DiscoverPodlediad Eryri / Eryri Podcast
Podlediad Eryri / Eryri Podcast
Claim Ownership

Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Author: APCE / SNPA

Subscribed: 3Played: 20
Share

Description

Sianel podlediad sy'n trafod materion yn ymwneud a phrif nodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri; gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig; a meithrin lles economaidd a chymdeithasol ei chymunedau. • • • A podcast which discusses topics relating to the aims of the Eryri National Park Authority (Snowdonia); to conserve and enhance the natural beauty, wildlife and cultural heritage of the area, promote opportunities to understand and enjoy its special qualities; and to foster the economic and social well-being of its communities.
63 Episodes
Reverse
Rhifyn Cymraeg o Bodlediad Eryri yn manylu ar waith cadwraethol Partneriaeth Tirlun y Carneddau.Sophie Davies o'r Bartneriaeth sy'n cyflwyno'r rhifyn yma yng nghwmni dau o Geidwaid Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Eleri Turner a Ned Feesey.(A Welsh episode of the Eryri Podcast discussing conservation work by the Carneddau Landscape Partnership).
In a very special episode of the Eryri Podcast, we travelled down to Arthog to learn more about the famous people connected with the village and surrounding areas.Gwenno Jones' guests were Terry Lloyd and Colin White and they spent the afternoon discussing some of the people who left their mark on the area.(Rhifyn Saesneg o Bodlediad Eryri yn trafod enwogion Arthog).
Y rhifyn diweddaraf o Bodlediad Eryri ar rinwedd arbenig Cynefinoedd a Rhywogaethau Rhyngwladol Bwysig ac yn benodol y priosect Coedwigoedd Glaw Celtaidd.Gwen Aeron sy'n cyflwyno a'i gwestai hi yw Gethin Davies sef Uwch Swyddog y Priosect.(A Welsh episode of the Eryri Podcast focusing on the Celtic Rainforests Project).
Series 3 // Episode 4Joining Alec Young on this episode are composers Hero Douglas and Patrick Young, as we explore how the majestic landscapes of Eryri ignite their creative spirits. Get ready to be transported through symphonies of inspiration and discover the magical bond between nature and music.(Rhifyn Saesneg o'r Podlediad ar destun Ysbrydoliaeth ar gyfer y Celfyddydau)
Yn y rhifyn yma, Ioan Gwilym sy'n sgwrsio gyda Dr Bleddyn Huws o Brifysgol Aberystwyth ac yn trafod sut mae Eryri wedi bod yn Ysbrydoliaeth ar gyfer y Celfyddydau ac yn benodol ar gyfer beirdd gwlad yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif.-In this Welsh episode, Ioan Gwilym speaks with Dr Bleddyn Huws form Aberystwyth University on how Eryri is an Inspiration for the Arts, specifically for poets in the first half of the twentieth century.
Cyfres 3 // Pennod 2Dyma'r ail bennod yn nhrydydd cyfres Podlediad Eryri, a'r gyntaf trwy gyfrwng y Saesneg, mi fydd y rhifynau yma i'w gweld yn ogystal a'u clywed!Dros y ddwy flynedd nesaf mi fyddwn ni'n edrych ar yr holl rinweddau sy'n gwneud Eryri'n arbennig.Yn y rhifyn yma, Dana williams sy'n sgwrsio gyda Dafydd Williams am y buddiannau ieched a lles i ymarfer corff yn y Parc Cenedlaethol yn ogystal a'i ymdrech i dorri record i fod y person cyflymaf i gyflawni llwybr y Cambrian Way....
Dyma'r bennod gyntaf yn nhrydydd cyfres Podlediad Eryri.Dros y ddwy flynedd nesaf mi fyddwn ni'n edrych ar yr holl rinweddau sy'n gwneud Eryri'n arbennig.Yn y rhifyn yma, Catrin Glyn sy'n sgwrsio gyda Llinos Jones Williams o Wersyll yr Urdd Glan-Llyn am fuddiannau hamdden a dysgu i blant Cymru ar lan Llyn Tegid.(A Welsh episode of the Eryri Podcast with Llinos Jones Williams from Glan-Llyn.)
(Part 2)Llysgennad Eryri has been developed for the local tourism industry, but offers high quality training to anyone who wishes to learn more about what makes Eryri exceptional. In November we celebrated the scheme's 2nd birthday with a week of activities to learn more about the area's special qualities.Catrin Glyn, Yr Wyddfa Partnership Officer speaks to three Eryri Ambassadors who either led or attended the events; Caroline Keen, Ben Porter & Alec Recce.(Podlediad Saesneg ar Gynl...
(Part 1)Llysgennad Eryri has been developed for the local tourism industry, but offers high quality training to anyone who wishes to learn more about what makes Eryri exceptional. In November we celebrated the scheme's 2nd birthday with a week of activities to learn more about the area's special qualities.Catrin Glyn, Yr Wyddfa Partnership Officer speaks to three Eryri Ambassadors who either led or attended the events; Caroline Keen, Ben Porter & Alec Recce.(Podlediad Saesneg ar Gynl...
Yn y rhifyn yma o Bodlediad Eryri, Beca Roberts sy'n sgwrsio gyda Sophie Davies, Prentis newydd Partneriaeth Tirwedd y Carneddau.Mi fydd Sophie yn cynnig trosolwg o rôl prentis o fewn y prosiect arbennig yma.(A Welsh episode of the Eryri Podcast featuring Beca Roberts and Sophie Davies from the Carneddau Landscape Partnership).
Guest presenter Bran Devey from Ramblers Cymru hosts this month's podcast and discusses some of the great long walks in Wales that pass through our beautiful National Park.His guests on this episode are Ollie Wicks & Will Renwick who discuss the grandeur of the Cambrian Way, Sioned Humphreys & Arry Cain who speak about the beautiful Wales Coast Path and founder of the Snowdonia Slate Trail, Aled Owen who will talk about the cultural heritage of the trail.For more inf...
Hanes Dolgellau

Hanes Dolgellau

2022-09-3001:02:53

Yn y rhifyn yma o Bodlediad Eryri, Jess John sy'n trafod hanes treftadaeth a diwydiant Dolgellau gyda Merfyn Wyn Thomas, Ywain Myfyr ac Elen Thomas.(A Welsh episode of the Eryri Podcast focusing on the history of Dolgellau).
In this month's episode our Sustainable Tourism Officer Dana Williams looks at the different aspects of sustainable tourism within National Parks.We will focus on a social enterprise, the Ogwen Partnership with Meleri Davies, how to keep our trails trash-free with Dom Ferris and compare Eryri with Loch Lomond and the Trossachs National Park with Kenny Auld. Enjoy!September's episode will be in Welsh and we will focus on the Dolgellau Townscape Heritage Initiative with our Cultural Heritage Of...
Uchafbwyntiau Cyfres 1

Uchafbwyntiau Cyfres 1

2022-07-2901:05:35

Wedi blwyddyn a hanner o ddarlledu podlediadau, Ioan Gwilym sy'n cymryd y cyfle i edrych nôl ar rai o uchafbwyntiau y rhaglenni Cymraeg er mwyn ailddarganfod beth sy'n gwneud Eryri'n eithriadol i'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yma.(An hour long episode looking at some of the highlights from the first series from the Welsh episodes of the Eryri Podcast. Next month's episode will be in English and will focus on sustainable tourism and will be hosted by Dana Williams.)
World Wellbeing Week

World Wellbeing Week

2022-06-2440:55

As part of World Wellbeing Week, Etta Trumper hosts a special episode of the podcast chatting about our wellness in nature with three fantastic guests; Davy Greenough, Nik Stubbs & Abbie Edwards.Next month's episode will be in Welsh and will discuss the slate heritage in Eryri.
Catrin Glyn sy'n cyflwyno rhifyn mis Mai o Bodlediad Eryri ac yn edrych ar un o rinweddau arbennig Eryri sef Cydlyniant Cymunedol.Mae Llanuwchllyn yn un o bentrefi bywiog Eryri ac yn frith o bobl ifanc talentog ac ymdeimlad go iawn o gymuned Gymreig yno.Yn y rhifyn mae Catrin yn trafod y gymuned gyda Prys Jones, Marged Gwenllian ac Angeline Chenu yn ogystal a tharo heibio i un o sesiynau ymarfer Eryrod Meirion.(A Welsh episode of the Eryri podcast, next month's podcast will be in English and ...
In this episode of the Eryri Podcast, the SNPA Head of Engagement, Helen Pye looks at the interesting relationship between nature and agriculture.We look at how both world's work in harmony in Eryri through the eyes of a conservationist, a farmer and a butcher; Robbie Blackhall-Miles, Teleri Fielden & Iain Miles.Enjoy!The next episode will be in Welsh and will feature the recent World Heritage status given to the quarry industry heritage on the outskirts of Eryri.(Podlediad Saesneg ar y b...
Yn y rhifyn hwn o Bodlediad Eryri, Ioan Gwilym sy'n sgwrsio gyda'r amaethwr o Drawsfynydd Elfed Wyn ap Elwyn, y Cynghorydd Craig ab Iago a Rheolwraig Partneriaethau APCE, Angela Jones.Mi fyddwn ni'n edrych ar yr heriau a sialensau sy'n wynebu cymunedau Eryri a'r gwaith sy'n cael eu gyflawni er mwyn eu gwarchod.(A Welsh episode of the Eryri Podcast focusing on the rural Eryri communities.)
Wales Dark Sky Week

Wales Dark Sky Week

2022-02-2452:28

This week is the first ever Welsh Dark Skies Week! - (February 19th-27th, 2022)We are proud to be working together with the whole protected landscape family in Wales to bring to you a week of online and in person events around the country.Together, the National Parks and Area’s of Outstanding Natural Beauty are all working hard to raise awareness of light pollution and how this impacts not just our view to the stars, but also our wildlife and health.This episode of the Eryri Podcast is hosted...
Afon Dyfrdwy

Afon Dyfrdwy

2022-01-2236:19

Yn y rhifyn cyntaf o gyfres newydd Podlediad Eryri, Uwch Ecolegydd APCE Dafydd Roberts sy'n trafod un o afonydd mwyaf eiconig Cymru sef yr Afon Dyfrdwy gyda tri o warchodwyr y dalgylch; Nick Thomas a Gethin Morris o Gyfoeth Naturiol Cymru ac Arwel Morris Warden Llyn Tegid ar ran yr Awdurdod. (The first episode in a new Eryri Podcast series focusing on the Afon Dyfrdwy. Next month's podcast will be in English and will discuss Wales' Dark Skies Week).
loading
Comments 
loading