DiscoverParagraph | پادکست پاراگراف
Paragraph | پادکست پاراگراف

Paragraph | پادکست پاراگراف

Author: Alireza Banijani

Subscribed: 29,887Played: 288,526
Share

Description

تاریخ مثل قصه‌ست، قصه‌ها کمک می‌کنند ما عمیق‌تر زندگی کنیم.
20 Episodes
Reverse
ادامۀ داستان مایاها، از جنگ‌های ستاره‌ای تا روزگار ما. منابع اصلی:Britannica; Ancient History Encyclopedia; History.com; Khan Academy; ThoughCo.; Live Science; National Geographic; Maya Numbers; The Maya Civilization Explained in 11 Minutes; Rise of the Maya; Maya Star War: Tikal - Calakmul War; Why did the Maya civilization collapse?; The Tikal-Calakmul Wars; Songs of Dzitbalché. موسیقی‌: موسیقی فیلم Apocalypto اثر James Horner اسپانسرها:کتابچی، کد تخفیف: paragraphسایت‌ساز آنلاین رایو، کد تخفیف: paragraph  حمایت مالی از پاراگرافکانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توییتر | اینستاگرام | نوارمی‌توانید با این ایمیل هم با من در تماس باشید:paragraphpodcast@gmail.com
تمدن مایا روح زندۀ آمریکای مرکزی است. با این روح بیشتر آشنا شویم. منابع اصلی:Britannica; Ancient History Encyclopedia; History.com; Khan Academy; ThoughCo.; Live Science; National Geographic; Maya Numbers; The Maya Civilization Explained in 11 Minutes; Rise of the Maya; Maya Star War: Tikal - Calakmul War; Why did the Maya civilization collapse?;   موسیقی‌ از گروه‌های Sacred Spirit و Niall و Apache Dream اسپانسر: سایت‌ساز آنلاین رایوکد تخفیف: paragraph حمایت از پادکست پاراگرافکانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توییتر | اینستاگرام | نوارمی‌توانید با این ایمیل هم با من در تماس باشید:paragraphpodcast@gmail.com
احتمالاً اسم‌ تمدن‌هایی مثل مایا، آزتک و اینکا به گوش‌های‌ ما آشناست، اما از مردمی که تمام این تمدن‌ها مدیون‌اش هستند چه می‌دانیم؟ این داستان اولمک‌هاست، اولین تمدن بزرگ امریکای مرکزی. منابع اصلی:Britannica; Ancient History Encyclopedia; Khan Academy; ThoughCo.; History of the World Podcast; 10 Facts About the Ancient Olmec; National Geographic; The Ball Game of Mesoamerica موسیقی‌ از Xavier Quijas Yxayotl حمایت از پادکست پاراگرافکانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توییتر | اینستاگرام | نوارمی‌توانید با این ایمیل هم با من در تماس باشید:paragraphpodcast@gmail.com 
بیست‌وششم دی‌ماه 98، پادگپ. در اینجا من قدری از تجربه‌های شخصی‌ام در گردآوری محتوا برای تولید پادکست صحبت کرده‌ام. صفحۀ توییتر پادگپ حمایت از پادکست پاراگرافکانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توییتر | اینستاگرام | نوارمی‌توانید با این ایمیل هم با من در تماس باشید:paragraphpodcast@gmail.com 
در آخرین بخش از داستان ژاپن، از ماجراهای عصر توکوگاوا و انزوای دویست‌سالۀ این کشور می‌گوییم و شاهد تحول وضعیت ژاپن در عصر میجی خواهیم بود. منابع اصلی:بریتانیکا؛ انکارتا؛ مرکز آموزش جهانی؛ راهنمای ژاپن؛ لونلی پلنت؛ وب‌سایت Japanistry؛Asia for Educators, Columbia University؛ Culture Trip؛  Today I Found Out ؛ وب‌سایت Nippon. موسیقی‌:آلبوم‌های Musical Treasures of Japan و World Music From Japan حمایت از پادکست پاراگرافکانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توییتر | اینستاگرام | نوارمی‌توانید با این ایمیل هم با من در تماس باشید:paragraphpodcast@gmail.com 
این دومین بخش از روایت ما از تاریخ ژاپن است؛ سرزمینی که پیروزی‌ و شکست‌، باد و طوفان، و جنگ‌ و صلح‌، هویت‌اش را ساخته است. منابع اصلی:بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان؛ مرکز آموزش جهانی؛ راهنمای ژاپن؛ لونلی پلنت؛ وب‌سایت Japanistry؛Asia for Educators, Columbia University؛ Culture Trip؛  Today I Found Out؛ اسپانسر:کانون آنی‌بین موسیقی‌:آلبوم Japanese Traditional Music حمایت از پادکست پاراگرافکانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توییتر | اینستاگرام | نوارمی‌توانید با این ایمیل هم با من در تماس باشید:paragraphpodcast@gmail.com
بخش اول از داستان ژاپن. طلوع سرزمین آفتاب تابان. منابع اصلی:بریتانیکا؛ انکارتا؛ مرکز آموزش جهانی؛ راهنمای ژاپن؛ لونلی پلنت؛ وب‌سایت Japanistry؛Asia for Educators, Columbia University؛ Culture Trip؛  Today I Found Out اسپانسر:وب‌سایت فرانسه‌گرامدورۀ 90 روزۀ آموزش رایگان زبان فرانسه در Youtube کد تخفیف 30 درصدی: paragraph موسیقی‌:آلبوم Japanese Traditional Musicقطعۀ پایانی: Sunrise از Coldplay حمایت از پادکست پاراگرافکانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توئیتر | اینستاگرام | ناملیکمی‌توانید با این ایمیل هم با من در تماس باشید:paragraphpodcast@gmail.com 
اپیزود ویژه به‌مناسبت روز جهانی پادکست. داستان ژنگ‌هه، سندباد چینی.حمایت از پادکست پاراگرافکانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توئیتر | اینستاگرام | ناملیکمی‌توانید با این ایمیل هم با من در تماس باشید:paragraphpodcast@gmail.com 
بخش دوم داستان چین، از امپراتوری هان تا امروز. منابع اصلی:دانشنامه تاریخ باستان؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ لونلی پلانت؛ چاینا هایلایتس اسپانسر:مدرسۀ آنلاین فرانسه‌گرام موسیقی‌:آلبوم Supreme Chinese Music معرفی پادکست:پادکست ساتوری حمایت از پادکست پاراگرافکانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توئیتر | اینستاگرام | ناملیکمی‌توانید با این ایمیل هم با من در تماس باشید:paragraphpodcast@gmail.com
دربارۀ پیشینۀ بیست درصد از جمعیت زمین چه می‌دانیم؟ کشوری که چهار هزار سال سابقۀ غذا خوردن با چاپ‌استیک دارد، چه گذشته‌ای داشته؟ این اولین بخش از داستان چین باستان است.منابع اصلی:دانشنامه تاریخ باستان؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ لونلی پلنت. برای مطالعه بیشتر:The Art of War (Goodreads)China: A History (Goodreads)The Emperor's Silent Army: Terracotta Warriors of Ancient China (Goodreads)The Analects (Goodreads) موسیقی‌:آلبوم Supreme Chinese Music  حمایت از پادکست پاراگرافکانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توئیتر | اینستاگرام | ناملیکمی‌توانید با این ایمیل هم با من در تماس باشید:paragraphpodcast@gmail.com
بخش سوم: امپراتوری بیزانسآخرین قسمت از داستان روم در استانبول می‌گذرد، شهری که کنستانتین ساخت و ترک‌ها عاشقش شدند. منابع اصلی:وب‌سایت شبکۀ تاریخ؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان؛ لیویوس؛ وقایع بیزانس. برای مطالعه بیشتر:Lost to the West: The Forgotten Byzantine Empire That Rescued Western Civilization (Goodreads)A Short History of Byzantium (Goodreads)The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople (Goodreads)موسیقی‌:آلبوم Istanbul Kemencesi اثر Derya Türkan حمایت از پادکست پاراگرافکانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توئیتر | اینستاگرام | ناملیکمی‌توانید با این ایمیل هم با من در تماس باشید:paragraphpodcast@gmail.com
بخش دوم: امپراتوریجمهوری تا ابد برجا نماند، اما امپراتوری‌ها هم همیشگی نیستند. منابع اصلی:وب‌سایت کرش کورس: اینجا و اینجا؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ سقوط امپراتوری روم؛ دانشنامه تاریخ باستان. برای مطالعه بیشتر:The Decline and Fall of the Roman Empire (Goodreads)The Twelve Caesars (Goodreads)The Roman Revolution (Goodreads)The Roman Triumph (Goodreads)Pagans and Christians (Goodreads)  موسیقی‌ها:آلبوم Immortals: The Original Motion Picture Soundtrack کانال تلگرام پادکست پاراگرافپاراگراف در: توئیتر | اینستاگرام | ناملیکمی‌توانید با ایمیل هم با من در تماس باشید.
بخش اول: پادشاهی و جمهوریداستان پسرانی که از شیر گرگ نوشیدند، تا خسروانی که در یک اقلیم نگنجیدند. منابع اصلی:وب‌سایت کرش کورس: اینجا و اینجا؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ؛ وب‌سایت لیویوس؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان: اینجا و اینجا. برای مطالعه بیشتر:Ancient Rome: The Rise and Fall of the Roman Kingdom (Goodreads)The Punic Wars (Goodreads)Caesar: Life of a Colossus (Goodreads)The Twelve Caesars (Goodreads)Rubicon: The Last Years of the Roman Republic (Goodreads) موسیقی‌ها:آلبوم Music of Ancient Rome Vol 1 & 2 کانال پاراگراف در تلگرامپاراگراف در ناملیکتوئیتر پاراگرافایمیل من
افسانه‌ها می‌گویند اسکندر مقدونی کبیر، نیمه‌خدایی بود که در عمر کوتاه سی‌ودوساله‌اش طعم شکست را نچشید. افسانه‌ها از همۀ حقیقت حرف نمی‌زنند! منابع اصلی:وب‌سایت کرش کورس؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ؛ وب‌سایت لیویوس؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان؛ دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. برای مطالعه بیشتر:- Alexander the Great (Goodreads)- The Campaigns of Alexander (Goodreads)- Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army (Goodreads)- Ghost on the Throne: The Death of Alexander the Great and the War for Crown and Empire (Goodreads) موسیقی‌ها:آلبوم Alexander (Original Motion Picture Soundtrack) کانال پاراگراف در تلگرامپاراگراف در ناملیکتوئیتر پاراگرافایمیل من
دموکراسی، دین، فلسفه، معماری... این دومین بخش از داستان یونان باستان است. منابع:وب‌سایت کرش کورس؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ: اینجا، اینجا و اینجا؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان؛ تاریخ تمدن اثر ویل دورانت؛ میراث یونان باستان برای آزادی؛ دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. برای مطالعه بیشتر:The Iliad/The Odyssey (Goodreads)The Histories by Herodotus (Goodreads)On Sparta (Goodreads)The Peloponnesian War (Goodreads)Greece: A Short History of a Long Story, 7,000 Bce to the Present (Goodreads) موسیقی‌ها:آلبوم Colours of Greece لینک پادکست‌های معرفی‌شده:پادکست لوگوسپادکست بوم کانال پاراگراف در تلگرامپاراگراف در ناملیکتوئیتر پاراگرافایمیل من
یونان تنها سرزمین فلسفه و اسطوره نیست؛ گذشته‌ای دارد به وزن تاریخ جهان. این اولین بخش از داستان یونان باستان است. منابع:وب‌سایت کرش کورس؛ وب‌سایت شبکۀ تاریخ: اینجا، اینجا و اینجا؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان؛ تاریخ تمدن اثر ویل دورانت؛ آتن در دوران پریکلس و دموکراسی مدرن؛ دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. برای مطالعه بیشتر:- The Iliad/The Odyssey (Goodreads)- The Histories by Herodotus (Goodreads)- On Sparta (Goodreads)- The Peloponnesian War (Goodreads)- Greece: A Short History of a Long Story, 7,000 Bce to the Present (Goodreads) موسیقی‌ها:آلبوم The Greek Instrumental Music – Greatest Hits No. 2 لینک پادکست‌های معرفی‌شده:پادکست لوگوسپادکست بومپادکست ساگا کانال پاراگراف در تلگرامپاراگراف در ناملیکتوئیتر پاراگرافایمیل من 
چهار: مصر باستان

چهار: مصر باستان

2018-09-1601:02:03267

مصر همیشه «سرزمین عجایب» بشر بوده؛ سرزمینی پر از رمزوراز و شگفتی. اما ما واقعاً چقدر از تاریخ این کشور می‌دانیم؟ منابع:وب‌سایت کرش کورس؛ آکادمی خان: اینجا، اینجا و اینجا؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان؛ دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. برای مطالعۀ بیشتر:-        The Rise and Fall of Ancient Egypt: The History of a Civilisation from 3000 BC to Cleopatra (Goodreads)-        The Woman Who Would Be King: Hatshepsut's Rise to Power in Ancient Egypt (Goodreads)-        Temples, Tombs & Hieroglyphs: A Popular History of Ancient Egypt (Goodreads)-        The Nile: A Journey Downriver Through Egypt's Past and Present (Goodreads) کانال پاراگراف در تلگرامپاراگراف در ناملیکتوئیتر پاراگرافایمیل من
گهوارۀ تمدن‌، زادگاه دولت‌شهرها، سرزمین زیگورات‌ها... چه قصه‌ای میان بین‌النهرین و انسان است که این سرزمین را به زادگاه بسیاری از "نخستین"ها بدل کرده است؟ نخستین جنگ‌‌ها، نخستین دین‌ها. منابع:وب‌سایت کرش کورس؛ آکادمی خان؛ بریتانیکا؛ انکارتا؛ دانشنامه تاریخ باستان؛ دایره‌المعارف بزرگ اسلامی؛ داکستر. برای مطالعۀ بیشتر:History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Recorded History (Goodreads)Cradle of Civilization (Goodreads)The Greatest Civilizations of Ancient Mesopotamia: The History and Legacy of the Sumerians, Babylonians, Hittites, and Assyrians (Goodreads)Mesopotamian Gods & Goddesses (Goodreads)Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others (Goodreads)The Epic of Gilgamesh (Goodreads) کانال پادکست پاراگراف در تلگرامپاراگراف در ناملیکتوئیتر پاراگرافایمیل من
در این قسمت به سراغ تمدن دره‌ی سند می‌رویم؛ شکوهی ناشناخته و مرموز با مردمانی صلح‌جو که در دل تاریک تاریخ دفن شدند. منبع: سایت کرش کورس؛ آکادمی خان؛ دانشنامه‌های بریتانیکا و انکارتا کانال پادکست پاراگراف در تلگرامپاراگراف در ناملیکاکانت توئیتر منایمیل من
چطور انسانی که طی دو سه میلیون سال به تدریج تکامل پیدا کرده بود، ظرف تنها 15 هزار سال به چنین پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای دست پیدا کرد؟ در این اپیزود از سهم کشاورزی در پیشرفت‌های بشر حرف می‌زنیم. منبع: سایت و کانال یوتیوبCrash Course کتاب نیسا: صفحه‌ی کتاب در آمازون – صفحه‌ی کتاب در گودریدز کانال پادکست پاراگراف در تلگراماکانت توئیتر منایمیل من
Comments (918)

عاشقانه های من

واقعا عالیه دمتون گرم

Oct 29th
Reply

Mahdyar A

امیدوارم این آخرین اپیزود این پادکست فوق العاده مفید نبوده باشه💜

Oct 28th
Reply

Marzie Naderi

من از بچگی رواااااانی تاریخ بودم آقا دوست نداشتنی چیه😆😍

Oct 28th
Reply (3)

Hoora Joneidi

خیلی خوب بود و دقیقا نیاز من بود. ممنون

Oct 26th
Reply

هدیه طباطبایی

من عاشق تاریخو جغرافیاممم

Oct 25th
Reply

Zahra Daryadar

عالی بودید👏👏👏

Oct 23rd
Reply

Misagh Ghezelbash

خیلی چیزها یادگرفتم.خسته نباشید

Oct 21st
Reply

masoume mirhosseini

بسیار عالی سپاس

Oct 20th
Reply

masoume mirhosseini

بسیار عالی سپاس

Oct 20th
Reply

Alireza Mohammadi fesharaki

من خودم خیلی علاقه مند به تاریخ اروپا هستم و روابط عجیب بین خانواده ها سلطنتی اروپا اگر میشه روی این موضوعات هم صحبت کنید اگر نیاز بود هم خودم حاضرم طبق چارت و اصول پادکست مطلب اماده کنم همین کار کردن روی موضوع هم برام کافیه

Oct 20th
Reply

Hossein Darvishi

عالی بود 😍

Oct 17th
Reply

Milad

آقا فوق‌العاده بود علیرضا جان... داداش من اصن مایاها رو این شکلی نمیشناختم.. تازه فک میکردم خیلی میشناسم... ادامه بده ما آواهیمون رو مدیون زحمت امثال تو هستیم علیرضا بنی جانی عزیز

Oct 15th
Reply

ghader delavar

یونان دو از یونان یک بیشتر تمرکز ایجاد میکرد و کمتر پرش فکر داشت احتمالا نوع بیان و سادگی کلام و البته خورده طنزای حساب شده اش بوده

Oct 15th
Reply

Fatemeh Taremehr

من مدتی هست که شروع کردم به گوش دادن به پادکست های شما . رشته تحصیلیم هم معماری هست و این پادکست خیلی به درکم در مورد تاریخ معماری کمک کرده . ازتون ممنونم . لحن صمیمی دارید و طنزتون به دل میشینه.

Oct 14th
Reply

Aida Hosseinzadeh

ممنون خیلی عالی بود 🙏

Oct 13th
Reply

Nazanin

کارتون عالیه.عاشق پادکستتون هستم.خیلی هم صدا و بیان گرمی دارین.

Oct 13th
Reply

Haniyeh Tajer

عالی عالی عالی دمتون گرم ❤️

Oct 10th
Reply

ziba Dana

ممنون و خسته نباشین. عالی بود دوستداشتم بیشتر راجع به مایا بدونم و کلی خوشحالم .🌹

Oct 9th
Reply

Sanam Etemadee

دمتون گرم😎

Oct 5th
Reply

Nazaneen Soltani

در‌حین گوش دادن به پادکست من یه سری نکته رو فهمیدم که به نظرم خالی از لطف نبود به اشتراک گذاشتن اونا. مایا ها بر اساس ترنزیت های سیاره ی ونوس می جنگیدن و در نهایت زمانی پیروزی شون رو جشن می گرفتن که ونوس توی برج فروردین (Aries) بود، این برج در اخترشناسی به عنوان ارباب و خداوند جنگ شناخته میشه. در این زمان از خون قربانی اشراف زاده، ونوس از نو زاده میشه و به قوم مایا برکت میبخشه.

Oct 5th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store