DiscoverT1-podden. Juridik i örat
T1-podden. Juridik i örat
Claim Ownership

T1-podden. Juridik i örat

Author: Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Subscribed: 109Played: 1,881
Share

Description

I T1-podden diskuterar Patrik Bremdal och Moa Kindström Dahlin offentligrättsliga frågeställningar ur flera olika perspektiv.
21 Episodes
Reverse
I detta avsnitt sätter vi fokus på EU-rätten och EU tillsammans med docent Helene Andersson. Vi diskuterar bland annat de olika institutionerna inom EU och skillnaden mellan EU-rätt och svensk rätt.
Tillsammans med Therése Fridström Montoya, docent i civilrätt, diskuterar vi frågor om ställföreträdarskap, mänskliga rättigheter och rättsstatliga skyddsmekanismer i ljuset av dokumentären "Framing Britney Spears"
I detta avsnitt av podden gästas vi av talman Andreas Norlén som diskuterar talmannens roll och juridikens betydelse i riksdagsarbetet. Han resonerar även kring den senaste regeringsbildningen och om RF:s skydd för den svenska demokratin.
I detta avsnitt av podden gästas vi av Olof Wilske, lektor i konstitutionell rätt och pratar om olika konstitutionella aspekter av hanteringen av coronapandemin.
I detta bonusavsnitt av podden diskuterar Marcus Grahn rättningen av övningstentamen på Terminskurs 1 HT20. Han går igenom svaret och delar med sig av sina tankar kring studenternas svar och skickar med tips inför tentamen."
Vi samtalar med docent Rebecca Stern och professor Pernilla Leviner om Barnkonventionen och vad det innebär att den från årsskiftet blivit svensk lag."
Petter Danckwardt och Nicki Rudberg kommenterar övningstentamen HT19. Förutom en utförlig genomgång av de rättsliga frågorna kopplade till frågan lyfter de även vanliga misstag och ger tips kring hur man kan tänka när man skriver en tentamen."
I denna pod - besöks av f d generalsekreteraren för advokatsamfundet tillika hedersdoktor vid Uppsala universitet, Anne Ramberg. Vi pratar om juristens roll i samhället, dagens studenter och Annes val att inte väja för blåsväder."
Vi samtalar med civilminister Ardalan Shekarabi om politik i juridiken och juridik i politiken. Vi diskuterar regleringen av den svenska ministerrollen liksom regeringens rättsliga ramar och möjligheter. Inspelad på finansdepartementet den 7 maj 2019.
Anni Kolehmainen gästar podden och kommenterar övningstentamen VT19. Förutom en utförlig genomgång av de rättsliga frågorna kopplade till frågan lyfter hon även vanliga misstag och ger tips kring hur man kan tänka när man skriver en tentamen.
I denna podd gästas vi av professor Lotta Lerwall och lektor Victoria Enkvist. Temat för podden är religion ur ett rättsligt perspektiv. Exempelvis diskuteras religiösa friskolor, böneutrop och hur frågor om religionsfrihet kan problematiseras.
I detta bonusavsnitt av podden kommenterar Patrik övningstentan och går igenom hur man ska tänka när man svarar på en tentafråga.
Denna gång fokuserar vi på tentarelaterade frågor tillsammans med Carl-Fredrik Bergström. Vi resonerar lite kring hur tentan kan var upplagd och vilken typ av frågor som kan dyka upp på tentamen. Vi delar även med oss av några tips inför både tentaplugg och tentaskrivande. Dessutom svarar vi såklart på de frågor ni studenter har skickat in till podden.
Denna gång gästas podden av justitierådet Thomas Bull som pratar lagrådet, svensk lagberedning och om hur den svenska lagstiftningsprocessen skiljer sig mot andra länders. Han pratar även om vad en domare i Högsta förvaltningsdomstolen gör om dagarna och hur de olika roller han haft som jurist skiljer sig åt.
I detta avsnitt samtalar vi med docent i statsvetenskap, Sofia Näsström, om gårdagens val. Olika demokratifrågor, bl.a. representation och populism diskuteras. Missa inte Patriks hänvisning till "regeringsformsboken"!
I den sista podden för terminen diskuterar Moa och Patrik kring tentamen och hur man som student kan tänka inför och under tentan. Tanken är att skapa förutsättningar för att på bästa sätt komma förberedd till tentan.
Avsnitt 4 - VT-18

Avsnitt 4 - VT-18

2018-05-1644:33

I detta avsnitt samtalar Moa och Patrik om några konstitutionellrättsliga frågor som uppmärksammats i media under våren 2018, t.ex. barnkonventionen som rättskälla, transportstyrelsen och KU samt tiggeriförbud och kommunal normgivning. Dessutom besvaras som vanligt frågor från studenter.
Avsnitt 3 - EU-podden

Avsnitt 3 - EU-podden

2018-03-2055:081

Denna gång tar vi oss an EU-rätten med hjälp av professor Carl-Fredrik Bergström i ett samtal som spelades in under HT 17. I podden förklaras hur man som student ska tänka när man närmar sig EU-rätten och dessutom fördjupar vi oss i några särskilda frågor som brukar komma upp från studenthåll.
Tillsammans med studenterna Agnes Emborg och Felix Ohlin samt Sverker Scheutz (erfaren T1-lärare och pedagogisk pristagare) diskuterar vi kring att studera vid universitet, studieteknik och seminariearbete i syfte att minska studiestress och betygshets.
Terminens första pod introducerar Moa och Patrik som leder podden och presenterar poddens upplägg och syften.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store