DiscoverSpecialpædagogiske Eftertanker
Specialpædagogiske Eftertanker
Claim Ownership

Specialpædagogiske Eftertanker

Author: Sødisbakkes podcastgruppe

Subscribed: 19Played: 76
Share

Description

Podcast om faglighed og menneskelighed i det pædagogiske arbejde for voksne med udviklingshæmning
9 Episodes
Reverse
Tredie episode i serie med fire episoder, der beskriver specialiseret pædagogik på Sødisbakke. Omsorgsprofessionelle på Sødisbakkes tilbud for mennesker med komplekse udviklingsforstyrrelser diskuterer, hvad den specialiserede tilgang betyder i deres dagligdag
Andet program i serien om Gentle Teaching
Tredie program i serien om Gentle Teaching
Fjerde episode i serien om Gentle Teaching
Femte episode i serien om Gentle Teaching
Første episode i serie med fire episoder, der beskriver specialiseret pædagogik på Sødisbakke. Dette afsnit introducerer begrebet specialpædagogik og kommer med et bud på fire forhold som definerer den specialpædagogiske indsats:1: at personalet løbende forsøger at forstå ikke blot funktionsnedsættelsen, men hele livsvilkåret og meningsforståelsen hos det menneske, som vi samarbejdet med.2: At personalet arbejde læringsdrevet i en vekselvirkning mellem undersøgelse, indsats og evaluering3: At personalet arbejder relationsskabende og autentisk4: At kunne samarbejde med mange slags specialister og kendskab til de vidensområder, som specialisterne repræsenterer.
Anden episode i serie med fire episoder, der beskriver specialiseret pædagogik på Sødisbakke. Omsorgsprofessionelle på Sødisbakkes tilbud for mennesker med autismespektrumforstyrrelser diskuterer, hvad den specialiserede tilgang betyder i deres dagligdag
Fjerde episode i serie med fire episoder, der beskriver specialiseret pædagogik på Sødisbakke. Omsorgsprofessionelle på Sødisbakkes tilbud for mennesker med udviklingshæmning og psykiske lidelser diskuterer, hvad den specialiserede tilgang betyder i deres dagligdag
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store