Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Naära getuigt van de liefde van God die áltijd aanwezig is. Wat er ook gebeurt, waar wij ons ook bevinden, Hij laat niet los!Celebrate LIFE.
Mishaël - de voorganger - gaat in gesprek met Marina. Zij vertelt over haar leven en hoe zij in contact is gekomen met het geloof, met Jezus Zelf.Ze spreekt over een symbolische rugtas vol met stenen. En ze getuigt hoe God al die stenen uit haar leven - haar rugtas - heeft verwijderd. Celebrate LIFE.
Hanna vertelt dat je met geloof onmogelijke dingen mee kan maken. Ondanks dat er wel eens gedacht wordt dat het leven als christen saai is, laat ze aan de hand van voorbeelden zien dat het juist een spannend en avontuurlijk leven is.De ervaringen die ze heeft met God, hebben ervoor gezorgd dat ze Hem nooit losliet. Als jeugdleider hoopt ze dan ook te kunnen bijdragen in het leven van de jongeren, door ze ervaringen met God mee te geven. Dit doet ze door samen leuke activiteiten te doen om herinneringen te maken, maar ook door dingen te organiseren waarin ze echt in aanraking komen met de dingen van God.Het belangrijkste vindt ze dat de jeugd áltijd zal weten dat ze geliefd zijn, hoe hun leven er ook uitziet en waar ze zich ook zullen bevinden. Niks kan ons scheiden van de liefde van Christus.Celebrate LIFE.
"Je moet je bekeren!" dat is wat Ismaël's vader altijd (tegen hem) zei. Ismaël is nu zelf tot bekering gekomen en getuigt hierover. Hij begrijpt nù wat zijn vader destijds met die uitspraak bedoelde. Nu verkondigt hij aan anderen dezelfde boodschap "Je moet je bekeren!". In Hem is het ware Leven.Celebrate LIFE.
Ronny en Daphne getuigen tijdens deze podcast over de afgelopen 5 jaar van hun leven. Ze stonden voor vele uitdagingen die ze samen met God aangingen en overwonnen. Denk aan financiën, verlies van relaties, het verliezen van jezelf, ziektes, enzovoort.Het is inspirerend om te horen hoe zij samen met God de weg vonden naar herstel, verzoening, vergeving en het nemen van verantwoordelijkheden.Celebrate LIFE.
Tijdens deze podcast vertelt Non Singadji hoe zij tot bekering is gekomen. Ze koos radicaal voor Jezus! Leven in de vreze van de Heer is voor haar heel normaal. Luister naar haar bemoedigende en inspirerende getuigenis.Celebrate LIFE.
Jezus heeft de dood overwonnen! Daarom hoeven wij niet meer angstig te zijn voor de dood. We zijn meer dan overwinnaars. Yes!Celebrate LIFE.
In en door Christus zijn we erfgenamen geworden. Maar vaak zijn we ons hier niet genoeg van bewust, met het gevolg dat we hier geen of te weinig gebruik van maken.Celebrate LIFE.
“Ik wilde het zelf proberen, even alles op eigen kracht doen.” Zo begint Latoya Pietersz aan deze podcast. Ze vertelt over haar geestelijke reis om (opnieuw) te ontdekken dat God een liefdevolle God is.Celebrate LIFE.
“Het bloed van Jezus verlost ons van elke schuld en aanklacht”.Op weg naar Pasen spreekt Saraï over “Verlossing”.Het volbrachte werk van Jezus Christus geeft ons Leven.Celebrate LIFE.
“Als ik terugkijk op ons leven, dan kom ik tot de conclusie dat God alle dingen ten goede kan keren.” Linda vertelt openhartig haar getuigenis.Linda Souisa is getrouwd met Michel. Samen hebben ze 4 kinderen. Ze werkt als ervaringsdeskundige bij de gemeente Winterswijk. Verder is ze zeer actief binnen LIFE Winterswijk.Linda vertelt over twee situaties in haar leven. Ze deelt over het bijzondere proces hoe God haar en Michel bij elkaar heeft gebracht. Ze waren beiden alleenstaande ouder, maar nu vormen ze samen met hun kinderen een geweldig gezin. “Het is heel mooi dat onze kinderen nu een vader- en moederfiguur hebben gekregen.”Voordat ze over haar tweede situatie vertelt, haalt ze de bijbeltekst uit Lucas 1:37 aan “Voor God is niets onmogelijk, wat Hij zegt gebeurt.”Linda kijkt terug op de financiële problemen die zij samen met haar man heeft gehad. Dit was een zware periode. Wat zij destijds heeft geleerd - en heeft ervaren - zet zij nu in om anderen te helpen. Ze is namelijk ervaringsdeskundige bij de gemeente Winterswijk. Dit is een mooi voorbeeld hoe God een nare periode ten goede kan gebruiken.Linda’s getuigenis bevestigd dat God werkelijk alles ten goede keert. Samen met haar gezin viert zij het leven, Celebrate LIFE.Aan Hem alle eer.
“Ik heb ze afgeleverd!” en zo wist Sarai dat de schroeven op tijd waren afgeleverd. Luister naar haar getuigenis. Eenvoudig, maar krachtig!De gave van profetie is - ook in deze tijd of juist in deze tijd - van belang. Maar we beseffen niet altijd dat God tot ons wil spreken. Daarom moeten we elkaar aanmoedigen om méér op Hem afgestemd te zijn. Hier moeten we bewust voor kiezen.
“Ik ben d’r, maar blijf bij Mij Atty”, dat is wat haar hemelse Vader haar vertelde. Ze weet nu - nog bewuster - dat zij een chosen child is. De Vaderlijke erkenning heeft haar opnieuw rust gegeven.Atty Pattipeilohy is moeder van drie prachtige dochters. Binnen LIFE Winterswijk dient zij als zangeres in het muziekteam en ze is actief binnen het kinderwerk.Tijdens dit openhartig gesprek vertelt Atty dat ze is gaan beseffen dat zij een kind van God is. Opnieuw is ze het Woord van God gaan ‘eten’ en zet ze stappen zoals Hij die bedoeld heeft. Het praten tot God heeft plaats moeten maken voor luisteren naar God.Atty vertelt openhartig over haar jeugd en haar bijzondere relatie met haar moeder. Zij was letterlijk een geschenk voor haar. Terugkijkend op haar jeugd weet ze nu dat dit niet zomaar was, ze was hier speciaal voor uitgekozen.Ze moedigt een ieder aan om tot Zijn rust te komen, om thuis te komen. Maar hoe doe je dat? Laat je door Atty inspireren en ontdek hoe zij het leven kan Celebraten ondanks de (moeilijke) omstandigheden.
“Tucht”, is een ouderwets woord. En het klinkt niet fijn in de oren.Hoe meer je met Gods Geest gaat leven, hoe meer je in aanraking komt met de tucht van God. De Heilige Geest gaat aan jouw karakter werken. Hij gaat jou disciplineren, vermanen en corrigeren. Niet om jou te plagen, maar om jouw relatie met Hem naar een hoger niveau te brengen. Hij behandelt jou als zoon of dochter. Tucht kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een relatie.Vanuit Gods Woord legt Melvin uit dat tucht en leven met elkaar verbonden zijn. De Heilige Geest kan jou disciplineren, vermanen of corrigeren zonder jou te beschadigen.“Tucht is een onderdeel van een Geestvervuld leven” zegt Melvin. Als de Heilige Geest jou disciplineert, dan kan jij dit als strijd ervaren. Maar in werkelijkheid is dit Gods Liefde voor jou. Zonder Zijn discipline gaan wij (ver)dwalen.Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid (Hebreeën 12:11 NBV).Let’s celebrate a disciplined LIFE.
Tijdens deze podcast geven we antwoord op de volgende vragen:God van vrede - orde in de GemeenteWie is verantwoordelijk voor de orde binnen de Gemeente?Hoe weet ik dat dit Woord voor de Gemeente is?Houding en Gedrag vs. Wetten en RegelsJezelf en de Gemeente stichtenHet leiderschap van LIFE Winterswijk heeft het verlangen dat wij – als Gemeente – (meer) bekend raken met de gaven van de Geest. Er is behoefte aan meer kennis over dit onderwerp. Tevens wil zij graag dat die gepraktiseerd gaan worden.Kennis over de geestelijke gaven is relevant. Maar voordat we beginnen moeten we beseffen dat de geestelijke gaven zonder de Liefde haar doel mist. De apostel Paulus zegt “De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht” (1 Korintiërs 8:1). Gods Liefde voor Zijn kerk is stichten oftewel opbouwen. En dat praktisch opbouwen vindt plaats via de gaven van de Geest. Dus, als jij je geestelijke gave onder leiding van Gods Geest activeert, maak jij Gods Liefde voor Zijn Lichaam tastbaar. NBG 1 Korintiërs 13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Als we ons willen inzetten om de Gemeente op te bouwen – via de geestelijke gaven – dan moet Liefde onze motivatie zijn. Als dat zo is dan krijgt de gave een geestelijke waarde. Die waarde uit zich in de opbouw van een ander.
Tijdens deze podcast geven we antwoord op de volgende vragen:Wat zijn geestelijke gaven?Wat is het doel van geestelijke gaven?Wie bepaalt wie welke gave krijgt?Wat is het doel van de Heilige Geest?De geestelijke strijdDe Drie-eenheid binnen de gavenWelke gaven noemt de bijbel?Wat zou onze houding m.b.t. de gaven moeten zijn?Overvloedig aan Gods Huis bouwenHet leiderschap van LIFE Winterswijk heeft het verlangen dat wij – als Gemeente – (meer) bekend raken met de gaven van de Geest. Er is behoefte aan meer kennis over dit onderwerp. Tevens wil zij graag dat die gepraktiseerd gaan worden.Kennis over de geestelijke gaven is relevant. Maar voordat we beginnen moeten we beseffen dat de geestelijke gaven zonder de Liefde haar doel mist. De apostel Paulus zegt “De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht” (1 Korintiërs 8:1). Gods Liefde voor Zijn kerk is stichten oftewel opbouwen. En dat praktisch opbouwen vindt plaats via de gaven van de Geest. Dus, als jij je geestelijke gave onder leiding van Gods Geest activeert, maak jij Gods Liefde voor Zijn Lichaam tastbaar.NBG 1 Korintiërs 13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.Als we ons willen inzetten om de Gemeente op te bouwen – via de geestelijke gaven – dan moet Liefde onze motivatie zijn. Als dat zo is dan krijgt de gave een geestelijke waarde. Die waarde uit zich in de opbouw van een ander.
Aan het begin van de podcast vraag ik de voorganger waar de honger naar meer van Gods Geest vandaan komt. Zijn antwoord is het begin van een open en kwetsbaar gesprek.Mishaël vindt karakter(ontwikkeling) belangrijk en dat is het ook. Maar hij laat tevens weten dat “kracht” ook belangrijk is, de kracht van Gods Geest. Dit betekent dat karakter en kracht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het seizoen is aangebroken om als Gemeente volledig uit te strekken naar de ‘dingen’ van Gods Geest.Het gesprek is open en kwetsbaar omdat de voorganger over zijn eigen proces met Gods Geest vertelt. “Het is een avontuur. We zijn behouden, maar er is méér!” vertelt hij.Op het kantoor van zijn vrouw hing een bordje met de volgende tekst “De eerste stap om ergens te komen is te beslissen dat je niet wilt blijven waar je nu bent”. Dat besluit willen we als Gemeente nemen of hebben we reeds genomen. Zo zetten we de eerste stap om de Heilige Geest beter te leren kennen. Maar onwetendheid en angst kunnen ons ook weerhouden. Mishaël spreekt hier openlijk over. Zijn verhaal geeft ons juist reden om uit onze eigen grotten van onwetendheid en angst te komen.Willen wij stappen in het water of de rivier van Gods Geest? Ja, natuurlijk. Maar gaan we dan tot onze enkels, knieën of heupen? De voorganger zegt “Laten we ons volledig overgeven aan de stroming van Gods Geest. Laten we gaan zwemmen!”Het water van Gods Geest brengt Leven. So let’s celebrate LIFE.
“De overwinning van Max Verstappen in 2021 was een overwinning om nooit te vergeten.” John legt uit dat hij overeenkomsten ziet tussen de overwinning van Max en het Evangelie van Jezus Christus. Maar juichen we nog wel voor Jezus, zoals we voor Max deden?John komt oorspronkelijk uit Enschede en is getrouwd met Marlyke en samen hebben ze drie kinderen. Hij drumt binnen het muziekteam van LIFE Winterswijk.“Dat Max in 2021 wereldkampioen werd was bijzonder” vertelt John. Er was euforie - extreme vreugde - in het land. Tijdens de race dachten velen dat Max geen wereldkampioen zou worden. Maar de race kende een kantelmoment. Wat niet kon, gebeurde tòch!In het dagelijks leven kunnen we soms het gevoel hebben dat we de race niet kunnen winnen. “Maar laat je oog alleen gericht zijn op Jezus!” vertelt John. Hij heeft voor jou en mij de race gereden en gewonnen, het is volbracht!Jezus’ overwinning is een overwinning om nooit te vergeten. Laten we dat met extreme vreugde vieren. Let’s celebrate.
“Ik wilde niet naar mijn beperkingen kijken, maar naar mijn mogelijkheden. Deze gedachte was in het begin een theorie, maar dat is inmiddels werkelijkheid geworden. Ik ben vrij!”David Tetelepta is getrouwd met Deborah en samen hebben zij vier kinderen. Toen hij 1,5 jaar oud was kreeg hij een auto ongeluk. Hier heeft hij een lichamelijke beperking aan overgehouden.Een ieder heeft dromen en verlangens voor zijn eigen leven. David ook. Maar voor hem was dit niet zo vanzelfsprekend. Dit was een worsteling, met name in zijn jonge jaren. Hij vertelt hierover.De worsteling kende ook een dieptepunt. Dit was het moment dat hij het uitriep tot God. David vertelt “Al mijn dromen, ideeën en verlangens liet ik los. Ik gaf het over aan God.” Hij begon het Woord (meer) te lezen. Hierdoor werd zijn denken letterlijk vernieuwd. Hij begon te zien hoe God hem zag. Dat bracht de ommekeer.David heeft zich door zijn beperkingen niet laten beperken. Hij maakt muziek, doet aan sport, heeft een leuke baan en een geweldig gezin. Hij heeft zelfs 10 jaar in het Nederlands paralympisch voetbalelftal gespeeld.Wil je weten wat de kracht van loslaten is? Luister dan snel naar David’s getuigenis. He celebrates LIFE.
“Als je in jouw diepste dalen gaat beseffen dat God met jou is, dan kun je zelfs die momenten Celebraten.” Vanuit Psalm 23 deelt Saraï een krachtige boodschap met ons. Ze zegt “God is werkelijk alles wat ik nodig heb”.In de diepe duistere dalen leert God je dingen, die je nergens anders kunt leren. Het is niet leuk, maar het blijkt (vaak achteraf) wel nuttig te zijn.Schapen hebben een leider nodig, zij hebben namelijk geen richtingsgevoel. Gods Woord vergelijkt kinderen Gods met schapen. Het laat ons zien dat we afhankelijk zijn, afhankelijk van de Goede Herder.Een dal van duisternis kan zo diep door grotten heen lopen, dat er letterlijk geen licht bij kan komen. Zo kan ons leven er soms ook uitzien. Maar, je bent niet alleen! Saraï vertelt hoe God laat weten dat Hij bij jou is.Soms is het goed dat alles van je afvalt en dat je alleen God nog hebt. Saraï vertelt open en eerlijk hoe zij haar diepe dal van duisternis heeft ervaren. Deze periode heeft haar juist sterker gemaakt, ze ontving zelfs genezing.Een dalperiode kan ook een tijd van voorbereiding zijn op het seizoen dat gaat komen. Zo kun je verwachtingsvol naar de toekomst kijken. Als de dalen zijn geweest, dan kun je extra genieten van de toppen!Let’s celebrate de dalen èn de toppen, want God is met jou!
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store