DiscoverCzas na biznes
Czas na biznes

Czas na biznes

Author: Ayming Polska

Subscribed: 1Played: 5
Share

Description

"Czas na biznes" to podcasty przygotowywane przez ekspertów Ayming Polska. Rozmawiamy o generowaniu oszczędności na nowe inwestycje, prawidłowym rozliczaniu podatków i zmianach prawnych.
9 Episodes
Reverse
Z podcastu dowiesz się: - jak firmy w Polsce radzą sobie z rozliczaniem podatku od nieruchomości,- co jest główną przyczyną nadpłat i niedopłat,- na czym polega problematyczność kategorii podatkowej „budowle”,- czy firmy powinny obawiać się weryfikacji rozliczeń z gminą,- w jaki sposób prawidłowo wyliczyć należny podatek od nieruchomości?
Z podcastu dowiesz się:- jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z IP Box?- czym jest wskaźnik nexus i na jakiej podstawie jest wyliczany?- kto może najbardziej skorzystać na uldze IP Box?- jakie interpretacje indywidualne pojawiły się w ostatnim czasie w kontekście IP Box?
Z podcastu dowiesz się:- czym jest działalność badawczo-rozwojowa?- kto i na jakich warunkach może skorzystać z ulgi B+R?- czy rozliczenie ulgi B+R jest proste?- czym ulga B+R różni się od dotacji?- jaką rolę odgrywa urząd skarbowy przy sprawdzaniu poprawności rozliczenia ulgi B+R?
Z podcastu dowiesz się:- jakie czynniki wpływają na wysokość składki wypadkowej?- w jaki sposób można obniżyć zobowiązania z tytułu składki wypadkowej i za jaki okres czasu?- ile mogą wynieść oszczędności związane z weryfikacją obszaru składki wypadkowej?- jakie działy w firmie powinny być zaangażowane w temat składki wypadkowej?- jak prawidłowo przeprowadzić analizę środowiska pracy?
Z podcastu dowiesz się:- jak wygląda krajobraz innowacyjności w Polsce?- w jaki sposób finansować działalność innowacyjną?- dlaczego ważna jest współpraca z naukowcami i przyzwolenie na popełnianie błędów?- na czym polega kultura innowacyjna?
Z podcastu dowiesz się: - czy Polska jest krajem innowatorów? - jaka jest zasadnicza różnica między ulgą B+R a dotacjami? - jak napisać prawidłowy wniosek dotacyjny? - jak firmy mogą wykorzystać zwrot podatkowy, który daje im ulga B+R?
Z raportu Ayming wynika, że niemal połowa firm rozliczających ulgę B+R ma doświadczenia związane z przeprowadzaniem czynności weryfikacyjnych przez fiskus. Ze względu na deklaratywny charakter ulgi, weryfikacja dokumentacji przez urzędy skarbowe jest standardową procedurą.  Z podcastu dowiesz się: - jak przebiegają czynności weryfikacyjne? - o jakie dokumenty prosi fikus? - kiedy można spodziewać się otrzymania zapytania od urzędu skarbowego? - co stanie się w przypadku wykrycia nieprawidłowości?
Z naszego doświadczenia wynika, że identyfikacja działalności badawczo-rozwojowej jest kluczowym etapem, od którego zależy prawidłowość rozliczenia ulgi. Jednocześnie obserwujemy, że wiele przedsiębiorstw przeprowadza ją wyłącznie na podstawie analizy dokumentacji finansowej, ograniczając rozliczenie tylko do kosztów bardzo innowacyjnych działań. Z podcastu dowiesz się: - czy ulga B+R jest prostym mechanizmem fiskalnym? - co należy zrobić, aby rozliczyć ją w prawidłowy sposób? - dlaczego w proces rozliczania ulgi nie wystarczy zaangażować tylko zespołu finansowego? - jak w pełny sposób przeprowadzić identyfikację działalności B+R? - jakie są przykładowe działania B+R, które można rozliczyć?
Od 2016 r. przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój mogą skorzystać z ulgi B+R w podatku dochodowym. Każda firma ma możliwość odliczenia 100% kosztów kwalifikowanych, a odzyskane środki może przeznaczyć na dowolny cel. Z podcastu dowiesz się: - czym jest ulga B+R? - kto może z niej skorzystać i pod jakim warunkiem? - co można rozliczyć w ramach ulgi? - jak przeprowadzić identyfikację działalności badawczo-rozwojowej? - kto powinien być zaangażowany w proces rozliczania ulgi?
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store