DiscoverFysi Podcast
Fysi Podcast
Claim Ownership

Fysi Podcast

Author: Fysi

Subscribed: 52Played: 361
Share

Description

Mangfoldet innen fysioterapi er stort, denne podcasten belyser de forskjellige rollene og hvordan en fysioterapeut jobber i praksis.
27 Episodes
Reverse
Som følge av et hjerneslag så er spastisitet ofte en viktig del av det kliniske bildet som terapeuter må ta stilling til. I denne episoden får man et innblikk av relevante prinsipper, definisjoner, forskningsartikler og beskrivelse av den praktiske tilnærmingen til slagpasienter. Morten Hagenes er spesialist innen nevrologisk fysioterapi. La deg inspirere og forhåpentligvis lær noe nytt som hjelper deg i din fysioterapi praksis. Dette er siste del av episoden.Support the show (http://fysi.no)
Som følge av et hjerneslag så er spastisitet ofte en viktig del av det kliniske bildet som terapeuter må ta stilling til. I denne episoden får man et innblikk av relevante prinsipper, definisjoner, forskningsartikler og beskrivelse av den praktiske tilnærmingen til slagpasienter. Morten Hagenes er spesialist innen nevrologisk fysioterapi. La deg inspirere og forhåpentligvis lær nytt som hjelper deg i din fysioterapi praksis. Dette er første del av episoden, den har totalt 2 deler.Support the show (http://fysi.no)
Stress er vår venn men kan også fremstå til hinder for gode opplevelser og progresjon. Frisk opp og lær hva som skjer i fysiologoisk i kroppen under en stress reaksjon. Hvordan påvirkes nerve- og blod/kar systemet for det positive. Hva kjennetegner stress? Hvordan håndterer man pasienter som er utsatt for langvarig stress? Hvorfor er det negativt for kroppen når stresset vedvarer, når det egentlig er en svært nyttig og hensiktsmessig mekanisme? Andreas Dønåsen deler av sin kunnskap, engasjement og erfaring. Support the show (http://fysi.no)
Support the show (http://fysi.no)
Fysioterapeut og fotball entusiast Nikolai Bjerkestrand deler sin kunnskap og praktisk erfaring som fysioterapeut på fotballlag. Sentralt i podcasten står følgende temaer; vanlige skader blant fotballspillere, hvordan gjøre god skadeforebygging og rehabilitering av hamstringsskader. Support the show (http://fysi.no)
Manuellterapeut Olav Amundsen deler sin interesse og kunnskap om hvordan man kan gjennomføre kliniske tester på pasienter med en langvarig smerteproblematikk.QST eller “bedside QST” som det heter når man gjennomfører testingen i en klinisk setting er et verktøy for å kunne detektere en sensitiviseringstilstand med et test-batteri som inneholder noen objektive elementer.I episoden får du høre hvorfor vi ønsker å gjøre testen, hvem det passer for, hvordan man utfører det og hva forskningen har vist i forhold til testingen.Support the show (http://fysi.no)
Denne episoden er laget i samarbeid med Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi. Vi snakker om hvordan Covid-19 viruset angriper kroppen vår og hvordan fysioterapeuter håndterer denne pasientgruppen på sykehuset. Til slutt dreier praten seg rundt konsekvensene av å ha vært syk med et alvorlig forløp. Vi håper at denne episoden vil være nyttig for terapeuter som jobber på sykehus, men også i kommunehelsetjenesten, ved rehabiliteringssentere og på institutter rundt i Norge. Support the show (http://fysi.no)
Henrik Børsting Jacobsen og Fredrik Sjøberg prater om medisinsk uforklarlige smerter. Henrik er psykolog og har lang erfaring med behandling av pasienter med langvarige smerter fra OUS og St. Olavs hospital. Han forteller hvilken rolle medikament behandling kan ha for pasienter med langvarige smerter. Vi snakker igjennom og beskriver smerteopplevelsen fra input til output. Opplever en person «fare» eller økt trusselnivå så skrur kroppen på «overlevelses instinktet». Vi snakker også om hvordan vi kan identifisere "trussel-momentene" i pasientens liv som kan ha en innvirkning på smerteopplevelsen.Se lenker og litteratur referert til i denne episoden på www.fysi.noSupport the show (http://fysi.no)
I denne praten med Gustav og Kristine så blir vi kjent med en av Gustav sine pasienter. Hanne forteller sin historie om hennes smerter, og det demonstreres hvordan en anamnese/konsultasjon kan gjennomføres i praksis. Det er viktig å gi nok rom til pasienten ved å sette av god tid, å forstå "hele situasjonen" og lytte til pasienten.Til slutt hører vi hvordan Gustav og pasient kommuniserer slik de ville gjort under en behandling. Mot slutten gjennomføres den nye konsultasjonen i dag og man får høre hvordan en slik samtale foregår i praksis .Se lenker og litteratur referert i podcasten på www.fysi.noSupport the show (http://fysi.no)
Gustav Bjørke og Kristine Gren Sandvik prater om begrepet smerte og hvordan teste subjektivt og objektivt pasienter som har langvarige smerter. Hva er smerte? Hvordan påvirkes smerte av kontekst? Har genetikk mye å si for om noen er mer disponert for langvarig smerter? Hvordan er relasjonen mellom vevsskade og opplevd smerte? Videre får vi en forklaring på nocciceptiv smerte, nevropatisk og nociplastisk smerte.Se www.fysi.no for litteratur og lenker relatert til episoden.Support the show (http://fysi.no)
Gustav Bjørke og Kristine Gren Sandvik snakker om hvordan man gjennomføre en komplett og god anamnese av pasienter som har langvarige smerter.Hvilke varsellamper skal man undersøke nærmere ved mistanke av alvorlig patologi? Denne episoden inneholder konkrete spørsmål, objektive mål, kliniske tips og drøfting rundt hvilke fallgruver det er vanlig å gå i under anamnesen. Å gjennomføre en medmenneskelig samtale uten å over-intellektualisere pasientens symptomer er en viktig ferdighet, et nøkkelord kan være å skape emosjonell kontakt med pasienten.Support the show (http://fysi.no)
Nystagmus er et symptom man ofte ser blant pasienter som angir svimmelhet. Lær mer om nystagmus og hvorfor dette er et viktig å kartlegge. Narve gir noen gode råd om hvordan man kan teste for Nystagmus uten dyrt medisinsk utstyr. Hør spesialisten fortelle om patologi-teorien bak BPPS/Krystallsyke og hvordan vi kan behandle tilfeller av dette i klinikken. Hvilke behandlingsalternaltiver finnes for pasienter med menasje og vestibularis nevritt? Avslutningsvis får du høre en «gråsone fleip eller fakta» og en av Narves pasienthistorier i spalten «Aha-opplevelser». Support the show (http://fysi.no)
Bli kjent med Narve Bjørneseth og lær hvordan han jobber med svimle pasienter. Podcasten er delt i to deler; i den første delen går vi igjennom hva svimmelhet er, hvordan man tar en god og fullstendig anamnese med svimle pasienter. Narve går igjennom hvilke tester man bør gjøre og snakker om hvilke varsel tegn en bør være oppmerksom på med tanke på røde flagg og alvorlig patologi. Support the show (http://fysi.no)
Q&A episode spilt inn sammen med FysioBjerkestrand a.k.a Nikolai Bjerkestrand. Vi svarer på alle innsendte spørsmål om studietid og hvordan det er å jobbe som nyutdannet fysioterapeut. Denne episoden skiller seg litt fra de andre podcastene vi har lagt ut og vi tror den vil passe godt for fysiostudenter, turnusfysioer og nyutdannede fysioterapeuter.Support the show (http://fysi.no)
Rakel Gabrielsen svarer på spørsmål og snakker om den gravide pasienten. Halvparten av alle gravide opplever smerter i korsrygg eller bekken i løpet av svangerskapet. Vi snakker om hvilke plager som er vanligst og hvordan man kan jobbe klinisk med denne pasientgruppen. Heldigvis utvikles det sjeldent langvarige plager etter fødsel, men det er noen varsel-tegn vi kan oppdage under svangerskapet.Support the show (http://fysi.no)
Marit Follsund Viravong bestemte seg for å bli en god fysioterapeuter for «ordentlig syke pasienter» allerede fra ung alder. I dag er hun en av de fremste fysioterapeutene ved Ullevål sykehus og jobber i stor grad på intensivavdelingen. I denne episoden får vi høre hvordan en fysioterapeut jobber med pasienter i koma og respirator.Marit er utdannet fysioterapeut med videreutdanning innen intensiv fysioterapi, master i hjerte-lunge fysioterapi og en spesialisering innen hjerte og lungefysioterapi. En intensiv avdeling har mange pasienter som ligger i koma eller i respirator, de er i en såpass ustabil medisinsk tilstand at de må ha hjelp til å puste. Som mange vet er det utfordringer knyttet til å være inaktiv over lenger periode. Selvom fysioterapi ikke er det første en tenker på når man hører ordet «koma» eller "respirator", så er det så utrolig viktig å stimulere disse pasientene for å unngå komplikasjoner. Komplikasjoner kan f.eks være relatert til mentale tilstander som delir, slim i lungene, utfordringer ved mobilisering og endring av stillinger. Håper du lærer noe nyttig i denne episoden. Support the show (http://fysi.no)
Odd-Einar Svinøy besvarer spørsmål knyttet til artrose og snakker om hvordan man best kan håndtere denne pasientgruppen. Vektnedgang,trening og pasient edukasjon er viktige prinsipper som også er en del av Aktiv-A kursene. Vi besvarer innsendte spørsmål fra lytterne og legger noen myter død i vår gråsone fleip-eller-fakta spalte. Selvom artrose i seg selv ikke er en reversibel tilstand, så får dere høre om en case der fysioterapi gjorde en stor positiv innvirkning på smerter og symptomer for pasienten. Kanskje du lar deg inspirere til å jobbe litt annerledes med denne pasientgruppen etter du har hørt denne podcasten?Support the show (http://fysi.no)
We proudly present a short episode containing questions and answers with ….. Adam F**king Meakins!Where is the change happening in our profession?Should physiotherapy education be a 5-year study?How does he explain shoulder-impingement to his patients?What exercises are frequently prescribed to his patients?We also talk about his controversial meanings regarding manual therapy.The podcast was recorded in a bar during a live stream, hence the quality of the audio is influenced by the environment. You can also see the recording of the live steam on Fysi’s YouTube channel.Support the show (http://fysi.no)
Stian har tidligere jobbet som landslagstrener i klatring, jobber på Apex Klinikken, aktuell med kursene #sexyshoulder og en kar med stor engasjement for faget. Klinisk jobber han primært med over ekstremiteter, naturligvis mange klatreskader og han har en enrom kompetanse på skulderplager, som er dagens tema. Stian prøver blant annet å besvare følgene spørsmål;Hva er en langvarig skulderplage? Hvordan har vi endret synet på hvordan man behandler disse plagene de siste årene? Er det farlig å trene med smerte?Kan vi stille spesifikke diagnoser med høy sikkerhet?Og så skal vi selvfølgelig høre en av de kliniske aha-opplevelsene Stian har hatt!Support the show (http://fysi.no)
En prat om trening, valg av øvelser, tenkte på bevegelse i et evolusjonsperspektiv, konkrete treningstips og hvordan man gi enkle ques under trening. Hvorfor er hofte ekstensjon så viktig?Hvor spesifikk må vi være når vi trener?Øystein Jensen har lang erfaring som PT og fysioterapeut. Han har sett tusenvis av klienter/pasienter og startet opp i 2018 sin egen praksis; Corporis. Support the show (http://fysi.no)
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store