DiscoverMånedsskrift for almen praksis
Månedsskrift for almen praksis
Claim Ownership

Månedsskrift for almen praksis

Author: Månedsskrift for almen praksis

Subscribed: 73Played: 746
Share

Description

Månedsskriftet henvender sig først og fremmest til nuværende og kommende praktiserende læger, samt andre fagpersoner med tilknytning til almen praksis. Vi holder vore lyttere orienteret om udviklingen på hele det medicinske område og har således også fokus på udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale.Vi ønsker at give vores lyttere praksisrelevant viden i form af bred faglig opdateringindenfor det biomedicinske, læge-patientrelationen og ikke mindst strømninger inden for almen medicin her og i udlandet.
53 Episodes
Reverse
Det kan være en svær beslutning om man som patient skal vælge en medicinsk eller kirurgisk abort. Praktiserende læge Lene Agersnap har sammen med gynækologisk afdeling på Hvidovre Hospital udviklet et beslutningsstøtteværktøj til valg af abortmetode. Du finder beslutningssøtteværktøjet her og du kan allerede nu bruge den sammen med dine patienter:Hvidovrehospital.dk/abortDenne podcast er første afsnit af en serie på 3 med navnet "Iværksætterne", hvor vi skal møde 3 almenmedicinske iværksættere, der alle har fået støtte til at lave et projekt til gavn for os alle i almen praksis. 
Nadja Elgin er praktiserende læge i Rødovre og 70-80% af patienterne i hendes dagsprogram har anden etnisk baggrund end dansk.Patientgruppen er hendes store hjertebarn. Specielt førstegenerations indvandreren. Samtalen tager udgangspunkt i Nadjas hverdag. Vi kommer blandt andet omkring emnerne ”etniske smerter”, sprogbarrierer og sygdomsopfattelser. Derudover skal vi høre 3 lavpraktiske råd og Nadjas bud på løsninger til 4 forskellige problemfyldte konsultationer vi kan møde i praksis. Christian Vøhtz er redaktør og vært
Alkohol kan spille en rolle i udviklingen af næsten enhver tænkelig sygdom vi ser i almen praksis. Men hvordan skal vi tale med vores patienter om det? Det har nemlig stor betydning, hvordan vi bringer det op. Vores gæst er praktiserende læge og formand for DSAM Anders Beich. 
At lytte til og forstå patienternes historie er kernen i almen medicin! Vores gæst Lotte Hvas har været praktiserende læge i 25 år og har forsket lige så længe i de historier og fortællinger patienter bærer med sig.  Christian Vøhtz er redaktør og vært.
At udføre korrekt diagnostik og behandling ved formodet UVI på plejehjemspatienten er svært. Rigtig svært! Sif Helene Arnold er læge og PhD ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Hun har i sin forskning identificeret en lang række barrierer som her præsenteres som 6 myter. Myte 1: I Danmark bruger vi ikke så meget antibiotika.Myte 2: Man kan bruge urinstixen diagnostisk på samme måde hos alle patienter.Myte 3: Bakterier i urinen er tegn på UVIMyte 4: Uspecifikke symptomer er tegn på UVIMyte 5: Det er lægerne som diagnosticerer og ikke plejehjemspersonaletMyte 6: Hvis ikke vi behandler for UVI, som vi gør nu, dør patientenFor at du som lytter får lidt at tænke over har vi lavet en quiz i begyndelsen af samtalen som du får svar på i slutningen.
Praktiserende læger siger ofte til hinanden at vi har verdens bedste arbejde. Det har vi også! Men der er risiko for at man kan blive slidt – hvis ikke man sørger for at passe på sig selv undervejs. Vores gæster er Helle Therese Kirkegaard og Jan Helge Larsen. Begge praktiserende læger og supervisorer. 
I anden del af vores miniserie – Supervisionslaboratoriet – stiller vi skarpt på de første minutter af en konsultation. Her er nemlig meget på spil.Vores gæster er Helle Therese Kirkegaard og Jan Helge Larsen. Begge supervisorer og erfarne praktiserende læger. 
Vi byder velkommen til første afsnit af vores miniserie i 3 dele – Supervisionslaboratoriet. Her sætter vi luppen på synlige og usynlige dynamikker i konsultationen.Vores gæster er de to erfarne Supervisorer og praktiserende læger Helle Therese Kirkegaard og Jan Helge Larsen. I hele 2021 har vi en korresponderende artikelserie i månedsskriftet under navnet – tips og tricks fra supervisionslaboratoriet. Christian Vøhtz er redaktør og vært.
I PLO findes et hjælpekorps for kriseramte praktiserende læger. Heidi Bøgelund er praksisudviklingskonsulent og er tilknyttet korpset.Med udgangspunkt i Heidis erfaringer skal vi høre om hvad man kan gøre som praktiserende læge og hvordan man forebygger udbrændthed. Christian Vøhtz er redaktør og vært. 
39,9% af landets praktiserende læger er moderat udbrændte og 9,9% er alvorligt udbrændte. Det er bekymrende og efterhånden ret velkendte tal.  Men hvordan er det målt? Og hvad ved vi ellers om udbrændthed blandt praktiserende læger?I årrækken 2004 til 2019 er der gennemført 4 trivselsundersøgelser. Anette Fischer Pedersen - seniorforsker ved forskningsenheden ved almen praksis på Århus Universitet er gæst.Gå direkte til resultaterne 7 min og 26 sekunder inde i samtalen.
I denne podcast har vi den plan at du som lytter indimellem bliver stillet nogle spørgsmål, som du får tid til at reflektere over. Så kommer vi med svarene bagefter. Fhv praktiserende læge og referent i månedsskriftet Jens Aage Stauning er gæst   Christian Vøhtz er redaktør og værtNedslag i episoden:3.28 Migræne 6.39 Hurtigrunde nr 1  8.25 Mænds sundhed 12.56 Hurtigrunde nr 214.00 Lumbal diskusprolaps
Migræne er en almindelig neurologisk sygdom, som rammer 15 % af befolkningen. For den enkelte medfører et migræneanfald væsentligt ubehag. En fokuseret diagnostik fulgt op af effektiv behandling og opfølgning kan ofte mindske og forkorte sygdomsbelastningen. Her beskrives de mest gængse symptomer ved migræne og behandlingsprincipper. Artiklen indgår som en af de tre artikler i "en almen medicinsk quiz"
Lændesmerter er hyppige i almen praksis, men hvordan finder vi de patienter, som har lumbal diskusprolaps som årsag? Og hvordan behandler vi lumbal diskusprolaps? Få opdateret viden her. Artiklen indgår som en af de tre artikler i "en almen medicinsk quiz"
Ultralyd i de praktiserende lægers hænder bliver mere og mere udbredt.  Thomas Løkkegaard er praktiserende læge i Lyngby og bruger gennemsnitligt ultralyd 2-4 gange i løbet af en arbejdsdag. Christian Vøhtz er redaktør og vært
Dette er andet afsnit i en podcastserie af to om nye læringsmetoder.Hvordan udvikler man nye læringsmetoder, så de bliver effektive og relevante?Vi går bagom udviklingen af de tre læringsmetoder, vi hørte om i det første afsnit. Vores gæst Stense Vestergaard, projektleder og Ph.D.-studerende ved SDCC og forskningsenheden for almen praksis i København, har i sit udviklingsarbejde bl.a. samarbejdet med praktiserende læger, praksispersonale, hospitalspersonale og spiludviklere.Christian Vøhtz er redaktør og vært
Dette er første afsnit i en podcastserie af to om nye læringsmetoder.Vi skal høre om et brætspil, et webinar for hele lægehuset og om simulerede patientkonsultationer som eksempler på nye læringsmetoder for almen praksis. Projektleder og PhD studerende ved SDCC og forskningsenheden for almen praksis i København Stense Vestergaard fortæller her om metoderne. Christian Vøhtz er redaktør og værtNedslag i episoden:Brætspil (4.09)Webinar for hele lægehuset (11.20)Simulerede patientkonsultationer (18:10)
Dette er en julepodcast.Redaktør Christian Vøhtz har talt med Månedsskriftets to referenter Rune Aabenhus og Jens Aage Stauning  om 4 interessante referater, der er publiceret i Månedssskrift for Almen Praksis i løbet af 2020. Nedslag i episoden:4.53 #1 Så er det op på vibrationsbrættet9.29 #2 Eklatant fald i blodtrykket15.07 #3 Screening for abdominalt aortaaneurisme19.26 #4 Du kan fortsætte ACE under Covid-19
Lars Bjerrum, praktiserende læge og professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København, præsenterer nogle af de alvorlige konsekvenser, det kan få, hvis den globale resistensudvikling får lov til at udvikle sig, som den gør.        Christian Vøhtz er redaktør og vært.
 Lars Bjerrum er praktiserende læge og professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Han fortæller i denne episode om urinvejsinfektioner.Vi skal blandt andet høre om tolkning af stix, brug af mikroskopi og dyrkning af urin.Christian Vøhtz er redaktør og vært
 Lars Bjerrum, praktiserende læge og professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København,  fortæller her om luftvejsinfektioner med udgangspunkt i den vigtige kliniske beslutning: "skal der gives antibiotika eller ej".Christian Vøhtz er redaktør og værtNedslag i episoden:Otit (1.48)Sinuit (8.20Tonsillit (15.24)Bronkit/pneumoni (24.00)KOL i EXA (31.42)
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store