DiscoverNRC Haagse Zaken
NRC Haagse Zaken

NRC Haagse Zaken

Author: NRC

Subscribed: 5,541Played: 71,511
Share

Description

Haagse Zaken is de politieke podcast van NRC, waarin we je wekelijks bijpraten over alles wat gebeurt op en om het Binnenhof. De presentatie is in handen van politiek redacteur Lamyae Aharouay.

109 Episodes
Reverse
Er werd al lang over gesproken, maar afgelopen dinsdag was het dan zo ver: de Tweede Kamer stemde in met een vrouwenquotum in de top van bedrijven. De raad van commissarissen van 88 beursgenoteerde bedrijven, moet straks voor minimaal 30% uit vrouwen bestaan.In deze Haagse Zaken hoor je hoe politieke partijen van mening veranderde over de noodzaak van een quotum, wat die maatregel precies inhoudt én hoe goed de politiek het zelf doet qua man/vrouw verdeling. Claudia Kammer, Annemarie sterk en Marike Stellinga bespreken de mogelijke effecten van zo’n quotum en hoe het denken in de maatschappij en in het bedrijfsleven over dit onderwerp veranderde.@claudiakammer //@MStellinga // @aesterk
De Partij van de Arbeid telt weer mee. In 2017 werd de grootste nederlaag uit de partijgeschiedenis geleden, waarna de partij op zoek moest naar een nieuw verhaal. Nu, anderhalf jaar voor de verkiezingen, lijkt de PvdA weer op te krabbelen. De winst bij de Europese verkiezingen zorgde voor hernieuwd zelfvertrouwen en ook de peilingen geven een positiever beeld.In deze aflevering van Haagse Zaken bespreken Mark Lievisse Adriaanse, Petra de Koning samen met Guus Valk de stand van de partij. We praten over de trauma's en mislukkingen van de PvdA: de neoliberale koers sinds Paars, de lijsttrekkersstrijd in 2016, het meeregeren met de VVD. En we bespreken hoe 73 jaar partijgeschiedenis weegt op de schouders van Lodewijk Asscher en hoe hij de partij weer groot probeert te maken.Lees ook het stuk van Mark Lievisse Adriaanse over de Partij van de Arbeid en Lodewijk Asscherhttps://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/28/hoe-de-pvda-de-veren-van-rutte-ii-afschudt-a3982004@apjvalk // @markLA94 // @pdekoning
In deze bonusaflevering van Haagse Zaken hoor je de live-opname van de Nacht van NRC op 23 november. Tom-Jan Meeus, Marike Stellinga en Guus Valk bespreken samen met Lamyae Aharouay de huidige stand van het kabinet Rutte III: een volle schatkist, maar ook een vol Malieveld.
Afgelopen zondag werd voetballer Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend door supporters van FC Den Bosch. Het zorgde voor verontwaardiging, ook bij politiek Den Haag. Maar niet alle politici reageerden op de gebeurtenis en Mark Rutte moest teruggehaald worden naar de Kamer om vragen te beantwoorden.In deze aflevering van Haagse Zaken analyseren we samen met Guus Valk en Mark Lievisse Adriaanse hoe politici omgaan met racisme. Over de rol die voor de politiek is weggelegd en de ongemakkelijkheid die heerst in Den Haag over dit onderwerp.@apjvalk // @Markla94
De maximumsnelheid omlaag en aangepast veevoer: deze week presenteerde het kabinet een pakket maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. Wat gebeurde er in de aanloop na deze persconferentie? In deze Haagse Zaken hoor je hoe deze maatregelen tot stand kwamen, hoe dé autopartij VVD moest inleveren en hoe dit de verhoudingen in de coalitie opnieuw op scherp zet. Met Rik Rutten en Tom-Jan Meeus. Luister ook aflevering 2 van dit seizoen over de uitspraak van de Raad van State en de daaropvolgende stikstofproblematiekhttps://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/06/over-het-gigantische-urgente-probleem-voor-dit-kabinet-pas-a3972526@tomjanmeeus // @rik_rutten
Pi de Bruijn is de nieuwe architect voor de verbouwing van het Binnenhof. De vorige architect, Ellen van Loon, werd in september weggestuurd. De renovatie laat dus nog even op zich wachten en in het proces tot nu toe ging veel mis. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je over een Tweede Kamer die sliep, een staatssecretaris die veel te laat doorhad wat er gebeurde en het beeld dat steeds weer belangrijker was dan de effectiviteit. Derk Stokmans en Rik Rutten reconstrueerden de aanloop naar de verbouwing en vertellen wat er allemaal mis ging door het gebrek aan communicatie.Luister ook de eerdere aflevering van Haagse Zaken over de verbouwing van het binnenhof.@DerkStokmans // @rik_rutten
Een feestelijke week voor de SGP. Sinds vrijdag is dat de oudste landelijke partij die ooit bestaan heeft. Van dominees in zwarte pakken tot een vrolijke noot in de Tweede Kamer. De partij staat bekend om de S van Staatkundig, maar de G van gereformeerd is nog altijd leidend. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je over de ontstaansgeschiedenis en het imago van de SGP, de grondbeginselen en hun eigen worsteling met standpunten. Samen met Pim van den Dool en Mark Kranenburg onderzoeken we of de SGP in de laatste 101,5 jaar een beetje met zijn tijd is meegegaan.@pimvandendool
De afgelopen week gingen duizenden boeren de straat op. Ze stonden voor de provinciehuizen (en erin) bij het RIVM en op het Malieveld. Het had effect: politici betuigden hun steun. En belangrijker: de provincies moeten terug naar de tekentafel om de stikstofmaatregelen aan te passen. In deze Haagse Zaken hoor je hoe politiek Den Haag worstelt met de noodzakelijke stikstofmaatregelen aan de ene kant, en het boerenbelang - en de boerenstem - aan de andere kant. Je hoort over de boerenlobby en de verschuivingen daarbinnen én hoe dit alles zich verhoudt tot het stikstofdossier. Met Rik Rutten en Karel Smouter.@Kcsmouter // @rik_rutten
Nu Wybren van Haga (VVD) heeft besloten zijn zetel te houden, heeft de coalitie geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. Gouden tijd voor de oppositie. Tenminste, dat zou je denken. Maar die machtspositie lijkt al verdwenen voor deze verzilverd kon worden. En dat komt door de nieuwe houding van GroenLinks.In deze Haagse Zaken duiken we in de rol van de oppositie in een democratie en we bespreken wanneer het voor de coalitie risicovol wordt dat ze geen meerderheid te hebben. Guus Valk en Mark Lievisse Adriaanse bespreken de rol van GroenLinks en Partij van de Arbeid, die er andere ideeën over oppositie voeren op nahouden.Lees ook het stuk van Guus Valk over dit onderwerphttps://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/12/kabinet-vreest-de-oppositie-niet-a3976517@apjvalk // @markla94
Terwijl kabinet en politie strijden tegen drugscriminaliteit en ondermijning, lijkt de normalisering van drugs in de samenleving volle gang. Van coffeeshops die hun leveringen via de illegale achterdeur binnenkrijgen tot staatswiet en van het gedogen van gebruikershoeveelheden harddrugs tot de wens om een narcobrigade: het huidige beleid rondom drugs is op zijn zachts dubbelzinnig te noemen.In deze aflevering van Haagse Zaken vertelt Mark Lievisse Adriaanse je over de plannen van Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus om drugscrimialiteit aan te pakken. Pim van den Dool leidt je door de geschiedenis van het drugsbeleid.@pimvandendool // @Markla94
Deze zaterdag staat in NRC een interview met Karen Gebrands, gemeenteraadslid voor de PVV Den Haag en oud-Tweede Kamerlid. Zij vertelt over de zelfmoord van haar PVV-collega en vriendin Willie Dille en over het - in haar ogen - gebrek aan steun van de partij. In Haagse Zaken vertellen de journalisten die het stuk schreven, Petra de Koning en Enzo van Steenbergen, over hoe ze het hebben aangepakt, hoe ze feiten checkten, hoe ze wederhoor pleegden en wat hun journalistieke afwegingen waren bij het schrijven. Het verhaal van Gerbrands biedt ook een inkijkje in hoe het eraan toe gaat in de Tweede Kamerfractie van de PVV, die voor pers ondoordringbaar is.@pdekoning // @EvansteenbergenLees het stuk van Petra de Koning en Enzo van Steenbergen op NRChttps://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/28/menselijkheid-ontbreekt-pvv-politica-karen-gerbrands-over-hoe-de-partij-omging-met-de-dood-van-haar-vriendin-en-collega-willie-dille-a3974926#/next/2019/09/28/#126
Tot zover de Algemene Politieke Beschouwingen 2019. En ze waren anders dan voorgaande jaren. Geen ruzies. Geen vliegen afvangen. Wel inhoudelijke gedachtewisselingen. En over het algemeen zelfs constructieve vriendelijkheid. De APB zijn ook het moment voor politieke debutanten, ambitieuze partijleiders (in spe) en fractievoorzitters om hun verhaal te delen. Een goed moment voor ons om eens te bekijken: waar staan politieke partijen, hoe gaat het met het vinden van hernieuwde verhalen van (coalitie)partijen en hoe liggen de onderlinge verhoudingen? In Haagse Zaken lopen we alle veertien fracties langs. Met Pim van den Dool, Guus Valk, Mark Lievisse Adriaanse, Barbara Rijlaarsdam, Petra de Koning en Jos Verlaan.@pimvandendool // @apjvalk // @B_Rijlaarsdam // @Markla94 // @JosVerlaan // @pdekoning
De gouden koets, de troonrede, het politieke spektakel. Zet je schrap voor de meest voorspelbare politieke week van het jaar, waarin zelfs de onvoorspelbaarheid voor een goed deel te voorspellen is. In deze aflevering van Haagse Zaken bereiden we je voor op de tweede week van september: prinsjesdag én de Algemene Politieke Beschouwingen. De plannen die ons volgende week om de oren zullen vliegen zijn voornemens: maar wat komt er uiteindelijk echt van terecht? Philip de Witt Wijnen en Barbara Rijlaarsdam bieden een gids door de stortvloed aan nieuws die komende week op je afkomt én vertellen je wat er van de plannen van vorige jaren is geworden.@PhilipDeWW // @B_Rijlaarsdam
Dit kabinet heeft een probleem. Er zijn jarenlang vergunningen verleend voor bijvoorbeeld bouwprojecten op basis van een programma waar de Raad van State een streep door heeft gezet. Het gaat om de PAS, het Programma Aanpak Stikstof.Problematisch voor het kabinet, omdat het directe gevolgen heeft op vergunningen die nodig zijn om kabinetsbeleid uit te voeren. De bouw van honderden woningen omdat er een woningtekort is, de bouw van windmolenparken voor de energietransitie, de verbreding van snelwegen, Lelystad Airport: het staat voorlopig deels stil.Na deze aflevering van Haagse Zaken begrijp je dit hoofdpijndossier. Folkert Jensma beschrijft alle signalen die er jarenlang op wezen dat de Raad van State tot deze uitspraak zou komen. Milo van Bokkum weet wat er nu gebeurt met geplande projecten. Rik Rutten vertelt hoe het komt dat de coalitie en het kabinet rijkelijk laat beseften hoe groot de impact van het verdwijnen van PAS is en hoe de coalitie verdeeld is over dit onderwerp.Luister ook naar aflevering 30 van seizoen 3 over de Raad van State en aflevering 7 van hetzelfde seizoen over de URGENDA-uitspraak.@rik_rutten // @folkertjensma // @realMiloBokkum
Terwijl jij zomervakantie aan het vieren was, gebeurde er – ondanks het reces – in politiek Den Haag heel wat. In deze aflevering van Haagse Zaken praten we je bij over de politieke gebeurtenissen van afgelopen zomer waar je van op de hoogte moet zijn om het nieuws komende tijd te volgen. De spanningen in de Straat van Hormuz, Problemen bij Partij voor de Dieren, Koopkrachtplaatjes, het ‘Boerkaverbod’, Wopke Hoekstra en Jeroen Dijsselbloem passeren de revue én je krijgt een update over de strubbelingen bij Forum voor Democratie.@ffeboon // @MStellinga // @rik_rutten
Terwijl menig politicus vakantie aan het vieren is, is de sfeer bij Forum voor Democratie alles behalve ontspannen. Eind juli zette de partij senator én medeoprichter Henk Otten uit de partij met beschuldigingen van fraude en grepen uit de kas. Het begin van deze escalatie was in april, toen Otten een interview aan NRC gaf waarin hij zich kritisch uitliet over Baudet. In deze aflevering van Haagse Zaken vertelt Philip de Witt Wijnen, die het beruchte interview deed met Otten, hoe dat interview verliep.In deze aflevering van Haagse Zaken duiken we samen met Pim van den Dool en Philip de Witt Wijnen in de beschuldigingen tussen de partij en Otten, de machtsstrijd in Forum voor Democratie en over hoe Otten en Baudet nu zonder elkaar verder moeten.@pimvandendool // @PhilipdeWW // @LamyaeALuister ook aflevering 29 van Haagse Zaken, over partijfinanciering waarin we uitgebreid bespreken hoe partijen aan hun geld komen. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/05/haagse-zaken-zo-rolt-het-geld-bij-politieke-partijen-a3955969En, als je dat nog niet gedaan hebt, lees je hier het interview met Henk Ottenhttps://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/19/tweede-man-van-forum-henk-otten-baudet-trekt-de-partij-te-veel-naar-rechts-a3957609
Het wordt gezien als dansen, een tango: aantrekken en afstoten. Politici zijn voor de pers zowel de bron als het onderwerp van onderzoek. Parlementair journalisten Mark Kranenburg, Guus Valk en Rik Rutten vertellen hoe zij ervoor zorgen dat ze niet te klef worden met de bewindvoerders die ze moeten controleren.@rik_rutten // @markNRC // @apjvalk // @LamyaeA
De nationale vergaderzaal is leeg, de agenda van de Tweede Kamer voorlopig ook en de Haagse wandelgangen zijn uitgestorven. Het zomerreces op het Binnenhof is begonnen. Maar van rust is niet bij alle politieke partijen sprake. Nu het pensioenakkoord en het klimaatakkoord gesloten zijn, is het nadenken over Het Grote Verhaal begonnen. Zowel binnen de coalitie als geheel, als bij de afzonderlijke coalitiepartijen. De ChristenUnie organiseert huiskamergesprekken, de VVD gaat zaaltjes langs in het hele land en D66 gaat na de zomer hetzelfde doen. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je hoe dat denkproces verloopt. En we kijken terug op het politiek seizoen. Tom-Jan Meeus, Petra de Koning en Guus Valk vertellen je over wat er achter en voor de schermen gebeurde én wat we na het reces kunnen verwachten.@tomjanmeeus // @apjvalk // @pdekoning // @LamyaeA
Terwijl op het Binnenhof op het laatste moment voor het zomerreces nog plannen worden gepresenteerd en wetten door de Kamer gaan, wordt er op een andere plek in Den Haag al vooruit gedacht over een nieuwe kabinetsperiode. Achter de schermen wordt de Studiegroep Begrotingsruimte gevormd die komend jaar het advies voor menig partijprogramma zal vormen.Deze studiegroep werkt achter gesloten deuren maar in deze aflevering van Haagse Zaken geven Philip de Witt Wijnen en Marike Stellinga je toch een kijkje in de wereld van de topambtenarij. Je hoort wie er in zo’n studiegroep zitten, wat ze precies doen én welke thema’s we in de komende verkiezingen waarschijnlijk terug gaan horen. @PhilipDeWW // @Mstellinga
Over een jaar struikel je in de gangen van de gebouwen van de Eerste en Tweede kamer over de verhuisdozen. Want in september 2020 moet de verbouwing van het Binnenhof beginnen. Maar het staat er niet goed voor: de verhoudingen tussen architecten, het Rijksvastgoedbedrijf, Kamers en staatssecretaris zijn ronduit slecht. Het is onduidelijk hoe de machtsverhoudingen liggen en de emoties lopen hoog op. Krap een maand voor het zomerreces werd Alexander Pechtold gevraagd om het conflict op te lossen.In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je van Jos Verlaan en Pim van den Dool wat er precies aan de hand is, waarom het conflict zo hoog is opgelopen, wie de hoofdrolspelers zijn én wat de plannen zijn voor die verbouwing. Lees ook het artikel van Jos Verlaan en Pim van den Dool in NRC Handelsbladhttps://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/22/verbouwing-ontaardt-in-ruzie-a3964671@josverlaan // @pimvandendool
loading
Comments (2)

Willem van Gogh

Dierenwelzijn???? Laat me niet lachen, mistoestanden bij slachterijen, brandende varkensstallen waar varkens levend verbranden. De meeste boeren denken maar aan 1 ding en dat is geld.

Oct 19th
Reply

Jan D. Meijer

Aflevering 4 staat onder seizoen 2.

Sep 25th
Reply
loading
Download from Google Play
Download from App Store