Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Season 3 Trailer

Season 3 Trailer

2022-05-0201:51

Welcome back to the Celtic Students Podcast! Our podcast aims to bring attention to some of the fantastic work happening around the world in Celtic Studies and the Celtic languages. In this trailer, Alexandra Philbin gives some information on what we can expect to hear in Season 3, which will be released in the coming weeks (summer 2022). We cannot wait to share this new season with you and hear your thoughts! Keep in touch with us on Facebook and Twitter @CelticStudents or via email celtic.students.communications@gmail.com.  Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
[Gaeilge] San eipeasóid seo, labhraíonn Alexandra Philbin agus Kieran Walker le Steve Coleman, antraipeolaí teangeolaíoch atá ag obair mar léachtóir sa Roinn Antraipeolaíochta in Ollscoil Mhá Nuad. Pléann siad an tréimhse a chaith Steve sa Ghaeltacht i Ráth Chairn le linn a dhochtúireachta, an taighde antraipeolaíoch atá idir lámha aige a bhaineann leis an nGaeilge agus na moltaí atá aige do mhic agus d’iníonacha léinn a bhfuil suim acu sa chineál taighde seo. Tá an eipeasóid seo i nGaeilge agus i mBéarla. Óstaigh: Alexandra Philbin agus Kieran Walker Aoi: Steve Coleman Féach ar an liosta thíos de na heagraíochtaí, ceoltóirí, scríbhneoirí, acadóirí agus saothair a luadh san eipeasóid seo chun tuilleadh eolais a fháil. [English] In this episode, Alexandra Philbin and Kieran Walker speak to Steve Coleman, a linguistic anthropologist working as a lecturer in the Department of Anthropology in Maynooth University. They discuss the time Steve spent in the Gaeltacht in Ráth Chairn during his doctorate, his anthropological research relating to the Irish language and the advice he has for students that are interested in this kind of research. This episode is in English and Irish. It was recorded in May 2021. Links and notes also available on our blog here. Hosts: Alexandra Philbin and Kieran Walker Guest: Steve Coleman Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. Please see the list below for organisations, musicians, writers, academics and works that were mentioned in this episode. Marshall Sahlins John MacAloon KRAB - Radio Station Paddy Tunney Topic Records Mícheál Ó Domhnaill agus The Bothy Band Joe Heaney Valentine Daniel Steve Coleman, PhD dissertation - Return From the West: a Poetics of Voice in Irish Jamie Saris Eileen Kane Jimmy Keane Áras Mháirtín Uí Chadhain Paul Friedrich Roman Jakobson Gearóid Denvir Dáithí Ó hÓgáin Gearóid Ó Crualaoich Aingeal de Búrca Ciarán Ó Coigligh - Raiftearaí: Amhráin agus Dánta Henry Glassie - Passing the Time in Ballymenone Liam Ryan Steve Coleman, article - The nation, the state, and the neighbors: personation in Irish-language discourse Éamon Ó Ciosáin TG4 Muintir na Gaeltachta Máirtín Ó Cadhain Nancy Stenson Cumann na Scríbhneoirí Richard Bauman Johannes Fabian - Time and the Other Breandán Ó Doibhlin Pádraig Ó Fiannachta Proinnsias Breathnach Abdullahi El-Tom Larry Taylor Raidió na Gaeltachta Franz Boas Dell Hymes - Breakthrough Into Performance Michael Silverstein Tadhg Ó hIfearnáin --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
Dyma ein podlediad Cymraeg cyntaf! Mae'n sgwrs rhwng Alan Kersaudy, myfyriwr o Lydaw, a Jack Pulman-Slater. Myfyriwr doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ydy Jack, arbenigwr ar gwestiynau goslef ag ynganiad y Gymraeg, a thiwtor Cymraeg cyfeillgar ac angerddol hefyd. Gwnaeth Alan ofyn iddo am y profiad o ysgrifennu traethawd doethuriaeth mewn pandemic, am yr asgogiadau a'i dywysodd ar y ffordd 'ma, ac am ei syniadau ar y gwahanol ddulliau dysgu Cymraeg ar lein ar y pryd... This is our first Welsh-language podcast, and a conversation between Alan Kersaudy, a Rennes 2 University student and Jack Pulman-Slater, a PhD student in Cardiff University, specialist on the Welsh prosodic system and a friendly and passionate Welsh tutor. In this talk, Alan asked him about the endeavor of making a dissertation during this challenging time, the motivations that guided him on this path, and his thoughts and doubts on the different Welsh self-teaching apps and online tools available out there. Jack Pulman-Slater (personal website: https://www.jackpulmanslater.com) Mae'r bennod hon yn y Gymraeg. This episode is in Welsh.  Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021. It was recorded in July 2021.  Mae dolenni a nodiadau ar gael ar ein blog yma. Links and notes also available on our blog here. Cyfwelydd | Host: Alan Kersaudy Gwestai | Guest: Jack Pulman-Slater Cerddoriaeth | Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
In this episode, Alexandra Philbin interviews Chris Oates, a PhD researcher at the University of Edinburgh whose work focuses on urban Gaelic sociolinguistics. They discuss, among other things, what this focus involves, Chris’ PhD research project and research design and applying academic research to work on language policy and planning. Chris also shares advice with other early career researchers interested in studying Celtic languages in an urban context. Please consult the list below for more information about some of the themes and organisations that were mentioned in this episode. Language and Law Ethnography Sociolinguistics Glasgow City Council Language Policy and Planning Misneachd Gaelic Medium Education PhD Internships This episode is in English. It was recorded in June 2021. Links and notes also available on our blog here. Host: Alexandra Philbin Guest: Chris Oates Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
[Gaeilge] San eipeasód seo, labhraíonn Stiofán Ó Briain le hAilbe van der Heide, scoláire béaloidis atá ag obair i gCnuasach Bhéaloideas Éireann, faoin mbéaloideas agus faoi bhéaloideas na hÉireann. Pléann siad a bhfuil i gceist leis an mbéaloideas, stair an Chnuasaigh, traidisiún an luchta sí, leigheasanna dúchais in Éirinn, béaloideas na rónta agus úsáid an ábhair bhéil mar ionsparáid chruthaitheach. [English] In this episode, Stiofán Ó Briain talks to Ailbe van der Heide, a folklore scholar who also works in the National Folklore Collection, about folklore and Irish folklore. They discuss what folklore means, the history of the Collection, Irish fairy-lore, traditional cures in Ireland, seal-lore and the use of folklore as a creative inspiration. Féach ar na háiseanna agus na saothair thíos le tuilleadh a fhoghlaim faoi bhéaloideas na hÉireann | Take a look at the resources and works below to learn more about Irish folklore: Máistreacht i mBéaloideas agus Eitneolaíocht UCD | Masters in Folklore and Ethnology UCD Blúiríní Béaloidis: Podchraoladh Chnuasach Bhéaloideas Éireann | Folklore Fragments: The National Folklore Collection’s podcast Dúchas.ie Lámhleabhar Bhéaloideasa Éireann | Handbook of Irish Folklore ‘Oidhche Sheanchais’ ‘Múscail, a Ghiorria’ le hEithne Ní Ghallchobhair Séamus Ó Duilearga Anna Nic a’ Luain Peig Sayers Tá an podchraoladh seo as Gaeilge. | This episode is in Irish It was recorded in April 2021. Links and notes also available on our blog here. Óstach | Host: Stiofán Ó Briain Aoi | Guest: Ailbe van der Heide Music | Ceol: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
In this episode, Nina Cnockaert-Guillou chats with Hélène Bonniec, a Breton teacher in Skol an Emsav, a school teaching Breton to adults in Brittany, and Bethan Ruth Roberts, a student in Hélène's first ever online class through the medium of English. Hélène explains how and why she became a Breton teacher and talks about the school's methods and classes. Bethan, a Welsh-speaker, talks about her own interest in Breton and fighting for minority language rights. Hélène and Bethan both speak with enthusiasm about seeing the world through Breton, and give some great recommendations (below). Links and notes: Skol an Emsav (https://www.skolanemsav.bzh/br/) Féile Liú Lúnasa Misneach (Ireland) Misneachd Alba GBB Festival (Gouel Broadel ar Brezhoneg) (https://gbb.bzh/en/gbb2021-eng/) Oulpan method (via Skol an Emsav https://www.skolanemsav.bzh/br/editions/prenan-enlinenn/94-oulpan-1-2-3.html) Nicolas Davalan Cymdeithas yr Iaith Reuters article about the decision by the French Constitutional Council to make immersion schools in ‘regional’ languages unconstitutional (https://www.reuters.com/world/europe/frances-constitutional-council-rejects-bill-permitting-minority-language-schools-2021-05-21/) Recommendations: Kwizh Brezhoneg (app) Edubreizh (app) Tamm Kreizh (app) Bali Breizh (show on YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=uMDqvylbkzY&list=PLPcEoAdla-yjTT5MiyKNANBK5qUEHttxd) Get involved: - Ai’ta! (https://aita.bzh/en/) (Brittany) - Mebyon Kernow (https://www.mebyonkernow.org) (Cornwall) - Misneach (https://www.misneachabu.ie) (Ireland) - Misneachd Alba (https://www.misneachd.scot) (Scotland) - Cymdeithas yr Iaith (https://cymdeithas.cymru) (Wales) Fin ar bed “the end of the world” (Breton tv series, 2 seasons, 10min episodes) (https://finarbed.bzh/br/) #Brezhoneg (magazine for learners, published by Skol an Emsav) (https://www.skolanemsav.bzh/br/editions/brezhoneg.html) Bremañ (magazine for Breton speakers with a good level, published by Skol an Emsav) (https://www.skolanemsav.bzh/br/editions/breman.html) Brezhoweb (online tv channel) (https://www.brezhoweb.bzh) Breizh VOD (Breton “Netflix”) (https://www.breizhvod.com/en/) This episode is in English. It was recorded in June 2021. Links and notes also available on our blog here. Host: Nina Cnockaert-Guillou Guest: Hélène Bonniec and Bethan Ruth Roberts Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
San eapasod seo tha Ciarán Mac Siúlaí agus Lodaidh MacFhionghain, Ceannard Oifis Iomairtean na Gàidhlig, a bhruidhinn còmhla mu dheidhinn sgeul, eachtraidh, agus beirteas na Gàidhlig agus nan Gàidheal an ann Alba Nuadh thar nam bliadhnaichean. Tha an eapasod seo sa’ Ghàidhlig agus Beurla. Ma tha thu ag iarraidh nas mò eòlas a faighinn mu dhèidhinn Gàidhlig ‘is na Gàidheil ann ann Alba Nuadh faodaidh thu sin a faighinn san ceanglaichean seo thìos. In this Episode Kieran Walker and Lewis MacKinnon, the Executive Director of the Nova Scotian Office of Gaelic Affairs, talk together about the story, history and richness of Gaelic and the Gaels in Nova Scotia over the years. This episode is in Gaelic and English. If you are wanting to find more information about Gaelic and the Gaels in Nova Scotia you can find it in the links below. Buidhnean | Organizations https://gaelic.novascotia.ca https://gaeliccollege.edu https://highlandvillage.novascotia.ca https://www.gaelic.ca https://taighsgoile.ca Tasg-lannan | Archives https://www.androchaid.ca http://cainntmomhathar.com https://beatoninstitute.com Tuilleadh Fiosrachadh | Additional Information https://gaelic.novascotia.ca/sites/default/files/inline/documents/gaelic-nova-scotia-a-resource-guide.pdf https://gaelic.novascotia.ca/sites/default/files/files/Gaelic-Report.pdf https://gaelic.novascotia.ca/sites/default/files/inline/documents/am_blas_againn_fhin.pdf This episode is in Scottish Gaelic and English. It was recorded in April 2021. Links and notes also available on our blog here. Host: Ciarán Mac Siúlaí (Kieran Walker) Guest: Lodaidh MacFhionghain (Lewis MacKinnon) Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
Gorsedh Kernow

Gorsedh Kernow

2021-07-2753:07

In this episode, Kensa Broadhurst talks about the Cornish Gorsedh, Gorsedh Kernow, with Elizabeth Carne, Grand Bard, and Pol Hodge, Deputy Grand Bard. They discuss what the Gorsedh is, its formation, how people become Bards and the activities with which the Gorsedh is involved. Y’n towlen ma Kensa Broadhurst a gews a-dro Gorsedh Kernow gans Melennek, Bardh Meur, ha Mab Stennak Veur, Kannas Bardh Meur.  I a dhadhel pyth yw an Orsedh, hy fondyans, fatel wra an dus a dheuth ha bos Berdh ha gwriansow an Orsedh. Links & notes: Elizabeth Carne (Melennek), Grand Bard Pol Hodge (Mab Stenak Veur) Deputy Grand Bard Gorsedh Kernow (www.gorsedhkernow.org.uk) Federation of Old Cornwall Societies (www.oldcornwall.net) Cornish Language Board (www.kesva.org) Henry Jenner, First Grand Bard Robert Morton Nance, Second Grand Bard Lowender Peran Festival (www.lowenderperan.co.uk) Kernewek Lowender Festival in Australia (www.kernewek.org) Richard Spurr Holyer an Gof Book Awards Gorsedh Kernow Awards Professor Charles Thomas  Canon Doble  Bishop Trelawny Trelawny Plate  This episode is in Cornish and English. It was recorded in March 2021. Links and notes also available on our blog here. Host: Kensa Broadhurst Guests: Elizabeth Carne and Pol Hodge Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
[Br] Pennad-kaoz get Myrzinn Boucher-Durand, studierez àr ar Brezhoneg e Skol-Veur Harvard, el lec'h m'emañ é krogiñ he zezenn goude he devout tremenet daou vlead master eno, kaset gant Alan Kersaudy, studier M1 àr ar brezhoneg e Roazhon ha Fañch Bihan-Gallic, é paouez seùel un dezenn sokio-yezhoniezh e Aberdeen, o-daou eus Kevredigezh ar Studierien Keltiek. Mar plij ganeoc'h, deuit e darempred ma fell deoc'h kemer perzh er gevredigezh @CelticStudents! Email: celtic.students.communications@gmail.com [Eng] This episode is an interview in Breton of Myrzinn Boucher-Durand, who is currently doing her PhD in the Celtic Department of Harvard University, with Alan Kersaudy, an MA student at the University of Rennes, and Fañch Bihan-Gallic who recently graduated with a PhD in Aberdeen University. Myrzinn talks about her journey from the Arrée mountain in the Centre of Brittany to the US before they all start comparing their respective experience as Breton-speaking students abroad, as well as the challenges facing Breton studies in a field dominated by English. Please get in touch if you want to get involved with @CelticStudents! Email: celtic.students.communications@gmail.com This episode is in Breton. It was recorded in April 2021. Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
In this episode, Erin McNulty talks with Ruth Keggin-Gell, yn Greinneyder at Culture Vannin, an organisation that promotes the Manx language in the Isle of Man. They discuss the role of the Greinneyder, exciting future plans for Manx, the impact of the COVID-19 pandemic on Culture Vannin’s work, as well as how to make traditional Manx cake! Ayns yn episode shoh, ta Erin McNulty loayrt rish Ruth Keggin-Gell, yn Greinneyder ec Cultoor Vannin, commyn ta cur er oaie y Ghaelg ayns Mannin. T’ad loayrt mychione ny churrymyn jeh’n Greinneyder, ny plannyn greesee son y Ghaelg sy traa ry-heet, ny eiyrtyssyn jeh COVID-19 er yn obbyr ec Cultoor Vannin, as yn aght dy ghaarlaghey berreen Manninagh tradishoonagh! Links & notes [also available at celticstudents.blogspot.com]: 2017-2021 Manx Language Strategy Some Bonnag recipes (and a better description of it than we could come up with!) LearnManx.com – Learning materials for beginners, intermediates, and advanced speakers. manxmusic.com – A place to start exploring Manx music. A link to Brian Stowell’s Dunveryssyn y Tooder-Folley (The Vampire Murders) – available to buy on Amazon.co.uk A video of Ruth performing Irree ny Greiney (Sunrise) by Bob Carswell (as well as some amazing shots of the beautiful Manx countryside). This episode is in a mixture of English and Manx. It was recorded in April 2021. Links and notes also available on our blog here. Host: Erin McNulty Guest: Ruth Keggin-Gell Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
In this episode, Nina Cnockaert-Guillou talks to Dr Nike Stam, an O'Donovan Scholar at the School of Celtic Studies of the Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS). They discuss Celtic Studies, the Dublin Institute, Dr Stam's research, and the podcast she created called Ní hAnsae or 'not difficult' in Old Irish.  What we mentioned in this episode [links also available at celticstudents.blogspot.com]: Utrecht University, Celtic Languages and Cultures (www.uu.nl/bachelors/en/celtic-languages-and-culture) School of Celtic Studies at DIAS (dias.ie/celt/) O’Donovan Scholarship (applications open, deadline 5 July) (www.dias.ie/2021/06/02/vacancy-odonovan-scholarship-5/) Irish Script on Screen Project (ISOS) (isos.dias.ie) Bibliography of Irish Linguistics and Literature (BILL) (bill.celt.dias.ie) Glór archive (www.dias.ie/celt/celt-publications-2/glor-audio-archive/glor-cork/) Celtic Studies Bookshop (shop.dias.ie)  Stam, Nike. A Typology of Code-Switching in the Commentary to the Félire Óengusso. Utrecht, 2017. www.lotpublications.nl/a-typology-of-code-switching-in-the-commentary-to-the-f%c3%a9lire-%c3%b3engusso Dorleijn, Margreet, and Jacomine Nortier. “Code-Switching and the Internet.” In The Cambridge Handbook of Linguistic Code-Switching, edited by Barbara Bullock and Almeida Jacqueline Toribio, 127–141. Cambridge, 2009. More info on the Félire Óengusso (www.vanhamel.nl/codecs/Félire_Óengusso). Have a look at the manuscripts on ISOS or on Digital Bodleian (digital.bodleian.ox.ac.uk).  Further reading: Horst, ter, Tom. Codeswitching in the Irish-Latin Leabhar Breac: Mediaeval Homiletic Culture. LOT 452. Utrecht, 2017. www.lotpublications.nl/codeswitching-in-the-irish-latin-leabhar-breac Newsletter of the School of Celtic Studies (sign up at www.dias.ie/2010/08/18/contact-us/)  Ní hAnsae Podcast (www.dias.ie/ga/series/ni-hansae/). Production team: Christina Cleary, Margaret Irons, Nike Stam. Technical support: Andrew McCarthy. Multilingual MSS Conference: mmmc.celt.dias.ie/ The conference is over, sadly, but proceedings will be published! In the meantime, you can listen to the special Ní hAnsae episode here: www.dias.ie/ga/podcast/episode-7-celebrating-multilingualism/ Dr Stam’s new project: www.uu.nl/en/news/an-opportunity-for-6-utrecht-humanities-scholars-to-further-develop-their-research-ideas Sebba, Mark. Spelling and Society: The Culture and Politics of Orthography around the World. Cambridge, 2007. "Lomax the Songhunter" documentary (www.youtube.com/watch?v=Zh7bw0s3ris) Mabinogi-Ogi (Stwnsh) (www.youtube.com/watch?v=bN6igaYvO8o) Episode in English, recorded in April 2021. Host: Nina Cnockaert-Guillou Guest: Nike Stam Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
Season 2 Trailer

Season 2 Trailer

2021-06-0803:11

Welcome back to the Celtic Students Podcast, in which we discuss the Irish, Welsh, Gaelic, Cornish, Manx and Breton languages and cultures with academics, professionals, students and community members. In season 2 of the podcast, we will have episodes in English and in the Celtic languages as well as bilingual episodes. We hope you enjoy them! As always, please share far and wide, and let us know what you think!  You can find us online: – Twitter & Facebook @CelticStudents  – Blog (celticstudents.blogspot.com)  – Annual conference (celticstudentsconference.org)  – Email: celtic.students.communications@gmail.com  This trailer contains excerpts of upcoming episodes of season 2 of our Celtic Students Podcast, to be released this year (2021). Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
Learning Welsh

Learning Welsh

2020-12-1438:47

In this episode, Freya Smith talks to two learners of Welsh, Susannah Paice and Joe Simpson. They discuss what motivated them to learn the language and compare their experiences, mentioning the many resources that help them, including tv shows, books and music. They also chat about other Celtic languages such as Scottish Gaelic.  Here are the resources mentioned in the podcast: Dysgu Cymraeg Say Something in Welsh (Twitter / website) S4C BBC Learning Welsh section BBC Wales, Catchphrase Pobol y Cwm (soap opera, S4C) Gollwg (news website, good for learners) TV shows e.g. Y Gwyll (Hinterland); Un Bore Mercher (Keeping Faith); Pobal a Cwm (link above) Geiriadur (Online Bilingual Dictionary, University of Wales) Nant Gwrtheyrn (offers residential immersion courses) Cyfras Amdani (book series aimed at learners) Jiráff, a'r Pelican a Fi, Roahl Dahl (quite advanced) Y Dydd Olaf, Owain Owain (advanced) (science-fiction, available online) Gwenno (musician) Modern Welsh: A Comprehensive Grammar, Gareth King 9Bach (band) Celtic Students Conference Niteworks (Scottish band) Deoraí (Irish band) This episode is in English. Host: Freya Smith. Guests: Susannah Paice & Joe Simpson. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
In this episode, Kensa Broadhurst talks to Dr Garry Tregidga, Director of the Institute of Cornish Studies at Exeter University about the establishment of the Institute, directions within Cornish Studies, and its place within the wider field of Celtic Studies. They also share their hopes for the future of the language both within academia and in the wider community. Below are the some of the groups and individuals using the Cornish language in their work mentioned during the podcast. Institute of Cornish Studies (link) Stephen Morey (La Trobe University) Black-Eyed Nancy (Anella - YouTube) Macquarrie and Toms with Lauren Chandler (Opening Night Pan Celtic Carlow 2017 - YouTube) Russell Pascoe (My Works - Russell Pascoe) This episode is in English. Host: Kensa Broadhurst. Guest: Dr Garry Tregidga. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
[Gaeilge] San eipeasód seo, labhraíonn Stiofán Ó Briain leis an léachtóir, criticeoir agus file Caitlín Nic Íomhair faoi litríocht na Nua-Ghaeilge. Pléann siad saibhreas na Gaeilge mar mheán ealaíne agus beocht na nuafhilíochta sa teanga. Féach ar na cruthadóirí agus na saothair thíos le tuilleadh a fhoghlaim faoi nualitríocht na Gaeilge. [English] In this episode, Stiofán Ó Briain talks to lecturer, critic and poet Caitlín Nic Íomhair about modern Irish-language literature. They also discuss the richness of the Irish language as an artistic medium and the vibrancy of contemporary Irish-language poetry. Check out the creators and the works below to find out more about modern Irish-language literature.  Caitlín Nic Íomhair ‘Méarlorg’ - poem by Caitlín Nic Íomhair Ciara Ní É Séamus Barra Ó Súilleabháin Beatha Dhónaill Dhuibh - Poetry by Séamus Barra Ó Súilleabháin Eoin P. Ó Murchú Alex Hijmans Micheál Ó Conghaile Cathal Ó Searcaigh Pádraic Breathnach Nuala Ní Dhomhnaill Biddy Jenkinson Mis - Poetry by Biddy Jenkinson An Grá Riabhach: Gáirscéalta - Short stories by Biddy Jenkinson Ailbhe Ní Ghearbhuigh Isobel Ní Riain Alan Titley Úrscéalta na Gaeilge - Book on modern Irish novels Leabhar na hAthghabhála - Collection of modern Irish poetry Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge - Essays on modern Irish poetry Dublin Review of Books Tá an podchraoladh seo as Gaeilge. | This episode is in Irish Óstach | Host: Stiofán Ó Briain Aoi | Guest: Caitlín Nic Íomhair --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
In this episode, Freya Smith is talking to Robin Smith from the National Library of Scotland about what curators do and about working with Scottish collections. We discuss how a library with collections in many languages can promote Scottish Gaelic and reflect on how far a monolingual archivist fits in with Gaelic. This episode is in English.  Host: Freya Smith  Guest: Robin Smith --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
[Br] Kaozeet hor beus gant Katell Chantreau, a zo oc'h ober un doktorelezh e Skol-Veur Roazhon II. Emañ Katell o labourat war dachenn treuzkas ar yezh, o sellet pizh ouzh dibaboù, strategiezhoù ha luskadur ar gerent. Emañ o labourat gant kerent yaouank a oar brezhoneg, hag hi ha klask kompren perak o deus divizet treuzkas ar yezh pe mont hep he treuzkas. Fellet a ra dezhi kompren ivez penaos e vez treuzkaset ar yezh gant ar re a zibab ober kement-se. E-touez kavadennoù Katell betek-hen e weler un diforc'h etre paotred ha paotrezed, hag e weler pegen luziet eo an afer e-keñver stad ar yezh en endro sokial.  E brezhoneg eo an abadenn.  Abadenner : Fañch Bihan-Gallig  Kouviadez : Katell Chantreau  [Eng] We met with Katell Chantreau, a PhD student from the University of Rennes II, in Brittany. Katell is working on "Transmitting Breton to one's children? Choices, strategies and motivation of young Breton-speaking parents". Throughout this project, Katell is working with young Breton-speaking parents in order to understand why they decided to transmit or not the Breton language to their children, and how they go about it. Katell's early findings reveal strong disparities between men and women, but also a complex relationship with the language and the social environment.  This episode is in Breton.  Host: Fañch Bihan-Gallic  Guest: Katell Chantreau --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
In this episode, Nina Cnockaert-Guillou talks to Professor Katherine Forsyth and Dr Geraldine Parsons, both from the Department of Celtic and Gaelic at the University of Glasgow, about women in Celtic Studies. Prof. Forsyth and Dr Parsons were the organisers of a panel at the XVIth International Congress of Celtic Studies in July 2019 entitled "A more equal way forward for women in academia: the view from Celtic Studies" [link to the Congress programme; this panel was held on Tuesday, 23rd July 2019]. They explain why they organised this event, what came of it, and they discuss the place of women in Celtic Studies and academia, finishing with exciting film and book recommendations. Links & notes: Link: Ériu 2017 special issue. AHRC Research Council Centre for Doctoral Training in Glasgow (link).  Dr Elva Johnston, University College Dublin. The Aurora programme, run by Advance HE. Dr Abigail Burnyeat, Sabhal Mòr Ostaig. The Athena SWAN programme, by Advance HE too. Prof. Jerry Hunter, Bangor University. Prof. Elizabeth Fitzpatrick, NUI Galway. The Women’s Classical Committee, founded in 2015 in the UK. Irish Research Council, “Gender Strategy & Actions document”; postgraduate scholarships (link). Questionnaire that was given at the session in Bangor:  You know you are a female academic in Celtic Studies when… An opportunity to share any personal or observed experiences which are distinctive to female academics in Celtic Studies.  What needs to change? Please share your views of ways in which women in Celtic Studies are currently disadvantaged — directly or indirectly (general, or specific, large or small, concrete or intangible). What are the most pressing issues? Article by The Guardian on the 2020 strike in Universities in the UK.  Margaret Stokes & Eleanor Knott. Prof. Máire Ní Mhaonaigh, University of Cambridge. Arracht (2019) by Tomás Ó Súilleabháin (trailer) Prof. Mary Beard, Women & Power: A Manifesto (2017) Caroline Criado Perez, Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men (2019) Laura Bates, Everyday Sexism (2015) Prof. Angela Bourke, The Burning of Bridget Cleary: A True Story This episode is in English. Host: Nina Cnockaert-Guillou. Guests: Prof. Katherine Forsyth & Dr Geraldine Parsons. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
[Gàidhlig] Sa phod-chraoladh a tha seo cluinnear dithis bhoireannaich bhon Eilean Leòdhais, Jane NicLeòid agus Magaidh Nic a’ Ghobhainn ’s iad ag innse gu Déirdre Ní Mhathúna carson a tha a’ Ghàidhlig cho prìseil dhaibh, ciamar a ràinig an cànan agus an cultar ìre cho cugallach anns na h-eileanan agus dè ghabhas dèanamh airson an sàbhaladh. Tha beachdan làidir aca mun leabhar ùr, Gaelic Crisis in the Vernacular Community (Soillse, 2020) a bhios inntinneach do sgoilearan agus oileanaich, an dà chuid. Tha am pod-chraoladh seo sa Ghàidhlig.  Òstag: Déirdre Ní Mhathúna Aoighean: Jane Nic Leòid agus Magaidh Nic a' Ghobhainn [English] In this podcast we hear two Lewis women, Jane NicLeòid and Magaidh Nic a’ Ghobhainn describe to Déirdre Ní Mhathúna just how important Gaelic is in their everyday lives, how the language and culture come to be at such a fragile point and what might be done to save them. Jane and Magaidh have strong opinions about the newly published book, Gaelic Crisis in the Vernacular Community (Soillse, 2020) that will be of interest to both scholars and students. This podcast is in Scottish Gaelic. Host: Déirdre Ní Mhathúna Guests: Jane NicLeòid and Magaidh Nic a’ Ghobhainn --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
In this episode, Nina Cnockaert-Guillou is talking to Nicola Tooms and David Kilgallon from the Isle of Man, who both have children at Bunscoill Ghaelgagh, the only Manx-medium school in the world. They explain the origins of their love of the Manx language and culture, and talk about raising their children in a bilingual environment, language revitalisation and how they are using Manx in many different ways!  Here are some links if you want to follow up on our discussion: Bunscoill Ghaelgagh website. A short biography of revivalist Mona Douglas. The dance group Matilda and Aalish are part of is called Skeddan Jiarg. An article regarding the UNESCO's classification of Manx as extinct. Culture Vannin website. They are also very active on Facebook and Twitter, as is the Learn Manx initiative! An article published after we recorded this episode about a potential future Manx-language secondary school. The Bunscoill's play "Mollyncroat" is available to listen here, with links to the lyrics and helpful tools to sing along! Manx National Heritage website. One of Skeddan Jiarg's performances at the Lorient Interceltic Festival. An article on the exchange between Bunscoill Ghaelgagh and a Gaelscoil in Ennis, co. Clare in Ireland. An article on the trip to Wales with the dance group Skeddan Jiarg. The Breton-Manx collaboration was between David Kilgallon, Lors Landat, Thomas Moisson and Mera Royle (link to the 2019 concert). This episode is in English. Host: Nina Cnockaert-Guillou  Guests: Nicola Tooms & David Kilgallon Celtic Students: Twitter — Facebook — Conference website (Online, 15-18 October 2020) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store