DiscoverMoniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز

Author: moniaz

Subscribed: 38,659Played: 724,116
Share

Description

پادکست منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.
مارا از طریق آیدی زید در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
@moniazpodcast
WWW.MONIAZPODCAST.COM
47 Episodes
Reverse
در این پادکست خواهید شنید: اثر تماشاگر یا bystander effect چیست؟ تفاوت افراد فعال و منفعل در کمک به دیگران از چه چیزی نشأت میگیره؟ اسپانسر: قهوه بُن‌مانو https://bonmano.com   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: فرق انسان‌های نوع دوست و جامعه ستیز از نظر مغزی چیست؟  چطور نوع دوستی رو در خودمون تقویت کنیم؟ اسپانسر: قهوه بُن‌مانو https://bonmano.com   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: چگونه بر مبنای تفکر دیزاینر ها می‌توانیم زندگی خودمون رو طراحی کنیم؟ اسپانسر: قهوه بُن‌مانو https://bonmano.com   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: نحوه ی قضاوت مغز ما در مسائل چگونه است؟  چرا دیگران رو زیاد قضاوت می‌کنیم؟ چطور می‌توانیم قضاوت های بهتری داشته باشیم؟   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: وقتی عاشق می‌شویم چه اتفاقی در مغز ما می‌افتد؟ عاشق چه کسانی می‌شویم؟  ویژگی‌های عشق ماندگار چیست؟   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: مدیتیشن چه تاثیری از نظر علمی روی ذهن و مغز ما می‌گذارد. بررسی روش درمانی‌ جدیدی که به کمک تاثیر مدیتیشن بر مغز ایجاد شده.   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: تاثیر شرایط نامحدود شبکه های اجتماعی در زندگی مدرن رشد فرهنگی و فرهنگ سازی چگونه در افراد و جامعه شکل می‌گیرد اسپانسر: اسنپ دکتر https://snapp.doctor   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: نقش رسانه ها در زندگی امروز ما چطور رسانه ها مارو به خودشون وابسته می کنند تاثیر حجم بالای اخبار منفی بر کارکرد مغز اسپانسر: زعفران آرنیکا www.ktsaffron.com پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: تعریف هشیاری  روش کارکرد مغز و ارتباط نوع ارتباط مغز با هشیاری ویژگی‌های هشیاری انسانی اسپانسر: زعفران آرنیکا www.ktsaffron.com پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: نقش انطباق در زندگی امروز  چطور میتونیم انطباق بهتری با مسائل و زندگیمون داشته باشیم. اسپانسر: زعفران آرنیکا www.ktsaffron.com پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: نقش انطباق در زندگی امروز  چطور میتونیم انطباق بهتری با مسائل و زندگیمون داشته باشیم. پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: چطور می‌تونیم با فرار از محدودیت ها جریان رشد و زندگی رو برای خودمون حفظ کنیم. دایره آسایش ( Comfort Zone) و ضرورت خروج از آن برای انسان. پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: چرا نمی‌تونیم کارهایی که میخوایم رو انجام بدیم؟  هویت چیست؟  چگونه هویت انسانی شکل می‌گیرد؟  رابطه اراده و هویت در انسان چگونه است؟ پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: انتخاب چیست؟  آشنایی با پارادوکس انتخاب. تاثیر تعداد زیاد انتخاب‌ها جامعه مدرن بر زندگی مردم. چطور درست انتخاب کنیم؟ پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: تعریف دقیق هوش هیجانی عوامل موثر بر هوش هیجانی چگونه هوش هیجانی خودمون رو تقویت کنیم؟ پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: توضیح عملکرد اجرایی مغز  نقش شرایط و موقعیت‌ها در شکل گیری رفتار انسان‌ها تاثیر شرایط در زندگی ما پرورش آگاهانه چیست و چگونه رفتار انسانی را شکل می‌دهد. اسپانسر: بازارتو https://bazareto.shop پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: چگونه تاب آوری را در خود تقویت کنیم؟ اسپانسر: زی‌تل zi-tel.com پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: تاب آوری چیست؟ در شرایط سخت و بحرانی چگونه می‌توانیم تاب آور باشیم؟ اسپانسر: شرکت توسعه فناوری ادیب adibcorp.com اینستاگرام: instagram.com/adibcorp   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: بررسی ترس از یک دیدگاه جدید معرفی تکنیک تنظیم ترس  نتیجه سهل انگاری در زندگی چیست؟ اسپانسر: مدرسه امکان   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: ترس چیست؟  از چه مسائلی در زندگی می‌ترسیم؟  ترس‌های ما چه تاثیری در زندگی ما دارند؟ معرفی ٣ مرحله خروج از ترس و مواجهه با واقعیت. اسپانسر: رهنما کالج https://rahnemacollege.com   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
loading
Comments (1098)

Reza Poursafari

اینتروها خیلی طولانی هستن. ۹۰ ثانیه موسیقی واقعا زیاده. بعد از تموم شدن هم همینطور. آدم دوست داره سریع تموم بشه و قسمت بعدی پخش بشه. ممنون.

Jul 16th
Reply

emily _schneider999

خیلی مفید بود و پادکستتون را تا جایی که بتونم به اشناهام‌پیشنهاد میدم. فقط اینکه کاش بیشتر توضیح بدین و تخصصی تر بپردازین اخه واقعا کمک کنندس اینجور پادکست ها خیلی کمه تو ایران. همه یا دارن از رو کتاب میخونن یا هم که داستان تعریف میکنن ولی شیوه بیان شما واقعا یادگیری رو بالا میبره. ممنونم از شما و گروهتون

Jul 16th
Reply

Faeze Chenani

چرا دیگه فعالیت نمیکنید😭😭😭💔خیلی پادکست خوبیه آخه. هر قسمتش پر از مطلب عای خوب و کاربردیه

Jul 15th
Reply

i0 narges

فوق العاده مفید ممنونم

Jul 4th
Reply

sourina kharrazi

سلام امید یعنی جریانی در مسیر درست و اگه با آموزش همراه بشه می شه تغییر جدید. امید یعنی دیدن محبت واقعی نه محبت الکی و بی خودی و چرت🕊️

Jun 28th
Reply

sourina kharrazi

سلام احساسات تملق و تملک بر دیگری یا بر هر چیزی، ارتباطات رو ناسالم و ویرانگر می کنه. داشتن ارتباطات ساام با کیفیت، مغز انسان رو قوی تر و با عملکردتر می کنه. نباید وابستگی بیش از حدی برای دیگران به وجود بیاریم و در هر ارتباطی، حفظ فاصله مهمه🌸🌿🦋

Jun 28th
Reply

sourina kharrazi

سلام چقدر پادکستهاتون مفید، کاربردی و عاملی برای تحول و تغییر هست🌸🌿🦋

Jun 27th
Reply

sourina kharrazi

سلام یاد گرفتم که محدویت های فراوان گذاشتن نه تنها هیچ نشونه ای بر دوست داشتن نیست بلکه عاملی بسیار مخرب و ویرانگر هست همدلی از دلِ داشتن تجربیات و آگاهی های زیاد به دست میاد حسودی های زیاد هم مضر هستن تحقیر گری هم نه تنها دلیلی برای دوست داشتن نیست بلکه ویرانگر و کُشَندِه هست

Jun 23rd
Reply

sevda Fallah

عالی هستید،ممنون

Jun 22nd
Reply

Sasan Ra

👌👌 عالی

Jun 15th
Reply

Zahra Marashi

موزیک متن عالی

Jun 10th
Reply

M A

عالی هستید

Jun 5th
Reply

Elham Moradi

سلام محتوای پادکست عالیه ولی صدای شما پایینتر از موزیک متن است وقتی با هندزفری گوش میکنم اگر باصدای شما تنظیم باشه صدای موزیک واقعا آزار دهنده میشه واگر برعکس با موزیک تنظیم کنم صداتون خیلی پایینه وبطور کلی این موزیک مخل شده در کیفیت شنیداری من امیدوارم فکری برای ان بکنید چون‌ بنظرم گفتارتون‌ را تحت الشعاع قرار داده لطفا ازنظر زمانی کوتاه تر باشه و بطور کلی ملایمتر. ممنون

May 18th
Reply

maryam derakhshan

ممنون، واقعا عالی بود

May 16th
Reply

Soraya Radi

23 اردیبهشت ۱۴۰۳- امروز تولدمه 😍 اولین روزی که به پادکستتون گوش دادم ترک عادتهای بد و ایجاد عادتهای خوب هدیه کادو تولدم. قسمت اول که عالی بود🥰

May 12th
Reply

Delaram Foroughi

به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین پادکست‌هایی هست که دنبال میکنم و مطالب فوق‌العاده‌س. خیلی خوب ارتباط گرفتم. ممنون از زحماتتون 🤍🤍🤍🤍

May 9th
Reply

sourina kharrazi

سلام وقتتون به خیر🌻 این قسمت مطالب و حرف های کُتُب عزت نفس ناتانیل براندن مترجم: مهدی قراچه داغی، نجات از هزار تو از انتشارات متخصصان انداخت که چقدر ذهنیت ها و دیدگاه بر روی کیفیت زندگی اثرگذار هستن

May 2nd
Reply

sourina kharrazi

سلام در این قسمت یاد گرفتم که والدینَم دو نوع کمالگرائی دارن که یکیشون اینه فرزندشون که خودم هستم کاملا بی نقص و بدون عیوب و ایرادات باشم اماخودشون بی نقص باشن هیچ گونه ایرادی نداره و دومین نوع که طرز افکار و باورهاو عقایدشون رو بهم تحمیل می کنن و می خوان که با دیدگاه ها و باورها و عقاید خودشون به زندگی نگاه کنم و زندگی رو درک کنم متاسفانه🖤💘🥀

May 1st
Reply

sourina kharrazi

سلام وایی این قسمت فوق العاده هستش و من چقدر این مطلب رو زندگی کردم منظورم اینه تاوان های سخت و دشواری دادم تا بهش رسیدم: ادراکِ فهم ما از تفکرات هست و تفکرات ما از ادراک هست. برای تغییر زندگی به زندگی دلخواه، تغییر ذهنیت و دیدگاه ها ضروری و واجب هست. قسمت سوم که در مورد کنترل کردن و مدیریت داده ها و اطلاعات به مغز باشیم این می تونه باشه که یکسری از والدین، تصمیمات عجولانه ی هیجانی برای فرزندانشون می گیرن تا وادرا به ازدواج کودک نمسری شن؟

May 1st
Reply

eastman

مطالب خیلی خوبه و صدا و نحوه گفتن مطالب خیلی عالیه ولی متاسفانه ولوم آهنگ متناسب با صدای گوینده نیس و اول هر اپیزود توی هم رفتن صدای گوینده اصلا ادیت خوبی نیس

May 1st
Reply (4)
loading