DiscoverEvanjelizačný kalendár - zamyslenia
Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
Claim Ownership

Evanjelizačný kalendár - zamyslenia

Author: Jaroslav Beno

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

V tomto podcaste budeme spolu premýšľať nad Bohom a Božím slovom.
33 Episodes
Reverse
Čo robiť, aby sme konali skutky Božie?Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. Jn 6/29Video verzia:https://youtu.be/s5umpKOXgd4Audio verzia:https://anchor.fm/o-bohu/episodes/o-robi--aby-sme-konali-skutky-Boie----Tde-14--evanjelizan-kalendr-2019-e3l9qdTextová verzia:http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/14-19-co-robit-aby-sme-konali-skutky-bozieAk sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál.Buďte požehnaný.Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? :http://evanjelizacnykalendar.sk/Chceš si otestovať svoje vedomosti? :http://biblickykviz.sk/= pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
Rast podmienený umenšením - Týždeň 13 || evanjelizačný kalendár 2019On musí rásť, a ja sa umenšovať. Jn 3/30Ak nastúpiš na život s Bohom, tak v tvojom živote sa musia zmeniť veci. Ty sám sa budeš pretvárať. Tvoje vnútro, tvoje myšlienky a názory sa budú pretvárať. Budú sa pretvárať na základe ...Video verzia:https://youtu.be/C3BZlFyVdE4Audio verzia:https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Rast-podmienen-umenenm---Tde-13--evanjelizan-kalendr-2019-e3j175Textová verzia:http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/13-19-rast-podmieneny-umensenim
Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Iz 9/5Tento týždeň je veľmi zaujímavý verš na premýšľanie. Tento verš je z knihy Izaiášovej, čo je staro zmluvný prorok. O kom to hovorí? Aký syn nám je daný? Aké dieťa sa narodilo? ...Video verzia:https://youtu.be/jM7m0iDCpIYAudio verzia:https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Mocn-Boh---Tde-12--evanjelizan-kalendr-2019-e3j16uTextová verzia:http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/12-19-mocny-boh
Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho. Sk 13/38-39Jednoducho povedané evanjelium – takto by sme mohli krátko označiť verše, ktoré sme si prečítali. Poďme si to rozložiť a zapamätať. Video verzia:https://youtu.be/ICpMKfZgCP4Audio verzia:https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Ak-si-neveriaci--po-sem---Tde-11--evanjelizan-kalendr-2019-e3ep27Textová verzia:http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/11-19-ak-si-neveriaci-pod-semAk sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál.Buďte požehnaný.Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? :http://evanjelizacnykalendar.sk/Chceš si otestovať svoje vedomosti? :http://biblickykviz.sk/= pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
Istý základ pre tvoj život - Týždeň 10 || evanjelizačný kalendár 2019Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. Žid 13/8Táto civilizácia sa neustále vyvíja. Technologicky, kultúrne a neviem ešte ako. My si myslíme, že je to super, ale či je to naozaj tak, to je otázne. Je to proste fakt. Dneska je iná doba ako bola pred 500 rokmi. Nikde žiaden počítač, mobil, satelit a podobne...Video verzia:https://youtu.be/1QXIlJSb8tkAudio verzia:https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Ist-zklad-pre-tvoj-ivot---Tde-10--evanjelizan-kalendr-2019-e3de83Textová verzia:http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/10-19-isty-zaklad-pre-tvoj-zivotAk sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál.Buďte požehnaný.Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? :http://evanjelizacnykalendar.sk/Chceš si otestovať svoje vedomosti? :http://biblickykviz.sk/= pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar
Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Mk 16/15Toto je jednoznačný príkaz k činom – k akým? My ako kresťania máme zvestovať evanjelium všetkému stvoreniu. Apoštoli a učeníci v dobe kedy bol Pán Ježiš fyzicky na zemi – mali.. Video verzia:https://youtu.be/LZQ5k33Ne8QAudio verzia:https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Svet-sa-nehanb-za-svoje-nzory-a-kresan----Tde-9--evanjelizan-kalendr-2019-e3apegTextová verzia:http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/09-2019-svet-sa-nehanbi-za-svoje-nazory-a-krestan
Latest episode of Evanjelizačný kalendár - zamyslenia
Dobré skutky a spasenie, ako to je? - Týždeň 7 || evanjelizačný kalendár 2019Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Ef 2/10List Efežanom bol napísané kresťanom - to tak na okraj. Preto aj tieto slová treba brať z tohto pohľadu. Ak by sme si ich prečítali mimo kontextu, tak by sme mohli uvažovať, že sa toto slovo týka všetkých....Video verzia:https://youtu.be/3N-QPkV3ggUAudio verzia:https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Dobr-skutky-a-spasenie--ako-to-je----Tde-7--evanjelizan-kalendr-2019-e3833nTextová verzia:http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/07-19-dobre-skutky-a-spasenie-ako-to-jeAk sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál.Buďte požehnaný.Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? :http://evanjelizacnykalendar.sk/Chceš si otestovať svoje vedomosti? :http://biblickykviz.sk/= pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený... Rim 10/9Ľudí s táravými ústami je mnoho. Nahovoria litánie, ale vie sa o nich, že tárajú. O niektorých sa nevie, že tárajú, lebo znejú presvedčivo ale v podstate tiež tárajú...Video verzia:https://youtu.be/HOxQ_5pDVmgAudio verzia:https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Trav-sta---Tde-6--evanjelizan-kalendr-2019-e344siTextová verzia:http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/06-2019-tarave-ustaAk sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál.Buďte požehnaný.Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? :http://evanjelizacnykalendar.sk/Chceš si otestovať svoje vedomosti? :http://biblickykviz.sk/= pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. Kol 3/15V interakcii - medzi ľuďmi dochádza často. Je to jedna z najčastejších situácií, čo zažívaš. Keď sa pozdravíš na ulici - interakcia. Ak ti niekto napíše správu na facebook - interakcia. Ak sa ťa niekto pýta na radu - interakcia. Keď prídeš domov a nežiješ sám, tak máš mnoho interakcií. Rozprávaš sa s príbuznými, niečo riešite, musíte sa dohodnúť a podobne. Video verzia:https://youtu.be/wXqM6m0-tucAudio verzia:https://anchor.fm/o-bohu/episodes/Ako-na-vzahy---Tde-4--evanjelizan-kalendr-2019-e33rimTextová verzia:http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/05-19-ako-na-vztahyAk sa ti video páčilo, môžeš ho zdieľať a dať odber na kanál.Buďte požehnaný.Máš rád stolové kalendáre a hľadáš jeden na evanjelizáciu? :http://evanjelizacnykalendar.sk/Chceš si otestovať svoje vedomosti? :http://biblickykviz.sk/= pamätaj ale, že viera sa nerovná vedomostiam #evanjelizacnykalendar #jarob
loading
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store