DiscoverMisforstået
Misforstået
Claim Ownership

Misforstået

Author: Laura Obel og Pia Obel

Subscribed: 0Played: 9
Share

Description

Misforstået handler om empowerment gennem forståelse. Målet er at skabe indsigt i, hvad der sker, når misforståelsen opstår. Vi vil kigge på forskellige teorier, filosofier og modeller så vel som vores egen personlige erfaring og via dem søge at folde ud, hvorfor vi reagerer som vi gør og hvordan vi kan skabe mere forståelse i vores liv.
11 Episodes
Reverse
You go within or you go without. I denne episode fortsætter vi med at tale om livsformål med vores gæst Maja. Reference:Viktor Frankl: Man’s Search For Meaning
Livet kan være svært for begyndere. I denne episode har vi Maja med som gæst og sammen med hende, forsøger vi at komme nærmere ind på livsformål. Vores samtale fortsætter i den næste podcast (episode 11). 
Empowerment-dynamikken

Empowerment-dynamikken

2021-07-0526:20

Vær kreativ og skab dig selv. I denne episode taler vi om David Emerald’s 'Empowerment Dynamic'. Denne model er en videreudvikling - eller måske mere et modstykke til Karpmans dramatrekant, fordi empowermentdynamikken giver en mere styrkende verdensopfattelse, fordi man bliver gjort til  skaber i eget liv. I episoden refererer vi til dramatrekanten som vi omtalte i episode 8 .Referencer: David Emerald: The Power of TED
Dramatrekanten

Dramatrekanten

2021-06-2827:43

Det er een selv, der bestemmer, hvilken rolle, man oftest tager på sig. I denne episode taler vi om dramatrekanten, som er et verdensbillede, hvor vores interaktion defineres til at bestå af tre forskellige roller. Rollerne er:  Ofret, forfølgeren og befrieren.  Lyt evt også til episode 9 for at få kendskab et mere kreativt og styrkende alternativ at se virkeligheden på.Referencer: David Emerald: The Power of TED
Kærlighed og kommunikationen af den er en vigtig ingrediens i livet.  I denne episode taler vi om vores ‘take’ på Chapmans kærlighedssprog som vi introducerede i episode 6.Referencer: Gary Chapman: The Five Love Languages
Hvordan udtrykker du din kærlighed? I denne episode introducerer vi Gary Chapmans definition af kærlighedssprogene. De fem sprog er anerkendende ord, kvalitetstid, gaver, tjenester og fysisk berøring. Referencer: Gary Chapman: The Five Love Languages
Værdier

Værdier

2021-06-0731:13

Vi har alle sammen et værdisæt, vi lever efter. I denne podcast vil vi definere, hvad værdier er og hvilken betydning de har for vores liv. Og hvordan man kan bruge værdier til at leve et liv i overensstemmelse med ens autentisk selv.  
Så længe vi lever, så er alt en proces. I denne episode går vi i dybden med, hvordan vores mindset kan have stor indflydelse på, hvordan vi oplever det at begå fejl. Når man har et 'fixed mindset', så giver det oplevelsen af, at ens evner er fastlåste. Og ved et 'growth mindset', der opleves fejl som motivator.  Her ses mennesket som værende i konstant udvikling og med uendeligt potentiale. Referencer: Carol Dweck: Mindset 
Frihed under ansvar

Frihed under ansvar

2021-05-2828:00

At tage ansvar er ikke det samme som at påtage sig skyld. I denne episode ser nærmere på, hvad det betyder at tage ansvar og hvorfor det kan være en udfordring at gøre det. 
Smerte kontra lidelse

Smerte kontra lidelse

2021-05-2623:46

Smerte er uundgåelig, men lidelse er et valg. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan vores egen oplevelse af en situation kan være med til at skabe lidelse i vores liv. Referencer: Viktor Frankl: Man's Search for MeaningLouise Hay: You Can Heal Your Life
Ethvert menneske har sit eget unikke perspektiv på verdenen. I denne episode ser vi nærmere på, hvad det vil sige at være misforstået samt hvilke konsekvenser det kan have. Vi ser også på hvordan vores perspektiv kan have indflydelse på hvorfor misforståelser opstår.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store