Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
ว่าด้วยทิศทางมหาลัยไทยในภาวะหดตัว แบบงูๆปลาๆ ถูๆไถๆ ครับ
พูดคุยเรื่องพัฒนาการของเพลงไทยทั้งภาคดนตรีและเนื้อเพลงว่าสะท้อนอะไรบ้าง
ชวนคุยว่าด้วยส้วมโรงเรียนในความทรงจำและร่วมขุดคุ้ยว่า ส้วมโรงเรียนมันสะท้อนภาพสังคมของเราอย่างไรบ้าง
ข้อเสนอว่าด้วยทำให้ไทยเป็นรัฐ secular เหมาะสมหรือไม่ มาร่วมพูดคุยกัน
EP 10 : POSTคสช.

EP 10 : POSTคสช.

2018-03-0601:00:15

ชวนคุยว่าด้วยอนาคตอันใกล้(?) ว่าเราจะไปสู่ยุค post คสช. ได้แบบไหนอย่างไร
ชวนคุยเรื่องชุดความคิดสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่เราใช้กัน ทบทวนดูว่ามันมีผลดีผลเสียหรือส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ปรากฎการณ์ "สาธุพระจันทร์สีเลือด" บอกอะไรเราได้บ้าง
ชวนคุยเรื่องป้าขวานซิ่ง ว่าเราเรียนรู้อะไรจากรณีนี้ได้บ้าง ทั้งเรื่องผังเมือง กฎหมาย และวิธีในการมองปัญหา
ชวนคุยว่าด้วย disruptive technology จากมุมมองของคนทำงานและผู้ประกอบการขนาดเล็ก
คุยสบาย ๆ กับสถาปนิกว่าจะสร้างบ้านสักหลังต้องทำอย่างไร และมีขั้นตอนที่พึงคำนึงอะไรบ้าง
การถกเถียงในบ้านเราวางอยู่บนวัฒนธรรมแบบไหน และเราจะเปลี่ยนไปสู่การถกเถียงในฐานะเครื่องมือเพื่อเข้าสู่ความรู้ได้อย่างไร
การอยาก"เป็นตัวของตัวเอง" เริ่มต้นเมื่อไหร่ อย่างไรตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน และมีสิ่งไหนบ้างที่พยายามครอบงำเราหรือมีอิทธิพลต่อนิยามที่เรามีต่อตนเอง
ศาสนาเคยมีบทบาทในการอธิบายความจริงในสังคมแทบทุกประเด็น เมื่อเผชิญหน้ากับความจริงชุดอื่น ๆ พื้นที่ของศาสนาจะอยู่ตรงไหน และมีความหมายอย่างไร
ชวนคุยชวนคิดในประเด็น เมื่อการงานเป็นคนละอย่างกับความฝัน มาคุยกันว่าทำไม
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store