DiscoverSooo 精選 不一樣故事的聲音
Sooo 精選 不一樣故事的聲音

Sooo 精選 不一樣故事的聲音

Author: Sooopodcast

Subscribed: 4Played: 98
Share

Description

每一個人 都有他感人的故事
每一個聲音 都有要關心的地方
每個月不一樣的人物 每個星期不一樣的故事
帶來不一樣的觸動

Sooo精選 星期二、四、六 聽不一樣的故事!

Facebook專頁︰
𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗
Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩

Sooopodcast乃遠東廣播,除了電台和網台以外, 於2021年開始的另一個播音平台。
你聼見的每一把聲音,背後都有一個故事, 每一個故事,都有一把聲音為你講出來。 有故事的聲音 Sooopodcast
76 Episodes
Reverse
現在「人人皆媒體,日日有新聞」,會不會有人為了搏宣傳而自作新聞或自爆新聞?公司會為自己人出名而自爆假新聞嗎?競爭對手利用一件小事情來自我吹噓、譁眾取寵,作為有關公司的公關,如何分辨真假去採取行呢? 公關,看似是衣著光鮮的行業,但華麗背後的樂與怒、情與義、真與假、日與夜、戰爭與和平……是怎樣的呢? 公關表面好像是八面玲瓏,但實際是要面對很多,因為他們每一步的宣傳及策略都需要計劃、「度過諗過」。 說到公關,那怎可以不跟家寶談談呢?主持 Windy 沒有做過公關,但葉家寶則是在亞洲電視消失之前,以公關身份每天接見傳媒,日日出鏡天天見報。 節目中,家寶還有邀請了的4位公關朋友來接受我們的訪問。 當公關能手遇上公關高手,將會擦出甚麼火花呢? 主持人:葉家寶,Windy Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
今次講選美,這個又與公關有什麼關係呢?台上台下都是比拼的舞台,公關又會如何應付? 主持人: Windy Wong, 葉家寶 公關,看似是衣著光鮮的行業,但華麗背後的樂與怒、情與義、真與假、日與夜、戰爭與和平……是怎樣的呢? 公關表面好像是八面玲瓏,但實際是要面對很多,因為他們每一步的宣傳及策略都需要計劃、「度過諗過」。 說到公關,那怎可以不跟家寶談談呢?主持 Windy 沒有做過公關,但葉家寶則是在亞洲電視消失之前,以公關身份每天接見傳媒,日日出鏡天天見報。 節目中,家寶還有邀請了的4位公關朋友來接受我們的訪問。 當公關能手遇上公關高手,將會擦出甚麼火花呢? 主持人:葉家寶,Windy Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
「危機處理」,可以成為公關災難也可以是公關典範。除了處理危機,公關還要做什麽? 為什麼有人稱公關人為「關公」? 做公關這行要有甚麼先天條件 (樣靚 / 嘴巴甜)? 一般人對公關的誤解或迷思就由葉家寶一一為大家拆解。 主持人: Windy Wong, 葉家寶 公關,看似是衣著光鮮的行業,但華麗背後的樂與怒、情與義、真與假、日與夜、戰爭與和平……是怎樣的呢? 公關表面好像是八面玲瓏,但實際是要面對很多,因為他們每一步的宣傳及策略都需要計劃、「度過諗過」。 說到公關,那怎可以不跟家寶談談呢?主持 Windy 沒有做過公關,但葉家寶則是在亞洲電視消失之前,以公關身份每天接見傳媒,日日出鏡天天見報。 節目中,家寶還有邀請了的4位公關朋友來接受我們的訪問。 當公關能手遇上公關高手,將會擦出甚麼火花呢? 主持人:葉家寶,Windy Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
葉家寶與麥之華,於媒體行業內也遇過不少公關上的風浪起伏,兩位擁有豐富公關經驗的資深傳媒人走在一起,談談對香港、疫情、媒體,甚至是公司及信仰上對公關的見解。 更會講及家寶與Windy 合作的《關阿公咩事》帶來更多不同的角度,深入剖晰公關人、公關事! 公關,看似是衣著光鮮的行業,但華麗背後的樂與怒、情與義、真與假、日與夜、戰爭與和平……是怎樣的呢? 公關表面好像是八面玲瓏,但實際是要面對很多,因為他們每一步的宣傳及策略都需要計劃、「度過諗過」。 說到公關,那怎可以不跟家寶談談呢?主持 Windy 沒有做過公關,但葉家寶則是在亞洲電視消失之前,以公關身份每天接見傳媒,日日出鏡天天見報。 節目中,家寶還有邀請了的4位公關朋友來接受我們的訪問。 當公關能手遇上公關高手,將會擦出甚麼火花呢? 主持人:葉家寶,Windy Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
溫紹倫 - 香港動漫畫聯會理事,黃玉郎的第五弟子,從70年代開始加入漫畫行業,與黃玉郎披荊斬棘,從送稿員開始,到擔任集團管理層,絕對是港漫界中殿堂級代表之一。 文質彬彬的溫生,曾有機會走到大銀幕當演男主角,為什麼最後決定放棄成名的機會,繼續於港漫事業發展?當中他面對什麼的掙扎? 他對「撕封面事件」有什麼看法? 當時他又怎處理? 已是文化傳訊的管理層,為什麼仍決定辭職到玉皇朝再打江山? 剛成立玉皇朝的時候他們遇到什麼問題?如何逐一解決,讓他們可佔市場一席位? 他又如何看現在在香港的港漫/日漫市場? 下一步又應如何走下去? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
溫紹倫 - 香港動漫畫聯會理事,黃玉郎的第五弟子,從70年代開始加入漫畫行業,與黃玉郎披荊斬棘,從送稿員開始,到擔任集團管理層,絕對是港漫界中殿堂級代表之一。 這位男神管理人當初是如何入行呢? 由一位助理開始,到成為黃玉郎的第五弟子,當中的心路歷程如何? 在港漫黃金年代,市場求才若渴,管理一群滿有才華的主筆裡遇到什麼的挑戰? 他又如何走出另一片天地,於文化傳訊年代拓展國際市場,發行港版日漫,買入《龍珠》《叮噹》《亂馬1/2》等大受歡迎的漫畫? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
畢亦樂- 牛家班二代,曾參與《古惑仔》、《紅燈區》、《生化危機2》,還有經典著作《金牌爛仔》《鎗火》等 多部港漫作品更被改編成電影版,成為了一群8、90後的集體回憶。 他最滿意參予《古惑仔》哪段片段? 他如何看《古惑仔》的結局? 從江湖漫畫為什麼突然轉畫遊戲漫畫《生化危機2》? 為何最後又轉回江湖漫畫? 他的近況如何? 對現今的港漫有什麼願景? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
十五少,編劇&策劃人,以不按常規著名,曾經於各大漫畫公司任職,開創了少年綜合漫畫(戇男漫畫及漫畫少年)和情書書種(玉皇朝-情雙週) 為什麼他選十五少為他的筆名? 除了江湖書以外,他更從事過兒童書籍? 當中他如何調整心態創作不同類型的作品? 作為漫畫的編劇,他是如何保持自己不同的創作靈感? 與不同的主筆合作,哪幾位是他最深刻呢? 這位漫畫編劇,原來也能畫得一手好漫畫,日後有什麼計劃? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
入行多年的陸志明,歷盡入漫畫行的辛酸史,當中有什麼鮮為人知的行內趣事? 當年漫畫行業求才若渴,內裡經歷挖角,他的心路歷程是怎樣? 為什麼會有<漫畫賓治>的出現? 在出版過程中遇到什麼困難? 大家也可以參與發表自己的作品? 除了<漫畫賓治>外,日後他還有什麼新搞作? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
西九龍中心「換畫」事件早前成為城中熱話,今次港漫GARY特別請來主角之一: 人稱「長棍」的林祥焜一起談談事件的來龍去脈。 這位愛梳飛機頭,熱愛搖滾和創作本土有關的主筆, 他的創作概念如何? 立志一心成為漫畫家的他是如何入行? 不同的漫畫風格對他的創作有甚麼影響? <不夠水準>的出現,原來是他對愛情小品有一份執著,背後的故事如何? 林祥焜如何看「林祥焜」? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
沈默寡言的葉明發,與馬榮成的相遇,讓他接手<黑豹> 當中遇到哪些難處,將黑豹改善? 哪些契機讓後來的<拳斗>誕生? 開畫班承傳港漫讓他對港漫的未來有甚麼展望? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
香港著名漫畫家鄺世傑,漫畫教師,亦是著名漫畫《李小龍》作家上官小寶的兒子,其筆下或其監制經典著作有《拳皇系列》,《首都高速》,《刀殺神》等等。其中改編電玩遊戲的漫畫《拳皇97》結果一期更創下十多萬銷量的創舉,深受當年不少讀者歡迎。 最近更推出李小龍彩色復刻版,是甚麼原因驅使他復刻這經典? 他對現今香港的漫畫界有甚麼看法? 港漫真的沒落了嗎? 作為上官小寶的兒子,是壓力還是助力? 他未來又有甚麼大計? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
亞傑多這名字對大家可能有點陌生,但其實他是一位已投身漫畫界超過三十年,得到業界公認的封面彩稿大師。很多名著如《風雲》、《封神紀》、《西遊》、《山海逆戰》等的封面彩稿也是出自他的手筆,深受讀者喜愛。 他的入行經過如何? 他在最高峰時期一個星期需創作7個封面,他的創作靈感從何而來? 從手稿到電繪創作,對他有什麼的影響?  男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
今次Gary邀請一群港漫同好慢慢傾港漫 他們更製作了頻道,於Youtube 一同分享港漫大小事 這個頻道的由來是怎樣成立的? 他們對港漫的將來有甚麼看法? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
兩位也是李小龍迷的曹偉梁和馬少飛,更因為李小龍啟發了他們日後的創作路。 當中的故事是如何? 加入漫畫行業過程中曾與不同的港漫大師合作,有甚麼有趣的經歷? 他們從讀者與主筆的關係,到進一步認識成為朋友,惺惺相惜彼此的作品,對實體漫畫的熱情仍未減退,他們又有甚麼大計? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
聖經漫畫家張文偉 張君豪筆下的《蛋散》—兩個年代的港漫人,曾於文化傳訊一起工作,他們最欣賞哪一位主筆? 電腦仍未先進的年代,當港漫助理有甚麼辛酸史? 面對市場的轉變,張君豪如何用《蛋散》以商品的概念繼續港漫的熱情? 本來對信仰不認真的小偉,因為一個承諾,讓他轉型畫冷門的聖經漫畫,當中遇到甚麼挑戰? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
在港漫圈沒人不認識Kent Chu 他是個百份百的港漫狂迷,擁有的《龍虎門》珍藏種類繁多,甚至比黃玉郎的更多更齊。 這位人肉《龍虎門百科全書》做過甚麼瘋狂的事? 有甚麼港漫夢仍想完成呢? 男人為咗夢想可以去到幾盡? 港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 今次Gary再次邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
港漫迷Gary決定再下一乘,再次泡製十三種不同口味,邀請不同港漫主筆及港漫迷一同細說港漫情 這個節目為甚麼叫<豆腐火腩飯>? 資深傳媒人麥之華與你細說節目背後的小故事 新鮮熱辣辣,濃濃男人浪漫味的<豆腐火腩飯加辣> 逢星期四於Sooopodcast 全球同步首播 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
小男人的特徵是怕老婆,但又想得到權威,不敢說「不」。 其次是斤斤計較,特別是金錢。第三是小男人的跟前總有一個大女人, 意思是比他強勢、操控大權的女人。第四是容易受到誘惑,腦子裡滿是性的慾望,而身邊的女人卻嘲笑他,形象上是自卑的。 男人為咗夢想可以去到幾盡? 有人打機打到自行開發遊戲,並獲各大遊戲主機生產商確認開發者身分。 也有港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 Gary邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 Facebook專頁︰ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙎𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩𝙛𝙗 Instagram︰@𝙨𝙤𝙤𝙤𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩_𝙣𝙚𝙩
每個男人心中都有一個「陳浩南」 電影《古惑仔》系列幾乎係每個80後男仔心中嘅經典 係一代人的回憶。 最近更開設《古惑仔》主題冰室,一眾港漫迷排住隊打卡 年少無知嘅歲月,其實我們離古惑仔好近。 男人為咗夢想可以去到幾盡? 有人打機打到自行開發遊戲,並獲各大遊戲主機生產商確認開發者身分。 也有港漫主筆畫出人生,用不同方法默默地去支持港漫。 Gary邀請了不同嘉賓,細說男人的浪漫 Sooo精選 不一樣故事的聲音 歡迎大家去以下連結收聽🎧︰ https://linktr.ee/soooselect 或 各大Podcast平台搜尋︰𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 也請訂閱🔔 𝑺𝒐𝒐𝒐𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store