UtforskaAnställningslösa i Förening
Anställningslösa i Förening

Anställningslösa i Förening

Upphovsman: Mathias Wallander, AiF

Prenumererar: 6Spelat: 253
dela

Beskrivning

AiF arbetar för att samla och organisera prekariatet i allmänhet och anställningslösa i synnerhet.

"Prekariat är ett begrepp från sociologin som används för att beskriva en grupp i samhället bestående av dem som under längre tid befinner sig utanför den etablerade arbetsmarknaden eller har osäkra anställningsförhållanden."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Prekariat

AiF bildades 20101207 under namnet SALO Malmö som en lokal avdelning till SALO (Sveriges Anställningslösas LandsOrganisation). 20140614 bröt sig SALO Malmö loss från SALO för att bli självständiga och tog namnet Anställningslösa i Förening 20140712.

SALO Malmö bildades ur ett Fas 3-projekt (en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som försvann 20180228) för att driva opinion mot nedvärderande arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som t.ex. just Fas 3, och för basinkomst (också kallat medborgarlön). Föreningen utvecklades sedan, 2014-2015, efter ambitionen att dessutom vara en förening för arbetslösa som organiserar och hjälper, rent konkret med en stödgrupp, andra arbetslösa. Under denna tid utvecklades även ett samarbete med CSR, Centrum för Sociala Rättigheter. Därefter, särskilt från cirka 2015, har föreningen breddat sin målgrupp till att innefatta hela prekariatet (se ovan). Samtidigt har föreningen minskat arbetet med att driva opinion för basinkomst för att kunna jobba bredare med prekariats- och arbetsmarknadsvillkorsfrågor. Parallellt har föreningen aktivt stöttat syskonorganisationen och nätverket Basinkomst Malmö. På detta sätt kan de som vill jobba just med basinkomstfrågan ge den organisationen mer kraft samtidigt som AiF kan få mer kraft i bredare problemformuleringar kring arbetsmarknadsfrågor, en win-win-lösning.

AiF är idag en förening som arbetar med; 1 - opinion och påverkan i frågor gällande villkoren på svensk arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik och trygghetssystemen, 2 - bildning genom föreläsningar, cirklar/teman och workshops inom nämnda områden och 3 - sociala aktiviteter för målgruppen.

Mer om AiFs historik - http://aif-malmo.se/historien-om-aif/
AiF har utvecklade samarbeten med Basinkomst Malmö, EAPN i Skåne och ABF Malmö.
6 Episodes
Reverse
En podcast där vi diskuterar demokrati och arbetsmarknadsfrågor. Ett samarbete mellan bloggen Tankegods och Anställningslösa i Förening. Medverkande: David Lindh och Mathias Wallander Framtidsspaningar; demokrati, prägling, ansvar och engagemang är sådant vi diskuterar i detta avsnitt. Relevanta länkar: När vi pratar om människan som social varelse: Jämlikhetsanden (Kate Pickett, Richard Wilkinsson) - https://www.karnevalforlag.se/bocker/jamlikhetsanden-pocket/ Lasse ”Vad heter nu han som har varit mycket i Afrika?” Berg - https://sv.wikipedia.org/wiki/Lasse_Berg Prägling - https://sv.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4gling Anställningslösa i Förening: Facebook: https://www.facebook.com/aifmalmo/ Hemsida: www.aif-malmo.se E-post: kontakt[at]aif-malmo.se Tankegods: Facebook: https://www.facebook.com/Tankegods/
En podcast där vi diskuterar demokrati och arbetsmarknadsfrågor. Ett samarbete mellan bloggen Tankegods och Anställningslösa i Förening. Medverkande: David Lindh och Mathias Wallander I detta avsnitt pratar vi om reformeringen av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitik. Avsnittet är en fördjupning av en ETC-artikel där Mathias Wallander intervjuades i egenskap av tillförordnad ordförande i AiF, om Arbetsförmedlingen är värd att försvara. Artikeln kommer sig av regeringsöverenskommelsen/73-punktprogrammet/januariöverenskommelsen och konsekvenserna för arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Relevanta länkar: ETC-artikeln: https://www.etc.se/…/ar-arbetsformedlingen-vard-att-forsvara? (Om artikeln är låst kan du läsa texten kopierad här: https://bit.ly/2YRWv1z) Längre svarstext som inte kom med i artikeln: https://bit.ly/2YRWv1z Från överenskommelsen: Jobb, företagande och hållbar tillväxt 18. Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Staten har genom Arbetsförmedlingen myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig myndighet, men vara fokuserad på myndighetsansvar i form av kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur och statistik och analys. Ersättningen till aktörerna ska i huvudsak utgå från hur väl de lyckas med att få individer i varaktig sysselsättning, givet behoven hos den arbetslöse. För att säkerställa kvaliteten ska antalet fristående aktörer begränsas, genom att de ska kontrolleras, rangordnas och certifieras och möjligheterna att välja bort besvärliga fall förhindras. Insatser för personer med funktionsnedsättning berörs ej av denna omläggning. Arbetsmarknadsutbildningar som brister i effektivitet bör avvecklas, medan de som fyller en strategisk funktion på arbetsmarknaden ska finnas kvar. Nystartsjobb ska finnas kvar. Extratjänster och introduktionsjobb ska riktas mot de längst från arbetsmarknaden och ha samhällsekonomiskt rimliga volymer. Krav ska ställas på ett fungerande samråd mellan Arbetsförmedlingen och parterna så att dessa arbetsplatsförlagda insatser förbättrar förutsättningarna till varaktig etablering på arbetsmarknaden (Förändringen av Arbetsförmedlingen ska vara fullt genomförd under 2021). https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf Anne-Marie Lindgren om politiska satsningar som bygger på att visa handlingskraft, men som är dåligt underbyggda: http://www.ostrasmaland.se/ledare/en-annons-som-sade-sa-mycket/ Om vikten av nätverk: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7lz2K9/darfor-ar-det-svart-for-flyktingar-att-fa-jobb SOU 2019:3 Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-20193/ Om OECD-rapporten som nämns gällande friskolesystemet: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7201294 3 kap Aktiebolagslagen: ”Uppgift om verksamhetens syfte 3 § Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I så fall skall det också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas.” https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551? Reciprocitet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Reciprocitetsprincipen Exempel på brister inom yrkesutbildningar: https://da.se/2018/02/det-stora-sloseriet/ Mikael Nyberg om exemplet Australien: https://www.aftonbladet.se/kultur/a/wEljmM/kaos-och-fusk--har-ar-arbetslosa-en-ravara Filosofiska rummet: Om slutet har börjat https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1250341?programid=793 Essä av Angelica Börjesson (Fil. Dr i offentlig förvaltning, forskare inom svensk sjukförsäkringspolitik, offentlig styrning och idéanalys) om förändringarna inom sjukförsäkringspolitiken. http://www.dagensarena.se/essa/den-revolutionara-sjukforsakringspolitiken/ Sakine Madon: https://www.unt.se/ledare/glom-jobb-pa-silverfat-5272989.aspx
En podd som diskuterar demokrati och arbetsmarknadsfrågor. Ett samarbete mellan bloggen Tankegods och Anställningslösa i Förening. Medverkande: David Lindh och Mathias Wallander I detta avsnitt pratar vi om KASAM och om, och i så fall hur, detta kan implementeras i samhällsbygget. Nedanstående länkar är sådant som nämns i programmet, källförteckning och begreppsförklaringar. KASAM - https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4nsla_av_sammanhang Korrespondenterna, Ensamhetens epidemi - https://www.svtplay.se/video/18068531/korrespondenterna/korrespondenterna-sasong-20-ensamhetens-epidemi Vetenskapens värld, Bästa skolan - https://www.svtplay.se/video/18884118/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sommar-basta-skolan?info=visa The Swedish theory of love - https://www.svtplay.se/video/10458343/the-swedish-theory-of-love Sagolandet - https://www.svt.se/dox/sagolandet/ Civila sektorn: a.k.a. civilsamhället - https://sv.wikipedia.org/wiki/Civilsamh%C3%A4llet; a.k.a. tredje sektorn - https://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_sektorn Boost by FC Rosengård - http://www.boostbyfcr.se/ Framtidsscenarion - https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-kan-vi-komma-att-leva-i-framtiden-om-vi-sadlar-om-for-klimatet?cmpid=del%3Afb%3A20181019%3Asa-kan-vi-komma-att-leva-i-framtiden-om-vi-sadlar-om-for-klimatet%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR17le4vJ7kGCMwUaHHjseqDeWjaT90OS3rf7yaAfFtpawcRW2fYyhH-9yA Cirkulär ekonomi - https://sv.wikipedia.org/wiki/Cirkul%C3%A4r_ekonomi, men vi menade snarare kollaborativ ekonomi - http://delaeko.se/vad-ar-kollaborativ-ekonomi/
En podd som diskuterar demokrati och arbetsmarknadsfrågor. Ett samarbete mellan bloggen Tankegods och Anställningslösa i Förening. Medverkande: David Lindh och Mathias Wallander Detta avsnitt publiceras natten till valdagen som blir en riktig rysare, vilket porträtteras med ett foto på oss medverkande i skymningen... I detta avsnitt tar vi avstamp i "politisk depression" för att sedan komma in på den polarisering som dominerar den politiska debatten av idag. Nedanstående artiklar tar upp ämnen som vi diskuterar. Antirasister sprider den felaktiga(?) bilden av ett rasistiskt Sverige. https://www.fplus.se/professorn-en-perfekt-storm-sliter-isar-sverige/a/m64jr0 https://www.expressen.se/debatt/ga-inte-pa-myten-om-ett-rasistiskt-sverige/ Media och polarisering. https://www.dn.se/debatt/politiker-och-medier-som-polariserar-leker-med-elden/ Vem röstar på samt representerar Sverigedemokraterna? https://www.dn.se/debatt/andra-ej-i-klara-arbetslinjen-och-finanskris-forklarar-sds-framgangar/ Att tänka på när du röstar, enligt Torbjörn Tännsjö. https://www.dn.se/debatt/hur-ska-jag-veta-vilket-parti-jag-ska-lagga-min-rost-pa/ Sheri Berman om den liberala demokratins utmaningar och förutsättningar. http://tidskriftenrespons.se/artikel/europa-har-annu-inte-gjort-upp-med-lancien-regime-2/
Wallanders Käpphästar #2

Wallanders Käpphästar #2

2018-06-0401:03:15

En podd som diskuterar demokrati och arbetsmarknadsfrågor. Ett samarbete mellan bloggen Tankegods och Anställningslösa i Förening. Medverkande: David Lindh och Mathias Wallander I detta avsnitt samtalar vi mer om demokrati och organisering utifrån prekariatets perspektiv. Inspelat 2018-06-04 i Malmö (Komvux Södervärns innergård)
Wallanders Käpphästar #1

Wallanders Käpphästar #1

2018-05-0401:01:11

En podd som diskuterar demokrati och arbetsmarknadsfrågor. Ett samarbete mellan bloggen Tankegods och Anställningslösa i Förening. Medverkande: David Lindh och Mathias Wallander. I detta avsnitt samtalar vi om demokrati och NPM (New Public Managment) utifrån SVT-serierna "Länge leve demokratin" och "Den svenska välfärden". Inspelat live inför en mindre grupp åhörare 2018-04-26 på stadsområdesbiblioteket och mötesplatsen Garaget i Malmö.
Kommentarer 
Ladda ner från Google Play
Ladda ner från App Store