DiscoverNord-Norge i verden
Nord-Norge i verden
Claim Ownership

Nord-Norge i verden

Author: SpareBank 1 Nord-Norge

Subscribed: 71Played: 1,589
Share

Description

Denne podkasten tar for seg hendelser og trender i verden som påvirker nordnorsk økonomi.


Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

179 Episodes
Reverse
Forsvarskommisjonen har lagt fram sin rapport. Hva betyr det for Nord-Norge? I denne episoden tar programleder Stein Vidar Loftås en prat med Christian Chramer, som er medlem i kommisjonen – og til daglig direktør i Sjømatrådet.– Freden kommer ikke gratis. Noen ganger koster det heldigvis bare penger. Andre ganger koster det liv. Og det er noen som må ta de tøffe valgene for å kunne forsvare vår frihet. Om noen skulle ha råd til det, så er det kanskje akkurat Norge, sier Chramer i episoden.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Økt pessimisme i nord

Økt pessimisme i nord

2023-05-1118:45

Forventningsbarometer for Nord-Norge 2023 er nå lansert. Barometeret kartlegger framtidsutsiktene til næringslivsledere og ledere i offentlig sektor. Hvordan vurderer bedriftene den økonomiske utviklingen de siste tre månedene – og forventningene 12 måneder frem i tid? Tema er lønnsomhet og investeringsvilje, syn på arbeidsmarkedet, klimarisiko og EU-taksonomien.For å belyse hovedfunnene får programleder Stein Vidar Loftås besøk i studio av seniorrådgiver i Kantar, Amund Bråthen. Byggebransjen opplever krevende tider, og jobber nå med å sikre kontrakter for 2024 og 2025. Administrerende direktør i PEAB Bjørn Bygg, Gro Skaar Knutsen, forteller hvordan bransjen ser på det kommende året. Les forventningsbarometeret her.Du kan også lese alt som blir sagt i denne episoden ord-for-ord. Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Til tross for en rekke tiltak gjør jenter og gutter fortsatt tradisjonelle utdanningsvalg. Men er det så farlig, da?En ny rapport om kjønnsdelte utdanningsvalg på kbnn.no viser at 85 prosent av alle yrker i Norge enten er kvinne- eller mannsdominerte. Bare 15 prosent av yrkene har en kjønnsfordeling med over 40 prosent for begge kjønn. Og den skjeve kjønnsbalansen i arbeidslivet starter med utdanningsvalg. Men til tross for likestillings- og rekrutteringskampanjer velger gutter og jenter stort sett tradisjonelt. Men hva ligger bak kjønnsdelte utdanningsvalg og hva kan gjøres med det? Programleder Stein Vidar Loftås tar en prat med Marit Aure, instituttleder og professor i sosiologi og kjønnsstudier ved UiT - Norges arktiske universitet. Hun har i en årrekke forsket på blant annet rekruttering, likestilling og kjønnsforskjeller. Fylkesråd for kunnskap og integrering i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjarne Rohde, forteller hvordan fylkeskommunen jobber for å redusere skjevfordelingen på linjer ved fylkets videregående skoler.Du kan lese mer om kjønnsdelte utdanningsvalg her.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Byggeaktiviteten i Nord-Norge faller, og er nå på sitt laveste nivå siden 2013. Hvorfor er det slik?Høye byggekostnader og pandemien har bremset boligbyggingen i Norge – men bare litt: I fjor falt den på landsbasis med 1,2 prosent. Samtidig er fallet størst i nord, og i 18 av kommunene i landsdelen var det ingen boligbygging i fjor. Én av disse kommunene er Andøy kommune i Nordland, hvor det ikke har vært igangsatt bygging av nye boliger siden 2019.I denne episoden forteller ordfører i Andøy kommune, Knut Nordmo, hvorfor.Lavere byggeaktivitet rammer også byggenæringen, og sentralt blant disse er Boligprodusentenes Forening. Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim, sier pilene fortsetter å peke nedover.Les mer om byggeaktiviteten i Nord-Norge her.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
En ny undersøkelse utført av Prognosesenteret for Kunnskapsbanken Nord-Norge gir innsikt i økonomiske fremtidsutsikter, forventninger om boligpriser og boligsituasjonen i Nord-Norge. Resultatene viser blant annet at mer enn hver fjerde husholdning har flytteplaner – og at folk i Nord-Norge forventer vekst i boligprisene. Imidlertid er det store forskjeller mellom regionene og aldersgruppene.I denne episoden forteller Kåre Elnan i Prognosesenteret om hovedfunnene.Programleder er Stein Vidar Loftås.Les hele rapporten om boligsituasjonen i Nord-Norge her.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Solkraft i Arktis? Er det mer teoretisk mulig enn praktisk? Selv om Nord-Norge og Svalbard har midnattssol i vinterhalvåret, mener forskerne at solkraft er en god energikilde også i nord. Én av forskerne – som mener Nord-Norge ikke må se mørkt på det – er forskningssjef Erik Stensrud Marstein ved Institutt for energiteknikk. Han kaster lys på noen av fordelene og ulempene med solkraft i nord.Svalbard har over 100 døgn med mørketid, men Telenor valgte likevel å satse på solceller da de bygde nytt hovedkontor og datasenter i Longyearbyen. Lederen for Telenor på Svalbard, Christian Skottun, forklarer hvorfor.Programleder er Stein Vidar Loftås.Du kan lese mer om solkraft i Nord-Norge her.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Nord-Norge i verden tar en liten påskepause, og i denne episoden får du gjenhør med noen av høydepunktene hittil i år.Programleder er Stein Vidar Loftås.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
I desember i fjor ble det underskrevet en omfattende avtale som skal beskytte naturen fra menneskelig ødeleggelse og styrke verdens økosystemer. Men hvordan vil naturavtalen påvirke næringslivet i Nord-Norge?I denne episoden ser vi på konsekvensene for fiskerinæringen, turisme, små kommuner og urfolk. Gjester i denne episoden er:Maria Pettersvik Arvnes, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag.Ingrid Slungaard Myklebust, klimarådgiver i Lofotrådet.Silje Karine Muotka, sametingspresident.Programleder er Stein Vidar Loftås.Du kan lese vår rapport om naturavtalen her. Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
En ny undersøkelse på kbnn.no kartlegger pengebruken og holdninger til økonomi blant ungdom i Nord-Norge. Hva bruker ungdom i Nord-Norge penger på? Hvor mye får de fra foreldrene? Og hvilke fallgruber møter de på digitale plattformer?I denne episoden gir forbrukerøkonom i SpareBank 1 Nord-Norge, Linda Tofteng Eliassen, et innblikk i noen av hovedfunnene fra undersøkelsen.Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forteller om noen av utfordringene med pengebruk i dataspill.Du kan lese rapporten her. Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10. mars gikk Silicon Valley Bank i California i veggen. Dette får konsekvenser for oss i Norge. Hva er det som skjer, og hvordan vil det påvirke oss i Norge?Bankvesenet, som har stått bunnsolid siden finanskrisen, viser tegn til å vakle. Fallet til USAs 16. største bank, Silicon Valley Bank, satte en støkk i finansmarkedet. Men det kunne vært unngått.Programleder Stein Vidar Loftås har med seg er konserndirektør Økonomi og finans (CFO) i SpareBank 1 Nord-Norge, Bengt Olsen. Olsen forklarer hvordan Silicon Valley Bank kunne kollapse – og hvorfor det ikke er fare for at noe lignende kan skje i Norge. Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Nordnorske selskap med kvinner i styret er 25 prosent mer lønnsomme enn styrer hvor det kun er menn. Det viser en rapport publisert på Kunnskapsbanken for Nord-Norge, kbnn.no.I denne episoden av Nord-Norge i verden får programleder Stein Vidar Loftås besøk av regiondirektør i Innovasjon Norge Arktis, Linda Beate Randal. Hun har flere styreverv og ønsker flere kvinner inn i styrene. Signe Kilskar er rådgiver i KPB og gir oss innblikk i hovedfunnene fra rapporten.Du kan lese rapporten her. Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. er rådgiver i KPB og gir oss innblikk i hovedfunnene fra rapporten. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Denne episoden ble først publisert 5. januar 2023.Kunnskapsbanken for Nord-Norge har publisert en omfattende rapport om infrastrukturen i Nord-Norge. Senioranalytiker Øyvind Vennerød forteller om hovedfunnene fra rapporten. Programleder Stein Vidar Loftås får også besøk av havnesjef ved Kirkenes Havn, Terje Jørgensen. Du finner hele rapporten på kbnn.noNord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
I februar la helsepersonellkommisjonen frem sin rapport om behovet for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Behovet er stort, og konsekvensene er mange. I denne episoden får programleder Stein Vidar Loftås besøk av lederen for Helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bovim, og leder av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Denne episoden ble første gang publisert 27. oktober 2022. Rolf Thorsen er for mange mest kjent som Norges beste roer på 1980-tallet – men da roårene ble lagt på hylla startet nye eventyr, blant annet innenfor eiendomsutvikling. Thorsen var sentral under utbyggingen av Bjørvika i Oslo. Nå satser han i Nord-Norge med Polaris Eiendom – et selskap som skal utvikle eiendommer i nord. Med seg på laget har Thorsen blant andre fått med seg TIL-veteran og målvakt Tor-André Grenersen. Men hvorfor eiendomsutvikling i Nord-Norge? Og hvorfor nå?Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
EUs taksonomi vil stille tøffe miljøkrav til fiskerinæringen. Men er næringen forberedt på omstillingen? I denne episoden av Nord-Norge i verden får du vite hva EUs taksonomi er og hvordan de nye miljøkrav vil påvirke fiskerinæringen. Programleder Stein Vidar Loftås har med seg tre personer som kjenner problemstillingen godt. Nils Kristian Sørheim Nilsen er direktør for Nord-Norges Europakontor i Brussel. Han mener taksonomien både direkte og indirekte vil påvirke hele fiskerinæringen.Konsernsjef Tommy Torvanger i Nergård frykter kravene som stilles ikke er tilpasset norske og nordnorske forhold.Administrerende direktør i Norfra, Bjørg Helen Nøstvold, mener næringen må jobbe sammen for å møte de nye miljøkravene.Du kan lese vår rapport om taksonomien og fiskerinæringen på kbnn.no.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Det beste fra 2022

Det beste fra 2022

2023-01-2631:52

I denne episoden tar vi et tilbakeblikk på noen av de beste innslagene fra Nord-Norge i verden i 2022..Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Airbnb er Nord-Norges største hotell. Bare i 2022 ble det leid boliger og rom gjennom Airbnb for nærmere 500 millioner kroner i Nord-Norge. Hva betyr dette for landsdelen, og hvilke skattregler må utleierne følge?Programleder Stein Vidar Loftås har med seg turistsjef og daglig leder i Visit Tromsø, Lone Helle. Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal, vet alt som er verdt å vite om skatt og utleie. Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Sjømatnæringen slår alle rekorder og omsatte i fjor for over 151 milliarder kroner. Havbruksnæringen står for over 70 prosent av eksportverdien.Men hvordan ser fremtiden ut for norsk sjømat – og hva betyr den nye grunnrenteskatten for havbruksnæringen? Programleder Stein Vidar Loftås får besøk i studio av administrerende direktør i Norges Sjømatråd, Christian Chramer.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Kunnskapsbanken for Nord-Norge har publisert en omfattende rapport om infrastrukturen i Nord-Norge. Senioranalytiker Øyvind Vennerød forteller om hovedfunnene fra rapporten. Programleder Stein Vidar Loftås får også besøk av havnesjef ved Kirkenes Havn, Terje Jørgensen. Du finner hele rapporten på kbnn.noNord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Det beste fra 2022

Det beste fra 2022

2022-12-2930:11

I denne episoden tar vi et tilbakeblikk på noen av de beste innslagene fra Nord-Norge i verden i 2022.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store