DiscoverMoniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز

Author: moniaz

Subscribed: 20,609Played: 398,051
Share

Description

پادکست منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.
مارا از طریق آیدی زید در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
@moniazpodcast
WWW.MONIAZPODCAST.COM
47 Episodes
Reverse
در این پادکست خواهید شنید: اثر تماشاگر یا bystander effect چیست؟ تفاوت افراد فعال و منفعل در کمک به دیگران از چه چیزی نشأت میگیره؟ اسپانسر: قهوه بُن‌مانو https://bonmano.com   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: فرق انسان‌های نوع دوست و جامعه ستیز از نظر مغزی چیست؟  چطور نوع دوستی رو در خودمون تقویت کنیم؟ اسپانسر: قهوه بُن‌مانو https://bonmano.com   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: چگونه بر مبنای تفکر دیزاینر ها می‌توانیم زندگی خودمون رو طراحی کنیم؟ اسپانسر: قهوه بُن‌مانو https://bonmano.com   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: نحوه ی قضاوت مغز ما در مسائل چگونه است؟  چرا دیگران رو زیاد قضاوت می‌کنیم؟ چطور می‌توانیم قضاوت های بهتری داشته باشیم؟   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: وقتی عاشق می‌شویم چه اتفاقی در مغز ما می‌افتد؟ عاشق چه کسانی می‌شویم؟  ویژگی‌های عشق ماندگار چیست؟   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: مدیتیشن چه تاثیری از نظر علمی روی ذهن و مغز ما می‌گذارد. بررسی روش درمانی‌ جدیدی که به کمک تاثیر مدیتیشن بر مغز ایجاد شده.   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: تاثیر شرایط نامحدود شبکه های اجتماعی در زندگی مدرن رشد فرهنگی و فرهنگ سازی چگونه در افراد و جامعه شکل می‌گیرد اسپانسر: اسنپ دکتر https://snapp.doctor   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: نقش رسانه ها در زندگی امروز ما چطور رسانه ها مارو به خودشون وابسته می کنند تاثیر حجم بالای اخبار منفی بر کارکرد مغز اسپانسر: زعفران آرنیکا www.ktsaffron.com پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: تعریف هشیاری  روش کارکرد مغز و ارتباط نوع ارتباط مغز با هشیاری ویژگی‌های هشیاری انسانی اسپانسر: زعفران آرنیکا www.ktsaffron.com پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: نقش انطباق در زندگی امروز  چطور میتونیم انطباق بهتری با مسائل و زندگیمون داشته باشیم. اسپانسر: زعفران آرنیکا www.ktsaffron.com پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: نقش انطباق در زندگی امروز  چطور میتونیم انطباق بهتری با مسائل و زندگیمون داشته باشیم. پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: چطور می‌تونیم با فرار از محدودیت ها جریان رشد و زندگی رو برای خودمون حفظ کنیم. دایره آسایش ( Comfort Zone) و ضرورت خروج از آن برای انسان. پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: چرا نمی‌تونیم کارهایی که میخوایم رو انجام بدیم؟  هویت چیست؟  چگونه هویت انسانی شکل می‌گیرد؟  رابطه اراده و هویت در انسان چگونه است؟ پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: انتخاب چیست؟  آشنایی با پارادوکس انتخاب. تاثیر تعداد زیاد انتخاب‌ها جامعه مدرن بر زندگی مردم. چطور درست انتخاب کنیم؟ پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: تعریف دقیق هوش هیجانی عوامل موثر بر هوش هیجانی چگونه هوش هیجانی خودمون رو تقویت کنیم؟ پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: توضیح عملکرد اجرایی مغز  نقش شرایط و موقعیت‌ها در شکل گیری رفتار انسان‌ها تاثیر شرایط در زندگی ما پرورش آگاهانه چیست و چگونه رفتار انسانی را شکل می‌دهد. اسپانسر: بازارتو https://bazareto.shop پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: چگونه تاب آوری را در خود تقویت کنیم؟ اسپانسر: زی‌تل zi-tel.com پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: تاب آوری چیست؟ در شرایط سخت و بحرانی چگونه می‌توانیم تاب آور باشیم؟ اسپانسر: شرکت توسعه فناوری ادیب adibcorp.com اینستاگرام: instagram.com/adibcorp   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: بررسی ترس از یک دیدگاه جدید معرفی تکنیک تنظیم ترس  نتیجه سهل انگاری در زندگی چیست؟ اسپانسر: مدرسه امکان   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
در این پادکست خواهید شنید: ترس چیست؟  از چه مسائلی در زندگی می‌ترسیم؟  ترس‌های ما چه تاثیری در زندگی ما دارند؟ معرفی ٣ مرحله خروج از ترس و مواجهه با واقعیت. اسپانسر: رهنما کالج https://rahnemacollege.com   پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود. حمایت از منیاز moniazpodcast.com/donate https://moniazpodcast.com
loading
Comments (637)

paryzad

مطالب عالیه👌🏻👌🏻👌🏻

Jul 31st
Reply

Fatemeh Iranmahboub

سلام.وقتتون بخیر.می خواستم بابت زحمت تهیه این پادکست فوق العاده ازتون تشکر کنم.من چند سال هست که یوگا کار میکنم و هیچوقت به عمق معنا و هدف مدیتیشن به این وضوح پی نبرده بودم.بسیار روی زندگی من تاثیر مثبت گذاشته.سپاسگزارم.آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای شما و تیم حرفه ای تون دارم.

Jul 29th
Reply

niloufar khanjani

عالی بود ممنون✌🏻🤌🏻

Jul 29th
Reply

Rozhan MOGHADAM

عالی

Jul 25th
Reply

it3ara

این قسمت از این اپیزود؛ این بررسی خود تبدیل به یه دام ذهنی میشه و میزان شادی، استرس و رضایت شغلی رو به طرز معکوسی کاهش میده...! به نوعی بخشی از تجربه ی زیسته ی منه و دام پیچیده و عجیب و غریبیه! وقتی بیفتی توش به معنای واقعی کلمه سردرگم میشی و گم می‌کنی خودتو...

Jul 22nd
Reply

Fatemeh Khakshoor

عالی بود

Jul 22nd
Reply

it3ara

خیلی خیلی خوب بود. واقعا آگاهی بخش و مفیده. کیف می‌کنم از گوش دادن به اپیزودها. فقط یه درخواست و خواهش اینکه لطفا منبع یا منابع اپیزود رو بگید مثلا مقاله، کتاب و... تا برای مطالعه بیشتر بشه بهشون رجوع کرد. و اینکه ادامه بدید لطفا حتما. خیلیا منتظر که برگردید! امیدوارم همین روزا با یه اپیزود قوی و درجه یک خوشحالمون کنید.🌱

Jul 18th
Reply

it3ara

اپیزودا واقعا مفید و به درد بخورن. مرسی واسه وقتی که میذارید. اما یه نقد دارم اونم اینکه چرا یهو از ثانیه اول شروع میشن؟؟ بی هیچ موزیک و مقدمه و مکثی!!

Jul 17th
Reply

it3ara

با اینکه به نقش و اهمیت ذهنیت ها و تاثیر شگرفی که دارن واقفم و اعتقاد دارم اما در مورد نقش ذهنیت نسبت به استرس و تاثیری که میذاره خیلی موافق و مطمئن نیستم. آدمایی رو دیدم که اصلا نمیدونن استرس دارن یا حتی فکر میکنن استرسشون طبیعیه اما از نظر جسمی صدمات و آسیب های زیادی بابت اون استرس متحمل میشن. یعنی بیماری ها و آسیب هایی که طبق تشخیص پزشک یا روان شناس منشا و ریشه شون مشخصا استرس و اضطرابه. مرسی برای پادکست مفیدتون. و کیفیت رو به پیشرفتی که تو هر اپیزود مشخصه. برقرار و موفق باشید.🌱

Jul 16th
Reply

Helia Dt

💯👌🏾🙏🏽

Jul 14th
Reply

sam-slm

چرا قسمت جدید منتشر نمیکنید ☹️

Jul 12th
Reply

it3ara

منیاز یکی از پنج پادکست مورد علاقه ام شد! خیلی خوب و مفید بود برای من. خسته نباشید و مرسی برای تلاش تون. به نظرم تو مسیر نوجوونی تا بزرگسالی متوجه میشی چیزی که بیش از استعداد و هوش باعث موفقیت یا عدم موفقیت آدما میشه دقیقا همین‌ نوع ذهنیت و البته اراده ست. نقش اش خیلی مهم تر و پر رنگ تر از اون چیزی که بهش پرداخته میشه... این اپیزود در عین حال که به خیلی از سوالات و دغدغه های من جواب داد اما فکر می‌کنم در مورد از درون پرورش یافتن و اینکه هویت چطور تعیین و ساخته میشه، باید بیشتر صحبت می‌شد. واقعا جا داشت که بیشتر ازش بگید. امیدوارم تو اپیزود های بعدی مفصل بهش بپردازید.

Jul 12th
Reply

Saeed Brad

خِمِر درسته فک کنم.

Jul 11th
Reply

samar fooladi

عالی بود🌹

Jul 4th
Reply

Fatemeh🌿

یه سوال لطفاً جواب بدید اگه ما به خودمون احساسات هیجانی بدیم به نظرتون شاد تر نیستیم البته نه در حد زیاد در همین حد که مثلا با موزیک ورزش کردن بهت حس بهتری میده یا وقتی حال نداری بیرون رفتن و درگیر کردن خودت با مردم و بستنی خوردن آیا احساس مثبت تری نداری؟ و حالت بهتر نمیشه؟ یا وقتی فیلم مورد علاقتون میکنی یا حرف زدن با دوستات تو شبکه های اجتماعی؟ چون وقتی قرنطینه شد خیلی تحریکات هیجانی ما کم شد و همش تو خونه بودیم خیلی ها عادت نداشتن و افسرده شدن آیا در گیر کردن با گوش دادن به آهنگ هایی که هیجان زیاد داره در کنار پیشبرد اهداف آیا به ضرر ماست؟ وقتی مارو از تنهایی درمیاره؟ البته قبول دارم وقتی در شبکه های اجتماعی نیستی یا مثلا بازی آنلاین نمیکنی ذهنت آروم تره و حق با شماست کنار گذاشتن تحریکات ذهنی اول آدمو غمگین میکنه اما در آينده آروم تر فقط چرا ما نباید به دنبال هیجان که بیشتر لذت میبری از زندگی نباشی به نظرتون زندگی کسل نمیشه؟ یا به مقدار کمش در روز مشکلی داره؟

Jun 30th
Reply

Sanaz Abedini

عالی بود

Jun 29th
Reply

Sanaz Abedini

خیلی ممنون از انرژی و اگاهیتون

Jun 29th
Reply

haniye maqsoodi

بسیار عالی

Jun 28th
Reply

Mim He

مغز من به درجه ای از عرفان رسیده که دیگه همون انگیزه اولیه رو هم ندارم!😶

Jun 26th
Reply

Fatemeh🌿

خیلی خیلی ممنونم بسیار مفید و کاربردی 🌸🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️

Jun 25th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store