorobiłoby się populacji pszczół tolerującej warrozę. Jakie ma argumenty i jakie są moje wątpliwości? Posłuchajcie sami. 00:07:50 Metody pasieczne 00:30:10 Co z tymi dowodami? 00:40:46 Kryteria choroby 00:52:12 Hierarchia wartości 01:26:41 Czym jest selekcja naturalna? 01:48:44 Udomowienie i dręcz 01:55:13 Bractwo Pszczele i Fort Knox blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Rozmawiamy o konfliktach w rodzinie pszczelej: rebelii, anarchii i policji pszczelej w tym tylko pozornie harmonijnym układzie jakim miała być rodzina pszczela wedle XIX-wiecznych wyobrażeń. Moją rozmówczynią jest Karolina Kuszewska: biolożka ewolucyjna, specjalistka od teorii podziałów socjalnych wśród pszczół i ich strategiamii rozrodczych. 00:03:20 Eksperymenty ewolucyjne 00:06:26 Rebeliantki, anarchistki i policjantki 00:14:32 Dobór krewniaczy czy grupowy 00:24:31 Ewolucja eusocjalności 00:30:51 Konflikty w rodzinie 00:35:39 Pasożyty społeczne 00:40:30 Rewersantki 00:53:54 Eusocjalność u ludzi 01:13:58 Uczenie się i emocje u pszczół 01:23:20 Udomowienie i dręcz Muzyka do intro: https://freesound.org/people/AndreiEleodor3000 blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
59 Konferencja Pszczelarska

59 Konferencja Pszczelarska

2022-03-2501:17:32

O 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej organizowanej przez Instytut Ogrodnictwa w 2022 r. rozmawiają jej uczestnicy: dr hab. Zbigniew Kołtowski prof. z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa: główna osoba odpowiedzialna za organizację konferencji, Agata Świerczyńska: pszczelarka i wiceprezeska Stowarzyszenia Pszczelarzy “Polanka”, Teresa Kobiałka: redaktorka naczelna czasopisma “Pasieka” oraz Warroza. blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
Redaktorka naczelna czasopisma pszczelarskiego “Pasieka” Teresa Kobiałka opowiada nam jak wygląda proces powstawania Pasieki od pomysłu do druku oraz czy możliwe jest istnienie wydawnictwa pszczelarskiego bez reklam. Następnie przeglądamy różne inne czasopisma dostępne na rynku. Zastanawiamy się jak odróżnić metodę naukową opisu świata od reszty oraz co było inspiracją dla powstania Kalendarza Pszczelarza z Pasją na rok 2022. Na koniec Pani Teresa dzieli się z nami swoją specjalistyczną wiedzą na temat prawidłowego wykonania etykiet na miód. 00:02:48 Jak powstaje Pasieka 00:18:47 Reklamy 00:22:52 Inne czasopisma 00:35:32 Metoda naukowa 00:54:39 Kalendarz 01:03:04 Etykiety na miód blog: warroza.pl wsparcie: warroza.pl/wsparcie komentarze: warroza.pl/forum
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store