Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
در این مجموعه از دروس که بر مبنای اخبار شبکه ی جهانی بی بی سی تهیه شده به آموزش کلمات و عبارت های پرکاربرد در اخبار انگلیسی می پردازیم. به دو دلیل استفاده از این برنامه برای آموزش انتخاب شده است؛ اول کوتاه بودن که امکان مرور و تکرار فراوان در هر شرایطی را فراهم می کند و دوم فرمت استاندارد اخبار بی بی سی که بدون شک یکی از بهترین منابع برای یادگیری اصطلاح های خبری در زبان انگلیسی ست. علاوه بر موارد یاد شده، لهجه استاندارد و روانی که در این برنامه ها استفاده می شود برای تقویت تلفظ و افزایش کیفیت لهجه نیز بسیار مفید است. معرفی کردن این کانال به دیگران بزرگترین کمکی ست که برای حمایت از این مجموعه می تونید انجام بدین، تشکر برای دانلود فایل های مربوط به این درس به آدرس زیر مراجعه کنید: https://mehranfahim.com/%d8%a7%d8%ae%...  وب سایت من: https://mehranfahim.com/ اینستاگرام من: https://www.instagram.com/mehranfahiiim/
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store