Saga

Saga

Author: Golosein

Subscribed: 59,766Played: 1,439,555
Share

Description

پادکستی که در اون افسانه ها و اسطوره های سرزمینهای دور رو به زبان امروز می شنوید. داستانهایی که ممکنه بعضیهاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی داستانها رو برای اولین بار بشنوید

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

72 Episodes
Reverse
داستان آتالانتا، دختر وحشی اساطیر یونان!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپروژه سندمن پادکست ساگاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه ارتباط با پادکست ساگا از طریق ایمیل:sagapodcastir@gmail.comوکانال تلگرام Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
ادامه افسانه‌های آرتوری که در اون با یه قهرمان جدید آشنا می‌شیم و با یه دوست قدیمی خداحافظی می‌کنیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپروژه سندمن پادکست ساگاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه ارتباط با پادکست ساگا از طریق ایمیل:sagapodcastir@gmail.comوکانال تلگرام Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
ادامه داستان مرد ماهیگیر و عفریت (شامل داستان ماهی‌های چهار رنگ دریاچه و پادشاه جوان) از شب‌های ششم تا نهم هزار و یک شبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپروژه سندمن پادکست ساگاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه ارتباط با پادکست ساگا از طریق ایمیل:sagapodcastir@gmail.comوکانال تلگرام Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
اولین قسمت از مجموعه داستانهای عاشقانه از اساطیر یونان شامل داستان :    - اورفیوس و اوریدیس   - پیگمالیون و گالاتئااگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپادکست‌های معرفی شده : پادکست چیچکاپادکست اسفارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه ارتباط با پادکست ساگا از طریق ایمیل:sagapodcastir@gmail.comوکانال تلگرام  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
داستان مرد ماهیگیر و عفریت (شامل داستانهای ملک یونان و حکیم رویان، شاه سندباد و وزیر خائن) از شب‌های سوم، چهارم پنجم هزار و یک شبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپروژه سندمن پادکست ساگا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکتابهای معرفی شده در این اپیزود : تاریخ مختصر اسطورهالهه‌ها؛ اسرار الوهیت زنانهداستانهای جن و پریبادهای افسوندیونامهگنجینه حماسه‌های جهانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه ارتباط با پادکست ساگا از طریق ایمیل:sagapodcastir@gmail.comوکانال تلگرام  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
ادامه داستان سفر به غرب و ماجراهای ژوان زانگ و پادشاه میمون‌ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه ارتباط با پادکست ساگا از طریق ایمیل:sagapodcastir@gmail.comوبات تلگرامکانال تلگرام Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
داستان بازرگان، عفریت و سه شیخ از شب اول و دوم هزار و یک شب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه ارتباط با پادکست ساگا از طریق ایمیل:sagapodcastir@gmail.comوتلگرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
افسانه‌ای از کشور نروژ درباره دختری که نمی‌شینهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنها راه ارتباط با پادکست ساگا از طریق ایمیل:sagapodcastir@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
قدم اول در دنیای بزرگ هزار و یک شب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنها راه ارتباط با پادکست ساگا از طریق ایمیل:sagapodcastir@gmail.comــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباشگاه کتابخوانی ازتا Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در این اپیزود از افسانه‌های مردم ارمنستان داستان دو مرد رو می‌شنویم که با قلبی پاک و البته مقدار زیادی شانس از فرش به عرش رسیدندــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ**اطلاعیه در خصوص پروژه سندمن**انتشار اپیزودهای پروژه سندمن پادکست ساگا از هفته سوم شهریور آغاز میشه. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه خرید و انتشار این اپیزودها به زودی اعلام خواهد شد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب‌سایت پادکست ساگاساگا در اینستاگرامساگا در تلگرامساگا در توییترایمیل ساگا : sagapodcastir@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
این اولین اپیزود از پروژه سندمن پادکست ساگا است.پروژه‌ای که در اون می‌خوایم کمیک "سندمن" نوشته نیل گیمن رو با هم بخونیم و به داستانها و افسانه‌ها و اسطوره‌هایی که در اون اومده بپردازیم._________________________در مورد نحوه خرید این اپیزودهای ویژه و انتشار اونها به زودی اطلاعات کامل ارائه خواهد شد_________________________ممنون از حمایت شما! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
داستان جنگ شاه آرتور با سرنوشت و شوالیه‌ای که این سرنوشت رو روی لبه شمشیرش امتحان می‌کنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب‌سایت پادکست ساگاساگا در اینستاگرامساگا در تلگرامساگا در توییترایمیل ساگا : sagapodcastir@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در ادامه افسانه‌های آرتوری از سرنوشت حکومت شاه آرتور جوان و مشکلاتی که در این راه داره خواهیم شنیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب‌سایت پادکست ساگاساگا در اینستاگرامساگا در تلگرامساگا در توییترایمیل ساگا : sagapodcastir@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
دو داستان از مجموعه افسانه‌های اروپایی برادران گریم: - شیطان و سه موی طلایی - پرنده طلاییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب‌سایت پادکست ساگاساگا در اینستاگرامساگا در تلگرامساگا در توییترایمیل ساگا : sagapodcastir@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
--میتوس پروژه‌ای از پادکست ساگا--در قسمت چهاردهم میتوس اساطیر آفرینش مصر رو ادامه می‌دیم و خواهیم دید کاهنان معابد شهرهایی مثل هرموپولیس، ممفیس و تِبِس در مورد خدایان خالق چه نظری داشتند.**شنیدن این اپیزود برای افراد کم سن و سال مناسب نیست**ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پروژه میتوس سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب‌سایت پادکست ساگاساگا در اینستاگرامساگا در تلگرامساگا در توییترایمیل ساگا : sagapodcastir@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
سه داستان عاشقانه از افسانه‌های بومیان آمریکای شمالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسپانسر این اپیزود: بیت میتبرای دریافت بیت‌کوین رایگان بعد از انجام معامله و همینطور حمایت از پادکست ساگا می‌تونید از لینک زیر ثبت نام کنید:http://go.bitmit.co/sagaــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب‌سایت پادکست ساگاساگا در اینستاگرامساگا در تلگرامساگا در توییترایمیل ساگا : sagapodcastir@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
--میتوس پروژه‌ای از پادکست ساگا--در قسمت سیزدهم میتوس وارد بدنه اصلی اساطیر مصر می‌شیم و در مورد این صحبت می‌کنیم که مصری‌ها شروع جهان رو چطور می‌دیدند.**شنیدن این اپیزود برای افراد کم سن و سال مناسب نیست**ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسپانسر این اپیزود: بیت میتبرای دریافت بیت‌کوین رایگان بعد از انجام معامله و همینطور حمایت از پادکست ساگا می‌تونید از لینک زیر ثبت نام کنید:http://go.bitmit.co/sagaــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پروژه میتوس سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب‌سایت پادکست ساگاساگا در اینستاگرامساگا در تلگرامساگا در توییترایمیل ساگا : sagapodcastir@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
ادامه ماجراجویی‌های پرسیوس به دنبال افتخار و این که چرا این شخصیت رو مهمترین قهرمان اساطیری یونان می‌دونیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسپانسر این اپیزود: بیت میتبرای دریافت بیت‌کوین رایگان بعد از انجام معامله و همینطور حمایت از پادکست ساگا می‌تونید از لینک زیر ثبت نام کنید:http://go.bitmit.co/sagaــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب‌سایت پادکست ساگاساگا در اینستاگرامساگا در تلگرامساگا در توییترایمیل ساگا : sagapodcastir@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
داستان پرسیوس، یکی از مهمترین قهرمانان اساطیر یونان و ماجراهاش از تولد تا اولین سفرش.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرباره مو-وِمبر و سلامت مردان بیشتر بدونیم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پادکست ساگا سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب‌سایت پادکست ساگاساگا در اینستاگرامساگا در تلگرامساگا در توییترایمیل ساگا : sagapodcastir@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
--میتوس پروژه‌ای از پادکست ساگا--در قسمت دوازدهم از اپیزودهای ویژه میتوس و در ادامه گذارمون بر اساطیر مصر، میخوایم خیلی کوتاه به این سوال جواب بدیم که اصلاً این داستانها و باورها از چه طریقی به دست ما رسیده‌اند؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر دوست دارید در تولید پروژه میتوس سهم داشته باشید می‌تونید از لینک زیر ما رو حمایت کنید:https://hamibash.com/sagapodcastــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب‌سایت پادکست ساگاساگا در اینستاگرامساگا در تلگرامساگا در توییترایمیل ساگا : sagapodcastir@gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
loading
Comments (3859)

Maryam Barazande

😍😍😍

Jun 11th
Reply

Moien Mi

برای شما هم وقتی دانلود میکنید خطا میده ؟!

Jun 10th
Reply

M M

عالی، روایت گیرا، تحلیل های آخر قصه هم عالی

Jun 8th
Reply (1)

parvin jodat

خیلی لذت بردم. عاشق داستان‌های هزارو یک‌شبم و ممنون که تو این زمینه پادکست تولید میکنید❤

Jun 4th
Reply (3)

hanieh jedari

میتونم بگم که این داستان پیروزی سپیدی عشق بر سیاهی نفرت بود. عالی بود

Jun 2nd
Reply

Ehsan

از چک کردن خسته شدم یه اپیزود جدید بده دیگه خدایی مردیم از انتظار

Jun 1st
Reply (1)

Mahi

خسته نباشید من برای بار دوم اومدم از اول به اپیزود ها گوش بدم واقعا عالیه کارتون ممنون

Jun 1st
Reply

Aryana Raky

خیلی وقته منتظر اپیزود بعدی هزار و یک شبم قسمت بعدی رو کی میخونی درضمن کارت درسته حرفم نداری

Jun 1st
Reply (1)

Raana Farrokhi

مرسی بابت این چنل درست و حسابی و درجه یک ✨❤️

May 28th
Reply

Narges Eidi

سلام من نمیتونم پلی کنم.راه حل بدید

May 25th
Reply (2)

maniya montazeri

من بار سوم هست طی این چند سال دارم به این داستان زیبا گوش میدم. هر بار برام عمیق تر و جالب تر میشه واقعا ممنونم ازتون کار بزرگی کردین 🙏

May 24th
Reply (1)

Aryana Raky

سلام خواستم بگم که حرف نداری صدات زیباست و کارت عالیه فن بیانت هم که فوق العادست. اگه تونستی بیشتر روی داستان های هزار و یک شب وقت بزار خیلی وقته منتظر اپیزود بعدی ام.

May 24th
Reply (1)

sadegh hosseini

مَشک شراب هست نه مُشک شراب

May 23rd
Reply (1)

sadegh hosseini

مَشک شراب هست نه مُشک شراب

May 23rd
Reply

مهرداد قربانی

این داستان دوم رو من از پدر و مادر بزرگم شنیدم توی تبریز اذربایجان شرقی

May 22nd
Reply (1)

hesperides

ممنون میشم اگر امکانش هست به افسانه میداس هم بپردازید

May 21st
Reply (1)

mehrnoush lotfi

کتاب پژوهشی در اسطوره های ایران ، از اسطوره تا تاریخ، و بندهش از مهرداد بهار

May 20th
Reply (1)

Hanane Ahmady

کاش این عکسی که گفتید و رو همین اپیزودتون هم میگذاشتید

May 20th
Reply (1)

maede

آقا چه تغییری دادید من دوتا اپیزود آخر رو نتونستم دانلود کنم و مجبور شدم از گوگل پادکست گوش کنم :(

May 17th
Reply

shadow555

کجان چرا غیبشون زده‌

May 13th
Reply (1)