DiscoverFysi Podcast
Fysi Podcast
Claim Ownership

Fysi Podcast

Author: Fysi

Subscribed: 103Played: 1,124
Share

Description

Mangfoldet innen fysioterapi er stort, denne podcasten belyser de forskjellige rollene og hvordan en fysioterapeut jobber i praksis.
66 Episodes
Reverse
I dagens episode tar fysi en prat med psykolog Maria Abrahamsen, som deler verdifull innsikt om psykisk helse i sammenheng med trening, motivasjon, relasjoner og smerte. Vi diskuterer også hvordan fysioterapeuter og annet helsepersonell kan bedre imøtekomme pasienters psykiske behov. Dette er en episode du ikke vil gå glipp av, da vi utforsker de viktige koblingene mellom kropp og sinn.Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Her kan du tilegne deg kunnskap om hvordan man utfører CPET  (cardiopulmonary exercise testing), Elisabeth Edvardsen (PhD) har god erfaring innen forskning og klinisk praksis. Hun deler sine tips og triks til hvordan du kan realisere potensialet til dine testsubjekter under en maksimal belastningstest, om det så skulle være en pasient som lider av alvorlig patologi eller supermosjonisten som ønsker et mål på sitt maksimale oksygenopptak. Denne episoden er laget i samarbeid med Norsk Fysioterapi Forbunds Faggruppe for Hjerte- og lungefysioterapi. Meld deg inn i faggruppens facebook side her:https://www.facebook.com/groups/218785138478640 Meld deg inn i faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi her:https://fysio.no/hjerte-og-lungefysioterapiFølg oss på Instagram og Facebook for mer faglig påfyll!@fysi.noSupport the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Vi diskuterer viktige emner som er relevant for pasienter som har post-infeksiøse symptomer som f.eks kan forekomme etter et standard eller alvorlig sykdomsforløp med covid 19. Sentrale nøkkelord i henhold til rehabiliteringen er; gradvis eksponering, trappetrinnsmodellen, tid og forutsigbarhet, samt trening med fokus på å unngå for høy puls. Spesialfysioterapeut Rakel Schmidt fra Cato Senteret deler sin ekspertise og erfaringer. Lytt til episoden for verdifulle tips og råd for både pasienter og helsepersonell som arbeider med rehabilitering etter covid-19.Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Sentrale emner i denne episoden er: hvordan man kartlegger fatigue og hvilke ulike former for fatiuge eksisterer, hvordan pasientene vil presentere seg klinisk og tips til hvordan man kan håndtere den utmattede pasienten i en klinisk intervensjon.  Anita har en imponerende akademisk og klinisk karriere innen fysioterapi. Hun har flere års erfaring med rehabilitering ved LHL Gardermoen aka. Lovisenberg Rehabilitering, i tillegg har hun disputert i sin doktorgrad som omhandler hvordan trening påvirker fatigue symptomer blant sarkoidosepasienter. God lytting!Følg oss på SoMe:@fysi.no (instagram)@fysi.no (facebook)@fysi (linkedin)@Fysi (YouTube)Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Velkommen til Fysi podcast! I dagens episode vil vi ta en grundig titt på anabole androgene steroider, også kjent som AAS. For de som ikke er kjent med dette temaet, kan AAS beskrives som syntetiske varianter av testosteron, det mannlige kjønnshormonet.I løpet av episoden vil vi gå gjennom de fysiologiske effektene av AAS på muskelvekst, styrkeøkning og ytelse. Vi vil også diskutere de potensielle negative effektene på helsen, som kan inkludere hormonelle forandringer, psykiske problemer og kardiovaskulære problemer.Vi har med oss to spennende gjester som vil dele sine kunnskaper og erfaringer med oss. Først ut er Helene Melsom Støle, medisinstudent og forsker ved forskerlinjen på studiet i Oslo. Hun har utført forskning på AAS og vil dele sin kunnskap om de fysiologiske effektene.Vår andre gjest er Asbjørn Lunnan, farmasøyt og styrkeløfter på fritiden. Han vil dele sin erfaring med AAS og gi oss noen perspektiver på bruken av disse stoffene innenfor styrkesporten.Vi vil også diskutere Helene sine kliniske erfaringer med individer som misbruker AAS, og hvordan dette kan påvirke deres helse og livskvalitet.Vi håper du vil lytte og lære mer om anabole steroider og deres effekter på kroppen.Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Velkommen til dagens episode av vår podkast om lumbal spinal stenose! I dag vil vi utforske flere aspekter ved tilstanden, inkludert de vanligste årsakene til stenosen, hvordan en pasient med stenose vil presentere seg i klinikken, om det er best å behandle konservativt eller operere, hvilke differential diagnoser man må være obs på og hvordan man kan gjennomføre en grundig undersøkelse for å finne årsaken til pasientens plager.Vi vil også diskutere hvordan man kan lede en samtale om den degenerative spinal stenosen sitt naturlige forløp, og gi generelle øvelser som kan være nyttige å anbefale for pasientgruppen. Vi har med oss 12-13, Simen Sletten som vil dele sin kunnskap og erfaring om emnet, slik at vi kan få en dypere forståelse av lumbal spinal stenose og hvordan man best kan håndtere tilstanden. Så bli med oss på dagens episode og bli med på en reise inn i verden av lumbal spinal stenose!Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
I denne episoden retter vi søkelyset mot strupen! Vi har nemlig besøk av idretts- ogbarnelege Hege Clemm og fysioterapeut Haakon Kvidaland som sammen med resten avforskergruppen, Bergen ILO Group, forsker på «Exercise Induced Laryngeal Obstruction»(«EILO») – også kalt anstrengelsesutløst tranghet i strupen.EILO viser til en tilstand der strupen strammer seg under fysisk anstrengelse, slik at det kanoppleves vanskelig å puste inn. Selv om det ikke er farlig, kan det likevel virke skremmendeog dramatisk for den det gjelder. EILO blir ofte feildiagnostisert for å være astma.Hva er egentlig EILO?Hvem er den typiske «EILO-pasient»?Hvordan behandles EILO?Hva er forskjellen på EILO og astma?Hva er forskjellen på EILO og ILO?Hva kan fysioterapeuters rolle være i EILO og i forskning på EILO?Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
I dagens episode har vi besøk av den australske fysioterapeuten og forskeren GeorgeNtoumenopoulos. George han lang fartstid som intensivfysioterapeut i både Australia,England og USA, og han er kjent for sitt arbeid og sin forskning på fysioterapi iintensivavdelinger og til kritisk syke pasienter.Et av temaene som George har forsket mye på, er hvordan fysioterapeuter kan bruke ultralydi undersøkelse og behandling av kritisk syke pasienter. Gjennom episoden vil du lære merom hvorfor ultralydapparatet kan være et nyttig verktøy i fysioterapeutens verktøykasse, oghvordan verktøyet kan brukes. Du får også høre mer om et spennende forskningsprosjekt iBergen som George er involvert i.Hva er egentlig ultralyd, og hvordan fungerer det?I hvilke sammenhenger er ultralyd et nyttig verktøy for fysioterapeuter?Hvordan lærer en seg egentlig å bruke ultralyd?Er det noen ulemper eller svakheter med ultralyd?Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Duchenne Muskeldystrofi (DMD) er en sjelden, medfødt muskelsykdom som primært rammergutter, og som gir en gradvis reduksjon i muskelfunksjon. I denne episoden har vi snakketom DMD med PhD-stipendiat ved Høgskolen på Vestlandet, Stian Hammer. Stian forskernemlig på hvordan fysisk trening påvirker pasienter med sykdommen. I episoden får vi vitemer om hva DMD egentlig er, hvilken rolle fysioterapeuter kan ha i oppfølgingen av DMD oghvilke effekter fysisk trening kan gi for pasienter med DMD. Hva er egentlig DMD? Hvordan ser et typisk pasientforløp ut? Hva er dagens oppfølging av pasienter med DMD?Hvorfor har en lenge vært forsiktig med å bruke fysisk trening i oppfølgingen av pasienter med DMD?Hva kan være fysioterapeutens rolle i oppfølgingen av pasienter med DMD?Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
I dagens episode blir vi bedre kjent med spesialfysioterapeut Tiina Andersen i Bergen. I tillegg til å forske på strupen og undervise fysioterapistudenter i lungefysioterapi, jobber Tiina ved Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen. Her følger hun opp pasienter som har behov for langtids mekanisk ventilasjonsstøtte og hostestøtte. I episoden får du lære mer om pasientgruppen, fysioterapeutens rolle, og om de ulike behandlingshjelpemidlene. Tiina forteller også om den spennende forskningen hun driver med, hvor hun ser på hvordan strupen oppfører seg når en bruker BiPAP og hostemaskin.Hvem trenger egentlig hjemmerespirator og hostemaskin – og hvorfor trenger de disse hjelpemidlene?Hvilke ulike typer hjelpemidler fins det – og hvilke når brukes de?  Hva er fysioterapeutens rolle i behandling av pasienter med behov for hjemmerespirator og/eller hostemaskin?Hvorfor er strupen så interessant når vi snakker om hjemmerespirator og hostemaskin?Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Greg Lehman is a physiotherapist, chriopractor and strength and conditioning specialist. He teaches international courses primary about biomechanics, pain science and running. He has a strong biomechanical background, which is interesting when you realize his interest in movement optimism and science.Biomechanics is the science of movement of a living body, including how muscles, bones, tendons, and ligaments work together to produce movement. Questions related to this episode:What is the most importmat aspects of the biomechanics for rehabilitation professions in your opinion? When do biomechanics matter?Should we interfere with how people move?What do the evidence say about stretching? Do you have any examples of a clinical situation where we should recommend a structural approach to stretching? What would you recommend the next generation to read, watch or practice?Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Hør våre erfaringer fra skadeforløp med compartment syndrome. Tematikken er orientert rundt hvordan man kan trene svært atrofierte pasienter, hvilke prinsipper som kan være hensiktsmessig å forholde seg til ved nerveskade og hvordan man kan håndtere den redsel og frykt for å utføre aktiviteter etter skade. Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Hør våre erfaringer fra skadeforløp med compartment syndrome. Tematikken er orientert rundt hvordan man kan trene svært atrofierte pasienter, hvilke prinsipper som kan være hensiktsmessig å forholde seg til ved nerveskade og hvordan man kan håndtere den redsel og frykt for å utføre aktiviteter etter skade. Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Delirium er en akutt forvirringstilstand som kan ramme pasiententer som har vært igjennom operasjoner, ved sykdom eller ved andre helsetilstander. Vi deler delirium inn i tre underkategoerier; hyperaktivt (agitert og rastløs), hypoaktivit (trøtt og treg) og en blandingsvariant av hyper- og hypoaktivt delir. Kjetil Steinsvik Paulsen er fagansvarlig for hjerte-fysioterapi ved Rikshospitalet, han håndterer Norges sykeste pasienter på daglig basis og har mange erfaringer med pasienten i delir.Asbjørn Lunnan jobber som farmasøyt ved Rikshospitalet, primært ved hjerte-kar klinikken, thorax intensiv og lungeposten. Han lager mange foredrag for leger, sykepleiere og annet helsepersonell.I episoden deler vi erfaringer og forsøker å konkretisere tiltak fysioterapeuten kan være behjelpelig med når man skal håndtere en delirisk pasient.Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Dagens gjester har lang erfaring med hjertesyke pasienter og har god oversikt i forskningen som er gjort på fagfeltet. Wasim Zahid er kardiolog og jobber som overlege på Drammen sykehus. Katrine Rolid er fysioterapeut og har gjort sin doktorgrad på intervalltrening med hjertetransplanterte pasienter. Tematikken er i all hovedsak orientert rundt trening og fysioterapi med pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt, har hjertesvikt eller har atrieflimmer. Episoden tar opp hva forskningen sier, hva vi ikke vet helt sikkert og hvordan man kan håndtere disse pasientene i praksis. Kanskje du blir inspirert til å tilegne deg noen konkrete tips til hvordan du kan håndtere pasientgruppene og bli inspirert til hvordan du kan tilpasse fysisk aktivitet/trening for dine pasienter.Spørsmål vi forsøker å besvare i episoden:Hvor hardt kan post-infarkt pasienten trene?Hvordan kan man trene effektivt med hjertesvikt, og hvordan kan man ha en delt beslutningstakning sammen med pasienten?Hvilke populasjoner er utsatt for å få atrieflimmer? Hvilke tegn kan man være på utkikk på hvis du mistenker at pasienten din har et atrieflimmer under trening?Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
VR (virtual reality) er en form for datateknologi som bruker datagrafikk, lyd og mekaniske impulser til å gi brukeren en opplevelse av og være et annet sted enn det hen egentlig er. Brukeren kan med andre ord bygge hus, fly et fly eller spille tennis i sin egen stue. Dette gjør VR til en populær plattform for dataspill, opplæring – og etter hvert også rehabilitering.I dagens episode får vi besøk av fysioterapeut Lars Peder Vatshelle Bovim. Han har skrevet mastergrad om bruk av VR-teknologi i gangtrening, og har etter hvert opparbeidet seg mye erfaring på bruk av VR-teknologi til ulike pasientgrupper. I episoden forteller Lars Peder om hvilke potensialer VR-teknologi har som et alternativt behandligsverktøy i fysioterapi og rehabilitering, og han gir også gode råd til deg som ønsker å teste ut VR-teknologi i egen praksis.Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Fysioterapeut Kenneth Lytts har jobbet som sykehusfysioterapeut siden 1995. Han har opparbeidet seg kompetanse spesielt innenfor intensivfysioterapi og fysioterapi til nevrointensivpasienten. Han har en videreutdanning i intensivfysioterapi og han har skrevet masteroppgave om lungefunksjon hos pasienter med høye ryggmargsskader. Han har ledet et arbeid med utarbeiding av kunnskapsbaserte fagprosedyrer for manuell hyperinflasjon og ventilatorhyperinflasjon for mekanisk ventilerte voksne intensivpasienter. Disse er å finne på Helsebiblioteket. Nylig var han aktuell med NFF sitt kurs «Fysioterapi til intensivpasienter», hvor han er en av to kursledere. I denne podkastepisoden skal vi snakke litt om hjerneslag. Tolvtusen hjerneslag i året i Norge. Det er 35 per dag. Cirka 85% er infarkt. Resten er hjerneblødninger, hvorav 5% er subarachnoidalblødninger (SAH). 600/år = litt i underkant av to per dag.I episoden snakker vi litt om vanlig utstyr på intensivavdelingen og det som er spesielt for nevrointensivpasientene; eksternt ventrikkeldren og ICP-måler. Behandlingen handler om å unngå høyt trykk i hodet og sikre god blodgjennomstrømning og oksygenering til hjernen.Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Fysioterapeut Kenneth Lytts har jobbet som sykehusfysioterapeut siden 1995. Han har opparbeidet seg kompetanse spesielt innenfor intensivfysioterapi og fysioterapi til nevrointensivpasienten. Han har en videreutdanning i intensivfysioterapi og han har skrevet masteroppgave om lungefunksjon hos pasienter med høye ryggmargsskader. Han har ledet et arbeid med utarbeiding av kunnskapsbaserte fagprosedyrer for manuell hyperinflasjon og ventilatorhyperinflasjon for mekanisk ventilerte voksne intensivpasienter. Disse er å finne på Helsebiblioteket. Nylig var han aktuell med NFF sitt kurs «Fysioterapi til intensivpasienter», hvor han er en av to kursledere. I denne podkastepisoden skal vi snakke litt om hjerneslag. Tolvtusen hjerneslag i året i Norge. Det er 35 per dag. Cirka 85% er infarkt. Resten er hjerneblødninger, hvorav 5% er subarachnoidalblødninger (SAH). 600/år = litt i underkant av to per dag.I episoden snakker vi litt om vanlig utstyr på intensivavdelingen og det som er spesielt for nevrointensivpasientene; eksternt ventrikkeldren og ICP-måler. Behandlingen handler om å unngå høyt trykk i hodet og sikre god blodgjennomstrømning og oksygenering til hjernen.Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Definisjonen av lek er at det handler om lystbetonte aktiviteter som gjøres uten noe mål utover seg selv. Men leken opptar så mye av barns tid og oppmerksomhet i fasen av livet der læring og utvikling skjer, så ved å bevege kroppen og håndtere objekter og samhandle med andre , utvikler barna sin opplevelse av seg selv og forståelsen av verden.Et kjennetegn ved disse læringsprosessene er at barna lykkes oftere og feiler sjeldnere, etterhvert som de tilegner seg erfaring. Det forklares med at barna gjennom sine tidligere forsøk har lært seg å forutse hvordan de skal bevege kroppen mest mulig hensiktsmessig. Men samtidig, som et sentralt ledd i denne læringen, vil barna også unnlate å prøve seg på utfordringer som de på forhånd anser som vanskelig for dem.Forskingen tyder altså på at barn gjennom å «prøve og feile» lærer hva de ikke bør gjøre, mens gjennom «prøve og lykkes» lærer hva de faktisk kan gjøre.Vi fysioer må bidra til at barn med funksjonshemming opplever å «prøve og lykkes» i utforskning av sine bevegelsesmuligheter. Det er viktig da en kan tenke seg at barn med funksjonshemming som blir overlatt til seg selv ofte vil «prøve og feile» og risikere å lære om hva hun eller han ikke bør gjøre, mindre enn hva hun eller han faktisk kan gjøre. Hvordan kan man lykkes i å integrere fysioterapi i barnets lek?Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
Definisjonen av lek er at det handler om lystbetonte aktiviteter som gjøres uten noe mål utover seg selv. Men leken opptar så mye av barns tid og oppmerksomhet i fasen av livet der læring og utvikling skjer, så ved å bevege kroppen og håndtere objekter og samhandle med andre , utvikler barna sin opplevelse av seg selv og forståelsen av verden.Et kjennetegn ved disse læringsprosessene er at barna lykkes oftere og feiler sjeldnere, etterhvert som de tilegner seg erfaring. Det forklares med at barna gjennom sine tidligere forsøk har lært seg å forutse hvordan de skal bevege kroppen mest mulig hensiktsmessig. Men samtidig, som et sentralt ledd i denne læringen, vil barna også unnlate å prøve seg på utfordringer som de på forhånd anser som vanskelig for dem.Forskingen tyder altså på at barn gjennom å «prøve og feile» lærer hva de ikke bør gjøre, mens gjennom «prøve og lykkes» lærer hva de faktisk kan gjøre.Vi fysioer må bidra til at barn med funksjonshemming opplever å «prøve og lykkes» i utforskning av sine bevegelsesmuligheter. Det er viktig da en kan tenke seg at barn med funksjonshemming som blir overlatt til seg selv ofte vil «prøve og feile» og risikere å lære om hva hun eller han ikke bør gjøre, mindre enn hva hun eller han faktisk kan gjøre. Hvordan kan man lykkes i å integrere fysioterapi i barnets lek?Support the showRelevant litteratur og lenker knyttet til episoden finner du på: https://fysi.no/
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store