Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Odwracamy role: dr Justyna Pokojska (Wydział Socjologii Uniwersytet Warszawski) odpowiada na pytania prof. Katarzyny Śledziewskiej (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski) i prof. Magdy Słok-Wódkowskiej (Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW) o to: → skąd pomysł na podcast i gości?  → jakie były początki "Efektu Sieci", który wystartował w pandemii? → które tematy zaskoczyły, a które niekoniecznie? → od czego zależy sukces odcinka? → którzy goście są trudni? → po co w ogóle "Efekt Sieci"? → co jest smutną naukową konstatacją? → twarda nauka versus popularyzacja? → czym są fascynujące tematy? → jakie są wymarzone tematy prowadzącej? → kim jest idealny gość?
O tym, do czego można wykorzystać metodę Monte Carlo, czyli opartą na założeniach matematycznych wielokrotną symulację prawdopodobieństwa, stosowaną do określenia możliwych skutków niepewnego zdarzenia opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk z DELab UW, ekspert Enterprise Europe Network, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → na czym polegają symulacje w metodzie Monte Carlo? → jaka urban legend stoi za nazwą "Monte Carlo"? → czy wynik symulacji jest podstawą do podjęcia decyzji? → w jaki sposób przeprowadzane są symulacje z użyciem metody? → do czego można zastosować metodę Monte Carlo w ekonomii i finansach? → jakie przełożenie metoda ma na życie codzienne i decyzje podejmowane na co dzień? → w jaki sposób estymować racjonalność konsumentów? → do czego metodę wykorzystuje fizyka? → czym metoda Monte Carlo różni się od innych metod badania prawdopodobieństwa?
O analizie normatywnych wzorców macierzyństwa i jego wizualnych  reprezentacji, a także dominujących dyskursów macierzyńskich na portalu  Instagram mówi Małgorzata Gawrońska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk  Społecznych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,  odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → kim są "instamatki"? → jakie znaczenia ukryte są w zdjęciach instamatek? → czym są normatywne wymiary macierzyństwa? → jaka jest społeczna definicja macierzyństwa i czy jest spójna z rzeczywistością i cyfrowymi obrazami? → jakie wzorce macierzyństwa zostały wyróżnione w badaniu? → czym są techniki idealizowania obrazu rodziny? → czy w instarodzinach pojawia się obraz ojca? → jakie są założenia koncepcji displaying family oraz metody demonstrowania rodzinności? → gdzie można poszukiwać źródeł popularności procesu demonstrowania rodzinności i pełnionych ról? → w jakim kierunku zmieniły się oczekiwania wobec macierzyństwa? → na czym polega badanie materiałów wizualnych w sieci?
O metodzie Monte Carlo oraz osiągnięciach wybitnego polskie naukowca opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk z DELab UW, ekspert Enterprise Europe Network, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → na czym opierają się założenia metody Monte Carlo? → czym były polskie śniadania w szkole lwowskiej, które pozwalały rozwijać wybitne koncepcje? → czym jest Księga Szkocka? → po co w fizyce używane są symulacje? → jakie były losy polskiego uczonego, zanim doszedł do koncepcji nowej metody wyjaśniania złożonych problemów? → jakie zastosowanie ma współcześnie metoda? → jak symulować żywego człowieka i jak zrobić dobrą symulację? → 
O tym jak wykorzystywać metody teledetekcji oraz dane satelitarne misji Sentinel-5P w procesie kontrolowania zanieczyszczenia powietrza, ilości dwutlenku węgla i dwutlenku azotu opowiada Patryk Grzybowski z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW i Wydziału Fizyki UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → w jaki sposób możemy wykorzystać dane satelitarne? → jakie są metody analizy tych danych? → jakie wnioski możemy wyciągnąć z przeprowadzonych analiz? → jakie są zasady działania metody teledetekcji? → jakie jest statystyczne zanieczyszczenie w Polsce? → jakie czynniki - na podstawie analiz danych pochodzących z teledetekcji - warunkują zanieczyszczenie powietrza?
O tym czym są kryptowaluty, skąd wzięły się ich niedawne wahania oraz jaka może być przyszłość tych aktywów opowiada Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz analityk DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → jakie są przyczyny nagłego spadku wartości bitcoina? → skąd bierze się fluktuacja wartości kryptowalut? → czy nadal opłacalne jest „kopanie” kryptowalut? → jaka jest przyszłość kryptowalut? → w jaki sposób wykorzystywane są kryptowaluty? → czym są stablecoiny? → jakie odniesienie mają aktywa na rynku krypto do świata rzeczywistego? → czy rynek kryptowalut jest regulowany?
O tym jak przebiegała zmiana kwalifikacji podczas pierwszego lockdownu i w jaki sposób wpłynęła ona na popandemiczną rzeczywistość szkolnictwa wyższego opowiada Dorota Sidor, Pełnomocniczką Dyrektora ds. dydaktyki i szkoleń w Centrum Kompetencji Cyfrowych na Uniwersytecie Warszawskim, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → w jaki sposób przebiegała zmiana wprowadzona w marcu 2021 roku? → przed jakimi wyzwaniami stanęli pracownicy CKC UW? → jak wygląda zarządzanie kryzysowe w edukacji? → jak zmieniła się społeczna i merytoryczna część nauczania? → jakie skutki pandemii pozostaną z nami na Uniwersytecie jeszcze długo? → jak studenci oceniają zdalne nauczanie? → w jaki sposób zdalne kursy wpłynęły na efektywność nauczania?
O tym, jak budowane są rozmaite aspekty algorytmów i baz danych, czym są i w jaki sposób regulowane są przez prawo wspólnotowe, opowiada dr Joanna Mazur, analityczka DELab UW i adiunktka na Wydziale Zarządzania UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → jakie są rodzaje algorytmów? → w jaki sposób możemy je zdefiniować? → na jakiej zasadzie działają akta prawne mówiące o bazach danych? → jak akty prawne przystosowywane są do zmieniającej się rzeczywistości? → jakie prawa mają konsumenci w tej kwestii? → czy algorytmy mogą dyskryminować pewne grupy społeczne? → czyją własnością są upowszechnione kody? → jakie regulacje prawne dotyczące kodów źródłowych wprowadzane są przez Unię Europejską?
O niewymienialnych tokenach NFT, zasadach ich działania i wpływie na sztukę. Z profesorem Mikołaj Lewicki i Feliks Tuszko z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego odpowiadając na pytania Justyny Pokojskiej o to: → w jaki sposób powstaje NFT? → jaka jest zawartość kodów NFT? → jak zabezpieczone są kody? → jakie są zasady ich działania? → jak dużo możemy zyskać na NFT? → jakie są różnice pomiędzy NFT a sztukę materialną? → jakie są względy estetyczne NFT? → jakie są przyczyny ich nagłej popularności?
O kompetencjach zawodowych, przewidywanych zarobkach oraz ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), analizującym i pomagającym studentom wybrać ścieżkę kariery zawodowej opowiada prof. Mikołaj Jasiński z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → które kierunki studiów pozwalają pracować w najlepiej opłacanych zawodach? → na czym opiera się działanie platformy ELA? → w jaki sposób pozyskiwane są dane do analiz? → kim sąbeneficjenci platformy? → jakie wnioski z danych pochodzących z ELA mogą czerpać władze uczelni? → jak zmienia się zapotrzebowanie na poszczególne zawody na rynku pracy? → jakie są najbardziej cenione kompetencje na rynku pracy?
O flaneurowaniu, eksplorowaniu oraz zwiedzaniu różnych przestrzeni, nie tylko w mieście, ale również w świecie wirtualnym mówi dr Natalia Juchniewicz (Wydział Filozofii Uniwersytety Warszawskiego) Pracownia Filozofii Techniki i Komunikacji, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → czym jest flaneurowanie? → w jaki sposób eksplorujemy przestzeń cyfrową oraz miejską? → w  jakich przestrzeniach flaneurujemy? → czy bezcelowe wędrówki pozostaną z nami w przyszłości? → czym jest cyber-flaneurowanie? → jaki wpływ na wędrówki po mieście mają technologie cyfrowe? → w jaki sposób możemy postrzegać przestrzeń, która nas otacza? → czym kierujemy się podczas wyboru destynacji? → jak przez ostatnie dekady zmieniło się flaneurowanie?
O podróżach w kosmos, tym jak przystosować do nich elektronikę oraz w jaki sposób rozwija się przemysł kosmiczny opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk DELab UW, ekspert Enterprise Europe Network, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → jakie są okoliczności łagodzące przejście przez atmosferę? → jak dieta wpływa na zdrowie kosmonauty? → jakie są sposoby imitacji promieniowania kosmicznego na Ziemi? → w jaki sposób jony ciężkie wpływają na podzespoły komputerów? → jakie są sposoby testowania elektroniki przez podróżą w kosmos? → jakie języki programowania najlepiej sprawdzają się poza orbitą?
O pierwszych wnioskach z projektu CoMobility, biorącego pod lupę komunikację w mieście oraz rozważaniach nad bezpieczeństwem, wygodą i ekonomią codziennej mobilności opowiada dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska (Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → czym jest projekt CoMobility i w jaki sposób implementuje ideę zrównoważonego transportu? → jakie są alternatywy dla prywatnego transportu? → w jaki sposób poruszać się po mieście sprawniej? → czym jest zrównoważone podróżowanie? → jaki jest poziom bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej? → czy są metody na urozmaicenie i skrócenie podróży? → czy rodzice wyobrażają sobie życie w mieście bez samochodów?
O podróżach pozaziemskich, promieniowaniu kosmicznym i jego konsekwencjach opowiada dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk, ekspert DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → czym jest promieniowanie kosmiczne? → w jaki sposób możemy je zobaczyć? → czy my, jako ludzie, powinniśmy obawiać się tego promieniowania? → w jaki sposób wpływa ono na nasze zdrowie? → jakie strategie podejmujemy, aby chronić urządzenia w kosmosie przed promieniowaniem? → jaki wpływ ciężkie jony mają na elektronikę?
O digitalizacji służby zdrowia w Niemczech opowiada Weronika Przecherska, analityczka DELabu i doktorantka na Wydziale Socjologii UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → czy teza o skuteczności służby zdrowia w Niemczech w walce z pandemią jest słuszna? → na podstawie jakich wskaźników możemy mówić o sukcesie walki z pandemią? → jakie czynniki warunkują cyfryzację sektora zdrowia? → co mówią wskaźniki DESI w kontekście walki z pandemią? → jakie są instytucjonalne bariery cyfryzacji służby zdrowia? → jakie problemy w rozwoju e-zdrowia stwarza troska o prywatność? → w jakm kierunku rozwijać będzie się digitalizacja służby zdrowia? → które rozwiązania niemieckiej e-służby zdrowia okazały się najbardziej efektywne? → jakie różnice - i na czyją korzyść - dostrzec można między polskim a niemieckim systemem e-zdrowia? → jakie są dalsze plany Niemiec na digitalizację sektora?
O VR-ze w kontekście metawersum i konsekwencjach zanurzenia użytkowników w wirtualnym świecie opowiada dr Dorota Celińska-Kopczyńska (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → jakie są konsekwencje obecności użytkowników w wirtualnym świecie? → jak w praktyce wygląda poruszanie się bez mentalnego obrazu przestrzeni, czyli bez emulacji ruchu? → w których obszarach można dziś bezpiecznie wykorzystać VR? → jaka infrastruktura technologiczna jest niezbędną do udźwignięcia VR-u i jakie są główne hamulce rozwoju? → w jakich obszarach VR może pomóc rozwiązywać problemy? → na czym opiera się zastosowanie VR w epidemiologii? → czym jest deepmotion i dlaczego nie odniosło sukcesu? → na czym opierają się kognitywistyczne trudności związane z VR? → w jakich kierunkach zmierzać będzie wirtualna rzeczywistość? → jakie są wrażenia graczy HyperRogue'a?
O zależnościach i paradoksach związanych z mechaniką kwantową oraz komputerami kwantowymi opowiada Paweł Gora, doktorant na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prezes Fundacji Quantum AI, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → na czym opierają się założenia mechaniki kwantowej? → czy w przyszłości, biorąc pod uwagę to, o czym opiera się mechanika kwantowa, możliwa będzie bilokacja? → w jaki sposób nauka radzi sobie z niewiadomą? → gdzie dziś zastosowanie znajdują fenomeny i prawa mechaniki kwantowej? → jak wygląda bliska przyszłość zastosowania koncepcji wielu światów? → czym jest czwarty wymiar i na czym opiera się pozorność teorii o bezwzględności upływu czasu? → w jakim celu warto uczyć się mechaniki kwantowej? → w jaki sposób można wykorzystać mechanikę kwantową do walki z COVID-19 oraz do badań na Uniwersytecie Warszawskim? → jakie problemy związane są z wykorzystaniem komputerów kwantowych w nauce? → jakie działania skierowane do młodych pasjonatów mechaniki kwantowej Fundacja Quantum AI planuje w najbliższym czasie?
O tym, do czego w nauce, także na Uniwersytecie Warszawskim, wykorzystać można wirtualną rzeczywistość opowiada dr Dorota Celińska-Kopczyńska (Instytut Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o: → gdzie w edukacji stosuje się dziś VR? → na czym polega projekt, w którym wykorzystuje się VR do nauczania geometrii nieeuklidesowej? → jakie problemy z wirtualną rzeczywistością są wciąż aktualne? → na czym opierają się założenia geometrii nieeuklidesowej i czym możliwe jest stworzenie trójkąta zawierającej trzy kąty proste? → z jakiego powodu rafa koralowa lub listek sałaty przyjmują określony kształt? → jakie zastosowanie VR ma w świecie nieizotropowym? → czym jest nowa rzeczywistość statystyczna, tworzona z udziałem geometrii? → na czym opierają się założenia gry VR HyperRogue, która "topi umysł"? :) → jaka nauka płynie z naszego udziału w wirtualnym świecie?
O tym, jak w sytuacji zdominowania świata mediów przez ich cyfrową wersję, powinny zachowywać się nowe media i w którą stronę powinien zmieniać się dyskurs publiczny, a także diagnozie i recepcie na uleczenie polskiej debaty publicznej opowiada prof. Michał Głowacki (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej, o to: → w jaki sposób internet wpływa na społeczeństwo i czy zmiana mediów wpłynęła na to, jak porozumiewamy się w przestrzeniach publicznych? → do której kategorii zaliczyć przemysły kreatywne, wykorzystujące nowe media? → czy zmiana w zakresie urządzeń mobilnych i postawienie na użytkownika jest (r)ewolucją w zakresie nowych mediów? → czy w obliczu nowych mediów i paradygmatu uczestnictwa, słuszne jest założenie, że każdy musi być uczestnikiem społeczności lokalnej? → w jakich obszarach internet nie jest przestrzenią otwartą na uczestnika - gdzie zlokalizować można "ciemne obszary" internetu? → na ile nowe zjawiska są przejawem pluralizacji dyskursu? → w którą stronę powinny pójść media, by polska debata publiczna miała szansę być inkluzywna? → czy tylko w Polsce proces transformacji mediów ponosi fiasko?
O technologii 5G: nadziejach i obawach związanych z nową technologią, a także pseudonaukowych mitach opowiada dr inż. Tomasz Krawczyk, ekspert DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → czy mity związane z 5G mają coś wspólnego z rzeczywistością? → na czym opiera się działanie technologii 5G? → czym jest Biała Księga w sprawie 5G? → czy 5G jest szkodliwe (kencerogenne) dla człowieka? → po co nam technologie telekomunikacyjne nowej generacji? → czy musimy wymienić urządzenia, by korzystać z 5G? → jakie jest zastosowanie tej technologii w kontekście przemysłu 4.0? → na czym - od strony fizyki - opiera się działanie 5G? → jakie są scenariusze rozwoju 5G i jakie zastosowania są z nimi wiązane?
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store