DiscoverAgilaHRpodden
AgilaHRpodden
Claim Ownership

AgilaHRpodden

Author: AgilaHRpodden

Subscribed: 105Played: 2,072
Share

Description

Världen förändras och blir alltmer komplex. Vi befinner oss i ett paradigmskifte där organisationer behöver tänka och arbeta på nya sätt för att överleva. Ett agilt tankesätt kan hjälpa oss att anpassa oss till en föränderlig kontext. Hur gör vi det i praktiken? Kan HR (och ledare) bidra till den nya generationens organisationer? Kan vi driva utvecklingen och hur skall processerna se ut i framtiden? I varje avsnitt gästas programledaren Frida Mangen av intressanta personer inom området som hon hoppas kan hjälpa henne att hitta svaren och pusselbitarna.
88 Episodes
Reverse
Man kan inte bygga kultur på distans. Det går inte att vara kreativ på avstånd. Vi behöver ses vid kaffeautomaten för det spontana snacket. Hybridarbete ökar effektiviteten. Eller? Åsikterna skiljer sig om hybridarbetets för- och nackdelar, inte minst sedan återgången till arbetslivet efter pandemin. I veckans avsnitt gästas jag av Karin Zingmark som arbetar som konsult inom digitalisering och smidiga förändringar. Vi problematiserar och diskuterar hybridarbetets för- och nackdelar. När fungerar det egentligen bäst, och har det med var själva arbetet utförs att göra? Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & Pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på FolkEtt.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Micke Hermansson utsågs 2015 till året lärare av Handelskammaren då han efter att ha varit lärare till en svårhanterlig klass utformade något som kom att kallas ”grej of the day”, en undervisningsteknik som spridit sig över världen och resulterat i flera böcker. I detta avsnitt delar Micke med sig av sina kunskaper och erfarenheter om hur kan vi förändra beteenden, nå ut med ny information och få medarbetare och omgivningen att ta den till sig. Här hittar du Mickes böcker. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & Pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på FolkEtt.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Tillit är en av nycklarna till ett hållbart samhälle och hållbara organisationer men vad betyder det i praktiken? Många organisationer drivs av mäthysteri, byråkrati, granskning eller detaljstyrning. Hur blir vi av med det? Varför är det viktigt? Och vad får politiken för roll i detta? Louise Bringselius doktor och docent i organisation och ledning delar sina tankar om vad det innebär att verka med och för tillit som politiker i veckans avsnitt. Avsnittet spelades in med Louise på distans. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & Pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på FolkEtt.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Rollerna inom Scrum #85

Rollerna inom Scrum #85

2022-11-2201:01:22

Denna vecka gästas jag av Hans Brattberg och Reza Farhang, konsulter och utbildare inom Scrum. Vi reder ut de olika rollerna PO (product owner) och Scrum master - vad skiljer dem åt? Vilka vanliga missförstånd utmaningar och fördelar finns med arbetssättet? Reza och Hasse bjuder på många konkreta exempel och ger sina tips till den som vill komma igång med Scrum. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & Pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på FolkEtt.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
 I veckans avsnitt gästas jag av Erik Hultgren, grundare av Agilpodden och chef på Spotify. Vi pratar om skillnaden mellan traditionella och agila organisationer, varför vi håller med dumheter, ledarskap, lön och performance management i en agil kontext och mycket mer. Varför är det dumt att chefen gör semesterplaneringen? Varför är vissa rädda för att folk kan stjäla pennor på jobbet? Missa inte detta matnyttiga avsnitt!  Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Mindler Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på FolkEtt.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Skandia är på en agil resa och HR har valt att hänga på. Marie Ågren och Tove Alteborg berättar om hur de arbetar idag och hur det skiljer sig mot tidigare. De delar generöst med sig av lärdomar, utmaningar och resultat. Ett mycket intressant och matnyttigt avsnitt för dig som vill ha konkreta tips. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Mindler Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på FolkEtt.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Denna vecka gästas jag av Michael Göthe som arbetar som agil coach. Vi redar ut vad Sociocracy är och hur dess verktygslåda kan hjälpa oss att samarbeta bättre och ta snabbare beslut på ett effektivt sätt.  Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Mindler Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på FolkEtt.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Livet som Slowmad #81

Livet som Slowmad #81

2022-09-2748:00

Denna vecka gästas jag av Sofia Lindman som är en resande slowmad, Ted X-föreläsare och remote work expert. Hon delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta på distans, hur man kan bryta sig loss från en traditionell arbetsnorm, siar om framtidens arbetsliv och ger konkreta tips för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Mindler Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
I säsongens första avsnitt gästas jag av Mattias Axelson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation. Mattias arbetar för att utveckla organisationers innovationsförmåga genom forskning, rådgivning och utbildning. De flesta av oss är medvetna om att innovation och förändrade arbetsätt kan bidra till att lösa de klimatförändringar som pågår men varför går det så långsamt och vad kan vi göra konkret? Mattias delar sina tankar och insikter om vad som möjliggör och skapar förutsättningar för innovation, och hur det kan bidra till klimatomställningen. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Mindler Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Vad är Scrum? #79

Vad är Scrum? #79

2022-05-3053:33

I veckans avsnitt gästas jag av Reza Farhang. Han guidar oss i vad Scrum är, dess artifakter, roller, aktiviteter och cermonier. Vad syftet med arbetsättet är och hur det bidrar med värde. Ett riktigt matnyttigt avsnitt med konkreta tips på hur du bäst kan ta till vara på- och få ut mest av Scrum.  Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Idag har vi möjligheter att mäta nästan allt, men bidrar det med värde? När ska vi mäta,vad ska vi mäta - och hur? I detta avsnitt reflekterar och problematiserar jag tillsammans med Joaquim Linder och Ola Berg om mätandes fördelar och svårigheter. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Kontrakt och upphandlingar är inte alltid anpassade till den omvärld vi befinner oss i, vilket kan leda till misslyckade och kostsamma projekt. I detta avsnitt ger Mattias Skarin tips på hur vi kan upphandla och kravställa på mer agila sätt, med fokus på effekt och användare. Han delar exempel, fallgropar och framgångsfaktorer. Missa inte detta matnyttiga avsnitt! På www.agilakontrakt.se kan du läsa mer om effektstyrd upphandling, som Mattias pratar om i avsnittet. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Agil HR på HM #76

Agil HR på HM #76

2022-04-1859:39

När HM Business Tech började arbeta agilt och enligt SCRUM hängde även HR på. Emma Liffgarden och Kristina Gauffin gästar mig i veckans podd för att dela sina erfarenheter av den resa de är på. Vi diskuterar bland annat skillnaden mellan att arbeta med HR traditionellt och agilt - vilka fördelar och utmaningar finns och har de erfarit några misstag längs vägen? Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Människor tycks bli produktiva, glada och må bra i agila miljöer. De producerar mer med högre kvalitet. Myt eller sanning? Detta intresserade sig Tomas Jansson för, forskare vid Karlstads Universitet. Vi diskuterar bland annat svårigheten att definiera ett agilt arbetsätt, effekterna för individen att arbeta agilt, samt framgångsfaktorer och utmaningar. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Hur hinner vi omvärldsbevaka när vi simmar runt i ett informationshav? Hur påverkar algoritmerna vår världsbild och de val vi gör i vår vardag? Hur påverkar mediabevakningen vår uppfattning om vad som sker i Ukraina. Hur rustar vi oss för arbetsplaten år 2049? Det här är en del av de frågor jag ställer när Niklas Hermansson -  omvärldsbevakare som läser över 2500 nyheter, studier och artiklar i veckan, besöker mig i studion. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Hur skapar vi riktning och sätter mål i en snabbföränderlig och komplex tillvaro? Jag bjuder in Yassal Sundman, Anna Hamilton och Gustav Roth i veckans poddavsnitt för att reda ut om OKR:s - Objectives and Key Results - kan vara en bra metod. Vi diskuterar vad OKR:s är för något, hur skiljer det sig från KPI:er? Vilka fördelar och utmaningar finns? Samt ger några praktiska tips för den som vill lära sig mer.  Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Vad driver beteenden och hur kan vi skapa gemensam förståelse i organisationer och projekt? Jimmy Janlen, Agil coach och kreativ själ, gästar mig i dagens avsnitt. Vi diskuterar bland annat hur olika människor tar till sig visuell kommunikation, hur vi bygger relationer, skapar gemensam förståelse och skapar Kanban-tavlor. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
Säsongspremiär med en bekant gäst - Dan Hasson. Hövligheten har minskat i samhället, gäller detsamma på våra arbetsplatser? I veckans avsnitt gästas jag av stress- och arbetslivsforskaren Dan Hasson. Han delar sina klokheter om hövlighet med oss och resultaten från hans senaste studie inom området. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!  
Skapar värdegrundsarbete något värde egentligen eller är det mest plattityder och fluff? Går det att skapa högpresterande team i en tillvaro som ständigt förändras? Vart är HR på väg och hur omfamnar vi kriser? Är ett meningsfullt arbete något som vi kan unna oss här i västvärlden för att vi har det så bra?  Detta och mycket mer reflekterar och diskuterar jag med Leila Ljungberg och Katarina Starendal i dagens poddavsnitt. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
HR på Lyko #69

HR på Lyko #69

2021-11-3050:49

Denna vecka gästas jag av Moa Wictorén, HR-chef på Lyko. Vi pratar E-handel, uppköp, kultur, hypoteser, misstag och som Moa uttrycker det att vara “fucking lucky”. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store