Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
In deze nieuwe podcast aflevering van Behind Closed Doors gaat Suzanne in gesprek met Curiosophist Ariane van Heijningen. Ariane is geschoold in de praktische filosofie en systeemkunde. Zij schept helderheid bij organisaties waar het denken en doen uit elkaar loopt. Ariane kan jou of je team begeleiden om te komen tot de kern van een prangende kwestie, een strategische vraag of ontwikkeling van het aanwezige leiderschapspotentieel. Van daaruit ontstaat richting en helderheid over het handelen in de dagelijkse praktijk
In deze aflevering neemt Suzanne een kijkje achter de voordeur van Otto Kamsteeg. Otto is verbonden aan The Curiosophy Collective en begeleidt betekenisvolle verandering en groei van individuen, teams en organisaties. Otto zoekt naar wat 'meer mogelijk' is als mensen zichzelf en anderen leren verstaan...  Hierin beweegt hij onderzoekend naar spannende zaken toe. Luister je mee hoe?
In Behind Closed Doors neemt Suzanne Leclaire een kijkje achter de voordeur van de professionals van The Curiosophy Cast. Ze gaat op zoek naar waar hun nieuwsgierigheid vandaan komt, wat hen drijft en welke deuren zij openen voor mensen en organisaties met wie ze werken. In deze aflevering geeft Folkert Rinkema een kijkje achter zijn voordeur. Folkert is creatief specialist, gefascineerd door mensen en hoe zij omgaan met conflict, armoede en onrechtvaardigheid. Hij maakt campagnes, video's, fotografeert, maakt boeken, jaarverslagen en ontwikkelt huisstijlen. Folkert is verbonden aan The Curiosophy Collective als een van onze creatieve professionals. 
In Behind Closed Doors neemt Suzanne Leclaire een kijkje achter de voordeur van de professionals van The Curiosophy Cast. Ze gaat op zoek naar waar hun nieuwsgierigheid vandaan komt, wat hen drijft en welke deuren zij openen voor mensen en organisaties met wie ze werken. In deze aflevering geeft Jacqueline Jansen een kijkje achter haar voordeur. Jacqueline is klinisch- en organisatiepsychologe, behaalde haar MBA op Nijenrode en is gecertificeerd Enneagram docent. Ze schreef onder andere de boeken ‘Gedoe komt er toch’ en ‘Gedoe op tafel’ met Joop Swieringa. Jacqueline is verbonden aan The Curiosophy Collective en begeleidt mensen en organisaties in alle mogelijke sectoren bij thema’s waarin ze een stevige stap vooruit willen zetten. Ben je geinspireerd geraakt door deze podcast en wil je zien wat Jacqueline voor jou kan betekenen? Kijk op: https://www.thecuriosophycollective.com/jacqueline-jansen/
Behind Closed Doors is een nieuwe podcast serie, waarin oprichter Suzanne Leclaire-Noteborn aanklopt op de deur van de professionals van de Curiosophy cast. Ze gaat op zoek naar waar hun nieuwsgierigheid vandaan komt, wat hen drijft en welke deuren zij openen voor mensen en organisaties met wie ze werken. We beginnen bij de oprichter. Suzanne zelf. Met haar dialogische aard werd het opnemen van een monoloog een bijna onmogelijke uitdaging. Dus riep ze hulptroepen op om haar te ‘bevragen’. Luister hier naar waarom Suzanne The Curiosophy Collective is gestart, waar Curiosophy voor staat en... wat er achter haar glazen deur gebeurt. Met dank aan; Annemiek Leclaire, Ruben Beijl, Charlotte Grezel en de andere luisteraars, die richting gaven met hun vragen.
Deze laatste episode van Ask it Forward sluiten we af met een gast en een vraag, die het hart van Ask it Forward raken. Prinses Laurentien van Oranje-Nassau onderzoekt de vraag ‘Hoe kan dialoog ons helpen in verbinding te komen?’. Een vraag, die zij krijgt van Tara Artz (17) naar aanleiding van haar ervaringen in een gesloten inrichting, waarin zij zich onverbonden voelde. Een rake vraag aan de juiste persoon, want Laurentien ademt dialoog als vrouw, moeder, ondernemer, auteur, strateeg en (dialoog) facilitator. De afgelopen decennia zette Laurentien zich in voor onder meer onderwijsvernieuwing, duurzaamheid en natuurbehoud op landelijke en globale schaal. In hoe zij dat doet, verbind ze telkens weer verschillende spelers – binnen én buiten bestaande systemen – rond vraagstukken als basis voor het vinden van systemische oplossingen. In 2017 richtte zij met haar man Prins Constantijn Number 5 Foundation op, vanuit het geloof dat een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving alleen mogelijk is als grote vraagstukken worden aangepakt vanuit samenwerking tussen álle betrokkenen. En die visie brengt ze in praktijk. Zo werkte ze afgelopen drie jaar aan het vinden van een oplossing voor herstel voor de gedupeerden van de toeslagen affaire. Met ‘herstelexperts’, mensen wiens leven drastisch veranderde door deze affaire. Dat leidde tot verbinding op vele lagen. Aan de hand van een foto van Micah Albert en een persoonlijke ervaring van Laurentien als kind, neemt ze ons mee door de verbindende kracht van dialoog. Eindigend in een vraag… aan jou. https://www.gelijkwaardigherstel.nl/ Luister hier naar de slot episode van Ask it Forward.
Tara Artz (17) schreef haar eerste dichtbundel heet Op gesloten in de tijd dat ze op de gesloten afdeling van diverse jeugdinrichtingen verbleef.  Op haar 12e kreeg ze voor eerst psychische hulp. Ze heeft 11 opnames, tientallen behandelingen en evenzoveel hulpverleners meegemaakt. Diagnoses waren onder meer PTSS, depressie en emotie-regulatie problematiek. Op het moment van deze opname is ze ongeveer een jaar actief in herstel. Ze schreef haar gedichtenbundel over de gesloten jeugdzorg naar aanleiding van ‘het ongeloof dat dit werkelijk bestaat (camera toezicht, geen troost, weinig contact met naasten) en dat we dit met kinderen met complexe problematiek doen.’ Met haar bundel wil ze laten zien hoe gesloten afdelignen zijn en wat het met haar deed. In de hoop dat er verandering komt en kinderen die er ook geweest zijn een klein beetje troost en herkenning krijgen. Luister nu naar deze (vrij)moedige Ask it Forward episode.
Hizir Cengiz (23) is student straf- en strafprocesrecht, publicist bij onder meer De Correspondent en De Groene Amsterdammer. Hij groeide op in de Haagse Schilderwijk. Een gesegregeerde wereld vol armoede en geweld, zo omschrijft hij in een essay in 2017, waarvoor hij de Jan Paul Bresser Prijs wint. Sinds enige tijd voert hij publieke gesprekken in zijn programma Voetnoot*. Over tal van thema's die hem raken en waarin zijn 'ontheemd voelen' een rode draad vormt. Aan de hand van enkele gedichten uit de gedichtenbundel Op gesloten van Tara Artz onderzoekt hij met Suzanne Leclaire de vraag van Noelle Aarts: 'Wat er nodig is om kwetsbaarheid in te zetten als kracht in een gesprek?' Het antwoord op de vraag ontvouwt zich gaandeweg dit gesprek.
Noelle Aarts is deskundige op het gebied van conflict, communicatie en dialoog over complexe maatschappelijke vraagstukken. Ze is hoogleraar Socio-Ecologische Interactie bij het Instituut voor Science in Society (ISiS) aan de Radboud Universiteit. Noelle onderzoekt sinds jaar en dag het verloop van gesprekken over complexe aangelegenheden en waarom gesprekken tussen andersdenkenden in veel gevallen eerder een verdere verwijdering dan een toenadering tot gevolg hebben. Met de vraag van voormalig minister Barbara Visser in de hand, neemt ze ons mee naar De Toren van Babel. De naam Babel is waarschijnlijk afkomstig van de grote stad Babylon. Het Bijbelse verhaal vertelt dat - net als vele andere naties in de menselijke geschiedenis -  de inwoners van Babel hadden besloten naar de hemel te willen reiken om beroemd te worden (Genesis 11:4). Volgens het Bijbelse verhaal bleef dit project niet lang voor God verborgen. Hij daalde af naar de aarde. In plaats van het enorme bouwwerk te vernietigen, besloot hij ‘spraakverwarring onder hen teweeg te brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan'. Toen de trotse bouwers niet langer met elkaar konden praten, verlieten zij de stad en verspreidden zich over de wereld. Ben jij benieuwd hoe wij mensen Babylonische spraakverwarring kunnen voorkomen en de overheid mensen kan bereiken? Luister nu! In de podcast verwijst Suzanne naar dit gesprek met o.a. wijlen David Bohm 'Art Meets Science and Spirituality in a Changing Economy' 
Arna Mačkić is architect van verbinding. Met haar Studio LA streeft ze ernaar om architectuur te gebruiken als een brug ter verbinding tussen mensen en als heelplaats voor wonden uit het verleden. Gevlucht uit Bosnië – nadat de Joegoslavië oorlog was uitgebroken –  ontwikkelt ze een fascinatie voor plekken van verbinding. Dit is ook het onderwerp van haar boek Mortal Cities & Forgotten Monument (Park Books, 2016) en de prachtige documentaire Door de ogen van Arna, die over haar werd gemaakt. In Ask it Forward #33 onderzoekt Arna een vraag die haar op het lijf geschreven is van Corendon oprichter Atilay Uslu. Aan de hand van de meesterlijke Spoken Word ‘Mi have een droom’ van Ramsey Nasr, neemt ze ons mee in het belang van grondig bevragen van betrokken groepen mensen uit allerlei leefwerelden en de spanning die deze open, onderzoekende werkwijze heeft met de manier waarop het huidige financiering systeem van architectuur werkt. Bekijk hier de documentaire 'Door de ogen van Arna' waar Suzanne Leclaire naar verwijst. 
In Ask it Forward #32 neemt Aitlay Uslu - oprichter van touroperator Corendon – ons mee naar het slavernijmonument dat symbool staat voor vrijheid. En niet voor niets. Het was zijn hang naar vrijheid, die hem als jonge man bracht tot de keuze te gaan ondernemen. 'Hij kon zichzelf namelijk niet verkopen', zo stelt hij. En werd nergens aangenomen. Dus besluit hij de rekensom te maken die hij nodig heeft om in vrijheid te leven. Het wordt een boeiend gesprek, waarin hoorbaar wordt hoe aannames en interpretaties verbinding in de weg kunnen staan. En hoe de kracht van een sterk moreel kompas werkt in bedrijf.
Daphne Laan is pionier in technologie, media & social impact. Na een indrukwekkende carrière bij o.a. Google werken, richtte ze het bedrijf The Board Whisperers op. In 2020 lanceerde Daphne als Managing Director van de Down to Earth Collective de film DOWN to EARTH wereldwijd online, terwijl alle bioscopen gesloten waren. De film bereikte in een half jaar 1 miljoen kijkers in meer dan 40 landen en het collectief kreeg tal van prijzen. Daphne gaat in Ask it Forward #30 op onderzoek uit naar de vraag van Bob Hutten. In de eerste vijf minuten zet ze vraag naar haar hand. Ze reikt een andere definitie van ‘rendement’ aan, die tenminste zeven generaties ‘goed zal doen’. Luister hieronder hoe deze pionierende aandeelhouder tot duurzame impact en financiële groei komt.
Bob Hutten is voorzitter van de Raad van Commissarissen van culinair en gastvrijheidsdienstverlener Hutten. Afgelopen 35 jaar fungeerde hij als algemeen directeur en bouwde met meer dan 1900 ‘samenwerkers’ aan het duurzame familiebedrijf. Bob geeft vanuit zijn eigen ervaring in leiderschap een kritische, persoonlijke reflectie op de vraag van DG van het Ministerie van Justitie en Veiligheid  Monique Vogelzang: ‘Welk leiderschap is nodig in deze tijd van fragmentatie?’ Luister hier hoe hij aan de hand van het kunstwerk ‘vreemde snoeshaan’ van kunstenaar Arjan van Dijk pleit voor leiders die zichzelf zijn én werken vanuit een geloof voor Nederland en de wereld, dat groter is dan zij zelf.
Monique Vogelzang - Directeur-Generaal Politie en Veiligheidheidsregio’s bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid - krijgt in Ask it Forward #28 een vraagstuk voorgelegd, waarin haar oude en nieuwe wereld samen komen. Tijdens haar studie kunst- en cultuurwetenschappen en later als  topambtenaar bij het Ministerie van OCW, werkte ze op verschillende manieren aan inclusie in de cultuursector. Nu doet ze dat opnieuw aan inclusie binnen het domein van de politie. Twee ogenschijnlijk verschillende werelden, die Monique aan de hand van de gedichtenbundel Debriefing van Ester Naomi Perquin op persoonlijke wijze onder de loep neemt. Luister nu naar haar boeiende blik op de vraag die Bright Richards haar stelde. www.thecuriosophycollective.com
Bright Richards – directeur van New Dutch Connections - was tot zijn 23e een beroemd acteur in Liberia. Hij kwam naar Nederland na ternauwernood te zijn ontsnapt aan de dood in de burgeroorlog. De overgang naar Nederland was zo groot, dat hij drie jaar op klompen liep om in contact met mensen te komen en (weer) gezien te worden. Hij bouwde een nieuw bestaan op en richtte in 2004 samen met zijn vrouw Margriet Stuurman New Dutch Connections op. Om (ex-)vluchtelingen te motiveren opnieuw in zichzelf te gaan geloven en hen te verbinden aan bedrijven en een zakelijk netwerk middels voorstellingen, match making en workshops. In deze aflevering van Ask it Forward beantwoordt hij de vraag van Henk Naves voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak. En neemt hij ons mee 'op de reis, die inclusie is'. Wil jij toegang tot een uniek netwerk en bijdragen aan nieuw perspectief? Word dan Member!
Henk Naves - voorzitter van de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak – gaat in Ask it Forward #26 op onderzoek uit naar de vraag van zangeres en spoken word artist Nynke Laverman”: 'Kan de rechtspraak spreken voor de natuur?' Het gesprek met Henk Naves brengt een geheel ander narratief in beeld dan dat van Nynke Laverman. De kunst is gelegen in het uitstellen van oordeel, zo leert (ook) dit perspectief ons. 'Recht is in de natuur onmisbaar. Rechtspraak is onmisbaar. Want rechtspraak heb je nodig om dat recht te handhaven. Dus ik moet niet denken aan de natuur die zijn godseigen gang gaat. Want dat gaat verkeerd.'
‘Laten we ons geweten aanspreken en daarnaar handelen. Daar kunnen we nooit spijt van krijgen.’ In Ask it Forward #25 gaat Nynke Laverman, spoken word artist en zangeres, op zoek naar een hoogst actuele vraag van Henk Ovink: ‘Stel, wij zouden een inauguratie hebben van het nieuwe kabinet, wat zou jij dan maken?’ Aan de hand van het kinderboek van Shel Silverstein speelt Nynke in op de zoek geraakte balans tussen geven en nemen. Ze vertelt over hoe haar reis door Mongolie en de tijd die zij nam, leidde tot het doorbreken van patronen in haar dagelijks leven. ‘Ik had mezelf wel gezien als moeder en vrouw, maar nooit als een voorouder. Als ik dat nu eens doe, dacht ik, maak ik misschien wel andere keuzes.’ Luister hier naar Nynke's onderzoek voor het nieuwe kabinet en haar zinnenstrelend Ask it Forward vraag. www.thecuriosophycollective.com
Internationaal watergezant Henk Ovink deelt in Ask it Forward #24 zijn waterwijsheid. Na de verwoesting die orkaan Sandy in 2012 in New York aanrichtte, was Henk een van de adviseurs van Het Witte Huis. 'The waterguy' - zoals hij door president Obama werd genoemd - deelt de Nederlandse kennis en kunde rondom water wereldwijd. En helpt landen in hun strijd tegen... en dans mét water. Laat je meevoeren in zijn water wijsheid en hoe om te gaan met crisis en gewenste transities. Aan de hand van de foto 'Where will we go' van Kadir van Lohuizen. Nieuwsgierig naar meer? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief
In Ask it Forward #23 neemt Shervin Nekuee ons mee door de zoektocht naar het antwoord op de vraag van Wende Snijders. Shervin was negentien toen hij in Nederland aankwam. Hij verliet van zijn vaderland omdat hij weigerde mee te doen aan de oorlog tussen Iran en Irak. Hij is socioloog, publicist, programmamaker en adviseur Diversiteit en Inclusie bij het Ministerie van Sociale Zaken. En temidden van alles: verhalen verteller, die ons leert de taal van de mystiek te spreken om betekenis te geven aan de uitdagingen van deze tijd. Met de betoverende serie schilderijen The Conference of the Birds van Yari Ostovani  slaat hij in zijn gesprek met Suzanne de brug tussen regeren anno 2021 en de mythische tradities.
In deze zinderende aflevering van Ask it Forward gaat Wende Snijders op zoek naar de vraag van Abigail Norville. Wende start haar onderzoek met het nummer ‘Niet Bang Zijn’, de muzikale uitkomst van de diepe verbinding tussen haar en rapper S10 (Stien den Hollander. Met haar terugblik op het sensationele moment, waarop ze ‘Mens durf te leven’ zingt op Down the Rabbit Hole, neemt ze ons mee in de mechanismen onder de tijdelijke verbinding van de voorstelling in onze ratio heavy’ samenleving. En in wat er nodig is om deze ‘te installeren’ in ons dagelijkse leven, nadat we het concert hebben verlaten. Luister nog keer op keer naar: ‘Niet Bang Zijn’ van Wende en S10 op: Foto: Félice Hofhuizen
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store