DiscoverNord-Norge i verden
Nord-Norge i verden
Claim Ownership

Nord-Norge i verden

Author: SpareBank 1 Nord-Norge

Subscribed: 74Played: 1,806
Share

Description

Denne podkasten tar for seg hendelser og trender i verden som påvirker nordnorsk økonomi.


Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

221 Episodes
Reverse
Hvorfor er inflasjonen så høy, hvorfor svekker kronen seg – og når kommer det neste rentekuttet?I denne episoden av podkasten Nord-Norge i verden har programleder Stein Vidar Loftås med seg sjefsøkonom i SpareBank 1, Elisabeth Holvik. Sammen gjør de et dypdykk i globale politiske endringer, valutakurser, renter og inflasjon – og hva alt betyr for norsk økonomi samt deg og meg.Hva burde politikerne gjøre, hvordan kan Norge potensielt dra nytte av, og samtidig beskytte seg mot, de globale økonomiske svingningene?Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Denne episoden ble først publisert 18. januar 2024.Kunstig intelligens (KI) er på vei inn i helsevesenet. Hva betyr dette for deg og meg? Den prisbelønte KI-forskeren Ishita Barua er utdannet lege og har doktorgrad i kunstig intelligens i medisin. I denne episoden av Nord-Norge i verden forteller hun om noen av mulighetene – og utfordringene – med bruk av kunstig intelligens for å forbedre helsevesenet.Coverart til denne episoden er generert av Dall-E.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
I slutten av april overleverte Mannsutvalget sin sluttrapport til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Utredningen inneholder over 30 ulike tiltak som blant annet skal bedre gutters og menns helse, styrke likestillingen og forsterke menns rolle som omsorgspersoner. Blant de 17 medlemmene i utvalget finner vi Idunn Tobiassen Mauseth. Hun er prosessoperatør hos Equinor i Hammerfest – og er én av to nordnorske representanter i utvalget.I denne episoden forteller Tobiassen Mauseth om de viktigste tiltakene som foreslås. Programleder er Stein Vidar Loftås.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Næringslivet i Nord-Norge opplever fortsatt utfordringer i 2024, men det er tegn til en forsiktig optimisme og flere forventer økonomisk vekst.Det er blant funnene i vårens utgave av Forventningsbarometeret for Nord-Norge. Programleder Stein Vidar Loftås får besøk i studio av redaktør i Kunnskapsbanken for Nord-Norge, Jeanette Gundersen.Du kan lese hele forventningsbarometeret her:https://www.kbnn.no/forventninger2024Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Denne episoden ble først publisert 15. februar 2024.Et lite øysamfunn med kraftig befolkningsvekst. Er det mulig å kopiere suksessen til Frøya kommune for kommuner i Nord-Norge? De siste fem årene har befolkningstallet på Frøya kommune i Trøndelag økt med 400 – og Statistisk sentralbyrå forventer at innbyggertallet skal øke med ytterligere 1.300 personer frem mot 2050.Hva er suksessoppskriften? For å finne svar snakker programleder Stein Vidar Loftås med én av innflytterne til kommunen, ordfører Kristin Strømskag. Og ja: Frøya kommune har millioninntekter fra havbruksnæringen. Og nei: Suksessen handler om mye mer enn penger.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Nasjonal transportplan 2025-2036 ble lagt frem 22. mars, men hva betyr det for næringslivet i Nord-Norge? Programleder Stein Vidar Loftås har i denne episoden med seg seniorrådgiver i NHO Nordland, Lars Fredrik Martinussen, og havnesjef i Vardø Havn, Leif Arne Haughom.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Nord-Norge står overfor store utfordringer og endringer. Har vi den ledelsen vi trenger for å manøvrere næringslivet og resten av samfunnet inn i fremtiden?Denne episoden av Nord-Norge i verden er tatt opp under årskonferansen til NHO Arktis i Alta 12. mars 2024.På scenen har programleder Stein Vidar Loftås med seg konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Hanne Karoline Kræmer, viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, og rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Gutter er oftere skoletapere, og topper listene over selvmord, kriminalitet og dødsfall på grunn av narkotikabruk. Er det likestillingen som har gått for langt?I denne episoden av Nord-Norge i verden får programleder Stein Vidar Loftås besøk i studio av næringslivsleder Cathrine Vik-Pedersen og leder i Fagforbundet i Tromsø, Maika Soleng.Cathrine Vik-Pedersen har skrevet en kronikk i Aftenposten om latterliggjøringen av menns utfordringer, og mener likestillingen på mange områder har gått for langt.Maika Soleng mener det er viktig å løfte både kvinners og menns utfordringer og sørge for en balanse.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Vi bygger mindre i Nord-Norge, og vi må tilbake til 2011 for å finne et lavere antall igangsettinger enn i fjor. Nedgangen i boligbyggingen i Nord-Norge får ikke bare direkte konsekvenser for byggenæringen, men har også ringvirkninger til underleverandører og samfunnet generelt.Hvor lenge vil nedgangen vare, og når begynner pilene å peke opp igjen?I denne episoden av podkasten Nord-Norge i verden har programleder Stein Vidar Loftås fått besøk i studio av banksjef for eiendomssektoren i SpareBank 1 Nord-Norge, Christian Overvaag.Du kan lese alt som ble sagt i episoden på kbnn.no/podkast.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Unge voksne og personer med utenlandsk bakgrunn er betydelig underrepresentert i lokalpolitikken i Nord-Norge. Samtidig øker kvinneandelen i nordnorske kommunestyrer.Det viser en kartlegging SALT Lofoten har utført for Kunnskapsbanken for Nord-Norge.I denne episoden forteller daglig leder i SALT, Kjersti Eline Tønnessen Busch, om hovedfunnene fra kartleggingen.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Det å ha mindre penger mellom hendene gir læring i økonomistyring – også for nordnorske ungdommer.For andre år på rad har Kunnskapsbanken for Nord-Norge undersøkt hvordan 15-, 16-, og 17 år gamle skoleelever i Nordland, Troms og Finnmark bruker pengene sine, hvor de får pengene fra og hva de vet om egen og familiens økonomi.Undersøkelsen tar også for seg ulike temaer som netthandel, bekymringer for fremtiden, og i hvilken grad de har vært utsatt for svindel på nettet.Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen ved SpareBank 1 Nord-Norge har vært med og undervise 800 av de 3.300 elevene som var med i økonomiprogrammene til Ungt Entreprenørskap i Nord-Norge. – Ungdom har bedre kontroll over hvor mye penger de har på konto, en større forståelse for sparing, og mer kunnskap om kredittkort og forbruksgjeld, sier hun.I denne episoden forteller Linda om hvovedfunnene i undersøkelsen.Les funnene fra undersøkelsen her.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Et lite øysamfunn med kraftig befolkningsvekst. Er det mulig å kopiere suksessen til Frøya kommune for kommuner i Nord-Norge? De siste fem årene har befolkningstallet på Frøya kommune i Trøndelag økt med 400 – og Statistisk sentralbyrå forventer at innbyggertallet skal øke med ytterligere 1.300 personer frem mot 2050.Hva er suksessoppskriften? For å finne svar snakker programleder Stein Vidar Loftås med én av innflytterne til kommunen, ordfører Kristin Strømskag. Og ja: Frøya kommune har millioninntekter fra havbruksnæringen. Og nei: Suksessen handler om mye mer enn penger.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Hanne Karoline Kræmer, mener det er behov for nye tiltak og et felles løft for å snu befolkningsutviklingen i landsdelen.En ny rapportserie skrevet for Kunnskapsbanken for Nord-Norge belyser hva som skal til for å gjøre Nord-Norge til en enda mer attraktiv landsdel å bo i. I denne episoden snakker programleder Stein Vidar Loftås med konsernsjef Hanne Karoline Kræmer og seniorforsker ved Telemarksforskning, Knut Vareide.Du kan lese alt som blir sagt i denne episoden på våre nettsider, og du finner rapportene her:Hva skal til for at folk skal ønske å bosette seg i Nord-Norge?Should I stay or should I go?Andre flyttemotiver i nord enn i sørNord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Regjeringen la 12. januar frem forslag til kvotemelding. Hva er nytt – og hva er konsekvensene for Nord-Norge?I denne episoden av Nord-Norge i verden får programleder Stein Vidar Loftås besøk i studio av fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil og banksjef for havnæringer i SpareBank 1 Nord-Norge, Per Martin Olsen. Du kan lese alt som ble sagt i episoden på kbnn.no/podkast.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Kunstig intelligens (KI) er på vei inn i helsevesenet. Hva betyr dette for deg og meg? Den prisbelønte KI-forskeren Ishita Barua er utdannet lege og har doktorgrad i kunstig intelligens i medisin. I denne episoden av Nord-Norge i verden forteller hun om noen av mulighetene – og utfordringene – med bruk av kunstig intelligens for å forbedre helsevesenet.Coverart til denne episoden er generert av Dall-E.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Denne episoden ble første gang publisert 2. november 2023.Mange mener mye om unge voksne – for eksempel hvor de vil bo, hva de vil jobbe med, og hva de er opptatt av. Barometer X tar de unge på alvor og har spurt hva de mener.I denne episoden får programleder Stein Vidar Lofås besøk i studio av redaktør i Kunnskapsbanken for Nord-Norge, Jeanette Gundersen. Hun gir innblikk i hovedfunnene fra årets store undersøkelse blant unge voksne i Nord-Norge.Til studio kommer også Hans Klaussen. Han er ung, kommer fra Tromsdalen og jobber nå som bærekraftsrådgiver i Tromsø kommune. Etter mange år utenfor landsdelen flyttet han til Tromsø igjen. Hvorfor det? Og vil han bli? Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Hanne Karoline Kræmer tok 1. januar over som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge. I denne episoden forteller Kræmer om sin bakgrunn og visjoner for banken.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Verdens beste opptur

Verdens beste opptur

2023-12-2822:58

Denne episoden ble første gang publisert 31. august 2023.Det finnes 14 fjelltopper som er høyere enn 8.000 meter. Kristin Harila fra Vadsø har vært på alle. To ganger.Eventyrer og fjellklatrer Kristin Harila besteg i år verdens 14 høyeste fjell på 92 dager. Verdensrekorden var et faktum da hun og Tenjin Lama Sherpa torsdag 27. juli sto på toppen av K2 – 8.611 meter over havet.I dette intervjuet får du høre opp oppturene, nedturene, ulykker, sykdom og motivasjon.Programleder er Stein Vidar Loftås.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
LOs 60.000 medlemmer i Nordland fikk i sommer en ny leder: Geir Myrflott. Nå håper den gamle volleyballspilleren at flere i Nord-Norge vil spille på lag for å løse kraftkrise og motvirke fraflytting.I denne episoden av Nord-Norge i verden snakker programleder Stein Vidar Loftås med Myrflott om hans politiske engasjement for Vefsen Arbeiderparti og hans nye rolle som regionleder for LO i Nordland.Du kan lese alt som blir sagt i episoden på kbnn.no/podkastNord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
NHOs mann i Nordland

NHOs mann i Nordland

2023-12-1424:33

I denne episoden av Nord-Norge i verden møter vi Hans Christian Kaurin Hansson, den nye regiondirektøren i NHO Nordland. Programleder Stein Vidar Loftås har en samtale med Hansson om hans karriere og visjoner for Nordland, med fokus på regionens utfordringer og muligheter innen arbeidskraft, infrastruktur og energi. De diskuterer også viktigheten av samarbeid for å møte disse utfordringene. Du finner en transkripsjon av alt som blir sagt i episoden på kbnn.no/podkast.Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken er komponert av Emil Kárlsen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store