Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
تعریف صحیح و اصولی محصول چیست؟ یک محصول خوب استارتاپی باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟در سه اپیزود پیاپی به همراه علی خدایی از مدیران ارشد شرکت گوگل و یکی از هدایت کنندگان تیم مدیران محصول در این شرکت در تلاشیم تا تصویری درست و اصولی از مدیریت محصول و ویژگیهای مدیر محصول ارائه نماییم. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: Info@thenextstepshow.comوب سایت برنامه:www.thenextstepshow.comSupport the show
ساخت مارکت پلیس یا همان پلت فرم فروش در سالهای اخیر به شدت رواج پیدا کرده بخصوص بعد از ظهور ان.اف.تی در فضای اقتصاد پسا کرنا و نیز پیشرفتهای عظیمی که در زمینه طراحی و تولید اپلیکیشنهای مختلف کسب وکار شده ساخت و راه اندازی مارکت پلیسها به یکی از جذاب ترین فعالیتهای مرسوم در سالهای اخیر تبدیل شده.در این اپیزود به همراه خشایار نژاد گفتگویی داریم پیرامون چگونگی راه اندازی و ساخت این مدل از کسب و کارهای دیجیتال و همچنین مروری داریم بر استراتژی های ضروری در جهت شکل دهی به این نوع از پلت فورم های فروش نوپا.در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: Info@thenextstepshow.comوب سایت برنامه:www.thenextstepshow.comSupport the show
 برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه میشود.   در نهمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا. در این اپیزود سری میزنیم به شرکتهای مهمی مانند:Google, Lang.ai, Hyphen, Supabase, Netflix, Google Wing, Shopify و همچنین مروری داریم بر موضوع Capital Return و  Startup fundraising statusدر ادامه شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از از شما دعوت میکنیم به عضویت سایت درآمده و از آخرین اخبار و اطلاعات مجموعه برنامه های ما مطلع شوید. آدرس وبسایت: https://www.thenextstepshow.comایمیل: amir@thenextstepshow.comSupport the show
بررسی مراحل اجرایی در جهت پیاده سازی محصول اولیه (ام - وی - پی). در این اپیزود به همراه خشایار نژاد سعی کردیم تا سلسله مراتب پیاده سازی محصول اولیه  از مرحله تکمیل ایده تا شکل گیری یک محصول قابل استفاده را به همراه مثالهای قابل درک برای شما شنوندگان عزیز ارائه نماییم.در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: Info@thenextstepshow.comوب سایت برنامه:www.thenextstepshow.comSupport the show
تعیین ایده مناسب استارتاپ از میان هزاران ایده ای که به ذهن هر یک از ما میرسد میتواند یکی از چالشی ترین موقعیتهای در پیش روی کارآفرینها باشد. در این اپیزود سعی شده تا با رویکردی اصولی به ابتدایی ترین مراحل طراحی محصول پرداخته شود تا شنونده بتواند با پاسخ دادن به پرسشهایی ساده اما مهم  توان تشخیص ایده های مناسب و غیره را از هم داشته باشد. خشایار نژاد در پاسخ به سوال اصلی امیرعباس صدقی زاده در خصوص چگونگی تشخیص ایده خوب از بد راهکاری را ارئه مینماید که میتواند به کلی نگاه کارآفرینان را در تشخیص فرصتها و ایده ها تغییر دهد.در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: Info@thenextstepshow.comوب سایت برنامه:www.thenextstepshow.comSupport the show
مروری بر مهم ترین موضوعات مطرح شده در طول 10 اپیزود گذشته پیرامون موضوع تحقیقات بازاریابی. سوده حبیبی و برمک بهره مند در آخرین اپیزود از مجموعه کارگاه های تحقیقات بازاردر فضای استارتاپها به مهمترین پرسشهای مطرح شده در طول 10 اپیزود گذشته پاسخ میدهند. موضوعاتی در خصوص چگونگی تعیین معیار انتخاب اندازه نمونه تحقیق، موانع و چالشهای قانونی دریافت اطلاعات از کاربران اینترنت و ساید موارد مهم مربوط به تحقیقات بازاریابی. این اپیزود یازدهمین  جلسه و البته آخرین اپیزود از مجموعه  کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show
موضوع دسترسی به اطلاعات و تحقیق بازار یکی از موضوعات بسیار جذاب و بعضا وسوسه انگیزی است که میتواند تمام اصول حرفه ای را به زیر سوال ببرد. داشتن حد و مرز و رعایت اصول استاندارد چه در تهیه و چه در ارائه اطلاعات به شدت میتواند به رشد و اعتبار یک تیم تحقیاتی کمک کند و بعضا آنها را از رو در رو شدن با چالشهای قانونی آینده دور نگاه دارد. در این اپیزود سوده حبیبی و برمک بهره مند از دو دیگاه متفاوت این پیچیدگی ها و چالشها را  مورد ارزیابی و بررسی قرار میدهند. این اپیزود دهمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
 برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه میشود.   در هشتمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا. در این اپیزود سری میزنیم به شرکتهای مهمی مانند:Twitter, Boardapp, Flock Homes, Thunkable و در ادامه خشایار برای ما دو داستان متفاوت از دو تیم استارتاپی موفق در آمریکا  را بازگو میکند که به شدت تاثیرگذار و با ارزش هستند. در ادامه شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از از شما دعوت میکنیم به عضویت سایت درآمده و از آخرین اخبار و اطلاعات مجموعه برنامه های ما مطلع شوید. آدرس وبسایت: https://www.thenextstepshow.comایمیل: amir@thenextstepshow.comSupport the show
به چه شکل رقبای خود را شناسایی کنیم؟برای پی بردن به فعالیت رقبا، میزان سرمایه گذاری برای کمپین های تبلیغاتی و هر آنچه که رقبای ما انجام میدهند به چه ابزاری نیاز داریم؟در این اپیزود به همراه سوده حبیبی و برمک بهره مند مروری داریم به روشهای شناسایی و تحلیل رفتار رقبا  در فضای مجازی.در ابتدا سوده حبیبی با اشاره بر چگونگی تشخیص رقبای نزدیک (مستقیم) و دور (غیر مستقیم) و نیز ارائه مثالهایی واضح و مشخص دورنمایی واضح از چگونگی شناسایی رقبا ارائه میکند و در ادامه برمک بهره مند با معرفی وبسایتهای بسیار کاربردی و معتبر ابزار لازم برای مطالعه رفتار رقبا در بازار رقابتی را در اختیار ما قرار می دهد. این اپیزود نهمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
راه حل درک احساس مصرف کننده از محصول یک استارتاپ چیست؟ از کجا بدانیم که امکاناتی که بر روی اپلیکیشن و یا محصول خود فراهم کردیم درواقع همان چیزی است که مشتریان ما به دنبال آن بوده اند؟به چه شکل میتوان دستور کار اصلاح محصول را متناسب با نیاز و خواست مشتری ها هماهنگ و همسو کرد؟پاسخ به این پرسشها همگی به نوعی به چگونگی مطالعات  و تحقیقات ما در ارتباط با درک تجربه  نیاز مشتریان بر میگردد. در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی با مروری بر موضوع تحقیق واسط مشتری و نیز تحقیق تجربه مشتری روشهای دسترسی به پاسخ سوالاتی که پیشتر مطرح شده را با ما به اشتراک میگذارند.این اپیزود هشتمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
بازخوانی یک پروژه انجام شده توسط برمک بهره مند و بررسی ابزارها، تکنیکها و استراتژی های استفاده شده به منظور درک بهتر رفتار مشتریان، درک بهتر فضای رقابتی و انجام تحلیل های استراتژیک در جهت تعیین مدل ورود و رشد در بازار. این اپیزود هفتمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
 برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه میشود.   در هفتمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا. در این اپیزود سری میزنیم به شرکتهای مهمی مانند:Angel list, Google, Apple, NVDIA, و در نهایت بعد از مروری بر دو مجموعه فعال در حوزه کریپتو و ان.اف.تی خشایار ما را با موضوع  ونچرپارتنر آشنا میکند. در ادامه شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از از شما دعوت میکنیم به عضویت سایت درآمده و از آخرین اخبار و اطلاعات مجموعه برنامه های ما مطلع شوید. آدرس وبسایت: https://www.thenextstepshow.comایمیل: amir@thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
روش صحیح پرسشگری در فضای مجازی چیست؟ در ذهن گروه هدف نسبت با برند ما چه میگذرد؟از چه کلید واژه هایی برای شناسایی رقبا استفاده کنیم؟در این اپیزود و درادامه اپیزود قبلی به همراه برمک بهره مند و سوده حبیبی خواهیم بود تا با معرفی ابزار و استراتژی های اصولی توانایی پاسخ دادن به سوالاتی از این دست را داشته باشیم. در طول این اپیزود برمک بهره مند با معرفی وبسایت ها، ابزار مطالعه و تحلیل بازار در فضای دیجیتال فرآیند در پیش روی تیم های دیجیتال مارکتینگ در ارتباط با چگونگی مطالعه و ارزیابی رفتار رقبا، مصرف کنندگان و شرایط کلی مارکت را هموار میکند.   این اپیزود ششمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
چگونه از اطلاعات شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال استفاده کنیم؟ معرفی ابزراها و متدهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات در فضای دیجیتال و همچنین بررسی چگونگی انجام تحقیقات در شبکه های اجتماعی. در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی ما را خود به دنیای دیجیتال و شبکه های اجتماعی میبرند تا بوسیله ابزار مناسب روش جمع آوری و تحلیل اطلاعات گروه هدف و رقبا را به ما بیاموزند.   این اپیزود پنجمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
یکی از چالشی ترین مباحث حوزه تحقیقات بازار پاسخ دادن به این پرسش است که دقیقا به چند نفر برای انجام تحقیقات نیاز داریم؟ آیا داشتن تعداد بالای پاسخ دلیلی بر معتبر بودن تحقیق است؟ چه اندازه از نمونه جامعه مخاطب ما میتواند نماینده کل جامعه باشد؟ پاسخ تمام این پرسشها را میتوانید در این اپیزود و از زبان سوده حبیبی و برمک بهره مند بشنوید. این اپیزود چهارمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
چرا تحقیقات کمی مهم است و از چه ابزاری باید برای انجام آن استفاده کرد؟سوده حبیبی و برمک بهره مند در سومین کارگاه آشنایی با تحقیقات بازاریابی در فضای استارتاپها  با استفاده از مثالهای متفاوت و نیز با بهره گیری از تجربیات خود، ما را با روشها و ابزارهای مختلف و به روز در حوزه تحقیقات کمی آشنا میکنند و با بیان مثالهای متفاوت تصویری دقیق و کاربردی از چگونگی انجام این نوع تحقیق را برای ما خلق میکنند. این مجموعه در فضای کلاب هاوس به مدت دوازده جلسه در نوامبر سال 2021  ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد و به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها میپردازد. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
 برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه میشود.   در ششمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا. در این اپیزود سری میزنیم به اعلام سالیانه وضعیت درآمد زایی دو شرکت فیسبوک و گوکل و در ادامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین استارتاپهای فعال در حوزه گیم، کریپتو و فینتک. د رانتها خشایار نژاد برای ما از موضوع هیئت مدیره استارتاپها می گوید و اینکه در ابتدای راه باید چه نکات و مواردی را به عنوان کارآفرین در ارتباط با سرمایه گذاران و اعضای هیئت مدیره رعایت نمود. در ادامه شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از از شما دعوت میکنیم به عضویت سایت درآمده و از آخرین اخبار و اطلاعات مجموعه برنامه های ما مطلع شوید. آدرس وبسایت: https://www.thenextstepshow.comایمیل: amir@thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
در دومین برنامه از مجموعه برنامه های کارگاه تحقیقات بازاریابی در فضای استارتاپ ها به همراه سوده حبیبی و برمک بهره مند به موضوع تحقیقات کیفی میپردازیم. در این اپیزود برمک و سوده به ابزارها و تکنیکهای اجرایی اشاره میکنند که میتوانند مورد استفاده استارتاپها و کسب و کارهای کوچک باشد. این مجموعه در فضای کلاب هاوس به مدت دوازده جلسه در نوامبر سال 2021  ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد و به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها میپردازد. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی، دو نفر از با سابقه ترین فعالان در حوزه دیجیتال مارکتینگ و تحقیقات بازار با ما از اهمیت و جایگاه تحقیقات و مطالعات بازار در فضای استارتاپی میگویند. این مجموعه در فضای کلاب هاوس به مدت دوازده جلسه در نوامبر سال 2021  ضبط شده که در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد و به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها میپردازد. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. ------------------------------------------شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
در این اپیزود به همراه خشایار نژاد قدم به قدم مراحل مختلف محاسبه ارزش سهام، تبدیل سرمایه تزریق شده به سهم و نیز چگونگی موضوع رقیق شدن سهام بنیانگذاران استارتاپها را به همراه نکات اساسی و اصلی در خصوص کلیدی ترین مفاد قرارداد سیف و همچنین نکاتی در ارتباط با چگونگی برخورد و برقراری ارتباط با سرمایه گذار را با یکدیگر مرور میکنیم.تمام موارد طرح شده در این اپیزود صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته و بدیهی است به هیچ عنوان نمیتواند جایگزین حقوق دان و متخصص مسائل مالی باشد. برای دریافت راهنمایی در خصوص مسائل مالی و حقوقی استارتاپ خود پیشنهاد میشود تا از متخصصین فعال و رسمی در این حوزه کمک بگیرید. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما مطرح کنید. ------------------------------------------شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)
Comments (33)

A.h Ghasemi

عالی بود

May 4th
Reply

Javad Safehian

ضمن تشکر از پادکست خوب شما آقای مهندس خشایار مقداری لهجه دارن و پلی این پادکست با سرعت 1.5، مقداری ناواضح هست. البته در مورد صدای خودشما اینطور نیست. ممنون

Feb 25th
Reply

Aso Hosseini

امیرعباس عزیز اولا بابت تمای اپیزودهاتون ازتون تشکر میکنم . و مجموعه اپیزودهایی که با دکتر سیرانی داشتید فوق العاده بودند و بی صبرانه منتظر تک تک پادکستهات هستم .🌺

Jan 19th
Reply (3)

saina khalili

🙏🏼

Jan 9th
Reply (1)

saina khalili

بي صبرانه منتظر قسمت هاى بعدى با جناب دكتر سيرانى هستم . ممنون از شما

Jan 8th
Reply

saina khalili

بسيار ممنون از شما و مهمان گراميتون بسيار استفاده كردم

Jan 2nd
Reply (1)

saina khalili

🙏🏼

Jan 1st
Reply

saina khalili

بسيار ممنونم 🙏🏼

Dec 14th
Reply

saina khalili

بسيار ممنون 🙏🏼

Dec 13th
Reply

saina khalili

بسيار ممنونم بي صبرانه منتظر قسمت بعدى با جناب آقاى دكتر سيرانى هستم 🙏🏼🌹

Dec 11th
Reply

peyman pejmanmehr

عالیه این پادکست، از یه دوره mba بهتره، ممنون و سپاس فراوان من به همه‌معرفی کردم

Dec 9th
Reply (1)

saina khalili

بسيار ممنون 🙏🏼

Dec 4th
Reply

saina khalili

🙏🏼

Dec 3rd
Reply

saina khalili

خيلي عالى بود ، بى صبرانه منتظر قسمت بعدى هستم 🙏🏼

Nov 30th
Reply

fatemeh

بی نهایت ممنون از این سری انیاگرام، تونست راهنمای خوبی برای مشکلاتی که سرکار دارم باشه و خیلی مفید بود 🙏

Nov 5th
Reply (1)

مهدی سرودی

عالی بود.بیصبرانه منتظر قسمت دوم هستم🌹

Nov 5th
Reply

Zahra Salimi

فاینالی تیپم پیدا شد👌👌

Oct 20th
Reply (1)

Zahra Salimi

عالی عالی👌👌

Aug 17th
Reply

Zahra Salimi

خیلی خوب بود، ممنون از شما و آقای راشدی، نکته جالب اینه که من هر تیپی‌ رو میشنوم یکمی ازش رو درون خودم میبینم! 😁 آموزنده بودین، ممنون🙏🌿

Jul 22nd
Reply

Zahra Salimi

این اپیزود عالی بود، مچکرم. میشه لطفا بفرمائید آقای راشدی منبع مطالعاتی معرفی کنن برای اون بعدعمیق‌تر اینیاگرام؟ سپاس.🌿

Jul 15th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store