DiscoverBrain We Are CZ
Brain We Are CZ

Brain We Are CZ

Author: Brain We Are

Subscribed: 1,072Played: 34,771
Share

Description

Víme, že nic nevíme, ale pokaždé se snažíme vědět o trochu víc. Skáčem do poznatků o mozku a vědomí, nakopáváme svůj potenciál a sdílíme to se světem.

Proč optimalizovat naší mysl pro dobu v které žijeme?
Proč se věnovat biohackingu a prevenci zdraví?
Kde jsou hranice poznání a fascinace?

Milujeme příběhy a snažíme se je vyprávět i formou tohoto podcastu. Propojujeme neurovědy, filosofii a psychologii s vlastními koncepty, zkušeností a věděním odborníků z různých oblastí.


Podcast vám přináší Vojtěch Hlaváček a Jiří Kryštof Jarmar
146 Episodes
Reverse
Ztrácíme se ve světě? Jsme obklopeni spoustou informací, procházíme vzdělávacím systémem, ale jakmile vpadneme do reálného světa, ztrácíme se v jeho komplikovanosti. Může nám pomoci změna perspektivy na náš způsob učení a přijímání informací? Ve dnešním dílu se s vámi podělíme o jeden kognitivní model z dílny kanadského kognitivního psychologa Johna Vervaekeho, který nese název "Lost ways of knowing" (4P model) nebo-li ztracené způsoby vědění. V jednoduchosti jde o to, že v přístupu k našemu životu, vědění a myšlení můžeme využít změnu perspektivy na přebírání informací a zkušeností. Ve světě totiž existuje více způsobů, jak se učit, než jen pomocí faktů a pojmenování. Proto se bavíme o 1. Vědění propozičním (fakta, jména), 2. Vědění procedurálním (Dovednosti, schopnosti), 3. Vědění kontextu a 4. Participační vědění (bytí, prožitky, spoluúčastnický mindset). Tento díl je dalším ze smyslu-tvorné série našeho podcastu. Pořiďte si náš nový kurz průvodce suplementy s 50% slevou!     Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook         Podpořte nás jednorázově nebo na startovači          Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz Zdroje:  Shrnutí 4P (4 vědění) modelu: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/theory-knowledge/202101/john-vervaeke-s-brilliant-4p3r-metatheory-cognition Lost Ways of knowing - https://medium.com/rebel-wisdom/lost-ways-of-knowing-2180a80987d8 Rebel Wisdom Podcast - https://www.youtube.com/watch?v=WrqfgoJBVP8 Odborný článek: https://www.researchgate.net/publication/286508333_Relevance_Meaning_and_the_Cognitive_Science_of_Wisdom "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Minutáž: 06:50 - Simulované vs. Autentické myšlení 12:00 - 1. "propoziční" vědění pojmenování - fakta, jména 22:00 - 2. "Procedurální" vědění - schopnosti, dovednosti, expertíza 32:00 - 3. Vědění perspektivy a kontextu 41:00 - 4. "Participační" vědění - spoluúčast, bytí, existence vs. Neexistence
Vhled! To je prostředek, na kterém stojí a padá naše vnímání světa. Každý vynález, technologie i komunikace. Každý posun dál. Bez vhledů bychom nežili ve světě takovém, jaký ho vidíme dnes. A přeci vhled není nic jednoduchého. Lidé jako T. A. Edison nebo Albert Einstein hledání vhledů zasvětili svůj život a díky tomu také přišli na věci, které navždy změnily svět. Vhled se ale neobjevuje jen tak. Nebo ano? Právě o tom jsme se bavili ve dnešním podcastu. Lidská mysl a vnímání totiž disponují nástroji, které nám vhled, speciálně v některých situacích, umožňují. Můžeme si optimalizovat kognici pro vhled? Jak s tím souvisí změněné stavy vědomí? Proč si zapisovat sny a může být člověk na snech závislý? Jak se pohybovat v komunikaci, abychom dospěli ke vhledům? Proč kultivovat své "chápadlo" reality? Proč si nastavovat budík pro své budoucí já? O tom a ještě více se dozvíte v dílu, který je bohatý na naše vhledy, které zrály několik měsíců. Ale kdo ví, třeba si v něm najdete i ten svůj? Zdroje:  Studie: Sny a realita https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.192080 Studie: Neuronální sítě a sny https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00412/full Kniha: The Dream Drugstore - Allan Hobson Pořiďte si náš nový kurz průvodce suplementy s 50% slevou!   Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook       Podpořte nás jednorázově nebo na startovači        Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Minutáž: 01:30 - Kryštofův sen a spánková paralýza 03:00 - Spánek a vzpomínky 06:00 - Temná stránka pamatování snů 07:10 - Vojtův sen a noční můra 09:00 - Afantázie - neschopnost vidět obrazy 11:10 - Vizuální a nevizuální představivost 12:45 - Sny a závislost? 14:00 - Jak vzniká sen? A jak ho využít ke kreativním vhledům? 20:20 - Studie: Jak sny korelují s prožíváním? 22:30 - Jak stavíme koncepty v naší konverzaci? 26:00 - Chápadlo reality 31:00 - Percepční okénka lidí 36:30 - Co to znamená být dobrý člověk? A proč je komunikace tak důležitá? 41:00 - Introspekce, niterné doptávání a jiné způsoby vědění 47:10 - Proč vzniká závislost na změněných stavech vědomí? 52:20 - Meditace - Jedna z nejvýhodnějších závislostí 57:00 - Nastav si budík pro své budoucí já !
Pořiďte si náš nový kurz průvodce suplementy s 50% slevou!     Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=zGTGfYuxkuM&ab_channel=BrainWeAre Proč je výhodné se přibližovat realitě? Co jsou 3 komponenty Platónovi duše? Jak snížení vnitřního konfliktu vede k bližšímu vztahu s realitou a lepšímu životu? Víme, že nevnímáme realitu takovou, jaká je. Jsme spíše interpretátory reality a ta se nám neustále zkresluje. Navíc je nám velká část z ní skrytá.  Všichni tedy jsme tak trochu jako v Platónově jeskyni.   Platón mluví o rozdělení naší psýché na 3 kategorie. Člověka, lva a monstrum. Ty jsou často v nerovnováze a to vede k vnitřnímu konfliktu.  Toto je velice dobrý model toho, co se děje v našem životě. Máme různé úrovně našeho prožívání, které se snažíme vyrovnat a vybalancovat. Často to ale nejde a je to vlastně nekonečná cesta, neustále balancujeme.    Balancováním snižujeme náš vnitřní konflikt, který podle kognitivní psychologie a neurověd zhoršuje naše kognitivní kapacity, kognitivní flexibilitu, naši schopnost rozpoznávát "reálnější" paterny, štěstí a naplnění.   S tímto vším nám pomůže sebepoznání a snížení vnitřního konfliktu. Díky tomu se následně dostáváme do pozitivní zpětné vazby, která krmí sebe sama a ve výsledku, čím méně vnitřního konfliktu, tím méně vnitřního konfliktu. Ovlivní to to, jak vnímáme realitu a sami sebe v ní. Pořiďte si náš nový kurz průvodce suplementy s 50% slevou!     Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook         Podpořte nás jednorázově nebo na startovači          Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz
Utíkáme před vlastní nahotou? Naše identita je křehká a závislá na spoustě faktorech kolem nás. Jako si na sebe každý den oblékáme oblečení, abychom skryli nahotu těla, oblékáme se také do nejrůznějších podob, sociálních bublin a názorů, abychom skryli nahotu své identity a nejistotu s ní spojenou. Přitom stejně jako tělo je i identita něco, co se s námi vyvíjelo po tisíce let a neustále střídalo podoby. Hledání identity a s ní spojeným smyslem je velkým tématem dnešní doby. Proto si ve dnešním dílu podcastu povídáme s Lukášem Sedláčkem, který formování identity a hledání smyslu člověka řeší z pohledu lidských dějin a religionistiky. Jaký je rozdíl mezi cyklickým a lineárním vnímáním světa? Proč je těžké vyvracet konspirační teorie? Jaký smysl mělo cyklické vnímání světa pro různé kultury? Může být lenost v myšlení nebezpečím pro člověka? O tom a ještě více se dozvíte ve dnešním dílu s Lukášem Sedláčkem. Přejeme příjemný poslech.  Lukáše Sedláčka zajímají otázky smyslu, etiky a identity v lidských dějinách, v současnosti a budoucnosti - kombinuje zájem o filozofii, historii, politologii, mytologii, psychologii a religionistiky. Touha po vědění prolíná celý jeho život. Studoval obory mezinárodních teritoriálních studií, religionistiky, hebraistiky, evropských studií a mezinárodních vztahů na UK (PhDr. z Evropských studií, výzkum evropské identity) a pak mezinárodní vztahy na Cambridge (Master of Philosophy, Mezinárodní vztahy) Založil také vzdělávací platformu ELAI, mezinárodní soc. síť básní Poetizer  a Týden inovací Pořiďte si náš nový kurz průvodce suplementy s 50% slevou! Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook     Podpořte nás jednorázově nebo na startovači      Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Minutáž: 03:00 Zájem 06:00 vnímáme celou realitu? 13:00 Darwin a zkoumání žížal 17:00 Velká otázka smyslu: Jak se vytvářela naše identita? 19:20 Cyklické a lineární vnímání času, abstrakce smyslu a Boha 29:00 Instinkty 34:00 Člověk, jeho nahatost a neustálá potřeba si "něco" oblékat 38:00 Přeludy a Kamasútra 40:40 A cykly znovu 49:00 otázka smyslu PROČ 53:00 Nietsche - Velbloud, Lev a Dítě 59:30 Morálka dilemata vs. Zodpovědnost za naši budoucnost 01:05:30 Sobeckost vedoucí k altruismu 01:11:30 Jednota a duch doby 01:14:00 Zamiluj se zpátky do reality 01:15:30 Transcendentní povaha člověka a jeho mysli 01:21:30 Konspirační teorie a tajná hnutí 01:29:30 Rozdělení a atomizace společnosti 01:34:30 Nebezpečí "lepších" realit 01:40:00 Strategie a praktiky: Jak se bránit dogmatům a kultivovat svou mysl? Jak číst knihy? 01:51:30 Co nám ptaní se po smyslu přinese? 02:02:00 Účastnická povaha na celku
Je tu první díl roku 2021 a s ním jedna veledůležitá věc! Na přelomu roku všichni očekáváme změnu. Tvoříme plány, vize a zároveň shrnujeme a analyzujeme rok uběhlý. S tím souvisí i kultivace nadhledu. Nadhled je totiž meta-schopnost, která dokáže zlepšit celou řadu aspektů prožívaného života. Umožňuje nahlédnout běžné situace jako film, pojmenovat problémy nebo navrhnout jejich řešení. Jenže jak na něj? O tom se bavíme ve dnešním podcastu, kde se podíváme na hledání neviditelných "kazítek" a problémů, na maximalizaci náhody, na to, jak se tvoří vhled, moudrost či flow a spoustu dalšího. Jak se nenechat událostmi kolem strhat? Jakou roli má vhled ve změně vidění na světa? Jak v sobě hledat odpovědi na krizi smyslu? Jak najít skryté problémy kolem nás? Jaké jsou konkrétní strategie pro kultivaci nadhledu? Pusťe si nás do uší a dozvíte se mnohem víc. Přejeme příjemný poslech.  Také přejeme vše nejlepší do roku 2021 ! Děkujeme, že nás posloucháte, opravdu moc si toho vážíme. Letos bychom spolu s vámi naši tvorbu chtěli posunout zase o kousek dál a chystá se spousta věcí. Už brzy je začneme vypouštět mezi vás! Těšíme se, K&V Pořiďte si náš kurz průvodce suplementy   Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook   Podpořte nás jednorázově nebo na startovači    Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Minutáž: 1:00 Kreativita a vaření polívek 3:00 Tvoření prostoru pro mysl a integraci 8:00 Neustálá optimalizace chápání světa a podstata člověka 9:30 Kultivace nadhledu - Vystup nad hladinu 12:00 Maximalizace náhody, nacházení problémů i řešení 17:00 Láska a vzájemné lazení se se světem 20:00 Změna perspektivy odkazy na podcasty na systemickou změnu perspektivy 24:00 konkrétní Taktiky a strategie pro kultivaci nadhledu 29:00 Rande se sebou 31:00 Koncept středu 33:00 Metafora s řekou, aneb nech to plynout 37:00 Životní flow - odkaz na graf s flow 40:30 Vhled a Flow - horolezectví 44:00 Jak vhledem kultivujeme moudrost? popisek a obrázek s konspiračníma teoriema 50:00 Nalaď si smysluplný rádio 52:30 Toulání mysli jako mechanismus optimalizace kognice pro vhled 55:00 Meditace a mindfulness 58:00 Neuvěřitelná síla deníku 1:01:00 Globální problémy, které řešíme 1:04:30 Pobyt v řece 1:10:00 Informační ekologie, virtuální prostor a mozek
John Vervaeke is an Assistant Professor at the department of Psychology at the University of Toronto. His main field of study is cognitive psychology, wisdom, its traditions, and meaning-making. He has made 50-hour long video series on the meaning crisis and how to awaken from it which is very much our focus of this podcast. John is special, because he does not only an incredible academic work, but he also walks the talk as you'll hear on the podcast.   We've talked about what lead John to his field of study and such a passion for it? What are the lost ways of knowing. How to cultivate wisdom and how does it help with the "waking up" from the meaning crisis? What role does mindfulness and insight play? What are John's daily routines to cultivate wisdom and meaning? Please enjoy this wide ranging conversation with nonother than John Vervaeke. John is an author of a book Zombies in Western Culture: A Twenty-First Century Crisis. Subscribe to John's Youtube channel here: https://www.youtube.com/channel/UCpqDUjTsof-kTNpnyWper_Q Timeline: 4:00 How did John became interested in what he does 15:00 What is meaning crisis and why are we in one 22:00 Distributed cognition and ecology of practices 26:00 How does meaning crisis affect you? 31:00 Practices to cultivate wisdom and meaning 34:00 Lost ways of knowing 47:00 How to optimize cognition for insight and how does insight lead to de-automatization 56:00 Why and how to make sense of the world 1:03:30 Waking Up and systemic insight 01:10:00 - Altered states of consciousness and perspectible knowing 01:15:00 - Pure consciousness event and a "short guided practice" 01:25:00 - Existential modes : Being mode vs. Having mode 01:42:00 - How to fall in love with reality again 01:50:00 - John Verveake's daily routines, books and interesting practices
V historii byl člověk smyslu plný. Ať už to bylo nebezpečí, před kterým museli být naši prapředci na pozoru, nebo nějaký vyšší princip od řeckých Bohů, co řídil život měšťanů, vždy naše existence dávala poměrně jasný smysl v čase, se kterým se v životě pohybovat. Avšak v čase moderním, kde nám žádné větší nebezpečí nehrozí a žijeme v "nejateističtějším" národě Evropy, se činnosti dávající nám smysl rozprostírají do chaosu nekonečných možností. V informačním světě plném nesmyslů nám tak dává zabrat odlišit to, na čem doopravdy záleží a střežit si nejen svůj smysl životní, ale i smysly našeho těla, kterými sbíráme vjemy z okolního světa a které jsou pod neustálou palbou kyber-cukrů, informací a kazítek pro naši pozornost. I proto se po světě rozšířila myšlenka, že právě procházíme smyslovou krizí, která může mít velké dopady nejen na naše duševní a mentální zdraví. Ve dnešním dílu jsme se po vzoru našich rozhovorů v čajovně pustili do tohoto tématu a rozebíráme, proč se nejspíš stalo, že dnes takovou krizí procházíme. Co je to krize smyslu? Jak se vyvinulo prostředí kolem nás skrze historii? Co je to ohnisko kontroly a proč na tom záleží? Může nám zde v něčem pomoci transcendence? O tom si povídáme ve dnešním volnějším, ale nahuštěném dílu podcastu. Přejeme příjemný poslech a budeme moc rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu na toto téma. V následujících týdnech se můžete těšit na více dílů ze série "Krize smyslu", kde se budeme zabývá jednotlivými tématy více do hloubky.  Pořiďte si náš kurz průvodce suplementy Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook Podpořte nás jednorázově nebo na startovači  Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Odkazy: Deprese jako příčina nezpůsobilosti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30496104/ Mortalita asociovaná s pocitem smyslu a smysluplnosti v životě:  https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/article-abstract/2734064  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2905132/ Minutáž: 01:00 Úvod do krize smyslu 06:00 Smysl v evoluci 12:00 Vliv historie náboženství 17:00 Atomizace kultur a kultů 23:00 Informační bubliny a dogmata 25:00 Pantheon, radikalita, evoluce a další 28:00 Ohnisko kontroly 32:00 Rozhodovací paralýza, vnitřní a vnější motivace 49:00 Meditace, zpětnovazebné smyčky, aktualizace 56:00 Transcendence 01:06:00 Zvnitřnění našeho prostředí 01:11:00 Meditace a integrační okénko
Pojďme se hádat až do dna pro dobro věci! Nasaďme si boxerské rukavice, ať můžeme mířit na ta nejzranitelnější místa! Proč? Protože kvalitní dialog je vozidlem, které nás může dostat skrze krize všeho druhu. I proto jsme si do dnešního dílu pozvali ekonoma, filozofa, ale především myslitele Tomáše Sedláčka. Ve společném hovoru se pereme s tématy jako je opravdovost reality, technologie budoucnosti nebo důležitost konfliktů v komunikaci a rozvoji. Jak to tedy je s člověkem a jeho prostředím? Inovujeme my svět nebo svět inovuje nás? Kde se potkávají teologie a věda? Jaké nejzajímavější otázky nám poskytuje (ne)probádaný Vesmír a realita? To a mnohem, mnohem víc se dozvíte ve dnešním dílu mozkového podcastu, kde jsme se setkali na poli vědomí, vesmíru, života a vůbec! Pořiďte si náš kurz průvodce suplementy Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook Podpořte nás jednorázově nebo na startovači  Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Minutáž: 2:00 Stěhující se vědomí 07:00 Technologie budoucnosti ? 12:00 Sebe-vzdělávání 16:50 Síla propojování oborů 19:00 Práce a bohoslužba ? 24:00 Jazyk 27:00 Realita vs. Teorie ve filosofii, mytologii, fyzice 34:00 "Výmysl" reality - kam až můžeme svět redukovat? 40:00 Modelový realismus a opravdovost reality 44:00 Duch doby, Internet a posun do "abstraktna" 51:00 Vznik Vesmíru a potencialita vědomí 52:00 Hra hrající hráče: Inovujeme my svět nebo svět inovuje nás? 58:00 Turingovy stroje, Vůle komplexních zebe-regulujících se entit 01:05:00 Zauzlované elektrony ? 01:09:00 Vznik Vesmíru: Náhoda nebo nutnost ? 01:14:00 Mytologie ve fyzice 01:22:00 Krize ve světě 01:27:00 Nekonzistentní modely světa 01:30:00 Komunikace, shody, neshody a dobrej konflikt! 01:41:00 Diskuzí a konfliktem skrze krizi 01:45:00 Imaginární Tulpa v našem mozku 01:49:00 Láska 01:51:00 Smysl ve světě Tomáše Sedláčka
Každý máme v hlavě unikátní neurochemický koktejl, bez kterého by mozek a naše subjektivní realita nefungovaly. Jednou z těch důležitých látek je i neurohormon noradrenalin, který hraje ústřední roli v bdělosti a pozornosti a je vytvářen jedním centrem zvaným locus coeruleus. Ve dnešním dílu vám osvětlíme jak jedno jádro v mozku ovlivňuje spoustu činností, které denně vykonáme. Jak je ovlivňován stres s pozorností v mozku? Co s námi dělá zírání na obzor? Co je to molekula galanin a jak nám pomáhá? Jak si můžeme galanin navýšit? Proč v názvu podcastu píšeme o římanech? To vše se dozvíte ve dnešním detailním dílu. Přejeme příjemný poslech! Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook                 Podpořte nás jednorázově nebo na startovači                 Pořiďte si náš kurz průvodce suplementy Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Studie: https://www.jneurosci.org/content/40/39/7464 Poznámky k dílu:  Co je to galanin • Neuropeptid zapleten do stresu se týkajících neuropsychiatrických onemocnění, úzkosti, deprese a poruchy nálad jak v lidech, tak zvířatech • Na tahle onemocnění neexistuje efektivní lék, přitom se ukazuje, že fyzická akvitia pomáhá podobně, jako nejlepší dostupné intervence • Locus Coeruleus je v těchto onemocnění dysregulován • Fyzická aktivita ho aktivuje • Galanin se ve vysokém množství nachází v LC a při fyzické aktivitě se zvyšuje jeho množství  Studie: • Nejdříve zkoumali, jak cvičení zvedá galanin a odolnost vůči stresu (měření úzkostného chování na základě elektrického šoku) • Poté měli geneticky upravenou myš, u které byl pouze zvýšený galanin, bez fyzické aktivity! Dostavilo se stejné zvýšení odolnosti vůči stresu! Ale důležité je, že se neměnili další aspekty chování • A naposledy optogeneticky stimulovalo LC a sledovali, co to udělá s myší a jejím úzkostlivým chováním i přes zvýšený galanin a ukázalo se, že byl stále vůči stresu odolná  • Tahle studie dokazuje, že je to galain, který mediuje, neboli zprostředkovává zvýšenou odolnost vůči stresu a snížené úzkostné chování Minutáž: 01:40 - Slovní hříčka 02:50 - Noradrenalin a jádro bdělosti v mozku 08:50 - Snížení kreativity a kognitivní flexibility na základě stresu 11:20 - Uklidnění a zírání na obzor 14:00 - Co s námi dělá pohled na obzor?  17:10 - A zase to centrum noradrenalinu ! Co všechnod dělá?  18:00 - Galanin : Neuropeptid pro snížení stresu 22:00 - Fascinující optogenetika a aktivace mozku na dálku! 25:00 - Shrnutí Galaninu 26:30 - Co udělat pro zvýšení galaninu v mozku? 
Vyšel nám nový suplementační online kurz nyní s 50% slevou!  https://bit.ly/2Ibc3uA CBD v mnohých vzbuzuje myšlenky na konopí. CBD je však aktivní výtažek z rostliny, většinou technického konopí, který nemá psychoaktivní účinky podobné těm u THC. Naopak je nyní pod drobnohledem vědy studován pro svůj pozitivní vliv na celou řadu procesů. Momentálně běží po světě kolem 270 klinických studií, tzv. „trials“ potvrzujících či vyvracejících pozitivní účinky. A s čím vším CBD v těle pracuje? Účinky: CBD zažívá velký boom nejen ve výzkumu, ale také v celosvětovém businessu doplňků stravy. A co říká výzkum? Největší důkazy existují pro pomoc s jistými formami epilepsie a zmírnění frekvence i intenzity jednotlivých záchvatů. Pro jmenování širšího spektra účinků je stále potřeba více výzkumu, avšak dnes už můžeme napsat, že mezi potenciální benefity CBD patří i zmírnění úzkostí, chronické bolesti a podpora spánku. Snižuje vliv úzkosti po stresově náročné aktivitě. (1)(2)(3) Může pomoci s problémy se spánkem. (4) Podporuje paměť, ochranu neuronů a tvorbu myelinových buněk. (5) Zvyšuje mobilitu u lidí, kteří trpí neuronálním poškozením. (6) Subjektivní snížení chronické bolesti. (7) Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook               Podpořte nás jednorázově nebo na startovači                          Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu"
Náš nový suplementační online kurz je venku! https://bit.ly/2Ibc3uA Jako lidstvo zaznamenáváme stále vyšší výskyt neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza nebo amyotrofická laterální skleróza. Tato onemocnění mohou mít počátek už desítky let před svým propuknutím. Nejčastěji postihují lidi ve věku 50+ s tím, že čím starší, tím větší riziko vývoje. Ukazuje se, že demence má několik rizikových faktorů, mezi které patří obezita ve středním věku, kouření, nedostatek pohybu a stres. Existuje tedy několik změn životního stylu, kterými se před neurodegenerativními onemocněními můžeme chránit, nebo alespoň snižovat jejich pravděpodobnost výskytu. Krásné na tom je, že se nechráníme jen do budoucna, ale všemi těmito taktikami si zlepšujeme fungování mozku v každém momentu. I proto jsme se rozhodli vypustit do světa díl #PREVENCEDEMENCE a sdílet s vámi 5 tipů a jeden bonus, jak si vystavit co nejlepší nástroje pro dlouhověkost a zdraví mozku. Přejeme příjemný poslech! Líbí se vám tento díl? Pomozte nám šířit nástroje prevence demence! Sdílejte tento díl do své sociální bubliny s označením #PREVENCEDEMENCE Článek s infografikou! https://codeoflife.cz/telo/mozek/5-tipu-jak-si-zlepsit-fungovani-mozku/ Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook             Podpořte nás jednorázově nebo na startovači             Zadej kód "BWA" pro 10% na náš biohackingový online kurz             Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Minutáž: 2:00 - Co je to demence a proč se o ni zajímat? 8:00 - 1. bod : Pohyb a jak se hýbat? 11:40 - 2. bod : Spánek, jak funguje a co nejmenšího pro jeho optimalizaci 16:40 - 3. bod : Strava, nutrienty a suplementy 23:50 - Nejzajímavější suplementy nejen na prevenci demence 28:40 - 4. bod : Superpotraviny a Flavanolové sloučeniny 31:30 - 5. bod : Všímavost a snížení chronického stresu 33:40 - Bonusový bod : Smysl ve světě 36:50 - Co si každý den odškrtnout ze seznamu pro větší pohodu ?
Náš nový suplementační online kurz je venku! https://bit.ly/2Ibc3uA Učení je neoddělitelnou součástí vývoje každého živého tvora. Člověk jako jediný zvládl proces učení uchopit do jednoho procesu vzdělávání, které má být prostředkem ke správnému fungování ve světě a nalezení své role v něm.  Učení tak probíhá u každého z nás, ale také na úrovni celé společnosti. Proto jsme si do podcastu pozvali Boba Kartouse, který se vzdělávání věnuje na denní bázi. Bavíme se o tom, proč je vzdělávání tak zásadní otázkou pro budoucnost? Jak vypadají severské modely vzdělávání? Jak a proč měnit systém, který je zastaralý? Jak dlouho může trvat taková změna? Jaké vlastnosti a dovednosti by měl člověk kultivovat ve 21. století? To vše a ještě mnohem víc se dozvíte ve dnešním podcastu! Přejeme příjemný poslech. Kniha No Future: https://www.databazeknih.cz/knihy/no-future-vezeme-deti-na-parnim-stroji-do-virtualni-reality-423547 Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook           Podpořte nás jednorázově nebo na startovači           Zadej kód "BWA" pro 10% na náš biohackingový online kurz           Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Minutáž: 03:40 - Proč je vzdělání zásadní otázkou pro budoucnost? 09:40 - Zásadní milníky ve vzdělávání 14:40 - Kniha No Future: Varování před tím, co může přijít 21:40 - Češi a jejich národní identita 22:40 - Severské modely vzdělávání 27:40 - Veřejný zájem jako cesta ke změně 37:40 - Spokojenost se stavem vzdělávání a poptávka společnosti 41:40 - Možné způsoby změny 50:40 - Retrotopie a umělé navracení se do minulosti 55:30 - Jaké vlastnosti a dovednosti kultivovat v 21. století?
Jak "lifestyle" rozhodnutí vaší babičky ovlivnily to, kým jste a jak fungujete dnes? Zkoumání našeho genetického "kódu života" nám za posledních 67 let přineslo mnoho nových pohledů na člověka a jeho prostředí. Ty momentálně nejžhavější však zkoumá raketově rostoucí obor epigenetika, díky kterému můžeme hledat odpovědi na otázky: co je to stárnutí, v čem tkví dlouhověkost, jak se geny aktivují, jak nás ovlivňuje prostředí a zda-li se způsob života jedné generace může dědit i na té nejnižší úrovni do generace další. V biologii se tak epigenetika dotýká téměř všeho. A proto jsme jí věnovali celý jeden velký epigenetický díl, kde se dozvíte vše od toho, co tvoří naši DNA a kód života, až po praktické tipy, jak se o svůj epigenom starat pro dlouhodobé zdraví. Znamená kód života biologický osud? Jak vypadá epigenetika v praxi? Jak vnější prostředí ovlivňuje naše geny? To vše se dozvíte ve dnešním velkém dílu o jedné z nejzajímavějších oblastí vědy. Přejeme příjemný poslech! Obsáhlý článek na Epigenetiku zde: https://codeoflife.cz/telo/dlouhovekost/vse-co-jste-kdy-chteli-vedet-o-epigenetice/ Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook             Podpořte nás jednorázově nebo na startovači       "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Minutáž: 04:00 - obřadní japonský čaj Gyokuro 08:00 - Podzim, Migréna a Biohacking odpočinku 14:20 - Jak nás ovlivňuje prostředí a cyklická povaha věcí  20:00 - EPIGENETIKA - Jak k nám mluví naše genetika a co všechno ji ovlivňuje? 25:00 - Na čem se podílí epigenetika v přírodě? 28:00 - Genetický kód, DNA, RNA, Protein 35:00 - Mutace a poškození v DNA 40:00 - Jak se ukládá "paměť" životního stylu do buněk?  45:00 - (Epi)mutace 46:00 - Meta-úrovně v biologii lidského těla 47:00 - Základní rozdíl mezi DNA a EPIGENETIKOU 48:00 - Užitečné příklady a vysvětlení epigenetických změn 01:01:00 - Jde změnit náš genetický "osud"? 01:03:00 - METHALOM, určování stárnutí a biologického věku, aneb epigenetika na nejzákladnější úrovni 01:06:40 - Proč se starat o stravu, nutrienty a suplementy? 01:13:00 - Kmenové buňky  1:20:00 - Stres a vliv na další generace 01:24:00 - Jak rozhodnutí a prostředí vaší babičky ovlivnily to, kým jste dnes? 01:36:30 - Jak zvrátit nechtěnné epigenetické změny?  01:41:30 - Může se přenášet zážitek strachu do dalších generací? 01:44:00 - Mateří kašička a včelí úl 01:50:00 - Co můžeme prakticky dělat pro náš EPIGENOM?  01:54:00 - Strava a suplementy pro epigenom 01:59:00 - Závěr a kritické myšlení
Život má neskutečně velkou diverzitu. Živáčky můžeme najít mezi námi, v nás, na dně oceánu, v sopkách a možná i na meteoritech a jiných planetách! Je to zkrátka 3,8 miliardy let nekončící proces a továrna na novinky hodná naší pozornosti. I přes všechnu tu složitost a různost však všichni od želvušek po člověka sdílíme velmi podobná pravidla na té nejzákladnější úrovni, na kterých jsme postaveni. A právě tato pravidla zkoumá náš dnešní host Mgr. Klára Hlouchová PhD. Co je to Astrobiologie? Jaké jsou základní kameny života? Může být život založen na jiné formě, než kterou známe? Co je to syntetická "umělá" biologie? To vše a ještě víc se dozvíte ve dnešním dílu, kde jsme se ponořili opravdu do hloubky k tomu, co to znamená být nejen člověkem, ale živým tvorem obecně. Vysvětlivky: Aminokyseliny - Jedná se o základní stavební prvek všech proteinů a proteiny zase tvoří základ struktury všech buněk včetně jejich fungování. Každého živého tvora na té nejzákladnější úrovni tvoří právě různé kombinace aminokyselin. Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook           Podpořte nás jednorázově nebo na startovači           Zadej kód "BWA" pro 10% na náš biohackingový online kurz           Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Minutáž: 03:00 - Studium vědy v Americe vs. Věda v Čechách 07:20 - Studium života ve vesmírném měřítku, aneb Astrobiologie 11:30 - Jak se člověk rozhodne, že bude vědec/vědkyně? 14:30 - Intelektuální výzvy a odměny z jejich rozhřešení 16:00 - VZNIK ŽIVOTA 20:00 - Základní biologické pilíře života 23:00 - Syntetická "umělá" biologie 27:30 - Může vzniknout život založený na jiné formě, než kterou známe? 35:00 - 3 teorie vzniku života 40:00 - EGO ve vědě 42:00 - Komplexita života 44:30 - Náhoda a chyby jako klíč k evoluci 46:00 - Přístup k chybám a kultivování nadhledu 49:40 - Pozitivní mindset! 51:00 - Rovnováha v životě : racionalita vs. Iracionalita ? 01:10:00 - Nejzajímavější otázky života
Náš nový suplementační online kurz je venku! https://bit.ly/2Ibc3uA Kdybychom měli vybrat 2 koncepty, o kterých by měl mít povědomí každý, byly by to iluze vědění a intelektuální sebevědomí. Tyto koncepty totiž utváří kritické myšlení a náhled člověka na svět, který se každým dnem stává složitější pro naše chápání. Kolem nás jsou rozesety informace nejrůznějších typů a my v tom všem musíme utvářet pořádek, rozdělovat pravdy od lží a formovat si vlastní modely vnímání světa. Co když je ale náš model světa založen na mylných informacích? To se děje dnes a denně. Právě to může být příkladem iluze vědění a v tom extrémním případě i substrátem pro vznik konspiračních teorií. Mozek je vyvinut tak, aby vyhledával "jednoduchá" vysvětlení, která mu ve vnímání světa ušetří spoustu času a každý nějakou formu předpojatosti máme. Důležité je si tento fenomén uvědomit a na druhé straně nebýt vůči sobě zase extrémně kritický. Jak nastolit rovnováhu v přístupu k sobě i okolnímu světu, o tom se bavíme ve dnešním dílu podcastu. Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook         Podpořte nás jednorázově nebo na startovači         Zadej kód "BWA" pro 10% na náš biohackingový online kurz         Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu"  Zdroje: Dunning-Kruger efekt:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123855220000056 Wikipedie: https://bit.ly/324I6Dh 67. díl: Jak myslet v moderní době? Steven Wolfram: https://www.youtube.com/watch?v=ez773teNFYA Minutáž: 02:00 - Expert sám sebe 03:00 - Iluze vědění : Dunning Kruger efekt 06:00 - Intelektuální sebevědomí a Imposter syndrom 12:30 - Rámec konspiračních teorií 14:00 - Iluze vědění detailně - studie a experimenty 18:00 - Sebe-potvrzující předpojatost 21:00 - Uzavírání se světu 22:00 - Jak pracovat se svými předpojatostmi? 25:00 - Shrnutí
Náš nový suplementační online kurz je venku! https://bit.ly/2Ibc3uA Každý z nás je soubor chodících automatických reakcí. Denně vykonáváme rozhodnutí, návyky a rituály bez toho, aniž bychom jim věnovali velmi cennou pozornost. Jak si rozebereme ve dnešním podcastu, automatické reakce mají svůj vlastní systém v mozku, který si od dětství ukládá vše, co působí odměnu. Mozek tak napřímo minimalizuje náhodu a vytváří pořádek z okolního světa. Automatické vzorce chování mají však daleko větší rozměr, než by se na první pohled mohlo zdát. Jak fungují automatické vzorce a stereotyp v mozku? Jak se tvoří závislost? Jak nabourat stereotyp? Jsou kulturní rituály zakotvené v automatických vzorcích? Jak nás ovlivňují kolektivní stereotypy? Jaké psychotechnologie posouvaly lidstvo? Proč by se odlišné světy měly setkávat a hledat společnou "řeč"? Jak ke změně může přispět každý z nás? To vše jsme nakousli ve dnešním myšlenkami nabitém dílu mozkového podcastu. Jako vždy budeme rádi za zpětnou vazbu a nyní už přejeme příjemný poslech.  Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook         Podpořte nás jednorázově nebo na startovači         Zadej kód "BWA" pro 10% na náš biohackingový online kurz         Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Zdroje:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18558860/ Kniha: Víc než nic - Logika lidského osudu (Robert Wright) Minutáž: 04:00 - Jak mozek minimalizuje náhodu a co jsou to automatické reakce? 06:30 - Co je to DOPAMIN a proč funguje jako "učitel"? 12:00 - Jak vse tvoří závislost v mozku? 20:00 - Jak pracovat se závislostí pomocí všímavosti? 25:00 - Uzavírání a otevírání se světu (i na úrovni mozku) 31:00 - Jsou kulturní rituály zakonzervované automatické reakce v mozku? 38:00 - Kolektivní automatické reakce 42:00 - Nabourávání stereotypu a flexibilita 46:00 - Sebe-zodpovědnost a změna 47:00 - Důležitost maximalizace náhody v evoluci 51:00 - Lidská historie a účel podání ruky 54:00 - Psychotechnologie v historii lidstva 01:01:00 - Shrnutí
Houby jsou fascinující organismy. Nám známe hříbky a muchomůrky jsou jen vrcholem ledovce celé říše hub. Další z nich se v roztodivných formách a velikostech vyskytují téměř ve všech prostředích včetně lidského těla nebo několika kilometrových lesních ploch. Člověk má s houbami bohaté historické zkušenosti. Lidé je po staletí sbírají pro jídlo, ale také pro jejich léčivé nebo psychoaktivní účinky. Není se tak čemu divit, že se houby  staly zájmem i vědeckého bádání. Do našeho podcastu přijal pozvání mikrobiolog pan Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. Co jsou houby vlastně zač? Kam sahá jejich historie? Co se ví o halucinogenních a léčivých houbách? Jaké trable a historky skýtá vědecké řemeslo? O tom všem se dozvíte ve dnešním dílu o houbách a lidech! Přejeme příjemný poslech.  Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook         Podpořte nás jednorázově nebo na startovači         Zadej kód "BWA" pro 10% na náš biohackingový online kurz         Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Minutáž: 05:00 - Jaké houby rostou u nás doma ? 08:00 - Co jsou HOUBY vlastně zač? 11:00 - Historie Hub a jejich užívání 14:00 - Halucinogenní houby a změněné stavy vědomí 18:00 - Jak se člověk dostal k houbám? 20:00 - Chaga a velikost Hub 23:30 - Aktivní látky v houbách 24:30 - Léčivé Houby 30:00 - Houba dlouhověkosti - Reishi a Shiitake 35:00 - Sebe-experimentování s houbami 40:00 - Mykobiom - houby, které osídlily člověka 42:00 - Výzkum v Černobylu 53:00 - Trable a historky z vědeckého bádání 01:02:00 - Jak se hravě vyučuje věda? 01:13:00 - Jak se (ne)likviduje radioaktivní odpad?
Náš nový suplementační online kurz je venku! https://bit.ly/2Ibc3uA V době, kdy se hroutí náš komfort, očekávání a plány je dobré se připravovat na nepředpověditelný svět. Člověk nemůže měnit události tak, jak se stanou, ale může si vybírat svou reakci. A tak i každé strádání se dá proměnit v příležitost. Mistry v tomto oboru byli Stoici, kteří dnes reprezentují filosofii stoicismu starou více než 2000 let. Patří mezi ně lidi různých rolí jako vládci, diplomaté, pisatelé, ale i otroci, kteří si kultivovali sílu mysli v nelehkých časech. Stoicismus jim umožnil praktikovat vděčnost v dobách dostatku a sílu vůle ve chvílích utrpení a strádání. Jejich přístup jim umožnil budovat kvalitní vztahy, nahlížet na situace běžného života z jiné perspektivy a spoustu dalšího. Jejich slova jsou tak více než aktuální i ve dnešní době. A kultivace mysli v době nedostatku je tématem i této pandemie. Co všechno nás může naučit o sobě a svém prostředí? Ve dnešním dílu se pobavíme o stále aktuálních myšlenkách našich oblíbenců. Přejeme příjemný poslech. Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook         Podpořte nás jednorázově nebo na startovači         Zadej kód "BWA" pro 10% na náš biohackingový online kurz         Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz
Stres je famózní nástroj. V moderním světě nám neustále slouží tak, že nás ráno probudí ze spánku, aktivuje mozek pro učení a zažene nás do bezpečí, kdykoliv je potřeba. Je navrhnut precizně, aby působil efektivně, rychle přišel a rychle odešel. Jenže život ve zrychlené době pohání kolečka stresu naplno, a to působí celou řadu poruch, úzkostí a ovlivňuje to všechny aspekty života. Kdy stres slouží tam, kde je potřeba a kdy je ho přespříliš? Dnes vám odvyprávíme příběh stresu ze všech stran. Co je to neuvědomovaný stres? Jak vypadá v mozku? Proč chronický stres v těle vypadá jako protrhnutá přehrada bez kontroly? Jaký vliv má stres v dětství na paměť a inteligenci během života? Pochopení stresu může pomoci s ním začít lépe pracovat a dělat to zároveň efektivně. V druhé části se tak věnujeme i metodám a principům, jak si vystavět bariéry proti stresu. Jak trénovat mozek? Jak praktikovat pozitivní stres pro dlouhodobé zdraví? Jak svůj stres měřit a odhalit spouštěče? To vše se dozvíte ve dnešním podcastu. Přejeme příjemný poslech.  Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook       Podpořte nás jednorázově nebo na startovači       Zadej kód "BWA" pro 10% na náš biohackingový online kurz       Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu" Minutáž: 01:50 - Pyrrho, Řecký filosof 02:20 - Neuvědomovaný stres 08:50 - Trénink mozku a supernástroj meditace 18:50 - Co je to stres a jak se chová v těle? 20:30 - Stres v MOZKU a protrhlá přehrada, co nejde zastavit! 23:30 - Přecitlivělost ke stresu a zánět 28:30 - Kortizol (stresová molekula) a jeho vliv na paměť 32:30 - Hlad v mozku a jak ho ovlivňuje stres? PRAXE PRO SNÍŽENÍ STRESU: 36:30 - Sauna, proteiny tepelného šoku a oprava DNA 39:50 - Může být stres i pozitivní pro tělo? Aneb účinky hormetického stresu 47:20 - Odpočinek jako extrémní situace dnešní společnosti 48:30 - Meditace a vliv na stres 50:50 - Vliv myšlenek a prostředí na epigenetiku 53:00 - Dětství, stres a život 59:30 - Deprese, úzkosti a spouštěče 01:01:30 - Bariéra proti stresu 01:04:30 - Učení a zdravá míra stresu 01:06:00 - Sebe-měření stresu 01:08:30 - Dech pro uklidnění a HRV pás 01:11:00 - Měření stresu pomocí LUMEN Zdroje: Meditační aplikace Sama Harrise: https://www.wakingup.com/ Protrhnutá přehrada: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2682920/#:~:text=The%20paraventricular%20nucleus%20of%20the%20hypothalamus%20(PVN)%20has%20emerged%20as,autonomic%20functions%20(gastrointestinal%2C%20renal%20and  Stres a epigenetika: https://www.nature.com/articles/nn.3594 Stres v dětství: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3753223/
Jaký vliv má každé naše rozhodnutí? Žijeme ve světě, který je pomocí technologií daleko více propojený, než tomu bylo před pár desítkami let. Globalizace světa umožnila, že je prostor kolem nás bohatý nejen na informace, ale také na produkty a možnosti v různých oblastech planety. Vše je ale součástí jedné biosféry, která mezi svými částmi utváří jednoduché vazby, které však utváří komplikovaný celek. I když se snažíme jednat v nejlepším úmyslu, lidská mysl nám neumožňuje dohlédnout konců zpětnovazebných smyček a předvídat jaké dopady budou mít naše všední rozhodnutí. Ve dnešním konceptovém dílu rozebíráme myšlenku antropologa Gregoryho Batesona týkající se tématu vědomého záměru a jeho důsledků na prostředí kolem. Tímto dílem bychom rádi otevřeli dveře k diskuzi a zamyšlení nad podobnými tématy. Přejeme příjemný poslech a těšíme se na vaši zpětnou vazbu. Sledujte Brain We Are na sociálních sítích: Instagram  nebo Facebook     Podpořte nás jednorázově nebo na startovači     Zadej kód "BWA" pro 10% na náš biohackingový online kurz     Zadej kód "BWA" pro 10% slevu na UpLife.cz "Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely. Neberte informace v něm zmíněné jako lékařskou radu"
loading
Comments (15)

Anna Řeháková

Temná strana neuroplasticity: je možné, že je vyšší neuroplasticita vrozená? A mohla by se vlastně nazvat “vyšší citlivostí/vnímavostí”? Tu zkušenost, kterou tu sdílíte s tím, že si pamatujete nepodstatné věci a detaily, mám od mala. Pamatuju si úplně zbytečné detaily, které mě zahlcují. Nebo není to náhodu tím, že tomu zkrátka věnuju pozornost a můj mozek je na to naučený?

Jan 14th
Reply

Jana Hlaváčková

díky moc!!! Skvělej podcast, moc mě to s vámi baví a navíc rozumím tomu , co říkáte a sdělujete. sama bych asi nebyla schopná tyhle odborné věci pojmout. Jste fakt boží 👍❤️

Dec 12th
Reply

Tomáš Hlaváček

Skvělé, skvělé, skvělé. 👍💩💯

Mar 19th
Reply

Martin Běhůnek

Pánové, super podcast. Keep it up!

Mar 7th
Reply

Marek Binder

Úžasné

Mar 1st
Reply

Marek Binder

Pecka hoši!!

Mar 1st
Reply

Zero

Velmi zajímavý koncept. Doufám že se k němu ještě vrátíte a nahodíte další zajímavosti. A třeba i ukážete svoji "myšlenkovou mapu mentálního atleta". Dík

Feb 16th
Reply

Nelly Koutná

Super content chlapci. Konecne niekto prebera temy co ma zaujima. Mozog ma vzdy fascinoval. Ja sama nan vystudovanu biológiu a tesim sa ze je tu niekto kto to vie podat vedecky a zároveň vtipne

Oct 16th
Reply

Jaroslav Jeník

Jedu Vás cíleně od začátku a bavíte mě. Právě tím, že se nepokoušíte hrát scenářové divadlo a díky tomu dokážete o tématech přemýšlet. Jen tak dál! Díky! :)

Aug 13th
Reply (2)

Jiří Ruppert

Super. Mám velkou radost, že o takhle zásadních a zajímavejch věcech přemýšlíte. Líbí se mi, jak o tom mluvíte, jak je to otevřený, upřímný, bezprostřední a při tom chytrý a je to výsledek spousty studia a přemýšlení. Skvělý. Těším se, jak pojmete ten snad nejtvrdší oříšek, kterým je vědomí :) Tyhle úvahy můžou být východiskem nenáboženský spirituality, dost zásadního zkvlalitnění života, jak o tom píše i Samuel Harris.

Aug 1st
Reply (1)

Honza Dvoři Dvořák

super podcast chlapi, jen s tou synchronizací. Nefunguje částečně podobně i empatie?

Jul 29th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store