DiscoverGoedBericht - Lezingen
GoedBericht - Lezingen
Claim Ownership

GoedBericht - Lezingen

Author: Goedbericht

Subscribed: 0Played: 3
Share

Description

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

306 Episodes
Reverse
https://goedbericht.nl/lezingen/hoe-onnavorsbaar-zijn-zijn-oordelen/In Romeinen 11 roept Paulus uit in lofzang aan GOD: “hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen?!”. GOD stelt onder ‘kritiek’ en brengt ook in ‘crisis’ (beide woorden zijn afgeleid van het Griekse woord voor ‘oordeel’), maar achter het ‘waarom’ kunnen we als mensen onze vinger niet krijgen. En het ‘hoe’ en ‘in welke mate’ is evenmin na te rekenen. Dat weet GOD alleen. Maar de uitkomst van GODS oordelen daarentegen, die is wel bekend. Die ligt in Hemzelf, zo zeker als ze in Hem ook haar oorsprong vindt.
https://goedbericht.nl/lezingen/door-contacten-banden-2/Christus is degene die als Hoofd de ekklesia, zijn lichaam, voorziet van al het nodige. Maar hoe doet hij dat? In de eerste samenkomst zagen we vanuit Kolosse 2:19 dat dat de ekklesia maar geen ‘los zand’ is maar een netwerk.  Ze kan slechts naar behoren functioneren als community. Dit keer willen we deze waarheid bezien vanuit Efeze 4:16. Wat voegt dit gezichtspunt nog meer toe aan wat we eerder zagen?
https://goedbericht.nl/lezingen/de-verwarring-van-schuld-en-lot/Het lijkt op een niet te ontwarren knoop van verschillende lijnen. De lijn van onze ‘verantwoordelijkheid’ en tegelijkertijd de lijn van ‘voorbestemming’. Waren de broers van Jozef verantwoordelijk voor de verkoop van hun broer Jozef? De misdaad werd in elk geval aangerekend. En ook zelf werden ze zich steeds meer van hun schuld bewust. Maar uiteindelijk bleek het tóch nog anders te zijn. Want het moest zo gaan en was het GODS hand die het zó had geleid…Wat zegt de Schrift over deze verschillende ‘lijnen’? En hoe verhouden ze zich tot elkaar? En wat betekent dit voor ons in de praktijk?
door contacten & banden (1)

door contacten & banden (1)

2019-08-2500:58:34

De ekklesia heeft één hoofd: Christus. Hij is degene die de ekklesia, zijn lichaam voorziet van al het nodige. Maar hoe doet hij dat? In deze samenkomst gaan we zien dat de ekklesia geen ‘los zand’ is of een optelsom van individuen. Nee, ze vormt een netwerk en kan slechts naar behoren functioneren als community. “Door contacten en banden” (Kol.2:19).
het geheim van enthousiasme

het geheim van enthousiasme

2019-08-1800:50:12

https://goedbericht.nl/lezingen/het-geheim-van-enthousiasme/Enthousiasme is volgens Wikipedia “een gemoedstoestand waarbij men zich levendig en uitgelaten gedraagt en een grote geestdrift en motivatie voor iets of iemand vertoont”. De grote vraag is: hoe komt een mens in zo’n gemoedstoestand? Het woord ‘enthousiasme’ is afkomstig uit het Grieks en wanneer we dat zorgvuldig ontleden, ontdekken we daarmee tevens haar geheim…
https://goedbericht.nl/lezingen/de-geest-van-het-nieuwe-verbond/Met hetzelfde volk als waarmee God ooit een verbond sloot bij de berg Sinaï, zal Hij een nieuw verbond sluiten. De basis van dat nieuwe verbond is al gelegd maar de sluiting ervan zal plaatsvinden met een gelovig Israël. Toekomstmuziek dus. Paulus zegt in 2Korinthe 3 dat hij een dienaar is van de geest van dat nieuwe verbond. Want dezelfde geest die straks vaardig zal worden over Israël en hen levend zal maken, is nu reeds in ons werkzaam. Wat betekent dat? En hoe werkt het in de praktijk?
https://goedbericht.nl/lezingen/vanwaar-de-genderverwarring/Vanouds kennen we twee geslachten (Eng: genders): mannelijk en vrouwelijk. Dat was een objectief, vaststaand gegeven. Tegenwoordig onderscheidt men talloze genders. De seksuele identiteit is een zoektocht geworden en velen weten niet meer wie ze zijn. Wat gaat er achter deze verwarring schuil? Dit gaat niet , zoals de meesten menen, over ethiek of over wat wel of niet mag. Het gaat over wie we zijn. Zonder de Schepper GOD (mannelijk!) tasten we volstrekt in het duister…
https://goedbericht.nl/lezingen/de-zonen-gods-in-genesis-6-ii/
gij zult niet begeren…?

gij zult niet begeren…?

2019-07-2100:48:13

https://goedbericht.nl/lezingen/gij-zult-niet-begeren/
https://goedbericht.nl/lezingen/de-zonen-gods-in-genesis-6/
loading
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store