DiscoverDataministeriet
Dataministeriet
Claim Ownership

Dataministeriet

Author: Anders Bäckström & Filip Johnssén

Subscribed: 10Played: 167
Share

Description

Dataministeriet - en podd om dataskydd/privacy. Möt dataskyddsnördar, hör deras berättelser och lär dig mer om rätten till privatliv. Har någon hört talas om GDPR?
46 Episodes
Reverse
Den här gången pratar vi bland annat om den undersökning vi påbörjat. Hur ser tillsynsmyndigheterna på det här med dataskyddsombud, kan det finnas flera för samma personuppgiftsansvarig eller är det ett som gäller? Det visar sig att vi inte är helt överens på ministeriet heller... Dessutom touchar vi på de trender vi sett vad gäller information till registrerade.
Vi pratar om vad som hänt senaste veckan men även några guldkorn med uppemot två veckor på nacken. Far/mor-föräldrar på sociala medier, rätt till insyn, tillsyn av tillsynsmyndigheterna. Datainspektionens videos istället för konferens kommer också upp på tapeten.
Vi pratar om nya sanktionsavgifter från Datainspektionen, uppsägning av dataskyddsombud, dataskyddsombudets roll, Schrems II. Med anledning av det kommer vi in på vad känsliga personuppgifter är men också lite ny praxis om extra skyddsvärda personuppgifter. Håll till godo!
43. Potpurri

43. Potpurri

2020-05-1231:46

Vi är tillbaka! Vi blandar lite olika ämnen, corona-appar, konsekvensbedömningar, sanktionsavgifter från Datainspektionen, uppdaterade vägledningar. Men också om beslut rörande dataskyddsombud och att prata mer dataskydd på svenska. Det senare en utmaning för många inom dataskyddsvärlden, i synnerhet för oss. Har ni frågor eller funderingar eller vill ni bara tjata med oss? Kontakta oss på info@dataministeriet.se
På grund av rådande omständigheter har vi tvingats till lite ändringar. Men! Vi ställer inte in. Vi ställer om. I avsnitt blandar vi och ger lite om allmänna reflektioner av den situation vi nu befinner oss i och hur vindarna blåser runt dataskyddsfrågorna just nu.
We had a chat with Savanna Stephens from DLA Piper about the current status of privacy in South Africa in particular as well as in Africa in general. What's the differences between the new legislation in South Africa and the GDPR. And what about privacy from the common man's perspective?
Vi träffade Fredrik Sandberg som just nu doktorerar i skadestånd till registrerade enligt dataskyddsförordningen. Hur funkar det egentligen med skadestånd i Sverige? Hur ser möjligheterna ut till försäkring för bolag för att skydda sig just mot skadestånd? Går det att avtala bort art. 82? Och grupptalan, hur stor är den risken?
Vi träffade Monika Wendleby, med ännu en bok i bagaget, och denna gång med mer fokus på dataskyddsombudet. Vi pratar om DSO-rollen, om hur du når de mest omotiverade, om processkartläggningar men även om vad det egentligen betyder att registrerades fri- och rättigheter skadas när risker ska bedömas i en DPIA. Vi pratar också om tolkning av begreppet ”känsliga personuppgifter”, t.ex. uppgifter om hälsa, hur långt kan det sträcka sig? Detta och mycket mer…
We met with the one and only Trevor Hughes, president of the IAPP. We had a chat about the development in privacy. What’s cooking? What to watch out for and what are the IAPP actually doing to help the members for the IAPP? We also get down to the power of the GDPR - how the IAPP certifications have evolved since the GDPR became a reality. You’ll also find out how the CCPA came to life, and if we will see a CCPA 2.0 and when we will see a federal law in the US? We also talk a bit about personal liability for privacy officers.
Vi träffade Benny Sundholm, multikonstnär med specialitet inom IT och hållbar digitalisering. Vi pratar om allt ifrån kryptering till om dataskydd kan vara ett klimatmål eller i vart fall hållbarhetsmål.
Vi träffade Stefan Larsson, universitetslektor och docent i teknik och social förändring. Borde vi verkligen prata om artificiell intelligens? Eller är det möjligen något annat vi pratar om? Autonom agens? Vad är riskerna med det vi idag kallar för AI? Hur förebygger vi dessa risker? Vi pratar om etik och vikten av det i dessa sammanhang. Men vi pratar också om terminologi och ”ansvarserkännande” som möjlig ersättning till ”ansvarsskyldighet”.
Vi träffade Carolin Solskär, Årets IT-kvinna 2019, entreprenör, podcaster, aktivist och innovationsdrivare. I avsnittet pratar vi om informationssäkerhet och social engineering och hur Carolin nästan arbetat som agent. Vi pratar också om aktivism och Me Too ur olika perspektiv. Men vi hinner också med personuppgifter som valuta - behöver individer också ta större ansvar för sina personuppgifter?
What about Brexit, Schrems II case regarding SCC’s and Privacy Shield? Privacy notices - is it even possible to inform data subjects following all the obligations in the GDPR? And what about consent, good or bad? What should the register of processing activities actually look like, what should you really put into it, in detail? What is a privacy program and is it a tool for the controller or the DPO? We met with mr Paul Breitbarth, the most polite privacy professional of them all.
Glad dataskyddsdag! Vi träffade mr PUL, Sören Öman. Mannen bakom kommentarerna både till PUL men sedan en tid tillbaka även kommentaren till både Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Hur lång tid tar det egentligen att skriva en bok på 900 sidor? Vad saknas mest i GDPR? Varför är brott mot GDPR inte kriminaliserat i Sverige?
Har alla rätt till ett privatliv? Hur mycket då? Vad är rätt lagligt sett och vad är rätt enligt etiken och går det att skilja på dem? Vi träffade pressombudsmannen (numera medieombudsmannen) Ola Sigvardsson och fick höra mer om hans roll och hans erfarenheter av mer än 30 år i journalismens tjänst.
Vi träffade historikern Mattias Hessérus som disputerat med avhandlingen "Rätten till privatlivet : och moralen bakom omoralen i svensk press" och pratade om rätten till privat sfär. Hur har det sett ut historiskt? Vad handlar det egentligen om? Hur har konceptet utvecklats och vad tycker egentligen folk som levt i en väldigt tät gemenskap där alla känner alla och sedan flyttat till staden och fått mer privatliv.
Första avsnittet för säsongen inleds med Zarina Virsholm och Ron Cohen från rekryteringsbyrån Sharp Recruitment. Vi pratar om hur arbetsmarknaden ser ut för dataskyddare? Hur det ser ut med de som vill rekrytera dataskyddare, gör de det för att de måste eller för att de förstår att de behöver det? Vad är 3-5-åringar och vad är signifikativt för dem? Är lönenivåerna för höga? Vad finns det för likheter mellan Andrea Pirlo och kandidater? Om vikten av att träffa ”vanligt folk”. Hur juristbranschen ser ut i stort och prestige i synnerhet.
Vi träffade Daniel Westman och Martin Brinnen med anledning av deras rapport "Vad är fel med GDPR?". Vad är då egentligen fel med GDPR? Vad är det för fara med automatiserade beslut? Vad är en risk när det kommer till DPIA/konsekvensbedömning?
We met with Truecallers Rishit Jhunjhunwala and had a chat about Truecaller. How it works, how they handle privacy and what their biggest challenges will be in the near future. We also talked about how Truecaller is used to ID or verify peoples identities.
Poddare till poddare. Vi träffade Hanna Kjellman och Didrik Värmon från Privacypodden. Med dessa influencers pratar vi om cookies, personuppgifter som valuta, det fria valet, rättsfall men också ganska mycket om Max Schrems som gästade Stockholm för ett par veckor sedan.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store