DiscoverChildhood Education
Childhood Education

Childhood Education

Author: Fahimeh Hosseini

Subscribed: 10Played: 243
Share

Description

در این پادکست ها فهیمه حسینی به عنوان کارشناس حوزه آموزش کودکان به فرایند رشد کودک و شناسایی دنیای کوکان می پردازد و به شما کمک میکند تا با راهکارهای کاربردی در راستای بهبود رشد و تقویت یادگیری کودکان آشنا شوید.
4 Episodes
Reverse
در این پادکست به بررسی رشد زبانی نوزاد، تعریف زبان و انواع آن می‌پردازیم و همچنین در انتها چند راهکار برای کمک به رشد زبانی نوزاد به شما عزیزان ارایه شده.
در این پادکست به بررسی رشد شناختی نوزاد، ویزگی های حواس پنجگانه در دوران شیر خوارگی و همچنین معرفی نظریه پیاژه در این دوران، پرداخته شده. اینکه کودک از تولد تا ۱۸ ماهگی از نظر شناختی چه مراحلی را پشت سر می گذارد.
دراین پادکست به بررسی رشد فیزیکی نوزاد، رشد مغز در دوران شیرخوارگی و اینکه به طور معمول باید شاهد چه تغییراتی در این دوران باشیم، می پردازیم.
تعریف رشد و یادگیری. پنج دامنه رشد کودک
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store