DiscoverMüstiline Venemaa
Müstiline Venemaa
Claim Ownership

Müstiline Venemaa

Author: (Vikerraadio)

Subscribed: 767Played: 22,236
Share

Description

"Müstiline Venemaa" on Venemaa ajaloole pühendatud saatesari, mis käsitleb eri külgi ja epohhe Venemaa ajaloo algusest kuni 20. sajandini. Vaatluse all on nii poliitiline ajalugu kui kultuurilugu.Saade on palju kordi valitud kuulajate poolt Vikerraadio lemmiksaateks.
Saatejuht on David Vseviov, helirežissöör Maris Tombach. Saatel on ka Facebooki lehekülg, kust leiab lisamaterjali saates kõneldu kohta.
Kuulake pühapäeviti kell 11.20 (kordus kell 21.20).
1031 Episodes
Reverse
Juttu tuleb Stalini viimastel eluaastatel toimunud "Arstid-mõrtsukad" protsessist ning sellele eelnenud kosmopolitismi vastasest kampaaniast.
Räägime Lavrenti Beria tegevusest Stalini surmast alates kuni tema arreteerimiseni juunis 1953. aastal ning otsustest, mis võeti vastu sisepoliitika, majanduse ja liiduvabariikide küsimuses.
Saates jätkame NSV Liidu aatomiprojekti käsitlemisega, räägime Vene tuumafüüsiku ja aatompommi looja Igor Kurtšatovi tööst ja saavutustest ning Saksa teadlaste rollist NSV Liidu aatompommi valmistamisel.
Räägime tuumauuringutest NSV Liidus 30ndate aastate lõpus, nõukogude füüsikuid tabanud sundvärbamise ja repressioonide lainest 37. aastal ning NKVD rollist NSV Liidu aatomiprojekti alustamisel.
Juttu tuleb Lavrenti Beria tegevusest sõjajärgsetel aastatel ning 1951. aasta novembris alguse saanud "Mingreli" protsessist.
Kõneleme neljakümnendatel aastatel toimunud rahvaste massilisest deporteerimisest ja Lavrenti Beria rollist selle operatsiooni läbi viimisel.
Juttu tuleb relvastatud väeüksustest, mis otseselt allusid sõja ajal NSV Liidu julgeolekule. Veel räägime organisatsioonist SMERŠ, karistuspataljonidest ning tõkkeüksustest.
Räägime Lavrenti Beria tegevusest II maailmasõja esimestel päevadel ning nendest ettepanekutest Hitlerile, millega Stalin lootis peatada Saksamaa kallaletungi NSV Liidule.
Tänase saate peategelane on Lavrenti Pavlovitš Beria.
Saates tutvume NSV Liidu julgeolekuorganisatsiooni sõjaeelsete juhtidega. Räägime Feliks Dzeržinskist ja tema töö jätkajatest.
Täna räägime Talvesõja lõpunädalatest, Soome ja Nõukogude Liidu kaotustest rindel ning Vene ajaloolaste hinnangust Talvesõjale.
Saates tuleb juttu sõjategevusest Talvesõja esimestel nädalatel ning mitmeid Punaarmee üksusi tabanud suurtest kaotustest.
Tänase saate teema on Talvesõja-aegne Soome vastane nõukogude propaganda ja muudatused sellel rindel. Veel räägime Otto Wilhelm (Wille) Kuusineni valitsusest.
Räägime Nõukogude Liidu suhetest Soomega pärast Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimist ja nõudmistest, mida Nõukogude Liit Soomele esitas.
Saates tuleb juttu Nõukogude Liidu ja Soome suhetest 1930. aastate lõpus ja Helsingis 1938. aasta aprillis toimunud salajastest läbirääkimistest.
Räägime Vjatšeslav Molotovi pensionile saatmisest, millega ta tegeles ja kuidas elas ning tema elu viimastest aastatest.
Saates tuleb juttu Vjatšeslav Molotovi elust aastatel 1953-1964 ning sattumisest Molotovi, Malenkovi, Kaganovitši ja nendega liitunud Šepilovi parteivastase grupi koosseisu.
Räägime Vjatšeslav Molotovi elust aastatel 1940-1953, ametiposti kaotusest 1949. aastal ja tema abikaasast, kelleks oli juudi rahvusest Nõukogude Liidu riigitegelane Polina Žemtšužina.
Saate peategelane on Vjatšeslav Molotov (Skrjabin). Räägime tema rollist NSV Liidu ja Saksamaa suhetes, tema varajasest eluperioodist ja tööalasest karjäärist.
Kõneleme hitlerliku Saksamaa ja stalinliku NSV Liidu kultuurisuhetest alates Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimisest kuni Saksamaa kallaletungini Nõukogude Liidule 1941. aasta suvel.
loading
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store