Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Bu bölümde Roma Anayasal Sisteminde önemli yer tutan ve geçtiğimiz bölümlerde adlarını sıkça andığımız ve gelecek bölümlerde de anmaya devam edeceğimiz Senato, Konsül, Diktatör, Pleb Tribünü, Comitia Centuriata gibi kurumların özelliklerini ana hatları ile konuştuk. Bir anayasal kurum olmamasına rağmen bölümün sonunda lejyonlara da çok kısaca değindik. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
013- Latin Savaşı

013- Latin Savaşı

2020-07-0115:37

Roma, Latin Savaşı sonunda Latinlerin şehir ve kasabalarına o güne kadar örneği olmayan bir yöntemi “divide et impera” yani “böl ve yönet” yöntemini uygulayarak bazılarını kendine entegre etmiş, bazılarını da izole ederek entegrasyona hazır hale getirmek için çalışmaya başlamıştı. Bunu yaparken de nüfus dengesine azami dikkat gösterdi. Yeni yurttaşların halihazırdaki Roma yurttaşlarına karşı büyük bir çoğunluk elde etmemesine özen gösterildiği kadar tebaa statüsüne alınan halkın da bir isyan ile istediklerini elde edebilecek kadar kalabalık olmamasına özen gösterildi. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Roma, Galyalıların şehri yağamalasından sonra 40 yıl içinde küllerinden yeniden doğmuş, Patrici-Pleb çekişmesini şimdilik yatıştırmış, zayıf anında kendisine saldıran komşularını dize getirmiş ve Orta İtalya'nın en kuvvetli devleti haline gelmişti. Bundan düşmanlar daha güçlü, kazançlar daha büyük, dış politika daha çetrefilli bütün İtalya çapında olacaktı. Bu yeni dönemin açılış sahnesi Birinci Samnit Savaşıydı. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Galyalılar Roma'yı yağmaladıktan sonra şehir oldukça zor durumdaydı. Şehrin tamamen terk edilmesi fikri hala sıcak bir tartışma konusuydu. Ölüm kalım mücadelesi veren şehre eski düşmanlarının yanı sıra müttefikleri ve dostları da saldırmaya başlamıştı, herkes düşmüş kurdun bir parçasını kendisine istiyordu. Roma bu alt üst oluştan inadı, inancı, sistemi, kahramanları ve esnekliği sayesinde güçlenerek çıktı. Podcastin sonunda çalan eser: https://open.spotify.com/track/3LXPJrKP5WI6vn8OkiLESz?si=MhQpjEKnRNSxSHx4uF1Qvg Podcast yayınlarının çözümlemeleri ve haritalar için: http://conventus.spqrcast.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Veii'nin ilhakından sonra Roma'da keyifler yerindeydi; fakat Kuzey'de giderek büyüyen Galya tehlikesi Roma kapılarına vardığında Veii ile yıllar süren mücadeleden yorgun düşmüş olan şehir Galyalılara karşı ölüm kalım savaşına girecekti. Belki de diğer Etrüsk şehirleri de Veii'ye, kuzeyde büyüyen Galya tehlikesi yüzünden yardım edememişti. Şimdi Galyalılarla karşılaşma sırası Romalılardaydı. Podcast yayınlarının çözümlemeleri ve haritalar için: http://conventus.spqrcast.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Roma kıtlığın ardından nefes almaya başlamıştı ve eski gücüne kavuşuyordu. Veii ise değişen ticari şartlar nedeniyle zayıflamaya başlamıştı. Romalılar her fırsatta kendilerine saldıran Veiililerin bu zayıflığını affetmediler ve nihai saldırı için harekete geçtiler. Savaş Romalıların umut ettikleri kadar kolay olmayacak ve Roma üzerinde kalıcı etkileri olacaktı. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
On İki Levha Kanunlarının yayınlanmasını takip eden yıllar Roma için çok zordu. Kıtlık ve kuraklığın vurduğu şehir hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Tahıl ticaretine devletin müdahalesinin ters tepmesi üzerine Romalılar tahıla tamamen ulaşamaz hale gelmişti. Bu çaresizlik anında ortaya çıkan zengin bir tahıl tüccarı Spurius Maeilus tüm ihtiyaç sahiplerine tahıl dağıtarak oldukça sevilen bir kişi haline gelmişti. Siyasi hırsları yeteneklerinin ötesinde olan bu şahıs krallık hayalleri görmeye başladı ve cumhuriyeti devirmek için girişimlerini başlattı. Bu durumdan senatonun haberdar olması üzerine, tehlikeyi bastırmak üzere Senato tarafından diktatör olarak atanan Lucius Quinctius Cincinnatus, Spurius Maeilus'u yargılamak üzere harekete geçti. Durumun kötüye gittiğini gören Spurius Maeilus kaçmaya çalıştı ve çıkan arbedede öldürüldü. Roma'nın zayıf durumundan yararlanmaya çalışan komşu halklar ve egemenlik altındaki şehirler Roma'ya saldırdı ve isyan etti. M.Ö. 5 yüzyılın ikinci yarısı Roma için çetin geçiyordu. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Oniki Levha Kanunları'nın yayınlanması ile Romalılar o güne kadar Antik Dünya'da var olan hukuk kurallarını yazılı olarak ilan etme çıtasını yukarı taşımış, yönetenlerin de yönetilenlerle aynı kurallara tabi olması ilkesini ilk uygulayanlar olarak tarihin ilk hukuk devletine sahip olmuşlardı. Roma, hukuk sistemi ve kurumları sayesinde bildiğimiz Roma oldu ve siyasal gücünü yitirdikten sonra dahi bir fikir olarak tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam etti. Firavunların Mısır’ı her zaman Roma’dan zengin ve güçlüydü fakat kişi kültüne dayalı medeniyetleri kurumlar inşa etme kabiliyetinden yoksun oluğu için yıkılmaya mahkumdu ve en nihayetinde de Gaius Julius Caesar emrindeki birkaç leyjonu sayesinde binlerce yıllık Antik Mısır’ı Roma’nın bir eyaleti yapıverdi. Roma'ya çağları aşan bu gücü veren kural ve kurumlarıydı. Bu bölümde, kural kurumların nüvelerinden olan, Roma'nın ilk yazılı ve aleni yasalarını, o yasaları yazanların nasıl ilk ihlal edenler olduklarını ve Romalılar'ın tepkisini konuşuyoruz. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Latinler ve Sabinler Roma'yı geriletmek isterken, Plebler de Patrici fırsatçılığına karşı şehirden ayrılma tehdidi ile tarihin ilk grevi sayılan Secessio Plebis'i gerçekleştiriyor. Patriciler Pleblere karşı Cumhuriyet tarihi boyunca verecekleri tavizlerden ilkini vererek Pleblerin kendi Tribünlerini seçme hakkını tanıyor. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Roma Cumhuriyeti nasıl bir ortamda kuruldu, kuruluş sancılarını nasıl atlattı, tarihteki ilk hukuk devletinin doğumunu hazırlayan faktörler nelerdi, ilk konsüllerin icraat ve eylemleri cumhuriyetin ve medeniyetin geleceğini nasıl etkiledi? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Bu bölümde Roma'nın 7 kralından sonuncusu, Lucius Tarquinius Superbus'un kardeşini devirmesi, tiranlığı, devrilmesi ve Roma Cumhuriyeti'nin ilanından bahsettik. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Bu bölümde Roma'nın son iki iyi kralı Lucius Tarquinus Priscus ve Servius Tullius'tan, taht oyunlarından, değişen seçim sisteminden ve Roma sınıf sisteminden bahsettik. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Roma'nın ilk Kralı Romulus'tan ile kardeşi Romus'tan ilk yayında bahsetmiştik.  Bu yayında 2. kral Numa Pompilius, 3. kral Tullus Hostilius ve 4. kral Ancus Marcius'tan, bu kralların Roma'ya katkılarından bahsettik. Genç şehrin yavaş yavaş şekillenmeye başlayan kurumlarının Roma'nın geleceğine etkilerinden çok kısaca bahsettik. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Roma Şehri'nin kuruluşuna giden yolda meydana gelen olaylar, Romus ve Romulus'un doğumları, kurt tarafından büyütülmeleri, Roma'yı kurmaları ve şehrin ilk yılları ile; bu kuruluş efsanesinin Habil ile Kabil, Hz.Meryem ile Hz.İsa, Bozkurt Destanı arasındaki benzerliklerden bahsettim. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Özel Bölüm: Ben-Hur

Özel Bölüm: Ben-Hur

2020-09-3050:34

Bu bölüm, bugüne kadarki bölümlerden biraz farklı, bu bölümde sohbet ediyoruz. Pilot Bölüm isimli sinema temalı podcastin sahibi ile podcastlerimizin ortak noktası olan bir konuda sohbet ettik. Roma’nın Judea’yı kontrol altına almaya başladığı dönemde geçen bir film olan Ben-Hur’u konuştuk. Biz keyif aldık, umarım dinlerken sizler de keyif alırsınız. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Korona günlerine özel bölümlere devam ediyoruz. İlk özel bölümde Justinianus Vebası’nı konuşmuştuk, bu bölümde de kronolojik sıradan bir kez daha saparak başka bir salgını Antonine Salgınını konuşacağız.  Hangi yollarla bulaşıyordu? Kaç kişiyi öldürdü, kaynağı neydi? Roma'yı nasıl sarstı? Hristiyanlığın yayılmasına etkisi neydi? Tarihi nasıl etkiledi? Cevaplar podcastte. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Romalılar nasıl yıkanıyordu, dişlerini idrar ile mi temizliyorlardı, idrardan vergi alındığı doğru mu, hastalıklar yaygın mıydı, ismi halk tarafından tuvaletlere verilen imparator kimdi? Podcastte. Karantina günlerinde özel bölümler devam ediyor. Bu özel bölümün ana teması Antik Roma'da hijyen. Kullanılan Parça: Orkundk - Vergileri İndir --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Korona Virüsü'nün tüm insanlığı etkisi altına aldığı bugünlerde, kronolojik sıradan saparak özel bir bölüm ile M.S. 6. yüzyılda Roma Medeniyetini derinden sarsan Justinianus Vebası ve etkilerinden bahsettim. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Podcast Tanıtımı

Podcast Tanıtımı

2020-03-2901:15

Merhabalar, Bu podcastte Cihanşümul Roma Medeniyetini her yönü ile konuşmayı planlıyorum. Yayınlar genel olarak kronolojik sıra ile olacak fakat bu arada sırada kronolojik sıradan ayrılarak bonus bölümler yapmayacağım manasına gelmiyor. Roma bir devlet olmaktan ziyade binlerce yılda insanlığa kattıkları ile çok daha öte bir kavrama, bir fikre dönüştü. Bu podcastte bu fikri takip edecek, zamanla gelişimini, olgunlaşmasını ve hatta diğer toplumların da kılcal damarlarına nüfuz edişini izleyeceğiz. Roma’nın M.Ö. 753 yılında Romus ve Romulus tarafından kuruluşundan başlayacağım fakat nerede bitireceğimi bilmiyorum. 1453 İstanbul’un düşüşü, 1461 Trabzon’un düşüşü bitirme tarihi olabilir yahut Kayzer-i Rum Fatih Sultan Mehmet ile de devam ederek, Kayzer-i Rum’ların yani Roma Sezarlarının yönettiği Osmanlı Ülkesine de temas edebilirim. Bildiğim kadarı ile Roma ile ilgili Türkçe bu podcastten ve yine tarafımca hazırlanan Roma Halkı ve Senatosu isimli YouTube kanalından başka sesli online bir kaynak yok. Roma’nın hukuki mirasçısı konumundaki ülkelerin en önde geleni olan Türkiye için bu boşluğu da naçizane kapatmaya çalışmış olacağım. Tarihe merakınız varsa sıkılmayacağınızı umarak takip et butonuna basmanızı rica ediyorum. Podcast yayınlarında görüşmek üzere. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/spqr/message
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store