DiscoverPreken
Preken

Preken

Author: Melvin Pietersz

Subscribed: 49Played: 7,611
Share

Description

Dit kanaal bevat preken die tijdens een (zondag)dienst of thuis zijn opgenomen.
170 Episodes
Reverse
Soms wordt je - door omstandigheden - gedwongen om in beweging te komen. In eerste instantie voelt dit oncomfortabel. Maar de Olie (de Heilige Geest) in jou heeft het verlangen om jou richting de oplossing te bewegen.
Manoah - de vader van Simson - bouwde aan zijn Poort; aan zijn gezin. Dit deed hij door zich volledig op God te richten. Wat kunnen we anno vandaag van hem leren?
Farao en zijn leger zaten Israël op de hielen. Het volk werd angstig en schreeuwden het uit tot God. In deze situatie leerden zij dat God een weg maakt, waar geen weg is.
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.Prediker 12:13 (NBG)www.melvinpietersz.com
Focus betekent iets waar je speciale aandacht aan geeft. Focus je op het juiste, focus je op Gods Woord.www.melvinpietersz.com
Hagar werd door haar meesteres, Sarai, zodanig vernederd dat zij niet anders kon dan vluchten. Een donkere periode in Hagar's leven brak aan.Juist in die periode vond de Engel van de Here Hagar bij een bron. God zag Hagar, maar Hagar zag ook God.Er is hoop in jouw donkerste periode.www.melvinpietersz.com
Aan God teruggeven wat Hem toebehoort is (soms) makkelijker gezegd dan gedaan. Tòch is het goed om dit te doen ...www.melvinpietersz.com
Een nieuw (geestelijk) seizoen in jouw leven vraagt soms ook om een aanpassing van jouw levensstijl. Het vraagt om verandering. Dit is niet altijd leuk, maar wel nodig. Misschien vragen de nieuwe uitdagingen om meer geestelijke vitaliteit en frisheid. Hoe word je vitaler en frisser?www.melvinpietersz.com
Amos riep het volk op om de HERE te zoeken. Maar men gaf hier geen gehoor aan. Dit had tot gevolg dat men (geestelijk) ging rondzwerven.De oproep van Amos is - anno vandaag - nog steeds actueel. Geef gehoor en leef van elk woord dat God tot jou spreekt.www.melvinpietersz.com
Passie voor Gods Woord is een groot goed, het is kostbaar. Maar die kan ook weer naar de achtergrond verdwijnen. Hoe staat het met jouw eenvoudige en loutere toewijding?www.melvinpietersz.com
Kiemkracht, het vermogen om te ontkiemen. Dit is zó kostbaar. Daarom moet je het beschermen. Waarom?www.melvinpietersz.com
Isaak werd - als het ware - in de ruimte gezet, zodat hij vruchtbaar kon zijn in het land (Genesis 26:22). Ook jij hebt ruimte nodig.
Alle woord Gods is gelouterd, het is puur (Spreuken 30:5 NBG). Hoe kun je die puurheid in jouw leven herkennen?
Als we het hebben over de 'geheimenissen van God', waar praten we dan over? En is het de bedoeling dat de geheimenissen geheim blijven?Luister en laat je bemoedigen dat God Zijn plan met jouw leven bekend wil maken.
In Jozua 2:1 lezen we dat Jozua twee verspieders uitzond met de opdracht om het land en de stad Jericho in ogenschouw te nemen.De verspieders moesten het land in ogenschouw nemen. ‘In ogenschouw’ nemen betekent ‘zien, begrijpen’.God wil dat we geestelijk gaan ‘begrijpen’ wat Hij aan ons wil gaan geven. De verspieders fungeren eigenlijk als de profetische ogen van het volk. Zij mochten van dichtbij zien, wat de rest van het volk nog niet had gezien.
Gods Woord en Gebed. Houd het simpel.
De Here vrezen is in eerste instantie een houding, een geestelijke houding. Alleen de geestelijke mens - de nieuwe schepping - heeft lust om de Here te vrezen; de oude mens heeft dit niet.
In Johannes 9 lezen we over de genezing van een blindgeborene. ‘Blindheid’ kan symbool staan voor ‘beperking, geen toekomst of hopeloosheid’.De symbolische blindheid kan jou het gevoel geven, dat je onbekwaam bent. Of dat je niet kan zien hoe God jou in het dagelijks leven kan inzetten.Als jij jezelf hebt gediskwalificeerd, betekent niet dat God jou ook heeft gediskwalificeerd. Hij wil juist Zijn zalving op jouw ‘onbekwaamheid’ leggen.Besef, jouw bekwaamheid is Gods werk (2 Korinthiërs 3:5).https://www.melvinpietersz.com/i/podcast
Natuurlijk is jouw Hoop in God. Altijd! Maar het leven brengt ook ontmoediging en teleurstelling met zich mee. Iedereen krijgt hiermee - vroeg of laat - te maken. Maar de vraag is "hoe ga je d'r mee om"?In je pijn God gehoorzamen is de snelste weg tot genezing. Sela.
Van de week was ik in gesprek met mijn vrouw. Ik vertelde dat mijn hart rijp was voor het seizoen dat wij ingaan. En ik bleef maar praten over de rijpheid van mijn hart. Totdat zij zei “maar als het rijp is, moet je het ook oogsten”. Als je het niet oogst, dan valt een appel bijvoorbeeld uiteindelijk op de grond en gaat het rotten. Oogsten kan slechts binnen een bepaalde periode, je hebt niet eeuwig de tijd. Vandaar de titel “Als het Rijp is moet je het Oogsten”.www.melvinpietersz.com
loading
Comments (3)

Phaômé

yes, top🙏🏾. "bid èn werk" (komt in mij op tijdens de eerste minuten) voor mijn gevoel, is dit "deel 3" 👌🏾🔥

Aug 21st
Reply (1)

Phaômé

te duur❣ amen🙌🏾🧨

Aug 2nd
Reply
Download from Google Play
Download from App Store