DiscoverPingstpodden
Pingstpodden

Pingstpodden

Author: Pingst Umea

Subscribed: 51Played: 7,978
Share

Description

Hej och välkommen till Pingstpodden, en pod från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på www.pingstumea.se eller följ oss på instagram/Facebook @pingstumea
147 Episodes
Reverse
Gudstjänst

Gudstjänst

2023-02-1927:11

Predikan: Jörgren Fahlstedt, Pastor, Pingstkyrkan LyckseleDatum: 2023-02-19
Som hund och katt

Som hund och katt

2023-02-1339:571

Predikan: Frida Nyberg, Föreståndare, Pingstkyrkan BodenDatum: 2023-02-12Bibel: Rommarbrevet 12
Förenade i Kristus

Förenade i Kristus

2023-02-0525:48

Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan Umeå Datum: 2023-02-05Bibel:1 Kor 12:13 Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, alla har vi fått en och samma Ande att dricka.1 Kor 13:1-3 Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.1 Kor 13:4-7 Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.1 Kor 13:13Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
Missionsgudstjänst

Missionsgudstjänst

2023-01-1636:29

Predikan: Pastor Onesphore och Pastor Esron (Burundi), Tolk: DestineeDatum: 2020-03-01
Missionsgudstjänst

Missionsgudstjänst

2023-01-1630:08

Predikan: Flera internationella gäster medverkar.Datum: 2023-01-08
Julevangeliet

Julevangeliet

2022-12-2729:13

Predikan: Louise Sundkvist, Pastor i Sjukhuskyrkan UmeåDatum: 2022-12-25Bibel: Bibelläsning Jes 9:1-7 (1917 års översättning)Bibelläsning Luk 2:1-7 (B 2000)Bibelläsning Luk 2:8-21 (B 2000)
Guds rike

Guds rike

2022-12-0523:21

Predikan: Fredrik Wärn, Pastor, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2022-12-04Bibel: Mark 1:14-15, Jes 52:7-10
Predikan: Elie Irambona, Pastor, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2022-11-13Bibel: Johannesevangeliet kapitel 14:6
Visionsgudstjänst

Visionsgudstjänst

2022-10-0536:56

Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan Umeå Datum: 2022-10-02Bibel:2 Mos 3:7-11Och Herren sade: "Jag har noga sett mitt folks betryck i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag vet vad de måste lida. [8] Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur egyptiernas våld och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flyter av mjölk och honung, det land där kananéer, hetiter, amoréer, perisséer, hivéer och jebuséer bor. [9] Eftersom Israels barns rop har kommit till mig, och jag dessutom har sett hur egyptierna förtrycker dem, [10] därför må du nu gå iväg. Jag vill sända dig till Farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten."     Men Mose sade till Gud: "Vem är jag, att jag skulle gå till Farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?" Heb 12:2 Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron.
Att bry sig om

Att bry sig om

2022-09-1934:43

Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan Umeå Datum: 2022-09-18Bibeltexter för predikan:Luk 10:25-37     En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: "Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?" [26] Jesus sade: "Vad står det i lagen? Hur lyder orden?" [27] Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." [28] Jesus sade: "Det är rätt. Gör det, så får du leva." [29] För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: "Och vem är min nästa?" [30] På den frågan svarade Jesus: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. [31] En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. [32] På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. [33] Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. [34] Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. [35] Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: 'Sköt om honom, och kostar det mer, skall jag betala dig på återvägen.' [36] Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?" [37] Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus: "Gå du och gör som han!"
Livslångt lärande

Livslångt lärande

2022-09-1225:27

Predikan: Fredrik Wärn, Pastor, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2022-09-11Bibeltexter för predikan: Joh 1:35-42
Tro och gemenskap

Tro och gemenskap

2022-09-0632:07

Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan Umeå Datum: 2022-09-04Bibel:Heb 11:1 Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. 1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Heb 12:2-3 Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Luk 24:33-35 De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade, och dessa sade: "Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon." Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet.Joh 4:34 "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.” 
Givande

Givande

2022-09-0529:38

Predikan: Joakim Lundberg, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2022-08-28Bibeltexter:Matteus 6:2-4“När du ger allmosor, låt då inte stöta basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra handen gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig”.Matteus 6:19-21“Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl”.Matteus 6:24“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon”.Malaki 3:10“Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ned över er”. Matteus 25:35-40 “Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”.2 Kor 9:6-15 “Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet, som framkallar tacksägelser till Gud när jag förmedlar gåvan. Den tjänst som ni fullgör med denna insamling fyller inte bara de heligas behov utan får också tacksägelserna till Gud att överflöda. När ni genom denna tjänst visar er pålitlighet kommer de att prisa Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och frikostigt delar med er till dem och till alla. De kommer att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans oerhörda gåva.
Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan Umeå Datum: 2022-08-21Bibel:Matt 4:1-4 Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Joh 4:13-14 Jesus svarade: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv."
Guds Trofasthet

Guds Trofasthet

2022-06-0619:22

Predikan: Hanna-Maria Holmefur, Pastor med ansvar för Holmsund och hemgrupperDatum: 2022-06-05
Vad är Pingst?

Vad är Pingst?

2022-05-3037:57

Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan Umeå Datum: 2022-05-29Bibel:Joh 7:37-39     På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: "Är någon törstig, så kom till mig och drick. [38] Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger." [39] Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Språkförbistringen från Babel upphävsApost 2:1-4     När pingstdagen kom var de alla församlade. [2] Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. [3] De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. [4] Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. Apost 2:7-8     Utom sig av förvåning sade de: "Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? [8] Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Guds vilja skrivs i våra hjärtanJer 31:33     Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Hes 11:19-20     Och jag skall ge dem alla ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag låta komma i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, [20] så att de vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem, och de skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. 2 Kor 3:3     Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod.
Predikan: Fredrik Bengtson, Pingst UmeåDatum: 2022-05-22Bibel: Joh 4:27- 38
Den sanna vinstocken

Den sanna vinstocken

2022-05-1626:10

Predikan: Fredrik Wärn, Pastor, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2022-05-15Bibel: Joh 15:1-4, 15-17
Alltid på väg

Alltid på väg

2022-05-0823:43

Predikan: Roger Stenzelius pastor i Huddinge Stockholm och projektledare för Framtidens mötesplatsDatum: 2022-05-08Bibeltexter för predikan:Matt 28:18b-20,1 Kor 9:22b- 24 Ef 2: 8-10 Apg 2: 17-18...Övriga texter som är aktuella:Ps 127:1Om Herren inte bygger huset, så arbetar de förgäves som bygger på det. Om Herren inte bevarar staden, så vakar väktaren förgäves. Sak 4:6 "Detta är Herrens ord till Serubbabel: Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.
Påskens vittnen

Påskens vittnen

2022-04-2733:05

Predikan: Elie Irambona, Pastor, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2021-03-14Bibel: Luk 24:13-35
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store