Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Guds Trofasthet

Guds Trofasthet

2022-06-0619:22

Predikan: Hanna-Maria Holmefur, Pastor med ansvar för Holmsund och hemgrupperDatum: 2022-06-05
Vad är Pingst?

Vad är Pingst?

2022-05-3037:57

Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan Umeå Datum: 2022-05-29Bibel:Joh 7:37-39     På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: "Är någon törstig, så kom till mig och drick. [38] Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger." [39] Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Språkförbistringen från Babel upphävsApost 2:1-4     När pingstdagen kom var de alla församlade. [2] Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. [3] De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. [4] Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. Apost 2:7-8     Utom sig av förvåning sade de: "Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? [8] Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Guds vilja skrivs i våra hjärtanJer 31:33     Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Hes 11:19-20     Och jag skall ge dem alla ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag låta komma i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, [20] så att de vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem, och de skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. 2 Kor 3:3     Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod.
Predikan: Fredrik Bengtson, Pingst UmeåDatum: 2022-05-22Bibel: Joh 4:27- 38
Den sanna vinstocken

Den sanna vinstocken

2022-05-1626:10

Predikan: Fredrik Wärn, Pastor, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2022-05-15Bibel: Joh 15:1-4, 15-17
Alltid på väg

Alltid på väg

2022-05-0823:43

Predikan: Roger Stenzelius pastor i Huddinge Stockholm och projektledare för Framtidens mötesplatsDatum: 2022-05-08Bibeltexter för predikan:Matt 28:18b-20,1 Kor 9:22b- 24 Ef 2: 8-10 Apg 2: 17-18...Övriga texter som är aktuella:Ps 127:1Om Herren inte bygger huset, så arbetar de förgäves som bygger på det. Om Herren inte bevarar staden, så vakar väktaren förgäves. Sak 4:6 "Detta är Herrens ord till Serubbabel: Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.
Påskens vittnen

Påskens vittnen

2022-04-2733:05

Predikan: Elie Irambona, Pastor, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2021-03-14Bibel: Luk 24:13-35
Försonaren

Försonaren

2022-04-0326:15

Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan Umeå Datum: 2022-04-03Bibeltexter för predikan:Matt 21:33-46 (Lyssna nu till en annan liknelse) En jordägare planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg upp en pressgrop och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. [34] När skördetiden närmade sig, skickade han sina tjänare till arrendatorerna för att hämta den del av skörden som han skulle ha. [35] Arrendatorerna grep tjänarna och pryglade den ene, dödade den andre och stenade den tredje. [36] Då skickade han dit ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde likadant med dem. [37] Till sist skickade han sin son. Han sade: 'Min son kommer de att ha respekt för.' [38] Men när arrendatorerna fick se sonen, sade de till varandra: 'Här har vi arvtagaren. Kom, så dödar vi honom och får hans arv.' [39] De tog fast honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. [40] När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer?" [41] Översteprästerna och de äldste svarade: "Han lönar ont med ont och tar död på dem, och vingården arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid." [42] Jesus sade: "Har ni aldrig läst vad som står i skriften: Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. [43] Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. [44] Den som faller på denna sten blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir krossad."     [45] När översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, förstod de att det var dem han talade om. [46] De hade velat gripa honom men var rädda för folket, som ansåg honom vara en profet.
Predikan: Kevin Musasa, StockholmDatum: 2022-03-27Bibel: 2 Petrus 2:20-222 Mos 15:22-26
Herre förbarma dig

Herre förbarma dig

2022-03-1534:08

Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan Umeå Datum: 2022-03-13Situationen i Ukraina - Vad är vårt gensvar?  BE - GE - AGERABEMED och FÖR den drabbadeJak 5:13-18     Får någon av er lida, skall han be; är någon glad, skall han sjunga glädjepsalmer. Är någon av er sjuk, skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat, skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.    Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna, kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sedan bad han igen, och då gav himlen regn, och jorden lät sin gröda växa. För våra fienderMatt 5:43-45     Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Not - Det är en andlig kampEf 6:10-13     Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. 2. GELuk 10:35     Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: 'Sköt om honom, och kostar det mer, skall jag betala dig på återvägen.' 3. AGERAJak 2:18 Nu kanske någon frågar: "Har du tro?" – Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. SUMMERING I mötet med nöden / Ondskan - BE GE AGERA “Var inte rädd” det är inte Putin som har makten. Jesus Kristus är Herre!
Predikan: Hanna-Maria Holmefur, Pastor med ansvar för Holmsund och hemgrupperDatum: 2022-03-06Bibel:Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: »Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst.« Alla de församlade gillade förslaget, och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, och förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina händer på dem. Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron.Apostlagärningarna 6:1‭-‬7 B2000
Skydda hjärtat

Skydda hjärtat

2022-02-2723:13

Predikan: Fredrik Wärn, Pastor, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2022-02-27Bibel:Ords 4:23Matt 4:1-11
Predikan: Börje Dahlkvist, LPDatum: 2022-02-13
Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan Umeå Datum: 2022-01-30Bibel:5 Mos 32:1-4Luk 23:34Rom 8:38-391 Kor 10:132 Tim 2:131 Kor 1:9Heb 10:23Ef 2:10
Predikan: Fredrik Wärn, Pastor, Pingstkyrkan UmeåPredikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2022-01-23Bibeltexter:2 Tess 21 JohUpp 13Luk 21:25-
Predikan: Lennart Holmner, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2022-01-02Bibel: Luk 2:25-38
Marias tro

Marias tro

2021-12-1923:03

Predikan: Louise Sundkvist, Pastor i Sjukhuskyrkan UmeåDatum: 2021-12-19Bibel:Luk 1:26-48I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.Marias besök hos ElisabetNågra dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.«Då sade Maria: »Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:Gal 4:4-7Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: »Abba! Fader!« Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare.
Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan Umeå Datum: 2021-11-28Bibel:Jes 9:21 Joh 1:5 1 Pet 2:9 1 Joh 1:7 4 Mos 6:24-26 Joh 8:12 Joh 1:4-5 1 Mos 1:1-3Upp 22:5 Heb 4:13 Joh 8:32 Luk 15:17 2 Kor 4:6 Ef 1:18-20 Ps 119:105 Ps 36:10 
Predikstolsbyte

Predikstolsbyte

2021-11-2136:37

Predikan: Roland Pettersson, Älska Norrland, SkellefteåDatum: 20211121Bibel: 1 Petr brev 5:7
Följ mig

Följ mig

2021-11-1439:071

Svante Hector, IBRA20211114
Inte rädd för döden

Inte rädd för döden

2021-11-0732:40

Predikan: Ulf Sundkvist, Föreståndare och pastor, Pingstkyrkan UmeåDatum: 2021-11-07
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store