DiscoverIran Academia ایران آکادمیا
Iran Academia ایران آکادمیا

Iran Academia ایران آکادمیا

Author: Iran Academia

Subscribed: 1,929Played: 18,369
Share

Description

پادکست ایران آکادمیا مکانی برای گفتگو و فراگیری علوم انسانی و اجتماعی است. هدف این دانشگاه آنلاین ارتقای توانایی علاقمندان و دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ
ایران در متن جهان معاصر است
این پادکست از فصل دوم، نسخه تصویری هم دارد.
58 Episodes
Reverse
برای مطالعه مطالب و مشاهده لینک‌های مربوط به این اپیزود، از صفحه پادکست ایران آکادمیا بازدید کنید https://podcast.iranacademia.com
زمان پخش: دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱ - ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی پادکست ایران آکادمیا https://podcast.iranacademia.com
برای مطالعه مطالب و مشاهده لینک‌های مربوط به این اپیزود، از صفحه پادکست ایران آکادمیا بازدید کنید https://podcast.iranacademia.com
برای مطالعه مطالب و مشاهده لینک‌های مربوط به این اپیزود، از صفحه پادکست ایران آکادمیا بازدید کنید https://podcast.iranacademia.com
زمان پخش: جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ می ۲۰۲۱ - ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی پادکست ایران آکادمیا https://podcast.iranacademia.com
زمان پخش: سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ آوریل ۲۰۲۱ - ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی پادکست ایران آکادمیا https://podcast.iranacademia.com
برای مطالعه مطالب و مشاهده لینک‌های مربوط به این اپیزود، از صفحه پادکست ایران آکادمیا بازدید کنید https://podcast.iranacademia.com
زمان پخش: شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ - ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی   پادکست ایران آکادمیا  https://podcast.iranacademia.com ------------------------------------- © Iran Academia (Institute for Social Sciences and Humanities - ISSH - Netherlands)
آرنت خوانی، بخش هفتم، اپیزود پنجاهم آغاز بازنشر جلسات آرنت خوانی از اپیزود چهل و چهارم توسط مهدی خلجی پادکست ایران آکادمیا را بر روی آی تیونز، اسپاتیفای، گوگل پادکست و چندین پلتفرم دیگر دنبال کنید اگر این پادکست را مفید ارزیابی می‌کنید، آن را به اشتراک بگذارید شما می توانید برای این پادکست پیام صوتی ارسال کنید https://anchor.fm/iran-academia/message
آرنت خوانی، بخش ششم، اپیزود چهل و نهم آغاز بازنشر جلسات آرنت خوانی از اپیزود چهل و چهارم توسط مهدی خلجی پادکست ایران آکادمیا را بر روی آی تیونز، اسپاتیفای، گوگل پادکست و چندین پلتفرم دیگر دنبال کنید اگر این پادکست را مفید ارزیابی می‌کنید، آن را به اشتراک بگذارید شما می توانید برای این پادکست پیام صوتی ارسال کنید https://anchor.fm/iran-academia/message
آرنت خوانی، بخش پنجم، اپیزود چهل و هشتم آغاز بازنشر جلسات آرنت خوانی از اپیزود چهل و چهارم توسط مهدی خلجی پادکست ایران آکادمیا را بر روی آی تیونز، اسپاتیفای، گوگل پادکست و چندین پلتفرم دیگر دنبال کنید اگر این پادکست را مفید ارزیابی می‌کنید، آن را به اشتراک بگذارید شما می توانید برای این پادکست پیام صوتی ارسال کنید https://anchor.fm/iran-academia/message
آرنت خوانی، بخش چهارم، اپیزود چهل و هفتم آغاز بازنشر جلسات آرنت خوانی از اپیزود چهل و چهارم توسط مهدی خلجی پادکست ایران آکادمیا را بر روی آی تیونز، اسپاتیفای، گوگل پادکست و چندین پلتفرم دیگر دنبال کنید اگر این پادکست را مفید ارزیابی می‌کنید، آن را به اشتراک بگذارید شما می توانید برای این پادکست پیام صوتی ارسال کنید https://anchor.fm/iran-academia/message
آرنت خوانی، بخش سوم، اپیزود چهل و ششم آغاز بازنشر جلسات آرنت خوانی از اپیزود چهل و چهارم توسط مهدی خلجی لینک ثبت نام دوره 2020 مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا https://uni.iranacademia.com/fa/apply پادکست ایران آکادمیا را بر روی آی تیونز، اسپاتیفای، گوگل پادکست و چندین پلتفرم دیگر دنبال کنید اگر این پادکست را مفید ارزیابی می‌کنید، آن را به اشتراک بگذارید شما می توانید برای این پادکست پیام صوتی ارسال کنید https://anchor.fm/iran-academia/message
آرنت خوانی، بخش دوم، اپیزود چهل و پنجم آغاز بازنشر جلسات آرنت خوانی از اپیزود چهل و چهارم توسط مهدی خلجی لینک ثبت نام دوره 2020 مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا https://uni.iranacademia.com/fa/apply پادکست ایران آکادمیا را بر روی آی تیونز، اسپاتیفای، گوگل پادکست و چندین پلتفرم دیگر دنبال کنید اگر این پادکست را مفید ارزیابی می‌کنید، آن را به اشتراک بگذارید شما می توانید برای این پادکست پیام صوتی ارسال کنید https://anchor.fm/iran-academia/message
آغاز بازنشر جلسات آرنت خوانی از این اپیزود (اپیزود چهل و چهارم) توسط مهدی خلجی لینک ثبت نام دوره 2020 مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا https://uni.iranacademia.com/fa/apply پادکست ایران آکادمیا را بر روی آی تیونز، اسپاتیفای، گوگل پادکست و چندین پلتفرم دیگر دنبال کنید اگر این پادکست را مفید ارزیابی می‌کنید، آن را به اشتراک بگذارید شما می توانید برای این پادکست پیام صوتی ارسال کنید https://anchor.fm/iran-academia/message
گفتگو با امانوئل شکریان، مترجم کتاب معنای تاریخی بحران در روانشناسی منتشر شده از سوی انتشارات ایران آکادمیا در اکتبر 2019 لینک به کتاب در انتشارات ایران آکادمیا: http://bit.ly/2C1ZBGC لینک به سخنرانی در ایونت ایران آکادمیا در فیسبوک: http://bit.ly/2C8EiDl لینک ثبت نام در دوره 2020 مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا: https://uni.iranacademia.com/fa/apply
معرفی کتاب معنای تاریخی بحران در روانشناسی نوشته ویگوتسکی با سخنرانی امانوئل شکریان، مترجم این کتاب. منتشر شده از سوی انتشارات ایران آکادمیا در اکتبر 2019 لینک به کتاب در انتشارات ایران آکادمیا: http://bit.ly/2C1ZBGC لینک به سخنرانی در ایونت ایران آکادمیا در فیسبوک: http://bit.ly/2C8EiDl لینک برای ارسال پیام صوتی و طرح پرسش از مترجم در اپیزود 43: https://anchor.fm/iran-academia/message لینک ثبت نام در دوره 2020 مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا:  https://uni.iranacademia.com/fa/apply
معرفی کتاب معنای تاریخی بحران در روانشناسی نوشته ویگوتسکی با سخنرانی امانوئل شکریان، مترجم این کتاب.  منتشر شده از سوی انتشارات ایران آکادمیا در اکتبر 2019 لینک به کتاب در انتشارات ایران آکادمیا: http://bit.ly/2C1ZBGC لینک به سخنرانی در ایونت ایران آکادمیا در فیسبوک:  http://bit.ly/2C8EiDl لینک برای ارسال پیام صوتی و طرح پرسش از مترجم در اپیزود 43:  https://anchor.fm/iran-academia/message
لینک مفید این اپیزود: https://www.youtube.com/watch?v=sP2X23sL1Zw&list=PL24ieCYLZlGyk_AwgWlT_gwV3lkHf7NbI پادکست ایران آکادمیا مکانی برای گفتگو و فراگیری علوم انسانی و اجتماعی است. هدف این دانشگاه آنلاین ارتقای توانایی علاقمندان و دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان این اپیزودها بر روی یازده پلتفرم منتشر می شوند. بسیار خشنودیم که می توانیم این پادکست را برای نخستین بار برناملیک نیز منتشر کنیم. تک کلاس همگانی و رایگان "حقوق بشر، فراتر از اخبار" بر روی سامانه آکادمیکس ایران آکادمیا مجددا نام نویسی می کند. این فرصت را از دست ندهید: https://courses.iranacademia.com/ اگر مایل به ارائه نقطه نظرات خود هستید، می توانید از طریق لینک زیر به پادکست ایران آکادمیا پیام صوتی بفرستید و در تهیه و تولید محتوای آن کمک کنید https://anchor.fm/iran-academia/message
لینک مفید این اپیزود: https://www.youtube.com/watch?v=sP2X23sL1Zw&list=PL24ieCYLZlGyk_AwgWlT_gwV3lkHf7NbI پادکست ایران آکادمیا مکانی برای گفتگو و فراگیری علوم انسانی و اجتماعی است. هدف این دانشگاه آنلاین ارتقای توانایی علاقمندان و دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان این اپیزودها بر روی یازده پلتفرم منتشر می شوند. بسیار خشنودیم که می توانیم این پادکست را برای نخستین بار برناملیک نیز منتشر کنیم. تک کلاس همگانی و رایگان "حقوق بشر، فراتر از اخبار" بر روی سامانه آکادمیکس ایران آکادمیا مجددا نام نویسی می کند. این فرصت را از دست ندهید: https://courses.iranacademia.com/ اگر مایل به ارائه نقطه نظرات خود هستید، می توانید از طریق لینک زیر به پادکست ایران آکادمیا پیام صوتی بفرستید و در تهیه و تولید محتوای آن کمک کنید https://anchor.fm/iran-academia/message
loading
Comments (27)

mohammad reza pirhadi

گویا حضرت استاد از تفاوت مطالب مقاطع کارشناسی وارشد و دکتری در ایران خبری ندارند. و از سطح اساتید ایراندر جهان هم بی خبرند.

Jun 22nd
Reply

mohammad reza pirhadi

سلام استاد عزیز در کلی گویی های شعاری متوقف هستند و قسمت عمده بیانات ایشون خلاف واقع و خلط مسائل سیاسی و علمی در حد ابتدایی است اولا هر رشته ای در ایران وضعیت علمی خاص خود رو داره مثلا آیا آموزش پزشکی در ایران علمی نیست؟ یا مثلا در رشته حقوق خصوصی یا تجارت بین الملل یا منطق رياضي یا مهندسی کامپیوتر و..... بسیج دانشجویی مانع از بیان آزاد مطالب علمی است؟ فرمایشات با شعارهای یک فرد عوام فرقی نداره فقط قسمت تاریخی که آنهم به کرات گفته شد مطلب ناچیزی داشت. ایشون در دانشگاه لورن چع درسی رو میگن ظاهرا روش تحقیق در موضوع مورد بحث رو هم نمی دونن و جلسات ایشون فاقد پلان است.

Jun 22nd
Reply

tala

بسیار بسیار دلچسب و شیرین 😍

May 20th
Reply

fateme

عالی بود 👌👌

May 7th
Reply

دکترجون

من پادکست👂می کنم به شما هم پیشنهاد می دهم دنیای من عوض شده است Castboxرا دانلود کنیدولذت ببرید

Apr 2nd
Reply

razie khosravi

عالییییی

Mar 13th
Reply

Hosein Rahmatizade

ممنون از بازنشر این مطالب. خیلی آموزنده س و دارم ازس جیز یاد می گیرم. اما متاسفانه توی این قسمت اندازه کل زندگیم اِ و اَ شنیدم. چرا انقدر بین ملنه هاشون از این آوا استفاده می کنن. آدم کلافه می شه. انگار به موضوع اشراف ندارن.

Mar 4th
Reply (1)

Ali Foulad

👏👏👏🙏

Feb 21st
Reply

mustafa b.

استاد بزرگوار سلام و سپاس فراوان زحمات شما جای بسی تقدیر است، آرزوی بهروزی و شادکامی برای شما دارم.

Dec 18th
Reply

hoseinrahmatizade

چرا کست باکس جونش بالا میاد یه چیزی رو می خوایم دانلود کنیم ازش.اه

Dec 1st
Reply

ali. mqr

پادکست ایران آکادمیا و مخصوصا فصل آرنت خوانی با توضیحات استاد مهدی خلج ... بسیار آموزنده و عالیه .. ممنون و متشکرم

Oct 3rd
Reply

دکترجون

👈اخیرااسیرپادکست شدم castbox رادانلودکنیدمیلیونها فایل صوتی راگوش بده خوشت اومدبه دیگران توصیه کن💝 _👈 پادکست شما را تعقیب می کنم💚 از اینکه با دنیای پادکست آشنا شدم خوشنودم💓 سپاسگزارم_

Aug 19th
Reply

دکترجون

_👈 پادکست شما را تعقیب می کنم💚 از اینکه با دنیای پادکست آشنا شدم خوشنودم💓 سپاسگزارم_ 👈اخیرااسیرپادکست شدم castbox رادانلودکنیدمیلیونها فایل صوتی راگوش بده خوشت اومدبه دیگران توصیه کن💝

Aug 19th
Reply

masoud zayer

سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز ایران آکادمیا، آرنت خوانی بسیار مفید بود و من رو با مفاهیم جدیدی آشنا کرد، آیا ادامه جلسات رو اضافه میکنید یا همین ۷ جلسه بود؟

Jul 29th
Reply (2)

Parinaz Abbasi

سلام.خیلی وقته اپیزود جدید منتشر نکردید.بی صبرانه منتظریم

May 12th
Reply (1)

A Ashtiju

سپاس برای پادکست‌های خوب ایران آکادمیا و گفتگوی خوب با داریوش آشوری عزیز

Mar 22nd
Reply

A Ashtiju

کتاب گفتار در باب بندگی خودخواسته اثر اتیین دولابوئسی نشر گمان منتشر کرده

Feb 10th
Reply

Mitra Hashemi

خیلی خوبه. ممنون. ولی کاش اون خانومه بره عقب بشینه اینقدر پرت و پلا نگه :) آقای خلجی می‌گه من دارم بحث جلسات آیشمن رو ترجمه می‌کنم، خانومه میگه الان اینجاست؟! :))

Dec 14th
Reply

Ramin A

انقد قاشق رو نکوبین به لیوان، انقدم کاغذ نسابین، اومدیم گوش بدیم، تمرکزمون بهم خورد. کلا منصرف شدیم. این همه زحمت میکشین آخرش نمیشه گوش داد. چه فایده؟

Nov 25th
Reply

منصور کریمی

Thanks

Aug 14th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store