Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
In Johannes 10:10 staat dat het doel van de dief is om te stelen, te slachten en te verdelgen. Tijdens de preek ga ik op deze 3 woorden inzoomen. Maar weet en geloof dat Hij die in jou woont groter is dan die in de wereld is.
De preek "De Here is jouw Helper" is ditmaal gebaseerd op het leven van David. Ik bespreek de volgende punten:(1) Goliath onderschat David(2) David's overwinning is belangrijk voor anderen(3) De wapenrusting in het natuurlijke is niet relevant(4) David snelde af op Goliath
Op 4 mei 2022 sprak ik tijdens een bijbelstudie van Identity Church. De preek gaat over "kiemkracht". Wist je dat je jouw kiemkracht kunt verliezen?https://identitychurch.org
Op 1 mei 2022 sprak ik tijdens de eredienst van Identity Church. De preek gaat over "succes in het dagelijks leven". Maar wat betekent "succes" nu eigenlijk?https://identitychurch.orgDeze preek is ook te bekijken via YouTube.https://youtu.be/Y-C30jl8YwE
Soms zit je in een seizoen die niet fijn is of niet prettig voelt. Toch kan het Gods wil zijn dat jij je in dat seizoen bevindt. Waarom? Omdat Hij een opdracht voor jou heeft.
Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken (Spreuken 3:5-6).Vertrouwen is een hartszaak. Hoe jouw hart God ziet of kent, bepaalt of je Hem wel of niet vertrouwt. Elk hart dat God niet kent, zal steunen op eigen inzichten.
Op 1e Paasdag vieren we dat Jezus leeft. Hij is uit de doden opgestaan.Door de dood van Jezus waren de discipelen verdrietig, misschien wel teleurgesteld. Vandaag wil God de grote steen van teleurstelling uit jouw leven wegrollen.
Jouw Hulp komt van God. Hij zal jouw uitgaan en jouw ingaan voor eeuwig beschermen. Hij zal altijd bij jou zijn want Gods Geest woont in jou.
Mozes leefde niet meer. Jozua moest op eigen benen staan. Het wetboek - oftewel God Zelf - zou Jozua voorzien in de wijsheden en verstandigheid die hij nodig zou hebben om de strijd succesvol en voorspoedig te kunnen voeren. Het wetboek zou voor Jozua als een Leraar fungeren.
Jezus - als Mens - was gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Dus wij hebben die zalving ook nodig en die is ook beschikbaar!Nu wij gezalfd zijn met de Heilige Geest en met kracht kunnen wij de bediening van Jezus voortzetten. Oftewel, wij kunnen rondgaan, weldoende en allen genezen die door de duivel overweldigd zijn, want God is met ons.
Jouw hoopvolle toekomst is een Persoon, Zijn Naam is Jezus!
De Herder is ook jouw Gastheer. Hij richt een feestmaal aan, zodat je kunt genieten - CELEBRATEN - in plaats van angstig zijn.Hoe groot de strijd ook is, vertrouw niet op Babel (de huidige wereld), maar op God.
Jezus vraagt aan Zijn discipelen “Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?” Als Hij deze vraag nu aan jou zou stellen, wat zou jij dan antwoorden?Als je al wat langer naar de kerk gaat, dan is het mogelijk dat “de sleur” toeslaat. Dit zeggen we misschien niet hardop, maar dit zou kunnen plaatsvinden. Tijdens deze preek word je uitgedaagd om Christus opnieuw te leren kennen. Wie is Christus voor jou?Petrus beantwoordt Jezus’ vraag en zegt “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” Vervolgens zegt Jezus dat niet mensen, maar God de Vader dit aan hem heeft geopenbaard. Die Goddelijke openbaring(en) hebben we nodig, we kunnen niet zonder.Een persoonlijke openbaring - gegeven door Gods Geest - maakt het verschil. Dit is het beste medicijn tegen elke vorm van “geestelijke sleur”. Maar wees alert. De poorten van het dodenrijk zullen proberen JOUW OPENBARING te overheersen.Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad (NBG Romeinen 8:37).Podcast via Castbox, Spotify of www.melvinpietersz.com/i/podcastOp 30 januari 2022 sprak ik in De Levensbron te Winterswijk.www.melvinpietersz.comFacebook.com/MelvinPietersz1975Instagram: melvinpietersz
Paulus zegt: “Wandelt in Hem”. Tijdens deze podcast leg ik uit waarom dit belangrijk is en steeds belangrijker wordt. Als individu, maar zeker ook als kerk, worden we met steeds meer uitdagingen geconfronteerd.Ik zoom in op drie dingen, 1. Wandelt in Hem 2. Geworteld in Hem en 3. Opgebouwd in Hem. Paulus waarschuwt de Gemeente namelijk voor dwaalleer, hij spreekt van ‘gevaarlijke wijsheid’.In Kolossenzen 2:8 staat “Ziet toe, dat niemand u MEDESLEPE …” In het buitenbijbelse Grieks betekent “medeslepe” het wegvoeren van jonge vrouwen als oorlogsbuit. Dwaalleer is wel degelijk een wapen die de vijand inzet tegen het Lichaam van Christus. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, het is een geestelijke strijd. Maar we zijn méér dan overwinnaars in en door Hem, Jezus de Christus.Laten we elkaar regelmatig aanmoedigen om in Hem te blijven wandelen want alleen door met Hem verbonden te blijven, kan de gemeente groeien zoals God het wil.
KLEINE WIJZIGINGEN, GROTE OVERWINNINGEN - Het jaarthema van LIFE Winterswijk is “Celebrate LIFE”. Het leven vieren! Als je iets te vieren hebt, dan is het vaak een automatisme om jouw handen in de lucht te doen, juichen! Maar wat is dat moeilijk als er niets te vieren valt oftewel het leven zit tegen. Tòch ben jij - in en door Christus - méér dan overwinnaar. In Exodus 17 lezen we hoe Israël de strijd tegen Amalek won. Op basis hiervan leren we - in ieder geval - drie dingen die we in het dagelijks leven kunnen toepassen, te weten 1. Gehoorzaamheid 2. Positioneren en 3. Actie.“Put your hands in the air and let’s celebrate.”Op 9 januari 2022 sprak ik in LIFE Winterswijk te Winterswijk.www.melvinpietersz.comFacebook.com/MelvinPietersz1975Instagram: melvinpietersz
ONZE TOEKOMST IS HOOPVOL - Waarom? Omdat onze Hoop een Persoon is, Zijn Naam is Jezus. Tijdens deze podcast spreek ik over Zacharias - de vader van Johannes de Doper - en zijn ontmoeting met de engel Gabriël.Zacharias betekent de Here gedenkt of herinnert. God wil gedenken - of weer actueel maken - wat we ooit hebben gebeden. Omdat Zacharias niet geloofde wat de engel vertelde, kon hij voor een bepaalde tijd niet spreken. Als wij niet geloven wat God zegt, dan verliezen we onze - profetische - stem.Ondanks Zacharias’ ongeloof werd Johannes toch geboren. Johannes betekent God is genadig. Als er momenten zijn dat we Gods plan niet geloven, dan is Hij zó genadig dat Hij het toch uitvoert.God is niet de God van 0,006%, maar van 100%. Daarom is onze toekomst Hoopvol.Heer, ik geloof!Op 19 december 2021 sprak ik in Silo Church te Enschede.
De schriftgeleerden der Farizeeën gingen niet om met tollenaars; zij waren in hun (theologische) ogen onrein. Wat doet Jezus? Hij roept Levi, de tollenaar, en zegt “Volg Mij!” Levi was op vele fronten door mensen “gediskwalificeerd”, maar Jezus zag iets anders. Hij zag een man die slechts nieuwe wijn nodig had, hij had een verandering nodig. Als Jezus jouw leven binnen wandelt, dan vindt er een verandering plaats. Jij bent gerechtvaardigd door het bloed van Jezus, jij bent het beste wat God heeft.The best is yet to come!Op 12 december 2021 sprak ik in Lifehouse te Zwolle.www.melvinpietersz.comFacebook.com/MelvinPietersz1975Instagram: melvinpietersz
Tijdens deze podcast spreek ik over de vier mannen die een verlamde bij Jezus brachten, via het dak. Vervolgens wordt deze man genezen. In ons leven kunnen we ook geconfronteerd worden met een (symbolisch) verlamde situatie. Wie zijn dan jouw vrienden die jou bij Jezus brengen?Wat het natuurlijk oog ziet en wat het geestelijk oog ziet, verschilt nogal. Jouw geestelijk oog ziet namelijk (altijd) mogelijkheden. Het dak is geen deur, maar het fungeerde wel als een opening. Dit zorgde voor een doorbraak, de verlamde werd genezen.Jouw geloof in God verbindt jou met Zijn kracht.Op 5 december 2021 sprak ik in LIFE Winterswijk te Winterswijk.www.melvinpietersz.comFacebook.com/MelvinPietersz1975Instagram: melvinpietersz
In Matteüs 25:1-13 spreekt Jezus over de gelijkenis van de Wijze en Dwaze maagden. Toen de voorganger mij naar voren vroeg om te preken legde de Geest het op mijn hart om te spreken over de “collectieve en individuele zalving”.De bruidegom - waar de 10 maagden op zaten te wachten - kwam later dan verwacht, een vertraging. Een onverwachte vertraging van iets waar je op wacht of hoopt kan “killing” zijn; voor je roeping, gaven, talenten, mindset, toekomst, etc.. Wees voorbereid op onvoorziene omstandigheden en bescherm de zalving op je leven.Op 28 november 2021 sprak ik in Silo Church te Enschede.www.melvinpietersz.comFacebook.com/MelvinPietersz1975
Vandaag spreek ik over de “gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard”. Op basis hiervan spreek ik over de urgentie van God waar Hij jou deelgenoot van wil maken. Door Zijn genade kan jij voor Hem aan het werk in Gods wijngaard, in Gods Koninkrijk. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar wringt dan de schoen?Op 21 november 2021 sprak ik in Christengemeente De Ontmoeting te Winterswijk.www.melvinpietersz.comFacebook.com/MelvinPietersz1975
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store